Šperos.lt > Teisė > Teisė (37)

Teisė (37)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Bendrieji nuostatai. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilines teises funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Privatinė ir civilinė teisė. Civiliniai įstatymai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės, asmenų atžvilgiu. Užsienio valstybių civilinės ir prekybinės teisės bendra charakteristika. Monistinė ir dualistinė civilinės teisės sistemos. Raidos tendencijos. Pagrindinės užsienio šalių teisinės sistemos. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir ypatumai. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir struktūriniai ypatumai. Civilinių teisiniu santykiu atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės rūšys. Daiktinės teisės objektas. Daiktinės teisės ir prievolinės teisės santykis. Šių teisų skirtumai. Nuosavybės teisės vieta daiktinės teisės sistemoje. Daiktinės teisės reikšmė. Nuosavybės teisė. Bendrieji nuosavybės teisės nuostatai. Nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Nuosavybės formos ir rūšys. Teisinės nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Subjektyvinė nuosavybės teisė. Savininko teisės jų turinys ir įgyvendinimas. Nuosavybės teisės objektai. Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas kaip nuosavybės teisės objektai. Žemės nuosavybės teisė. Pastatai, įrenginiai kaip nuosavybės teisės objektai. Nuosavybės teisės įgijimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės įsigijimo būdų klasifikavimas ir atskirų būdų charakteristika. Nuosavybės teisės praradimo pagrindai. Nuosavybės teisės į turtą pagal sutartį atsiradimo įgijėjui momentas. Perleidžiamų daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika. Viešoji nuosavybė. Viešoji nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Lietuvos Respublikos Konstitucija apie viešąją nuosavybę. Objektyvioji viešosios nuosavybės teisė. Subjektinė viešosios nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Viešosios subjektinės teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešosios nuosavybės teisės subjektas. Valstybinės subjektinės nuosavybės teisės turinys. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip ekonominė kategorija. Jos reglamentacija. Subjektinė patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip valstybinių, savivaldybių organizacijų teisinis turtinio savarankiškumo pagrindas. Patikėjimo teisės turinys. Šį turinį sudarančių teisių charakteristika. Patikėjimo teisės ir viešosios nuosavybės teisės santykis. Patikėjimo teisės subjektai. Teisinė turto, priskirto įmonių padaliniams, padėtis. Patikėjimo teisės objektai. Privatinės nuosavybės teisė. Privati nuosavybė ir nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės sąvoka ir jos ypatumai. Asmenų daugeto privačios nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Privačios nuosavybės teisės turinys. Privačios nuosavybės teisės objektai. Įmonė kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Gyvenamas namas ar butas kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Privačios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai ir ribos. Privačios nuosavybės teisę savininkas gali įgyvendinti. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės sąvoka. Objektyvioji bendrosios nuosavybės teisė. Subjektinė bendrosios nuosavybės teisė. Vidiniai ir išoriniai bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys ir ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai. Bendrosios nuosavybės teisės objektai. Bendroji dalinė nuosavybė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Šios nuosavybės teisės objektai, nuosavybės teisės turinys ir jos įgyvendinimo ypatumai. Ūkinių bendrijų narių bendrosios nuosavybės teisės ypatumai. Nuosavybės apsaugos reikšmė. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Nuosavybės teisės gynimo būdai. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacinis ieškinys). Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu. Visų rūšių nuosavybės teisės gynimo lygybė. Valdytojo, nesančio savininku, teisių gynimas. Kiti nuosavybės teisės civilinio teisinio gynimo būdai. Valdymo teisė. Valdymo teisės sąvoka. Valdymo teisės subjektai ir objektai. Sąžiningas ir nesąžiningas daikto valdymas. Valdymo teisės įgijimas. Valdymo teisės pasibaigimas. Valdymo teisės gynimas. Servitutai. Servituto sąvoka. Servitutų ekonominė reikšmė. Servitutų rūšys. Servitutų nustatymo tvarka. Servitutų pasibaigimas. Teisės į servitutą gynimas. Uzufruktas. Uzufrukto sąvoka. Uzufrukto nustatymo pagrindai. Antrasis skirsnis. Uzufrukto nustatymas. Trečiasis skirsnis. Uzufrukto pasibaigimas. Teisės į uzufruktą gynimas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektai. Hipotekos rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) nustatomos šios hipotekos. Hipotekos įstaigos. Hipotekos sudarymo ir perdavimo tvarka. Skolos išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimas. Įkeitimas. Daikto sulaikymo teisė. Kito asmens turto administravimas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

73 psl.

Lygis:

0 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Failo tipas:

Microsoft Word 124.71 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą