Šperos.lt > Teisė > Teisės pristatymai
Teisės pristatymai

(48 darbai)

Anglosaksų teisinė sistemaPowerPoint pristatymas. Bendroji teisė, anglosaksų teisė,(angloamerikiečių) bendrosios teisės tradicija. Kuo skiriasi? Angloamerikiečių teisę galima skirstyti. Teisės šaltiniai Anglijoje. Jungtinių Amerikos Valstijų teisė. Teisės šaltiniai JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Skaityti daugiau
Aukščiausiasis TeismasPowerPoint pristatymas. Tikslas. Aukščiausiasis Teismas. Istorija. Sudėtis. Funkcijos. Kitos funkcijos. Tarptautiniai ryšiai. Kreipiantis... Aukščiausiasis Teismas nagrinėja tik teisės klausimus. Išvados. Skaityti daugiau
Autorių teisėsPowerPoint pristatymas. Autorių teisės. Programos autorius turi teisę reikalauti mokesčio už jo kūrinio. Autorinės teisės taikomos. Licencijos. Programinė įranga. Už neteisėtą programinės įrangos naudojimą baudžiama. Klausimai. Skaityti daugiau
Autorių teisės. Programinės įrangos apsaugaPowerPoint pristatymas. Autorių teisės. Autoriaus teisių įstatymo taikymas. Programos autorius. Autorių asmeninės neturtinės teisės. Autorių turtinės teisės. Kompiuterio programos atgaminimas ir adaptavimas. Kompiuterio programos dekompiliavimas. Duomenų bazių naudojimas. Autorių teisių galiojimo terminas. Duomenų bazių teisinės apsaugos. Teisinė atsakomybė. Autorių teisių gynimo būdai. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (10)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties pagrindiniai elementai. Darbo sutartys gali būti. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomos pareigos. Antraeilės pareigos. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Darbo sutarties vykdymas. Išėjimas/atleidimas iš darbo. Darbo sutarties pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės komunikacijos (elektroninių ryšių) teisinis reguliavimasPowerPoint pristatymas. Elektroninės komunikacijos teisinis reguliavimas. Telekomunikacijų teisinis reguliavimas. Telekomunikacijų teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje (ES). Telekomunikacijų reguliavimas valstybėse Europos Sąjungos (ES) narėse. Telekomunikacijų liberalizavimas. Nauja teisinio reguliavimo sistema. Elektroninių ryšių teisinio reguliavimo sistema. Informacinės visuomenės paslaugos. Elektroninė komercija. Interneto teisinio reglamentavimo problematika. Skaityti daugiau
Elektroninės valdžios teisinio reglamentavimo prielaidosPowerPoint pristatymas. Elektroninės valdžios teisinio reglamentavimo iniciatyvos Lietuvoje. Elektroninės valdžios koncepcijos projektas. Elektroninės valdžios teisinio reglamentavimo Lietuvoje spragos. Elektroninės valdžios teisės aktų praktinio įgyvendinimo aspektai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno institucijaPowerPoint pristatymas. Ombudsmeno institucija. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno institucijos veiklos teisinis pagrindas. Ombudsmeno institucijos ištakos. Kreipimosi į Europos Sąjungos (ES) ombudsmeną tvarka. Kas gali būti paskirtas Europos Sąjungos (ES) ombudsmenu? Kitos ombudsmeno teisės ir garantijos. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno kompetencija. Skundo tyrimo eiga. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno sprendimai. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno veiklos metodai. Europos Sąjungos (ES) ombudsmenas tiria skundus dėl... Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) pilietybė (3)PowerPoint pristatymas. Piliečiai turi daugiausiai teisių valstybėje. Pilietybės idėja pradėta įgyvendinti nuo 1984 metų, kai Fonteblo susirinkusi Europos viršūnių taryba pavedė specialiam komitetui parengti išsamų pranešimą. Tik valstybės pilietybę turintys asmenys naudojasi visomis teisėmis ir laisvėmis, įtvirtintomis šalies konstitucijoje ir įstatymuose. Dauguma valstybių stengiasi vengti dvigubos pilietybės, nes toks asmens teisinis statusas sukelia papildomų problemų tiek valstybei, tiek pačiam asmeniui. Galimi ir tam tikri piliečių teisinės padėties skirtumai. Piliečiai pagal kilmę paprastai negali būti išsiunčiami iš šalies, jiems negali būti atimta pilietybė. Pilietybė dažniausiai apibūdinama kaip tam tikras asmens priklausymas valstybei. Pilietybės principai. Tarptautinėje teisėje pripažįstamas fundamentalus principas. 1997 metų Europos konvencijos dėl pilietybės 3 straipsnyje nustatyta. Kiekvienas asmuo turi teisę į pilietybę. Turi būti vengiama atvejų, kai asmuo yra be pilietybės. Draudžiama atimti pilietybę savavališkai. Pilietybės nepanaikina nei vedybos, nei skyrybos, nei sutuoktinio pilietybės pasikeitimas. Mastricho sutartis dėl Europos Sąjungos (ES) įvedė į Ekonominės Bendrijos (EB) Sutartį "Europos pilietybės" sąvoką. Pagrindinės nuostatos įtvirtintos šiuose Ekonominės Bendrijos (EB) Sutarties straipsniuose. Lygiateisiškumo arba draudimo diskriminuoti asmenį principas. Egzistuoja skirtumas tarp "dirbančiųjų" arba įsidarbinusių asmenų. Pagrindiniai antrinės teisės aktai. Europos Bendrijos (EB) DIR.64/221. Europos Sąjungos (ES) pilietybę reglamentuoja Europos bendrijos steigimo sutarties 17-22 straipsniai. 18 straipsnis. 19 straipsnis. 20 straipsnis. 21 straipsnis. 22 straipsnis. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniaiPowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai (1) . Antriniai šaltiniai. Kiti šaltiniai . Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai (2) . Direktyvos. Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (1). Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (2). Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (3). Teisių gynimo būdai (1) . Tiesioginis direktyvų taikymas. Tiesioginis direktyvų taikymas (2). Tiesioginis direktyvų taikymas (3). Tiesioginis direktyvų taikymas (4). Netiesioginis direktyvų taikymas (1). Netiesioginis direktyvų taikymas (2). Netiesioginis direktyvų taikymas (3). Kreipimasis į Europos teisingumo teismą. Kreipimasis į Europos teisingumo teismą (2). Valstybės atsakomybė dėl žalos. Valstybės atsakomybė dėl žalos (2). Europos komisijos informavimas (1). Europos komisijos informavimas (2). Komisijai galima rašyti tiesiogiai ir informuoti apie pažeidimus. Skaityti daugiau
Europos Teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisių teismo panašumai ir skirtumaiPowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Funkcijos. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą. Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo. Ieškinys dėl panaikinimo. Ieškinys dėl neveikimo. Ieškinys dėl žalos atlyginimo. Ieškiniai pagal arbitražinę išlygą. Tarnautojų ieškiniai. Struktūra. Procedūra. Skundo priimtinumas. Sprendimai. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Europos žmogaus teisių teismasPowerPoint pristatymas. Konvencijos ištakos. Konvencijoje įtvirtintos vertybės. 1950 m. Konvencijoje įtvirtintas žmogaus teisių ir laisvių gynimo mechanizmas. Pagrindinės 1950 m. Konvencijos nuostatos. Trijų teisėjų komitetas. Septynių teisėjų kolegija. Didžioji kolegija. Vieno teisėjo teismas. Peticijai keliami formalūs reikalavimai. Bendrosios skundo tyrimo Teisme stadijos. Skaityti daugiau
Informacijos laisvės ribojimasPowerPoint pristatymas. Cenzūra. Cenzūros rūšys. Saviraiškos laisvės ribojimas demokratinėje valstybėje. Kokioms teisinėms vertybėms apsaugoti Lietuvoje gali būti ribojama informacijos laisvė? Informacijos įslaptinimas. Valstybės paslaptis. Tarnybos paslaptis. Slaptos informacijos kategorijos. Informacijos įslaptinimo terminas. Leidimas dirbti su valstybės paslaptį sudarančiomis žiniomis. Atsakomybė už valstybės paslapties atskleidimą. Skaityti daugiau
Interneto teisinis reguliavimasPowerPoint pristatymas. Interneto ypatumai. Ar internetas yra teisinių santykių objektas? Internetas – teisės objektas? Ar valstybės kontroliuoja internetą? Interneto teisinis reguliavimas. Interneto turinio teisinis reguliavimas. Saugesnio interneto siekimo principai. Nusikaltimai internete. Rekomendacinis kriminalizuotų veikų sąrašas. Papildomai siūloma kriminalizuoti. Konvencija kovai su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamajame kodekse (BK) kriminalizuotos veikos. Skaityti daugiau
Iždo tribunolasPowerPoint pristatymas. Valstybės iždas. Iždo tribunolas. Skaityti daugiau
Kontrabandos tyrimo metodikaPowerPoint pristatymas. Pradėjus IT yra keliami šie uždaviniai. Aptikus kontrabandą yra nustatomos įtariamų asmenų grupės, jų buvimo vieta. Liudytojais, priklausomai nuo kontrabandos rūšies, gali būti. Kontrabandos gabenimo formos. Gabenant per muitinės postus. Dažniausi kontrabandos slėpimo būdai. Kontrabandos bylose yra naudojama operatyvinė informacija. Ji yra dviejų rūšių. "Prekybos apyvartos" kontrabanda. Versijos. Skaityti daugiau
Lietuvių nusikaltimai užsienyjePowerPoint pristatymas. Valstybės įvaizdis. Žiniasklaidos vaidmuo. Neoficialiai emigravusieji pagal šalį, į kurią išvyko 2001-2005 metais. Neoficialiai emigravusieji pagal išsilavinimą 2001-2005 metais. Neoficialiai emigravusieji pagal buvusias profesijas 2001-2005 metais. Nusikaltėliai. Pagrindiniai nusikaltimai. Prekyba moterimis. Eurų padirbinėjimas. Skandinavijos šalys - narkotikų verslas. Ispanija. Didžioji Britanija ir Prancūzija. Jungtines Amerikos Valstijos (JAV) gelbsti uždaros sienos. Lietuviai Lotynų Amerikoje. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiausPowerPoint pristatymas. Teismai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Teismai iki XVI amžiaus. Lietuvos valdovo teismas. Valdovo teismo kompetencijoje taip pat buvo. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Komisarų teismas sprendė. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (2)PowerPoint pristatymas. Teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje. Sudėtis. Formavimo tvarka. Kompetencija, funkcijos. Bendrieji įgaliojimai. Vyriausybės. Įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Įstatymų, vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė. Pavedimų vykdymo kontrolė. Vyriausybės veiklos organizavimas. Kanceliarija. Kanceliarijos struktūra. Pagrindiniai uždaviniai. LRV komisijos. Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės. LRV komitetai. LRV posėdžiai. LRV priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos. Vyriausybės posėdžių protokolai. Ministro Pirmininko potvarkiai ir rezoliucijos. LRV programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. LRV santykiai su Seimu Respublikos Prezidentu. LRV santykiai su savivaldybėmis. LRV ir visuomeniniai santykiai. Skaityti daugiau
Lietuvos teisė 1917 - 1940 metaisPowerPoint pristatymas. Laikinosios konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 m., jos struktūra ir žlugimas. Laikinoji konstitucija, įstatymai, valiuta. 1922 m. konstitucija. Lietuvos prezidento rinkimų tvarka. Lietuvos politinės partijos. 1926 m. valstybės perversmas ir 1928 m. konstitucija. Konstitucinių laisvių raida po 1928 m. konstitucijos paskelbimo. 1936 m. seimo rinkimai ir jo veikla. Civilinės teisės bruožai 1918 - 1940 m. Skaityti daugiau