Šperos.lt > Teisė > Teisės praktikos ataskaitos
Teisės praktikos ataskaitos

(8 darbai)

Baigiamosios praktikos ataskaita: antstolio kontoraĮvadas. Antstolio Leono Jankausko teisinis statusas. Bendrosios nuostatos. Antstolio įgaliojimų įgijimas, sustabdymas, pasibaigimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolio (antstolio padėjėjo) drausminė atsakomybė. Antstolio kontora. Antstolio veikla. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Vykdymo procesas. Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti nutraukimas. Teismo sprendimų vykdymas. Antstolio patvarkymas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Teisių perėmimas vykdymo procese. Išieškojimas iš skolininko turto. Turto areštas. Turto realizavimo tvarka. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jo pajamų tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimas. Antstolių savivalda. Antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismasĮvadas. Institucijos veiklą reglamentuojantys įstatymai, statutai, nuostatos. Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi teismai. Teisingumo vykdymas. Lygybės įstatymui ir teismui. Teismų sistema. Teismų kompetencija. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo posėdžio sekretoriaus pareigybės aprašymas. Pareigybės charakteristika. Tikslas. Reikalavimai valstybės tarnautojui, einančiam šias pareigas. Pagrindinės šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos. Atsakomybė ir atskaitomybė. Teismo šaukimo forma ir turinys. Protokolai. Teismo teisės. Teismo posėdžiai. Antstolių kompetencija. Antstolio (antstolių) kontora. Antstolio funkcijos ir kita veikla. Antstolio teisė gauti informaciją. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Advokatų veiklaTeisėsaugos institucijų veiklos. Įvadas. Advokatų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jų bendroji charakteristika. Advokatūros įstatymas. Lietuvos advokatūros statutas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Europos sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas. Pagrindinės advokatų veiklos kryptys. Advokatų veiklą kontroliuojančios institucijos, priežiūros formos. Advokatų veiklai didžiausią įtaka darantys socialiniai, ekonominiai veiksniai. Advokatų veikloje dažniausiai taikomi teisės aktai, jų bendrasis apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: prokuratūros raštinėĮvadas. Teisės aktai, reguliuojantys prokuratūros veiklą. Prokuratūros raštinės organizacinė struktūra ir darbo organizavimas. Prokuratūroje gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimo tvarka. Baudžiamųjų bylų registravimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų praktikaĮvadas. Ikiteisminio tyrimo institucijų sistema ir reikšmė. Ikiteisminio tyrimo institucijų struktūra ir kompetencija. Padalinio vadovo ir tyrėjo teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų veiklaĮvadas. Teisėsaugos institucijų sąvoka. Teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų funkcijos. Teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Praktikos analizė. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų veikla (2)Praktikos ataskaita. Įvadas. Trumpa istorija apie advokatų kontora. Advokatų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Advokatūros įstatymas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Darbuotojų pareiginės. Praktikos metu atlikti darbai. Pagrindinės advokatų veiklos kryptys. Lietuvos Advokatūros ženklas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės praktikos ataskaita: antstolių kontoraĮvadas. Vykdymo procesas ir antstolio funkcijos šiame procese. Antstolio funkcijos šiame procese. Antstolio atliekami procesiniai veiksmai. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas (Antstolių įstatymo 24 straipsnis). Vykdymo procesas. Skolininko turto aprašymas. Turto perdavimas saugoti. Areštuoto turto saugojimas ir administravimas. Iš skolininko paimtų vertybių saugojimas. Iš skolininko paimtų pinigų saugojimas. Iškeldinamo asmens turto apsauga. Turto saugotojo (administratoriaus) atsakomybė. Išieškojimo procesas. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti. Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti. Vykdomosios bylos užvedimas. Pirminiai vykdymo veiksmai. Priverstinio vykdymo priemonės. Išieškotų lėšų paskirstymas ir išmokėjimas. Vykdomosios bylos užbaigimas. Skaityti daugiau