Šperos.lt > Teisė > Teisė (39)

Teisė (39)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.7
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Objektyvioji teisė. Subjektyvioji teisė. Teisės normos sąvoka. Techninės normos. Teises normų vidinė struktūra Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės realizavimas. Teisės laikymasis. Teisės vykdymas. Naudojimasis teise. Teisės taikymas. Įstatymai, jų priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Kitų teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Lietuvos valstybės forma. Lietuvos Respublikos valstybinė kalba. Lietuvos valstybės vėliava. Lietuvos valstybės herbas. Lietuvos valstybės himnas. Lietuvos valstybės sostinė. Nekaltumo prezumpcija. Asmens privatus gyvenimas. Asmens turto ir būsto neliečiamumas. Asmens įsitikinimų, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė. Šeima, santuoka, sutuoktinių teisės šeimoje, tėvų teisės ir pareigos, vaikų pareigos. Mokslas. Bažnyčia ir kitos religijos. Seimo sudėtis. Kandidatui į Seimo narius keliami reikalavimai, amžiaus cenzas. Seimo rinkimai. Seimo nario įgaliojimai. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo aplinkybės. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo kompetencija. Respublikos Prezidentas. Kandidatui į Respublikos Prezidentus keliami reikalavimai, amžiaus cenzas. Respublikos Prezidento įgaliojimai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministras Pirmininkas ir ministrai. Jų skyrimo ir atstatydinimo ar atsistatydinimo tvarka. Lietuvos respublikos Vyriausybės įgaliojimai. Ministro Pirmininko ir ministrų pavadavimas. Konstitucinis Teismas kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjai, jų kadencija. Lietuvos Respublikos teismai. Kandidatui į teisėjus keliami reikalavimai. Teisėjų skyrimo tvarka. Vietos savivalda. Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo procedūra. Sandorių samprata ir rūšys . Sandorių forma. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorių forma. Notarinė sandorių forma. Rašytinės formos sandorių pasirašymas. Termino apibrėžimas. Termino pradžia. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Įgaliojimas. Įgaliojimo patvirtinimas notarine tvarka. Supaprastintas įgaliojimo patvirtinimas. Juridinio asmens įgaliojimas. Įgaliojimu juridiniam asmeniui suteikiamos teisės ir pareigos. Įgaliojimo terminas. Teisės reikalauti pateikti įgaliojimą ir jo kopiją. Pareiga gražinti įgaliojimą. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Prievolės samprata. Prievolės šalių pareigos. Piniginių prievolių valiuta. Palūkanos pagal prievoles. Prievolių vykdymo principai. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymas dalimis. Įmokų paskirstymas. Prievolės įvykdymas sumokant skolą į depozitinę sąskaitą. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybų samprata. Susitarimo dėl netesybų forma. Įrodinėjimo pareiga. Rankpinigių samprata. Susitarimo dėl rankpinigių forma. Rankpinigiais užtikrintos sutarties neįvykdymo pasekmės. Sutarties sudarymo tvarka. Šalių pareigos esant ikisutartiniams santykiams. Konfidencialumo pareiga. Preliminarioji sutartis. Sutarties galia. Sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutarties vykdymo principai. Palūkanos. Nenugalima jėga (force majeure) Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Pareiga atlyginti padarytą žalą. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Statinių savininko (valdytojo) atsakomybė. Atsakomybė už gyvūnų padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

22 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Alytaus kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 43.5 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą