Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės namų darbai

Teisės namų darbai (133 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Advokatūros vertinimas

  Įvadas. Tyrimas. Žemiau pateikiu pavyzdinę anketą, pagal kurią apklausiau respondentus. Anketa. Duomenų suvestinė. Surinktų duomenų analizė. Advokatūros vertinimas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2011-03-29
 • Apeliacijos ir kasacijos teisminio proceso susiformavimas Vakarų teisės tradicijoje

  Pradžia. Apeliacija - neįsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas. Kasacija – įsigalėjusio ar tarpinio teismo sprendimo apskundimas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-21
 • Apeliacijos ir kasacijos teisminio proceso susiformavimas Vakarų teisės tradicijoje (2)

  Pranešimas. Apeliacija. Apeliacijos susiformavimas Romėnų teisėje. Kasacijos procedūros Prancūzijoje. Apeliacija Vokietijoje. Apeliacijos ir kasacijos skirtumai.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-09-29
 • Atstovavimas civilinėje teisėje. Įgaliojimas (2)

  Teisės teorija ir praktika. 4 variantas. Įvadas. Atstovavimas civilinėje teisėje. Atstovavimo sąvoka ir reikšmė. Įgalinimai ir atstovavimo rūšys. Įgaliojimas. Įgaliojimo samprata, svarba ir rūšys. Išvados. Praktinė užduotis. Su piliete K. V. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki rugsėjo 15 dienos. Likus savaitei iki darbo sutarties termino pabaigos, darbuotoja susirgo. Tikėtina, kad darbuotoja sirgs ir darbo sutarties pasibaigimo dieną. Darbdavys nepageidauja tęsti darbo sutarties, tačiau DK 131 straipsnis numato, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo metu. Apibūdinkite darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės tvarką. Ar galima darbuotojo laikino nedarbingumo metu nutraukti terminuotą darbo sutartį dėl jos termino pasibaigimo? Atsakymą pagrįskite. Praktinės užduoties pirmo klausimo analizė. Praktinės užduoties antro klausimo analizė.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2009-12-18
 • Civilinės teisės reikšmė, normos

  Teisės savarankiškas darbas. Darbo tikslas: suvokti civilinės teisės reikšmę, pritaikyti civilinės teisės normas praktikoje. Užduotys: Atriboti civilinę teisę nuo kitų teisės šakų - baudžiamosios teisės ir konstitucinės teisės: Nurodyti, kokius santykius reguliuoja nurodyta teisės šaka. Nurodyti, kokie yra šios teisės šakos subjektai ir apibūdinti juos. Nurodyti šios teisės šakos objektus ir apibūdinti juos. Nurodyti santykių, kuriuos reguliuoja civilinė teisė, rūšis. Išspręsti uždavinį.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-12-27
 • Daiktų samprata ir rūšys romėnų teisėje

  Daikto esmė. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Daiktų valdymo ir laikymo samprata. Daiktų valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Daiktų valdymo rūšys. Daiktų valdymo apsauga. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės į daiktus įgijimas ir išnykimas. Nuosavybės teisės gynyba. Teisė į svetimus daiktus.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-25
 • Darbo ir civilinė teisė

  Naikinamieji terminai. Išbandymo terminas ir jo rezultatai. Sutarčių pabaiga.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-06
 • Demokrito teisės filosofija

  Demokrito biografija. Bendra visuomenės samprata. Demokrito požiūris teisės filosofijoje.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-02
 • Dispozicijos, hipotezės, sankcijos

  Paprastosios, sudėtinės ir alternatyvios hipotezės. Dispozicijų rūšys pagal apibrėžtumą ir pagal formalaus dispozicijos turinio raiškos būdus. Sankcijų rūšys pagal raiškos būdus.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-09
 • Draudimo sutartis (4)

  Įvadas. Draudimo sutarties sąvoka. Draudimo sutarčių rūšys. Reikalavimai draudimo sutarčiai sudaryti. Draudimo sutartis. Draudimo liudijimas (polisas). Draudėjo pareigos. Draudimo įmonės (draudiko) pareigos. Draudimo įmokos ir išmokos. Draudimo sutarties įsigaliojimas. Draudimo sutarties ypatingosios formos. Draudimo sutarties pasibaigimas, nutraukimas ir negaliojimas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-03-29
 • Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Elektroninio dokumento samprata. El. dokumento gyvavimo ciklas. Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-29
 • Employment law

  Darbas anglų kalba. Darbo teisė. Darbo ištekliai. Europos Sąjungos (ES) darbo teisė. Introduction. The sources of employment law and evaluate the institutions and enforcement systems for individual employment rights. Table of key statutory employment rights. The effect of European Union (EU) legislation on the employment relationship.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-05-18
 • Europos komiteto prieš kankinimus veiklos analizė

  Įvadas. Europos komitetas prieš kankinimus. Europos komiteto prieš kankinimus veikla. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-05-05
 • Europos Sąjunga (ES) (18)

  Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Šalys narės. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Esminiai Europos Sąjungos teisės sistemos bruožai. Europos Sąjungos teisės uždaviniai. Nuosavybės teisė. Bendro principo plėtotė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-05-03
 • Europos Tarybos (ET) direktyvos

  Įvadas. Lietuva – Europos Tarybos (ET) narė. Tautinių mažumų klausimas Europos Taryboje (ET). Lietuva ir Europos taryba šiandien. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-01
 • Ieškinio senaties terminai

  Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Pavyzdys.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-29
 • Juridinis, fizinis asmuo

  Juridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Juridinių asmenų tarptautinio teisinio subjektiškumo problema

  Įvadas. Juridiniai asmenys – tarptautinės teisės subjektai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-09
 • Jus cogens normos tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Jus cogens normų vystymasis. Jus cogens įtvirtinimas 1969 metų Vienos konvencijoje dėl sutarčių teisės. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-12-08
 • Kaip interesų grupės įtakoja politinių sprendimų priėmimą?

  Įvadas. Teisės sąvoka. Subjektinė teisė. Teisės subjektas ir teisinio santykio subjektas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-02-18
Puslapyje rodyti po