Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Praktikos ataskaita: Advokatų veikla

  Teisėsaugos institucijų veiklos. Įvadas. Advokatų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jų bendroji charakteristika. Advokatūros įstatymas. Lietuvos advokatūros statutas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Europos sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas. Pagrindinės advokatų veiklos kryptys. Advokatų veiklą kontroliuojančios institucijos, priežiūros formos. Advokatų veiklai didžiausią įtaka darantys socialiniai, ekonominiai veiksniai. Advokatų veikloje dažniausiai taikomi teisės aktai, jų bendrasis apibūdinimas. Išvados.
  Teisė, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Praktikos ataskaita: prokuratūros raštinė

  Įvadas. Teisės aktai, reguliuojantys prokuratūros veiklą. Prokuratūros raštinės organizacinė struktūra ir darbo organizavimas. Prokuratūroje gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimo tvarka. Baudžiamųjų bylų registravimo tvarka. Išvados.
  Teisė, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2009-05-26
 • Praktinio diskurso taisyklės ir teisėkūros procese naudojami metodai

  Praktinio diskurso taisyklės ir teisėkūros procese naudojami metodai.
  Teisė, rašinys(3 puslapiai)
  2006-03-30
 • Pramoninio dizaino teisinė apsauga

  Įvadas. Pramoninio dizaino sąvoka. Pramoninio dizaino registracija. Pramoninio dizaino registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Dizaino naujumo sąvoka. Pramoninio dizaino apsauga Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-22
 • Pramoninio dizaino teisinė apsauga

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti pramoninį dizainą ir jo teisinę apsaugą. Dizaino galiojimo laikas. Paraiškos elementai. Dizaino rūšys – skirstymas. Dizaino savininko teisės. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė. Teisinės apsaugos galimybės. Teisių į pramoninį dizainą įgijimo prielaidos. Pramoninio dizaino apsauga Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-02-17
 • Prancūzijos teisės istorija

  Prancūzijos teisės partikuliarizmas. Papročių ir rašytinės teisės sritys. Prancūzijos teisės aktai. Bovės kutiumai. Nusikaltimai. Apie suvereną. 1789 metų žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Karalių įtakos teisės aktų leidybai didėjimas XII – XIII amžiuje. Konstitucijų raida Prancūzijoje. Prancūzijos 1804 metų civilinio kodekso rengimas, šaltiniai, struktūra. Pagrindiniai civilinės teisės institutai kodekse. Išvados.
  Teisė, konspektas(10 puslapių)
  2007-10-02
 • Prancūzijos valstybės ir teisės istorija naujaisiais laikais

  Įvadas. Konstitucinė teisė. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos pradžia. Iš absoliutinės monarchijos į konstitucinę monarchiją. Respublikos paskelbimas ir konstitucinis jos įvertinimas. Direktoratas. Konsulatas ir imperija. Legitiminė ir Liepos monarchijos. Antroji respublika. Trečioji respublika. Ketvirtoji respublika. Penktoji respublika. Civilinė teisė. 1804 m. Civilinis kodeksas. Svarbiausi civilinės teisės principai ir institutai. Baudžiamoji teisė. 1791 m. baudžiamasis kodeksas. 1810 m. baudžiamasis kodeksas. Baudžiamosios teisės raida. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-12-03
 • Precedental law

  Darbas anglų kalba. Pagrindiniai precedentinės teisės faktai. Summary: Main facts of precedental law. Sources of law. Legislation. Precedents. Customs. Writtings. Human rights. Laws an politics. Cultural differences. International agreements. Human rights violations. Racial and sexual discrimination. Internationalization of the law. The rights of citizens. Constitutional law. British constitution. Separation of powers. Rights of citizens. Criminal law. Elements of proof. Defenses. Torts. The tort of defamation. Statutary torts.
  Teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2008-11-25
 • Precedentinė teisė

  Įvadas. Precedentinės teisės samprata ir atsiradimo istorija. Precedentinės teisės taikymo sfera. Precedentinės teisės ypatumai ir bruožai. Teismo sprendimo forma. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Precedentų ir statutų publikavimas. Teisinio precedento rūšys precedentinės teisės "minusai" ir "pliusai". Precedentas Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2010-10-04
 • Prekių gabenimo per sieną teisiniai pagrindai. Muitinės sankcionuoti veiksmai (muitiniai režimai)

  Muitinio režimo sąvoka. Muitiniai režimai. A tipo muitinės sandėlis. B tipo muitinės sandėlis. C tipo muitinės sandėlis. D tipo muitinės sandėlis. E tipo muitinės sandėlis. F tipo muitinės sandėlis.
  Teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimas

  Įvadas. Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimas. Teismo sprendimas už akių, jo įsiteisėjimo tvarka, peržiūrėjimas bei apskundimas. Išvados. 9 temos 6 uždavinys.
  Teisė, namų darbas(18 puslapių)
  2006-05-22
 • Prezidento Rolando Pakso apkalta

  Įvadas. Lietuvos respublikos prezidento statusas. Apkalta – parlamentinė procedūra. Seimo kompetencija pašalinti respublikos prezidentą iš pareigų apkaltos būdu. Respublikos prezidento apkaltos proceso seime stadijos. Lietuvos Respublikos prezidento imuniteto santykis su apkalta. Respublikos Prezidento apkaltos pagrindai. Lietuvos Respublikos prezidento Rolando Pakso kaltinimai. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo vaidmuo. Prezidento apkaltos procese. Prezidento Rolando Pakso pašalinimas iš užimamų prezidento pareigų. Politinės ir teisinės prezidento pašalinimo iš pareigų pasekmės. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-10
 • Priemonės kovai su neteisėta ir žalinga informacija kompiuteriniame tinkle

  PowerPoint pristatymas. Internetas. Neteisėta ir žalinga informacija Internete. Draudžiama informacija. Ribojama informacija. Institucijos Lietuvoje. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) iniciatyvos. Lietuvoje realizuoti projektai, susiję su vaikų apsauga nuo žalingo turinio internete. Neigiamo incidentų poveikio mažinimas. Saugumo incidentų valdymas. Interneto Paslaugų Tiekėjai turi užtikrinti. Teisės aktai. Apibendrinimas.
  Teisė, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-01-19
 • Prievolė. Darbo sutartis. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

  Prievolės samprata ir rūšys. Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sudarymo tvarka. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sąvoka ir požymiai.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-05
 • Prievolinės teisės raida Lietuvoje

  Įvadas. Prievoliniai santykiai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Prievolinė teisė Lietuvoje 1918 - 1940 m. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

  Įvadas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai 4 Netesybos. Laidavimas. Įkeitimas. Hipoteka. Garantija. Rankpinigiai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-23
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (2)

  Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai.
  Teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Prievolių teisės ir prievolės samprata

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių rūšys skirstomos. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų samprata. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybų sutarties samprata ir būdingi bruožai. Netesybų rūšys. Netesybų sutarties rūšys ir forma. Rankpinigių sutarties samprata. Rankpinigių sutarties funkcijos ir forma. Laidavimo sutarties rūšys. Garantijos sutarties samprata. Prievolių pabaigos pagrindai. Išvados.
  Teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-12-12
 • Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis

  Įžanga. Dėstymas. Kas yra teisė? Pagrindinės teisės aiškinimo kilmės. Pozityvioji teisė. Prigimtinė teisė. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis ir problematika.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų–germanų teisės tradicijoje

  Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų – germanų teisės tradicijoje (ypač išryškinant teisėjo kūrybą ribojančius veiksnius). Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Roma. Theodor Kipp "Romėnų teisės šaltinių istorija". Bizantija ir digestai. Berman. Teisė ir revoliucija. Šv. Romos imperija. Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Zweigert, Kotz "Lyginamosios teisės įvadas". Šveicarija. Hart "Teisės samprata". Teisėjų diskrecija.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-20
Puslapyje rodyti po