Šperos.lt > Teisė > Teisės pristatymai
Teisės pristatymai

(48 darbai)

Teisinis informacijos sklaidos reglamentavimasPowerPoint pristatymas. Viešosios komunikacijos informacinių aspektų teisiniame reguliavime išskiriami tokie aspektai. Saviraiška viešosios komunikacijos priemonėse. Spaudos laisvė. Spaudos laisvės ir saviraiškos laisvės santykis. Spaudos laisvę varžantys veiksniai. Visuomenės informavimo priemonių teisinis reguliavimas: valstybės kontrolė. Tiesioginis valstybinis valdymas. Netiesioginis valstybinis valdymas. Kontrolė per specialius valstybinius organus (institucijas). Ekonominis valstybės poveikis visuomenės informavimo priemonėms "ekonominė cenzūra". Ekonominio valstybės poveikio priemonės. Valstybės finansinės paramos visuomenės informavimo priemonėms teisinis vertinimas. Konstitucinis teisinis visuomenės informavimo priemonių statusas. Visuomenės informavimo priemonių monopolijų draudimas. Visuomenės informavimo koncentracijos reguliavimas. Visuomenės informavimo priemonių savitvarka. Savitvarka. Savitvarkos institucijos. Lietuvos Respublikos (LR) visuomenės informavimo įstatymas. Viešosios informacijos pateikimas. Audiovizualinio visuomenės informavimo teisinis reguliavimas. Saviraiška ir audiovizualijos. Audiovizualijų teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje (ES). Visuomenės informavimo priemonių ir kanalų konvergencija. Audiovizualinio sektoriaus reguliavimo principai. Audiovizualinio sektoriaus teisinio reguliavimo kaita: konvergencijos įtaka. Transliavimo paslaugų judėjimas. Visuomenei reikšmingas įvykis. Lietuvos visuomenei itin reikšmingi įvykiai. Informavimas apie itin reikšmingus įvykius. Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai. Kiti teisiniai reikalavimai radijo ir televizijos programoms, laidoms. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Visuomenės informavimo administracinės priežiūros institucijos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvos RespublikojePowerPoint pristatymas. Apie įstatymų dvasią. Valdžios galių delegavimo ir atskaitomybės schema. Konstitucinio teismo išaiškinimai. Valdžių veikimo sistema. Valdžių atribojimo išimtys. Valdžių bendradarbiavimas įgyvendinamas. Valdžios institucijų priklausomybė nuo politinės pakraipos. Seimas. Seimas (2). Seimas turi įgaliojimus. Kiti Seimo konstituciniai įgaliojimai. Seimo struktūra. Seimo komitetai ir komisijos. Seimo frakcijos. Opozicinės frakcijos. Seimo pirmininkas. Seimo Pirmininkas renkamas. Seimo Pirmininko pavaduotojas. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos tvarka. Inicijavimas. Svarstymas. Priėmimas. Pasirašymas ir paskelbimas. Įsigaliojimas. Parlamentinis apkaltos procesas. Parlamentinis apkaltos procesas 2. Seimo nario konstitucinė padėtis. Individualios Seimo nario teisės. Kolektyvinės Seimo nario teisės. Seimo nario veiklos garantijos. Seimo nario pareigos ( Konstitucijoje tiesiogiai neįvardytos). Seimo kontrolieriai. Piktnaudžiavimas. Biurokratizmas. Seimo kontrolierių teisės. Seimo kontrolieriai netiria. Lygių galimybių kontrolierius. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Kontrolierius turi teisę. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius galimi sprendimai. Skaityti daugiau
Valstybės iždas ir valstybės rezervasPowerPoint pristatymas. Kas yra valstybės iždas? Valstybės iždo funkcijos. Valstybės iždo formavimo principai. Iždo nulinio balanso depozitinė sąskaita (INBDS). Paraiškų apmokėjimo apdorojimo sistema. Vieninga iždo sąskaita. Bendroji visus vyriausybinius sektorius apimanti sąskaitų sistema. Kompiuterizuota biudžeto finansavimo, apskaitos ir apmokėjimo sistema. Valstybės iždo valdymas. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Valstybės iždo departamentas. Lietuvos bankas. Valstybės rezervas. Valstybės rezervas gali būti naudojamas. Valstybės rezervo sudarymo, kaupimo ir tvarkymo teisiniai pagrindai. Valstybės rezervo sudėtis . Valstybės rezervo finansavimas. Valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų saugojimas. Valstybės rezervo administravimas. Skaityti daugiau
Valstybės tarnybos įstatymasPowerPoint pristatymas. Lietuvos valstybės įstatymas. Šis Įstatymas netaikomas. I skyrius. II skyrius. III skyrius. IV skyrius. V skyrius. VI skyrius. VII skyrius. VIII skyrius. IX skyrius. X skyrius. XI skyrius. Skaityti daugiau
Valstybinis socialinis draudimas (5)PowerPoint pristatymas. Valstybinis socialinis draudimas. Planas. Socialinio draudimo bendrosios nuostatos. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų pasiskirstymas. Dirbančio asmens įmokos dydis. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Pašalpų teikimo atvejai. Ligos pašalpos susirgus apdraustajam ar jo šeimos nariui teikimo atvejai. Ligos pašalpos gavimo sąlygos. Ligos pašalpos gavimo terminai. Ligos pašalpos atskirų atvejų gavimo terminai. Ligos pašalpos dydis. Motinystės pašalpa. Motinystės pašalpos trukmė ir dydis. Profesinės reabilitacijos pašalpa. Pensijų socialinis draudimas. Pensijos sandara. Pagrindinė pensija. Papildoma pensija. Pensijų rūšys. Netekto darbingumo pensija. Gavimo sąlygos. Minimalus stažas. Būtinasis stažas. Našlių pensija. Pensijos gavėjai. Našlaičių pensija. Nedarbo socialinis draudimas. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos, tvarka ir dydis. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimas. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Nedarbo draudimo išmokos paveldėjimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nelaimingas atsitikimas darbe. Draudiminiai įvykiai. Ligos pašalpa. Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo rūšys. Valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, apmokėjimas stacionarinėse įstaigose. Reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimas. Skaityti daugiau
Viešųjų pirkimų pažeidimaiPowerPoint pristatymas. Viešojo pirkimo sutartis. Viešasis darbų pirkimas. Viešasis paslaugų pirkimas. Viešasis prekių pirkimas. Viešųjų pirkimų rūšys. Tarptautiniai viešieji pirkimai. Supaprastinti (nacionaliniai) viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų tarnyba. Viešųjų pirkimų sutarties šalys. Tiekėjas. Perkančioji organizacija. Viešo pirkimo atlikimo būdai. Atviras konkursas. Uždaras konkursas. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai. Viešo pirkimo principai. Lygiateisiškumo principas. Nediskriminavimo principas. Skaidrumo principas. Proporcingumo principas. Abipusio pripažinimo principas. Skaityti daugiau
Viešųjų pirkimų reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES)PowerPoint pristatymas. Darbo struktūra. Viešųjų pirkimų (VP) raida. Viešųjų pirkimų tipai. Viešųjų pirkimų principai. Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų politikos tikslas. Teisinis viešųjų pirkimų (VP) reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Teisinis Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų (VP) pagrindas. Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų taisykles privalo taikyti. Viešųjų pirkimų procedūros. Viešųjų pirkimų procedūrų svarba. Trumpai apie viešųjų pirkimų (VP) procedūras. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų Lietuvoje įstatymų redakcija. Pasekmės perkančiosioms Lietuvos organizacijoms. Pasekmės Lietuvos tiekėjams. Viešieji pirkimai Lietuvoje. Pasiruošimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Skaityti daugiau
Vykdomoji valdžiaPowerPoint pristatymas. Prezidentas Konstitucijoje. Rango konstituciniai aspektai. Valstybės vadovas. Seimo ir Vyriausybės narių bei Prezidento padėties skirtumai. Seimo ir Vyriausybės narių bei Prezidento padėties skirtumai (2). Kitaip nei Vyriausybė. Prezidento kompetencija. Išvarytas įgaliojimų sąrašas baigtinis? Valdymas. Vyriausybės sampratos. Vyriausybės sampratos (2). Vyriausybė. Vyriausybės legitimacija. Vyriausybės teisės kūrimo galimybės. Vyriausybės formavimas 1 etapas. Vyriausybės formavimas 2 etapas. Vyriausybės formavimas 3 etapas. Kompetencija. Kompetencija 2. Vyriausybės atsistatydinimas ir įgaliojimų gražinimas. Atsistatydinimo pagrindai. Atsistatydinimo pagrindai (2). Skaityti daugiau