Šperos.lt > Teisė > Teisės namų darbai
Teisės namų darbai

(133 darbai)

Advokatūros vertinimasĮvadas. Tyrimas. Žemiau pateikiu pavyzdinę anketą, pagal kurią apklausiau respondentus. Anketa. Duomenų suvestinė. Surinktų duomenų analizė. Advokatūros vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apeliacijos ir kasacijos teisminio proceso susiformavimas Vakarų teisės tradicijojePradžia. Apeliacija - neįsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas. Kasacija – įsigalėjusio ar tarpinio teismo sprendimo apskundimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apeliacijos ir kasacijos teisminio proceso susiformavimas Vakarų teisės tradicijoje (2)Pranešimas. Apeliacija. Apeliacijos susiformavimas Romėnų teisėje. Kasacijos procedūros Prancūzijoje. Apeliacija Vokietijoje. Apeliacijos ir kasacijos skirtumai. Skaityti daugiau
Atstovavimas civilinėje teisėje. Įgaliojimas (2)Teisės teorija ir praktika. 4 variantas. Įvadas. Atstovavimas civilinėje teisėje. Atstovavimo sąvoka ir reikšmė. Įgalinimai ir atstovavimo rūšys. Įgaliojimas. Įgaliojimo samprata, svarba ir rūšys. Išvados. Praktinė užduotis. Su piliete K. V. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki rugsėjo 15 dienos. Likus savaitei iki darbo sutarties termino pabaigos, darbuotoja susirgo. Tikėtina, kad darbuotoja sirgs ir darbo sutarties pasibaigimo dieną. Darbdavys nepageidauja tęsti darbo sutarties, tačiau DK 131 straipsnis numato, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo metu. Apibūdinkite darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės tvarką. Ar galima darbuotojo laikino nedarbingumo metu nutraukti terminuotą darbo sutartį dėl jos termino pasibaigimo? Atsakymą pagrįskite. Praktinės užduoties pirmo klausimo analizė. Praktinės užduoties antro klausimo analizė. Skaityti daugiau
Civilinės teisės reikšmė, normosTeisės savarankiškas darbas. Darbo tikslas: suvokti civilinės teisės reikšmę, pritaikyti civilinės teisės normas praktikoje. Užduotys: Atriboti civilinę teisę nuo kitų teisės šakų - baudžiamosios teisės ir konstitucinės teisės: Nurodyti, kokius santykius reguliuoja nurodyta teisės šaka. Nurodyti, kokie yra šios teisės šakos subjektai ir apibūdinti juos. Nurodyti šios teisės šakos objektus ir apibūdinti juos. Nurodyti santykių, kuriuos reguliuoja civilinė teisė, rūšis. Išspręsti uždavinį. Skaityti daugiau
Daiktų samprata ir rūšys romėnų teisėjeDaikto esmė. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Daiktų valdymo ir laikymo samprata. Daiktų valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Daiktų valdymo rūšys. Daiktų valdymo apsauga. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės į daiktus įgijimas ir išnykimas. Nuosavybės teisės gynyba. Teisė į svetimus daiktus. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė teisėNaikinamieji terminai. Išbandymo terminas ir jo rezultatai. Sutarčių pabaiga. Skaityti daugiau
Demokrito teisės filosofijaDemokrito biografija. Bendra visuomenės samprata. Demokrito požiūris teisės filosofijoje. Skaityti daugiau
Dispozicijos, hipotezės, sankcijosPaprastosios, sudėtinės ir alternatyvios hipotezės. Dispozicijų rūšys pagal apibrėžtumą ir pagal formalaus dispozicijos turinio raiškos būdus. Sankcijų rūšys pagal raiškos būdus. Skaityti daugiau
Draudimo sutartis (4)Įvadas. Draudimo sutarties sąvoka. Draudimo sutarčių rūšys. Reikalavimai draudimo sutarčiai sudaryti. Draudimo sutartis. Draudimo liudijimas (polisas). Draudėjo pareigos. Draudimo įmonės (draudiko) pareigos. Draudimo įmokos ir išmokos. Draudimo sutarties įsigaliojimas. Draudimo sutarties ypatingosios formos. Draudimo sutarties pasibaigimas, nutraukimas ir negaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimasĮvadas. Elektroninio dokumento samprata. El. dokumento gyvavimo ciklas. Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Employment lawDarbas anglų kalba. Darbo teisė. Darbo ištekliai. Europos Sąjungos (ES) darbo teisė. Introduction. The sources of employment law and evaluate the institutions and enforcement systems for individual employment rights. Table of key statutory employment rights. The effect of European Union (EU) legislation on the employment relationship. Skaityti daugiau
Europos komiteto prieš kankinimus veiklos analizėĮvadas. Europos komitetas prieš kankinimus. Europos komiteto prieš kankinimus veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (18)Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Šalys narės. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Esminiai Europos Sąjungos teisės sistemos bruožai. Europos Sąjungos teisės uždaviniai. Nuosavybės teisė. Bendro principo plėtotė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Tarybos (ET) direktyvosĮvadas. Lietuva – Europos Tarybos (ET) narė. Tautinių mažumų klausimas Europos Taryboje (ET). Lietuva ir Europos taryba šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senaties terminaiIeškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Pavyzdys. Skaityti daugiau
Juridinis, fizinis asmuoJuridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų tarptautinio teisinio subjektiškumo problemaĮvadas. Juridiniai asmenys – tarptautinės teisės subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Jus cogens normos tarptautinėje teisėjeĮvadas. Jus cogens normų vystymasis. Jus cogens įtvirtinimas 1969 metų Vienos konvencijoje dėl sutarčių teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Kaip interesų grupės įtakoja politinių sprendimų priėmimą?Įvadas. Teisės sąvoka. Subjektinė teisė. Teisės subjektas ir teisinio santykio subjektas. Išvados. Skaityti daugiau
...