Šperos.lt > Teisė > Teisės istorija (2)

Teisės istorija (2)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
3
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Antikos teisė. Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai: Drakono, Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo, prievolinė, santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis, iki klasikinis, klasikinis, poklasikinis laikotarpiai, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Antikos teisė: Senovės Romos teisės kodifikacija: Gregoriano, Hermogeniano, Teodosijaus kodeksai. Justiniano kodofikacija: struktūra, šaltiniai; XII lentelių įstatymas:nuosavybės, prievolinė, šeimos, baudžiamoji, teismo proceso teisė. Antikos teisė. "Vulgarioji" romėnų teisė viduramžiais: Alariko "Romos vestgotų įstatymas", "Teodoriko ediktas". Romėnų teisės renesansas XI amžius ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genčių teisė. Esminiai bruožai. Salijų teisynas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatumai. Genčių teisė. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija. Kanonų teisė. Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai: Gratiano "Nesuderinamų kanonų harmonija", Corpus juris canonici. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų tesėje. Feodalinė žemėvalda. Omažas. Imunitetiniai raštai. Senjoriniai teismai. Lenų ir dvarų teisė. Miestų ir prekybos teisė Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Miestų savivaldos institucijos, teisės šaltiniai. Miestų teisės šeimos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Magdeburgo miesto teisė. Prekybos teisės centrai ir teisės šaltiniai. Karalių teisė. Prancūzija. Pagrindiniai teisės bruožai:nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas. Vokietija. Vokietijos imperinės teisės šaltiniai: XII - XIV amžiaus imperatorių taikos statutai, romėnų teisė, 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai. Vokietijos žemių teisė: saksų, švabų veidrodžiai. 1749m. "Prūsų žemės teisyno" bruožai, 1768m. "Tereziana", 1811m. Austrijos civilinis kodeksas. Anglija. "Bendrosios teisės" raida: teisėkūra ir teismai, pagrindiniai teisės šaltiniai - precedentai ir įsakymų teismams sistema. Karalių teisė Anglijoje. "Teisingumo" ir statutinė teisė. Esminiai anglų civilinės šeimos, baudžiamosios ir teismo proceso teisės bruožai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ikistatutinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė: paprotinės teisės šaltiniai ir bruožai, Gedimino diplomatijos dokumentai kaip teisės šaltiniai. Žemės privilegijų leidimo priežastys. Feodalų žemėvaldos teisių plėtra. Sritinės privilegijos. Tautinių mažumų privilegijos. 1468m. Kazimiero teisynas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ikistatutinė baudžiamoji teisė: atsakomybės atsiradimo pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų rūšys. Piniginė bauda. Teismo procesas: teismų rūšys, teismo proceso stadijos, įrodymų rūšys. 1529, 1566, 1588m. Lietuvos statutų išleidimas, struktūra. Statutų baudžiamoji teisė. Statutų teismo procesas: proceso eiga, įrodymų rūšys, teismai, apeliacijos raida. Rusijos teisė. 1649m. "Soboro Statutas". Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Konstitucinė teisė. Konstitucinės monarchijos įvedimas. Respublikos paskelbimas. Protektoratas. Monarchijos restauravimas. Konstitucinės monarchijos ir parlamentarizmo raida XVIII - XX a. Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Anglijos teisės sistema XIX amžius. 1873-1875m. teismų santvarkos aktai, bendrosios ir teisingumo teisės susiliejimas, statutinės teisės reikšmės didėjimas, konsoliduojantys aktai. Civilinė ir prekybos teisė. Prekybos teisės aktai. Pramonės teisinis reguliavimas. Nuosavybės teisė. Santuokos ir šeimos teisė. Paveldėjimo teisė. Darbo teisinių santykių reglamentavimas. Baudžiamosios teisės raida. Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Kontinentinės (romanų -germanų) teisės tradicija. Prancūzijos teisė. Prancūzijos konstitucinė teisė. Svarbiausi civilinės teisės principai. Prancūzijos teisė. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai, sistema. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai, sistema. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. 1807 m. Prekybos kodeksas. Naujų principų įdiegimas baudžiamojoje teisėje. 1791 m. Baudžiamojo kodekso esminiai bruožai. Vokietijos teisė. Konstitucinė teise. Pirmosios vokiškos konstitucijos. 1871 m. Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija. Veimaro konstitucinių institutų likvidavimas nacistų valdymo metais. Konstitucinė pokario Vokietijos raida. Vokietijos konstitucinės teisės raida. Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija. Veimaro konstitucinių institutų likvidavimas nacistų valdymo metais. Konstitucinė pokario Vokietijos raida. Civilinė teisė. Partikuliariosios ir bendrosios teisės raida. Civilinio ir prekybos kodeksų priėmimas. Pagrindinių institutų reglamentavimas: nuosavybės teisė. Sutarčių teisė. Šeimos teisė. Paveldėjimo teisė. Baudžiamosios teisės raida: 1872 baudžiamojo kodekso struktūra. Galiojimas Klaipėdos krašte 1923-1939m. Teismo proceso eiga. Kontinentinės (romanų – germanų) teisės tradicija. Vokietijos teisė. Teismo proceso raida. Lietuvos teisė. Nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos raida 1918 – 1940m. Teisės šaltinių įvairovė, teisinis partikuliarizmas ir jo įveikimas. Lietuvos teisė. Civilinės teisės šaltiniai ir jų galiojimas teritorijoje.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

70 psl.

Lygis:

1 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 173.78 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą