Šperos.lt > Teisė > Ekologinė teisė (4)

Ekologinė teisė (4)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.8
  (
3
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis. Valstybės ekologinė funkcija, jos pasireiškimo kryptys. Ekologinės funkcijos įgyvendinimo kryptys. Ekologinė funkcija pasireiškia per valstybės institucijų priemones ir veiksmus. Ekologinės funkcijos realizavimo mechanizmą sudaro. Ekologinė teisė – savarankiška teisės šaka. Ekologinės teisės samprata. Ekologinės teisės dalykas ir objektas. Ekologinės teisės metodas. Ekologinės teisės sistema. Ekologinės teisės šaltiniai. ES aplinkos teisės ypatumai. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių naudojimo teisė (rūšys, objektas, atsiradimas, turinys). Aplinkos apsaugos valdymas (AVV). Aplinkos apsaugos valdymo(AVV)samprata, tikslai, uždaviniai. Aplinkos apsaugos valdymo (AVV) turinys. Aplinkos apsaugos valdymo (AVV) organizacinė struktūra. Geologijos tarnybos pagrindiniai uždaviniai. Ūkinės veiklos ekologiniai teisiniai pagrindai. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai apibūdinimas. Teritorijų planavimo teisinis reguliavimas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Projektinių dokumentų ekologiniai reikalavimai. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas. Aplinkai pavojingų medžiagų naudojimas ir atliekų tvarkymas. Ypatingosios ekologinės situacijos. Ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas. Aplinkos būklės stebėjimo ir poveikio aplinkai ribojimo teisinis reguliavimas. Aplinkos apsaugos normatyvai. Aplinkos apsaugos standartai. Limitai. Apsauginės zonos. Ekologinė teisinė atsakomybė. Materialinė (turtinė) atsakomybė. Teisinis žemės naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemė teisine prasme. Laisvos valstybinės žemės fondas. Žemės nuosavybė. Žemės ūkio paskirties žemės apsauga. Miškų ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Žemės kadastras. Žemėtvarka. Žemės nuoma. Žemės nuomos sutartis. Žemės nuomos sutarties terminas. Žemės nuomos sutarties turinys. Valstybinės žemės išnuomojimas. Teisinis žemės naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Apskrities viršininkas apskrities teritorijoje. Vietos savivaldos institucijos savivaldybės teritorijoje. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka. Valstybinės nuosavybės žemė. Valstybinės žemės suteikimas naudotis ir nuomojimas. Valstybinės žemės perleidimas privatinėms nuosavybėn. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Teisinis žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemės gelmių naudojimo, apsaugos ir kontrolės valstybinis valdymas. Žemės gelmių tyrimas. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Žemės gelmių apsauga. Duomenys apie žemės gelmes. Teisinis aplinkos oro naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Teisinis vandenų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Pagrindinės temos sąvokos. Vandenų nuosavybė, valdymas, naudojimo teisė. Vandens naudojimo teisės atsiradimo pagrindu gali būti. Vandens išteklių naudojimo valstybinis reguliavimas. Vandens išteklių ir telkinių naudojimo sritys. Vandens naudojimo rūšys. Vandens išteklių apskaita. Vandenų apsauga. Jūros aplinkos apsauga ir naudojimas. Teisinis miškų ir kitos augalijos apsaugos reguliavimas. Valstybinis miškų valdymas. Miškų inventorizacija, apskaita, kadastras. Miškotvarka. Miško žemes pavertimas kitomis naudmenomis. Teisinis atskirų miško naudojimo rūšių reguliavimas. Mišku apsaugos uždaviniai ir priemones. Laukinė augalija. Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsauga, priežiūra,atkūrimas ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarka. Leidimų kirsti ir pertvarkyti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas. Medžių ir krūmų vertės nustatymas bei nuostoliu, juos iškirtus, atlyginimas. Želdinių priežiūra, tvarkymas ir atkūrimas. Kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Teisinis gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Teisinis medžioklės reguliavimas. Medžioklės plotų vienetų formavimas. Medžioklės plotų naudojimo ir nuomos pagrindai. Draudimai. Mėgėjiškos žūklės režimas. Atsakomybė už taisyklių pažeidimą. Teisinis saugomų teritorijų ir gamtinių objektų naudojimo ir apsaugos reguliavimas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

104 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 148.78 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą