Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės kursiniai darbai

Teisės kursiniai darbai (188 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1989 metų gruodžio 21 dienos Vienuoliktosios Tarybos direktyvos 89/666/EEB nuostatų problemiškumas

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) teisė ir nacionalinė teisė. Kolizijų atsiradimas. Europos sąjungos bendrovių teisė. Harmonizavimo samprata ir pagrindiniai tipai. Teisiniai harmonizavimo pagrindai. Bendrovių teisės harmonizavimas. Direktyvų kaip harmonizavimo instrumento tinkamumas. Direktyva. Direktyva kaip teisės derinimo priemonė. Direktyvos įgyvendinimas. Direktyvų normų įgyvendinimo metodai. Kaip praktiškai įgyvendinti direktyvų normas. Direktyvų normų įgyvendinimo priemonių rūšys. Direktyvų normų įgyvendinimo priemonių turinys. Kas atsitinka neįgyvendinus normų. Vienuoliktoji direktyva ir jos nuostatų problematiškumas. Vienuoliktos direktyvos tikslas. Apimtis. Kitų valstybių narių bendrovių filialai. Trečiųjų šalių bendrovių filialai. Įvairios bendrosios nuostatos. Įgyvendinimas jungtinėje karalystėje. Pagrindinės problemos iškilusios derinant vienuoliktos ir kitų direktyvų nuostatus su nacionaline įmonių teise. Įmonių teisės norminiai aktai. Administraciniai gebėjimai. Lietuvos respublikos teisės aktų nesuderinamumas tarpusavyje ir su Acqui communautaire. Vertimo klaidos. Direktyvos tiesioginio taikymo problematiškumas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-09-21
 • Advokatūra ir teisėsaugos sistema Lietuvoje

  Įvadas. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Asmens pripažinimas advokatu. Teisė verstis advokato praktika. Advokato veiklos pagrindai. Advokatų savivalda. Konstitucinė teisė į gynyba ir advokatūra teisinėje valstybėje. Advokatūra ir teisės reforma Lietuvoje. Bendrosios nuostatos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-13
 • Antstolio veiksmų apskundimo problematika

  Įvadas. Darbo tikslas – įrodyti, kad esant trumpiems antstolio veiksmų apskundimo terminams, šio asmens veiksmų apskundimas tampa beveik neįmanomas, tačiau galima apskųsti jo jau atliktus veiksmus ir reikalauti žalos atlyginimo. Antstolių veiksmų apskundimo aktualumas. Skundai dėl atliktų antstolio veiksmų nagrinėjami ieškinio teisena. Teismų neaktyvumas sprendžiant bylas dėl antstolio veiksmų. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-04-24
 • Apeliacinio ir kasacinio proceso lyginamoji analizė

  Įvadas. Apeliacinio proceso samprata. Apeliacinio proceso paskirtis. Kasacinio proceso samprata. Kasacinio proceso paskirtis. Apeliacinio ir kasacinio proceso panašumai. Apeliacinio ir kasacinio proceso skirtumai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-10-16
 • Apeliacinio proceso ypatumai

  Įvadas. Apeliacinio proceso esmė ir reikšmė, rūšys. Teismų instancinė sistema. Teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos. Apeliacijos esmė. Neribota (visiškai) ir ribota apeliacija. Bendrieji principai. Apeliacinio apskundimo objektas, subjektai, terminas, tvarka. Apeliacijos apskundimo objektas apeliacijos ribojimai. Apeliacijos subjektas. Apeliacinio apskundimo terminas. Apeliacinio skundo padavimo tvarka. Apeliacinio skundo priėmimo tvarka. Teisėjo ir dalyvaujančių asmenų veiksmai, pasirengimas bylos nagrinėjimui, nagrinėjimo eiga. Byloje dalyvaujančių asmenų ir teisėjo veiksmai priėmus apeliacinį skundą. Pasirengimas bylos nagrinėjimui apeliacine tvarka. Bylos nagrinėjimo eiga. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-06-16
 • Aplinkos apsaugos ministerija

  Įvadas. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos samprata. Aplinkos ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Aplinkos ministerijos teisės. Aplinkos ministerijos darbo organizavimas. Aplinkos ministras. Viceministras. Ministerijos sekretoriai. Aplinkos ministerijos administracinė struktūra. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-08
 • Arbitražo teismas

  Arbitražas. Teismų kompetencijos sąvoka. Arbitražo samprata. Arbitražo požymiai. Tarptautinio komercinio arbitražo ypatumai ir bruožai. Arbitražinio ir civilinio proceso santykis. Arbitražinio ir civilinio proceso panašumai ir skirtumai. Arbitražo privalumai ir trūkumai. Arbitražo rūšys. Arbitražo formavimo tvarka ir principai. Arbitrų skaičius. Arbitrų skyrimo tvarka ir jiems keliami reikalavimai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-06-21
 • Arbitražo teismo apskundimas ir panaikinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti arbitražo sprendimo apskundimo ir panaikinimo pagrindus. Arbitražinio teismo sprendimas. Arbitražinio teismo sprendimo forma ir turinys. Sprendimų rūšys. Sprendimo priėmimo tvarka. Arbitražinio teismo sprendimo tikslinimas, aiškinimas ir papildomas sprendimas. Sprendimo įsiteisėjimas. Arbitražinio teismo sprendimo apskundimas. Arbitražo sprendimų panaikinimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-02-17
 • Asmens krata ir apžiūra

  Įvadas. Asmens kratos ir asmens apžiūros samprata, uždaviniai ir tikslai. Asmens kratos ir asmens apžiūros istorinė raida. Šių tardymo veiksmų reglamentavimas užsienio valstybėse. Asmens kratos ir asmens apžiūros darymo procesinės bei taktinės taisyklės. Asmens kratos ir asmens apžiūros rezultatų fiksavimas bei praktinis įvertinimas. Išvados. Reziume.
  Teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-07-19
 • Asmenų įtraukimo į slaptą bendradarbiavimą aspektai

  Įvadas. Bendradarbiavimas. Asmenų, įtrauktų į slaptą bendradarbiavimą funkciniai aspektai. Policijos pareigų aspektai.
  Teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-01-17
 • Asmenų, išėjusių iš įkalinimo vietų, socialinės adaptacijos programa miesto savivaldybėje

  Asmenų, išėjusių iš įkalinimo vietų, socialinės adaptacijos programa Lentvario savivaldybėje. Socialinės adaptacijos programos asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų, paskirtis ir tikslai. Teisės aktai, reglamentuojantys buvusių kalinių integraciją į visuomenę. asmenų, išėjusių iš įkalinimo vietų, adaptacijos visuomenėje problemos. Spragos, kliudančios asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų, adaptuotis visuomenėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-12-15
 • Atkuriamojo teisingumo esmė

  Įvadas. Konfliktų sprendimas visuomenėje. Atkuriamojo teisingumo samprata. Mediacijos programoje dalyvaujantys asmenys, jų teisės ir pareigos. Atkuriamojo teisingumo modeliai, jų taikymas. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos stadijos. Bylos, atvejo registravimas (mediacijos inicijavimas). Bylos, atvejo analizė mediacijos centre. Individualūs (priešmediaciniai) mediatoriaus pokalbiai su nusikaltimo auka ir nusikaltėliu. Bendri susitikimai. Susitarimo dėl susitaikymo pasirašymas. Susitarimo įvykdymo kontrolė. Atkuriamojo teisingumo praktika Didžiojoje Britanijoje. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-01-02
 • Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo principai

  Įvadas. Tyrimo objektas – atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo principai. Tyrimo tikslas – išnagrinėti atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo principų teorinius ir praktinius aspektus. Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai. Mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotino privalomumo principai. Apmokestinimo aiškumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-05-18
 • Atskirų ikiteisminio mokestinio ginčo nagrinėjimo stadijų palyginimas

  Įvadas. Mokestiniai ginčai. Mokestinio ginčo sąvoka. Mokestinis ginčas kaip procesas. Mokestinio ginčo nagrinėjimas centriniame mokesčių administratoriuje. Mokestinio ginčo nagrinėjimas mokestiniu ginčų komisijoje. Atskirų ikiteisminio mokestinio ginčo stadijų palyginimas. Palyginimo teoriniai pagrindai. Instituciniai konfliktai. Privalomumas. Mokestinio ginčo proceso šalys ir dalyviai. Mokestinio ginčo ikiteisminių stadijų dalyvių subjektinių teisių palyginimas. Efektyvumo kriterijus mokestinio ginčo ikiteisminėse stadijose. Išvados. Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-24
 • Baudžiamosios – teisinės kovos su kompiuteriniais nusikaltimais priemonės tarptautiniu mastu

  Įvadas. Kompiuterinių nusikaltimų terminologija. Oranžinė knyga. Tarptautinės organizacijos, kovojančios prieš kompiuterinius nusikaltimus. Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų. Tarptautiniai dokumentai. Kompiuteriniai nusikaltimai Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-07-04
 • Bendrijos teisė

  Įvadas. Bendrijos teisė. Bendrijos teisės principai ir apibrėžimas. Bendrijos teisės šaltinai, bruožai. Acquis communautaire. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas ir viršenybė. Bendrijų sutartys. Paryžiaus sutartis. Romos sutartis. Euratomo steigimo sutartis. Susijungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrijos teisės normų leidyba. Institucijų teisės aktai. Direktyvos. Reglamentas. Sprendimas. Nuomonės. Rekomendacija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-07
 • Bendrųjų teisės principų vaidmuo aiškinant ir taikant teisę

  Įvadas. Konstitucinė teisės principų samprata. Konstitucinių teisės principų skirstymas. Bendrieji teisės principai. Lygybės (lygiateisiškumo) principas. Teisėtumo principas. Konstitucijos viršenybės principas. Bendrųjų teisės principų aiškinimas ir taikymas Lietuvoje. Bendrieji teisės principai Europos sąjungoje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-26
 • Bylų dėl hipotekos ir įkeitimo teisinių santykių nagrinėjimas

  Įvadas. Hipotekos ir įkeitimo istorija. Hipotekos istorija. Įkeitimo teisinė prigimtis. Hipotekos ir įkeitimo principai. Hipotekos sąvoka ir jos taikymas praktikoje. Hipotekos registras. Hipotekos sąvoka. Ypatingosios teisenos koncepcijos išraiška hipotekos teisinių santykių bylose. Hipoteka ir įkeitimu užtikrinami reikalavimai. Hipotekos ir įkėlimo teisinių santykių bylos. Įmonės įkeitimas. Išvados. Priedai (3).
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-01
 • Business law in Lithuania

  Introduction. Corporate legal framework for the selection and registration form. Businnes support and encouragement to Lithuania. Public support. Big businnes support. Specialized national and international organizations support. The Establishment of the European Union the legal regulation. European Communities corporate law harmonization. Corporate law acquis communautaire. The Establishment of the Company. European Community company law harmonization. European Company. European Company establishment way. European Company liqudation.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-06-21
 • Dabartinė Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir jų raida

  Teismų sistema. Teismas kaip teisminės valdžios dalis. Teisingumo sąvoka ir jos požymiai. Pagrindiniai teisminės valdžios funkcionavimo principai. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teismo kompetencija. Teisėjai. Teisėjų skiriamieji ženklai ir principai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. Administracinių teismų sistema. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Bylų nagrinėjimas teismuose. Kiti teismų veiklos klausimai. Teisminės valdžios administravimas. Teisminės valdžios savivalda. Teisminiai dokumentai, teismų pranešimai ir šaukimai. Ieškinio pareiškimas. Teismo sprendimas. Teismo nutartis. Apeliacinis skundas. Kasacinis skundas. Protokolai. Administracinio teismo pažeidimo protokolai. Teisiamojo posėdžio protokolas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-22
Puslapyje rodyti po