Šperos.lt > Teisė > Teisės pristatymai
Teisės pristatymai

(48 darbai)

Magdeburgo teisės plitimas LietuvojePowerPoint pristatymas. Magdeburgo teisės plitimas Lietuvoje. Magdeburgo teisės nauda. Magdeburgo teisės esmė. Pagrindiniai Magdeburgo teisės šaltiniai. Konfirmacinės privilegijos. Magdeburgo teisės bendrieji bruožai. Magdeburgo teisės subjektai. Ribotas teisnumas. Organizaciniai miesto teisės subjektai. Miesto tarybos sudėtis Vilniuje XVI amžiuje. Miesto tarybos kompetencija Vilniuje XVI amžiuje. Civilinė teisė. Nuosavybės ir daiktinė teisė. Turto įkeitimo teisė. Prievolių teisė. Šeimos teisė. Skaityti daugiau
Naujosios viešosios vadybos kritikaPowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė valstybė - gerovės valstybė. K. Koenig nuomonė. Viešosios paslaugos koncepcija. Olandijos patirtis. Naujoji viešoji vadyba. Viešųjų paslaugų privatizavimas. Dereguliacinės reformos. Trijų sektorių koncepcija. Skaityti daugiau
Pasaulinės teisinės sistemosPowerPoint pristatymas. Teisinės sistemos samprata. Pasaulio teisinių sistemų žemėlapis. Civilinė teisė. Civilinės teisės šaltiniai. Prancūzijos civilinis kodeksas. Angloamerikiečių (bendroji) teisė. Angloamerikiečių teisės sistemos šaltiniai. Anglijos teisės šaltiniai. JAV teisės šaltiniai. Religinė teisės sistemos. Islamo teisė. Islamo teisės šaltiniai. Koranas. Induizmo teisė. Induizmo teisės šaltiniai. Skaityti daugiau
Pirkimas - pardavimasPowerPoint pristatymas. Pirkimas - pardavimas. Didmeninis pirkimas – pardavimas. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartys. Įmonės pirkimas – pardavimas. Prekybos teisė. Prekybos teisė: Pagrindinės sutarties dalys ir elementai. Prekybos teisė: Jungtinių Tautų Konvencija "Dėl Tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių". Skaityti daugiau
Policijos pareigūnų socialinės garantijosPowerPoint pristatymas. Socialinių garantijų samprata (5). Socialinių garantijų teisinis reguliavimas (8). Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų teisės į socialines garantijas pagrįstumas (2). Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų teisės į socialines garantijas pagrįstumas jų atliekamų pareigų turinio požiūriu (4). Pretendento į tarnybą amžiaus cenzas. Reikalavimai pretendento sveikatos būklei ir bendram fiziniam pasirengimui. Didesni nei kitiems valstybės tarnautojams dorovinio pobūdžio reikalavimai (2). Pareigūnams draudžiama būti politinių partijų ar politinių organizacijų nariais, dalyvauti jų veikloje (3). Pareigūnams draudžiama streikuoti (24 str.) (2). Ribojimai profesinių sąjungų veiklai (45 str.) Trišalės sutarties pasirašymas (2). Apibendrinimas. Vidaus tarnybos statuto reikšmė Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų socialinėms garantijoms (4). Darbo užmokestis ir kitos išmokos. Pareiginė alga (4). Priedai. Priedas už tarnybos stažą. Priedas už laipsnį. Priedas už kvalifikacinę kategoriją. Priemokos (9). Pareigūnų darbo laikas (5). Policijos pareigūnų kasmetinės atostogos kaip socialinių garantijų forma (4). Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų ir valstybės tarnautojų atostogų trukmės santykis su darbo stažu (2). Kitos atostogos (34 str.) Pareigūnų sveikatos priežiūra ir su tuo susijusios socialinės garantijos (6). Skaityti daugiau
Priemonės kovai su neteisėta ir žalinga informacija kompiuteriniame tinklePowerPoint pristatymas. Internetas. Neteisėta ir žalinga informacija Internete. Draudžiama informacija. Ribojama informacija. Institucijos Lietuvoje. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) iniciatyvos. Lietuvoje realizuoti projektai, susiję su vaikų apsauga nuo žalingo turinio internete. Neigiamo incidentų poveikio mažinimas. Saugumo incidentų valdymas. Interneto Paslaugų Tiekėjai turi užtikrinti. Teisės aktai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Prievolių teisės ir prievolės samprataPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių rūšys skirstomos. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų samprata. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybų sutarties samprata ir būdingi bruožai. Netesybų rūšys. Netesybų sutarties rūšys ir forma. Rankpinigių sutarties samprata. Rankpinigių sutarties funkcijos ir forma. Laidavimo sutarties rūšys. Garantijos sutarties samprata. Prievolių pabaigos pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimų kampanijų ir politinių partijų finansavimasPowerPoint pristatymas. Kampanijų ir jų finansavimo teisinio reguliavimo tikslai. Svarbiausios sąvokos. Politinės kampanijos dalyvių registravimas. Politinės partijos ir politinės kampanijos finansavimo šaltiniai. Aukos. Aukotojai. Kiti finansavimo būdai. Išlaidos politinės kampanijos finansavimui. Finansavimo apskaita. Finansinės veiklos kontrolė. Finansinės ataskaitos. Skaityti daugiau
Romanų-Germanų teisės šeimaPowerPoint pristatymas. Teisinės sistemos samprata. Bendranacionalinės teisinės sistemos . Kontinentinė teisinė sistema. Romanų – Germanų teisės tradicija. Romanų teisės sistemos bruožai. Prancūzijos teisė. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (2). Napaleono kodeksas. Civilinis kodeksas. Kodekso svarba. Prancūzijos civilinis kodeksas. Įtaka kitose šalyse . Italijos civilinis kodeksas. Ispanija. Ispanijos civilinis kodeksas. Romanų teisinės sistemos įtaka. Germanų teisės sistemos bruožai. Vokietijos raida link suvienijimo. Vokietija. Vokietijos civilinis kodeksas. Civilinio kodekso reikšmė. Pandektistika. Austrija. Šveicarija. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2). Skaityti daugiau
Romos sutartis. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos taisyklėsPowerPoint pristatymas. Romos sutartis. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos taisyklės. Romos sutartis. Antriniai Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos teisės reforma. Reziume. Skaityti daugiau
Santuokos pasibaigimas (2)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Santuokos samprata. Santuokos pasibaigimas. Santuokos pasibaigimo rūšys. Santuokos nutraukimo būdai. Santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinių prašymu. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Santuokos pasibaigimas mirus vienam iš sutuoktinių. Su santuokos nutraukimu susiję klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės teisės samprataPowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Tyrimo, apibendrinimo ir aiškinimo objektai. Valstybių atsiradimo teorijos. Šiuolaikinės valstybės ir teisės koncepcijos (3). Teisės forma. Rūšys. Teisinės sistemos (4). Lietuvos teisinės sistemos šakos. Kai kurie teisės institutų pavyzdžiai. Norminis teisės aktas. Norminių teisės aktų klasifikavimas (2). Įstatymas. Konstituciniai įstatymai (2). Paprastieji įstatymai. Įstatymo iniciatyvos teisė suteikta. Įstatymai įsigalioja. Poįstatyminiai aktai. Kiti teisės aktai. Teisinis reguliavimas. Teisės normos struktūra. Teisinių santykių dalyviams būdingas. Teisėtumo įgyvendinimo sąlygos. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimai. Skaityti daugiau
Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtra (2)PowerPoint pristatymas. Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtra. Literatūros sąrašas (6). Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtra. Ginkluoto konflikto teisė. Ginkluoto konflikto teisės principai. Ginkluoto konflikto teisės vystymasis. Ginkluotas konfliktas. Kodėl būtina laikytis ginkluoto konflikto teisės. JAV karių elgesys su karo belaisviais Irako kalėjime. Irake buvo intensyviai naudojami išsodrinto urano sviediniai. Išvada. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių juridinė galiaPowerPoint pristatymas. Kas reglamentuoja? 1969 metų Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas 1999 metų birželio 22 d. Nr. VIII-1248. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo 1995 metų spalio 17 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos (LR) įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių" 7 straipsnio ketvirtosios dalies ir 12 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijai. Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) įsigaliojimas. Europos Bendrijos (EB) teisės aktų formą ir jų teisinę galią apibrėžia Europos Bendrijos (EB) Steigimo sutarties 249 straipsnis. Pranešimai spaudai 2005-12-29 SAM Kolegijos sprendimuose – sveikatos apsaugos reformos perspektyvos. Skaityti daugiau
Teisėkūros samprata ir būdaiPowerPoint pristatymas. Teiginys. Teisės pradžia. Teisėkūros samprata. Termino "teisėkūra" prasmės. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Originalioji teisėkūra. Referendumo samprata. Referendumo požymiai. Priimtų aktų speciali juridinė galia. Referendumų rūšys. Sankcionuota teisėkūra. Teisėkūros stadijos ir procedūros. Teisėkūros stadijos. 1 stadijos procedūros. 2 stadijos procedūros. Skaityti daugiau
Teisės istorija (4)PowerPoint pristatymas. Senovės rytų valstybių teisinė tvarka. Hamurabio kodeksas. Socialinės grupės. Nuosavybės teisė. Prievolės. Sutarčių rūšys. Santuoka, šeima. Paveldėjimas. Nusikaltimas ir bausmė. Teismo procesas. Senovės Graikijos (antikos) miestų administracinė ir teisminė santvarka. Poliai, demokratija. Teisėkūros institutai Atėnuose. Atėnų teisės šaltiniai. Papročiai. Drakono įstatymas. Solono įstatymai. Pagrindiniai teisės institutai Graikijoje. Senovės Roma. Teisės periodizacija. Teisės raidos laikotarpiai Romoje. Romos įstatymų leidybos institucijos. Romos teisės šaltiniai. Gregoriano ir Hermogeniano kodeksai. Teodosijaus kodeksas. Justiniano kodeksas. Digestai (pandektai). Kiti šaltiniai. Senovės Romos keturi chronologiniai valstybės ir teisės formavimosi etapai. Romėnų teisės periodizacija. Seniausi laikai, arba archainis laikotarpis (753 metai pr. Kr. – III amžiaus pr. Kr. vidurys). Ikiklasikinis laikotarpis (367-17 metai pr. Kr.). Klasikinis laikotarpis (I - III amžius). Poklasikinis (smukimo) laikotarpis (II amžius - 565 metai). Romėnų teisės šaltinių samprata. Romenų teisės šaltinių rūšys. Romėnų teisės recepcija. Romėnų teisės sistema. Ius civile. Ius peregrinorum. Ius gentium. Ius publikum ir Ius privatum. Ius commune ir Ius singulare. Įprastinių elgesio normų laikotarpis. Papročių teisės laikotarpis. Rašytinės teisės laikotarpis. Imperatoriaus konstitucijos. Kodifikacijos prielaidos. Justiniano kodifikacija. Teisių įgyvendinimas ir gynyba. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Valstybinio teismo atsiradimas. Privatinės teisės subjektai - fiziniai ir juridiniai asmenys. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas. Santuokos nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Globa ir rūpyba. Daiktinė teisė. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Valdymo ir laikymo samprata. Valdymo rūšys. Valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Valdymo apsauga. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės įgijimas ir išnykimas. Nuosavybės teisės gynyba. Teisė į svetimus daiktus. Paveldėjimo samprata ir rūšys. Prievolės samprata ir rūšys. Sutarčių rūšys. Prievolės tarytum iš sutarčių. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (6)PowerPoint prezentacijos-konspektai. Teisiniai darbo santykiai. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisės struktūra. Teisiniai darbo santykiai. Civilinių ir darbo sutarčių ypatumai. Teisės sampratų įvairovė. Teisės prigimties ir esmės klausimo problema. Teisės mokslo doktrinos. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė. Teisės teorija. Teisės teorijos dalykas. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. Teisės mokslo metodas. Vidinė teisės mokslo struktūra. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimo rūšys. Teisėto elgesio samprata. Teisėtą elgesį apibūdinantys požymiai. Teisėto elgesio rūšys. Teisėto elgesio skirstymas pagal elgesio motyvus. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės normų sistema. Teisės normų sisteminimas. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių sąvoka. Teisinių santykių bendrieji požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai kaip teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektas. Teisinių santykių turinys. Teisės subjektas ir teisinių santykių subjektas. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinis reguliavimas socialinio reguliavimo sferoje. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinės idėjos. Teisinių idėjų samprata. Teisinė sąmonė. Teisinė psichologija. Teisinė ideologija. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisės norma. Teisės norma, kaip teisinio reguliavimo priemonė. Teisės normų požymiai. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normų ir moralės normų bendrumai. Teisės normų ir moralės normų skirtumai. Teisės ir moralės sąveika. Teisės normų santykis su korporacijų normomis. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis sąlygos. Vidinė teisės normos struktūra ir klasifikacija. Teisės normos vidinės struktūros sąvoka. Teisės normos hipotezė. Teisės normos dispozicija. Teisės normos sankcija. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų kolizijos ir jų įveikimo taisyklės. Teisės normų išraiškos (materializavimo) forma. Teisės normų išraiškos (materializavimo) forma. "Teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir "teisinės minties" šaltinis. Teisės normų formos rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminė sutartis. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminio teisės akto struktūra. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Skaityti daugiau
Teisės teorija (14)PowerPoint pristatymas-konspektai. Apibrėžimas. Teisės kilmė ir raida. Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Socialinės normos. Teisės normų rūšys. Teisės šaltiniai. Įstatymai. Įstatymų rūšys. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai teisės aktai. Teisės aktų galiojimas. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinė valstybė. Skaityti daugiau
Teisingumo Teismo sprendimo galiaPowerPoint pristatymas. Europos Teisingumo Teismas. Bylai pasiekus ETT, Teismas laikosi griežtai nustatytos procedūros. Pagrindinės ETT bylų kategorijos. Ieškiniai, pareikšti valstybėms narėms. Ieškiniai dėl panaikinimo. Ieškiniai dėl neveikimo. Ieškiniai, grindžiami neteisėtumu. Ieškiniai dėl žalos atlyginimo. Bendrijų darbuotojų ieškiniai . Ieškiniai pagal arbitražinę išlygą. Prašymai dėl preliminaraus nutarimo. Teisingumo teismo sprendimai. Skaityti daugiau
Teisiniai veiksniai, įtakojantys tarptautinį versląPowerPoint pristatymas. Tarptautinė teisė. Eksteritorinis įstatymų taikymas. Arbitražas. Stokholmo konvencija. Tarptautinės organizacijos. Pagrindiniai JAV ir Didžiosios Britanijos teismų sistemų skirtumai. Tikslai, kurių įgyvendinimui valstybės ima mokesčius. Antimonopoliniai įstatymai. Kyšininkavimo indeksas. Labiausiai korumpuotos institucijos Lietuvoje. Skaityti daugiau