Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

"Natura 2000" Lietuvoje (2)"Natura 2000" tinklas ir jo sukūrimo svarba Teisinis "Natura 2000" pagrindas. Paukščių direktyva. Buveinių direktyva. Kaip kuriamas "Natura 2000" tinklas. "Natura 2000" apribojimai. "Natura 2000" Lietuvoje. Skaityti daugiau
1933 metų Lietuvos Respublikos Teismų santvarkos įstatymas ir jo reikšmėLietuvos teismų sistema 1918 – 1933 m. Bendroji Lietuvos teismų reformos apžvalga. Lietuvos teismų sistema 1933 – 1940 m. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Apeliaciniai rūmai. Vyriausiasis tribunolas. Karo teismai. Teisėjų tarnybos sąlygos. Prokurorai ir jų padėjėjai. Advokatai. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinė, baudžiamoji, civilinė ir drausminė atsakomybėĮžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Išvados. Skaityti daugiau
Advokato atsisakymas vesti byląĮvadas. Advokato atsisakymas vesti bylą. Išvados. Skaityti daugiau
AdvokatūraAdvokatūros istorija. Advokatūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Advokatų savivalda. Advokatų susirinkimas. Advokatų taryba. Revizijos komisija. Advokatų garbės teismas. Advokato kontora. Išvados. Skaityti daugiau
Advokatūra (2)Advokatūros vieta ir reikšmė Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų sistemoje. Advokatų profesinės veiklos pagrindinai principai. Lietuvos advokatų taryba. Asmens pripažinimo advokatu procedūra. Sprendimo pripažinti asmenį advokatu panaikinimas. Advokato priesaika. Advokato kontora. Advokato padėjėjas. Bendroji advokato profesinė pareiga. Advokato teisės. Užmokestis. Advokato nuobaudos. Skaityti daugiau
Agrarinė teisėĮvadas. Žemės ūkio paskirties žemė, jos sudėtis ir apsauga. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo teisė. Kitos paskirties žemės naudojimo teisė. Gamtos objektų ir išteklių žemės naudojimo teisė. Miškų ūkio paskirties žemė. Valstybinio vandenų fondo žemė. Konservacinės paskirties žemė. Žemės gelmių žemė. Išvados. Skaityti daugiau
Akcinių bendrovių valdymas (2)Įvadas. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių valdymas. Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo pareigos ir kompetencija. Valdyba. Valdybos kompetencija. Valdymo organų sudarymas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Antstoliai: funkcijos ir teisinis statusasĮvadas. Kas yra antstolis? Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolių funkcijos ir kita veikla. Antstolių kontrolė. Skaityti daugiau
Antstolių veiklaĮvadas. Antstolių veikla. Antstolių funkcijos. Antstolių veiklos kontrolė. Antstolių privalomas atsakomybės draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apygardos teismaiĮvadas. Apygardos teismai. Apygardos teismo struktūra. Apygardos teismo teisėjai. Apygardų teismų pirmininkai. Teismo raštinė. Apygardos teismų kompetencija. Išvados. Skaityti daugiau
Apylinkės teismasĮvadas. Apylinkės teismo struktūra. Teisėjų skyrimo ir atleidimo tvarka. Teisėjo teisinis statusas. Uždaviniai ir funkcijos. Teismo pirmininkas. Raštinė. Teisėjai. Posėdžių sekretorė. Informatikas. Buhalterija. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos oro apsauga Europos Sąjungoje (ES) ir LietuvojeĮvadas. Tarptautinės konvencijos dėl oro kokybės apsaugos. Aplinkos oro kokybę reglamentuojantys Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Europos Sąjungos (ES) aplinkos oro apsaugos reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje. Problemos ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teisė. Poveikis įstojus į Europos Sąjungą (ES)Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisė. Daugiašalė analitinė teisės peržiūra. Programos. Kaštų vertinimas. Derybinės pozicijos. Derybų skyriaus turinys. Pagrindinės problemos. Pagrindinis derybų objektas. Pasiekti derybų rezultatai. Lietuvos Europos Sąjungoje (ES) narystės privalumai ir trūkumai. Koks bendras teigiamas poveikis narystėje Europos Sąjungos (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos teisė Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisinėje sistemoje. Atmosferos oras, vandenų naudojimas ir apsaugaĮvadas. Aplinkos apsaugos ministerija. Atmosferos oro naudojimo ir apsaugos valstybės valdyme sistema. Teisinės ir administracinės sistemos. Atmosferos oras. Aplinkosaugos teisė Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Aplinkos oro apsaugos įstatymas. Aplinkos oro kokybės valdymas. Aplinkosaugos politika Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas. Kova su klimato kaita. Platesnis akiratis. Visuomenės dalyvavimas. Europos aplinkos agentūra. Finansavimas aplinkai gerinti. Pasaulinio masto sunkumų įvertinimas. Oro kokybės valdymas. Europos Sąjungos (ES) direktyvos. Tolimų oro pernašų konvekcija. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvekcija. Apibrėžimai. Pagrindiniai principai. Oro kokybės vertinimas. Mokslo tiriamieji darbai ir plėtra. Keitimasis informacija. Bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje įgyvendinimas ir tolesnė vykdomoji institucija. Gebėjimai įgyvendinti ACQUIS. Vandenų naudojimas ir apsauga - valstybių pastangos mažinti vandens taršą. Išvados. Skaityti daugiau
Ar animacija gali būti saugiai naudojama teisme?Pagal: Ajit Narayanan ir Sharon Hibbin straipsnį "Can animation be safely used at court"? Įžanga. Temos įvadas. Vizualizacijos teisme problemos ir kodėl reikalingas dirbtinis intelektas. Verbalinė ir vizualinė atmintis. Eksperimentas. Hipotezės. Animacija. Eksperimento dalyviai. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Arbitražas (2)Įvadas. Arbitražinis tarptautinių ginčų nagrinėjimas. Arbitražų sprendimai ir Lietuvos teisės sistema. Arbitražinis susitarimas. Teismų jurisdikcijos santykis su arbitražo jurisdikcija. Arbitražo pranašumai ir trūkumai. Arbitražo populiarumas. Arbitražo kompetencija. Išvados. Skaityti daugiau
Asmeninių tėvų teisių ir pareigų samprata ir turinysĮvadas. Tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinys. Vaiko auklėjimas. Rūpintis savo vaikų sveikata. Rūpintis savo vaikų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Vardo vaikui suteikimas. Pavardės vaikui suteikimas. Vaiko gyvenamoji vieta. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium. Tėvo ar motinos teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Bendravimas su vaiku ir dalyvavimas jį auklėjant ypatingomis situacijomis. Kitų giminaičių bendravimas su vaiku. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenys, turintys teisę gauti šalpos (socialinę) pensijąAsmenys, turintys teisę gauti šalpos (socialinę) pensiją. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos pensiją, kai miršta šios pensijos gavėjas. Teisė gauti kelias šalpos pensijas. Kokios pensijos mokamos kartu su šalpos pensija? Šalpos pensijų dydžiai. Šalpos pensijų skyrimas ir mokėjimas. Kompensacijos invalidus slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms. Skaityti daugiau
Asmens apžiūra ir daiktų bei dokumentų patikrinimas. Daiktų ir dokumentų paėmimasĮvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pareigūnai galintys atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą. Daiktų ir dokumentų paėmimo procesinė tvarka. Dokumentų patikrinimas. Daiktų ir dokumentų paėmimas. Išvada. Skaityti daugiau
...