Šperos.lt > Teisė > Teisės namų darbai
Teisės namų darbai

(133 darbai)

Teisės normų analizė (5)Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 217 straipsnio analizę. Sprendimas: Nagrinėjimas baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis: 217 straipsnis. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Teisės normos užrašymas. Hipotezės analizė. Pirmoji alternatyva sudaryta. Antroji alternatyva sudaryta. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės normų analizė (6)Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Civilinio kodekso 6.237 str. 1 d. analizę. 2 užduotis: Vairuotojas viršija leistiną greitį, dėl to nesuvaldo savo vairuojamo automobilio Opel ir susiduria su kitu automobiliu Volvo. Eismo įvykio metu žuvo pirmojo automobilio (Opel) keleivis ir buvo sužaloti antrojo automobilio (Volvo) vairuotojas (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nesunkų sveikatos sutrikdymą) ir keleivis (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą). Taip pat nepataisomai sugadinti abu automobiliai. Automobilis Opel priklauso vairuotojo darbovietei – UAB "Be proto". Šis automobilį vairavo savo darbo metu. Automobilis Volvo priklauso jį vairavusiam asmeniui. Kokia ar kokios teisinės atsakomybės rūšys būtų taikomos šiuo atveju? Kam ir kokia teisinės atsakomybės rūšis būtų taikoma? Kas ir kokių asmenų teisinės atsakomybės galėtų reikalauti? Skaityti daugiau
Teisės normų analizė: civilinio kodekso 5.6 str.I užduotis : Atlikti teisės normos, nustatytos Civilinio kodekso 5.6 str. 1 d. analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas CK (Civilinio kodekso) straipsnis. Analizei kiti straipsniai nereikalingi. Teisės normos užrašymas "Jei., tai. priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės normų analizė: vairuotojas viršija leistiną greitįII užduotis: Iš žemiau nurodytos temos parengti rašto darbą. Darbo apimtis – ne daugiau kaip 3 lapai. Tema: Vairuotojas viršija leistiną greitį, dėl to nesuvaldo savo vairuojamo automobilio Opel ir susiduria su kitu automobiliu Volvo. Eismo įvykio metu žuvo pirmojo automobilio (Opel) keleivis ir buvo sužaloti antrojo automobilio (Volvo) vairuotojas (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nesunkų sveikatos sutrikdymą) ir keleivis (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą). Taip pat nepataisomai sugadinti abu automobiliai. Automobilis Opel priklauso vairuotojo darbovietei – UAB "Be proto". Šis automobilį vairavo savo darbo metu. Automobilis Volvo priklauso jį vairavusiam asmeniui. Kokia ar kokios teisinės atsakomybės rūšys būtų taikomos šiuo atveju? Kam ir kokia teisinės atsakomybės rūšis būtų taikoma? Kas ir kokių asmenų teisinės atsakomybės galėtų reikalauti? II užduoties analizė. Atsakymai į užduoties klausimus. Skaityti daugiau
Teisės normų klasifikacija ir struktūra (2)Teisės normų klasifikacija. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (11)Daiktinė ir valdymo teisės. Daiktinės teisės sąvoka, bendrosios nuostatos. Daiktų sąvoka rūšys. Valdymo sąvoka, bendrosios nuostatos. Valdymo įgijimas ir įgyvendinimas. Valdymo pabaiga, gynimas. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Bendrosios nuostatos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Pagal sutartį sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, padalijimas. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikalstamą veiką. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Baigtos nusikalstamos veikos stadija. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (18)Teisės pagrindų namų darbų užduotys. I užduotis. Sukurkite (neperrašykite esamų teisės normų!) po dvi lentelėje nurodytų teisės šakų teisės normas, turinčias visus struktūrinius elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją). Konstitucinės, baudžiamosios ir administracinės teisės normos turi būti susijusios su studento studijuojamos specialybės dalyku. Nurodykite sukurtų teisės normų struktūrinius elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją). Užduotį atlikite pagal žemiau nurodytą formą: II užduotis. Sukurkite ir aprašykite 3 su studijuojama sritimi susijusias situacijas, kuriose būtų taikomos atskiros teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės rūšių taikymą motyvuokite. Vienoje situacijoje gali būti taikomos kelios atsakomybės rūšys, tačiau turite pritaikyti bent tris iš šių teisinių atsakomybės rūšių: (1) administracinę atsakomybę, (2) civilinę atsakomybę, (3) drausminę (tarnybinę) atsakomybę ir (4) materialinę atsakomybę. Užduotį atlikite pagal žemiau nurodytą formą. Sprendimo pavyzdys. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (20)5 klausimai: Kokie subjektai turi įstatymo leidybos iniciatyvos teisę ir kokius veiksmus šie subjektai turi atlikti tam, kad šia teise pasinaudotų? Aprašykite mažiausiai tris civilinės teisės principus pateikdami jų sampratą, reikšmę ir praktinio naudojimo pavyzdį. Nurodykite pagrindinius teisės aktus, kurie užtikrina asmens teisę į teisminę gynybą. Paaiškinkite kuo skiriasi nusikalstama veika nuo kitų teisės pažeidimų (civilinio delikto, administracinio teisės pažeidimo, drausminio nusižengimo ar panašiai). Aprašykite mažiausiai tris darbo teisės principus pateikdami jų sampratą, reikšmę ir praktinio naudojimo pavyzdį. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (5)Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybėTeisės pažeidimų sudėtis. Teisės pažeidimų požymiai. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimasĮvadas. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšys (2)Įvadas. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Išvada. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo samprata. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarkaĮvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo samprata. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka (2)Įvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų klasifikavimas. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų rūšys. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūraĮvadas. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Teisės normos. Jos elementai: hipotezė, dispozicija ir sankcija. Skaityti daugiau
Teisės principai (2)Įvadas. Statinis principas ir dinaminis principas. Teisingumo principai. Moralinė ir teisinė prievolė. Principai ir pripažinimo taisyklė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės sąmonė ir teisės kultūraĮžanga. Tiriamoji dalis. Teisės sąmonė. Teisės sąmonės struktūra. Teisės sąmonės funkcijos. Teisės sąmonės rūšys. Teisės kultūra. Skaityti daugiau
Teisės sistema ir jos sudarymo būdai (2)Įžanga. Teisės sistemos sąvoka. Struktūriniai teisės sistemos elementai. Teisės sistemos sudarymo pagrindai. Teisės sistemos šakų apibūdinimas. Įstatymų sisteminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės taikymas (2)Įvadas. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės normų taikymo aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė argumentacijaTeisinė argumentacija. Teisinio argumentavimo tikslas. Kodėl teismo sprendimas privalo būti motyvuotas? Argumentacijos taisyklės. Iš kur atsiranda sunkios bylos? Analoginė teisės argumentacijos forma. Dedukcinė teisės argumentacijos forma. Teisės principo vaidmuo aiškinant ir interpretuojant teisės normas. Kuo teisės principai skiriasi nuo teisės normų. Teisinė diskrecija. Kokius pranašumus turi diskrecija? Keturi diskrecijos modeliai. Taisyklių privalumai. Diskrecijos apribojimas. Teisė, teisingumas ir tiesa. Santykis tarp teisės ir teisingumo. Politinis ir procedūrinis teisingumas. Jų santykis su morale. Tiesos išvada. Skaityti daugiau
...