Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės namų darbai

Teisės namų darbai (133 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Karališkųjų teisėjų vaidmuo kuriant Anglijos "bendrąją teisę"

  Įžanga. Karališkųjų teismų atsiradimas. Bendrosios teisės susikūrimas. Bendrosios teisės įsitvirtinimas. Antrosios teisinės sistemos iškilimas. Išvados, arba apie viską trumpai.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-19
 • Komercinės sutarties teisinė analizė

  Įvadas. Komercinės pirkimo – pardavimo sutartys. Pirkimo – pardavimo sutarčių subjektai ir įgaliotiniai. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Sutarties objekto kaina. Sutarties šalių įsipareigojimai. Pirkimo - pardavimo objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Sutarties vykdymo terminai. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo vieta. Prekių kokybė ir reklamacijos. Dokumentai. Pakavimas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Konstitucija. Viešasis administravimas

  Konstitucija-pagrindinė konstitucinės teisės raiškos forma. Kolektyvinės sutarties samprata, šalys ir turinys. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimo būdai. Viešojo administravimo. Kontrolė, jos uždaviniai, pagrindiniai principai ir rūšys. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Turto perleidimo esant sąlygai išlaikyti iki gyvos galvos sąvoka. Esminės sutarties. Sąlygos ir sutarties forma. Sutarties nutraukimas.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-08-29
 • Laidavimas. Garantija

  Įvadas. Teorinė darbo dalis. Laidavimas. Garantija. Išvados. Praktinė darbo dalis. Darbo sutarties ir civilinių sutartčių atskyrimas. Darbo sutarties sąlygos. Duotos situacijos teisinis įvertinimas ir analizė.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2011-05-15
 • Law

  Darbas anglų kalba. What is law? Kinds of law. Sources of prescriptive law. Government purposes for making and enforcing laws. Considerations which governments are guided too. The law of one country is different from the law of other country.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Lietuvos baudžiamoji teisė 1918-1940 metais (2)

  Kaltė ir jos formos. Bendrininkavimas. Nepakaltinamumas. Bausmės. Karinis baudžiamasis statutas. Klaipėdos krašto baudžiamosios teisės šaltiniai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-12-14
 • Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) teisės taikymas XIX amžiuje

  Įvadas. LDK teisės taikymo ypatumai po 1795 metų. Trečiojo Lietuvos Statuto panaikinimas Lietuvos teisės kairiakrantėje Ukrainoje paplitimas. Lietuvos Statuto, kaip mažarusių vietinės teisės šaltinio, normos Rusijos imperijos įstatymų sąvade.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-26
 • Lietuvos Respublikos (LR) 2010 metų penkių teisės normų analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos Respublikos (LR) penkias teisės normas. Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) 13 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus. Lietuvos Respublikos (LR) Aplinkos apsaugos įstatymo 4 straipsnis. Aplinkos apsaugos principai. Lietuvos Respublikos (LR) Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 280 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Lietuvos Respublikos (LR) Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnis. Prievartos rūšys ir jos panaudojimo sąlygos Lietuvos Respublikos (LR) Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Išvados.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-12
 • Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (10)

  Įvadas. Lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos respublikos paso įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos respublikos bedarbių rėmimo įstatymas. Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-01-21
 • Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (6)

  Įžanga. Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Lietuvos respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas. Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos respublikos transporto lengvatų įstatymas. Mokslo ir studijų įstatymas. Lietuvos respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2010-01-05
 • Lietuvos respublikos komercinio arbitražo 1996 metų įstatymo ir jo papildymų įtaka Lietuvos tarptautinei logistikai

  Įvadas. Tarptautinio komercinio arbitražo sprendimo būdai tarptautinėje logistikoje. Tarptautinio komercinio arbitražo įstatymo pagrindiniai bruožai ir jo svarba tarptautinei logistikai. Tarptautinio komercinio arbitražo pasekmes Lietuvos tarptautinei logistikai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-16
 • Lietuvos teisėsaugos institucijos

  Įvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos. Policijos komisariato ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių. Tarpusavio bendradarbiavimo ryšys. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2011-12-01
 • Lietuvos Valstybės konstitucijos teisės šaltinių sistemoje

  Įžanga. Konstitucijos išskirtinumas. 1918 metų lapkričio 2 dienos Lietuvos Konstitucijos aktas (Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai). 1919 metų Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių Redakcija. Steigiamojo seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucija. 1920 metų laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metū Lietuvos Konstitucija. Išvados.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-14
 • Lotynų kalbos sentencijos

  Lentelė: sentencija lotyniškai, paaiškinimas, sentencija lietuviškai. 80 lotyniškų sentencijų (teisinės srities), paaiškinta jų rašyba bei pateiktas vertimas.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-15
 • Lotynų kalbos sentencijos (2)

  Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-15
 • Lotynų kalbos sentencijos (3)

  Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas. 80 lotyniškų sentencijų su vertimais.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-10-01
 • Magdeburgo teisė

  Magdeburgo teisė. Asmens laisvė.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-21
 • Mastrichto sutartis

  Europos Sąjungos įkūrimas - Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos sutartis. Europos Sąjungos (ES) sutartis numatė tokius jos tikslus. Sutartis nustatė tokias pagrindines naujoves ir jau galiojusių Europos Bendrijų steigimo sutarčių papildymus. Kritika.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-17
 • Medžioklės teisinis reguliavimas

  Įžanga. Medžioklėje naudojamos priemonės. Draudžiami medžioti Lietuvoje žvėrys ir paukščiai. Medžioklės būdai. Draudžiami Lietuvoje medžioklės būdai, priemonės, įrankiai. Įstatymai ir įstatyminiai aktai, reglamentuojantys medžioklę ir su ja susijusią veiklą. Teisė medžioti, medžioklės plotai ir jų nuoma, medžioklės produkcijos panaudojimas, bei draudimai. Medžioklės organizavimas, dokumentai. Medžioklės taisyklių laikymosi kontrolė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-20
 • Mokyklos bendruomenės narių, mokinių, mokytojų ir administracijos teisės ir pareigos

  Mokinio teisės. Mokinio pareigos. Mokinio atsakomybė. Mokinių elgesio vertinimas. Mokytojo teisės ir pareigos. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai. Pedagogų teisės. Pedagogų pareigos. Klasės auklėtojų pareigos. Valdymas. Direktorius. Direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už ugdymą. Direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už administracijos, ūkio reikalus.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2005-09-22
Puslapyje rodyti po