Šperos.lt > Teisė
Praktikos ataskaita: Advokatų veiklaTeisėsaugos institucijų veiklos. Įvadas. Advokatų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jų bendroji charakteristika. Advokatūros įstatymas. Lietuvos advokatūros statutas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Europos sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas. Pagrindinės advokatų veiklos kryptys. Advokatų veiklą kontroliuojančios institucijos, priežiūros formos. Advokatų veiklai didžiausią įtaka darantys socialiniai, ekonominiai veiksniai. Advokatų veikloje dažniausiai taikomi teisės aktai, jų bendrasis apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: prokuratūros raštinėĮvadas. Teisės aktai, reguliuojantys prokuratūros veiklą. Prokuratūros raštinės organizacinė struktūra ir darbo organizavimas. Prokuratūroje gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimo tvarka. Baudžiamųjų bylų registravimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Praktinio diskurso taisyklės ir teisėkūros procese naudojami metodaiPraktinio diskurso taisyklės ir teisėkūros procese naudojami metodai. Skaityti daugiau
Pramoninio dizaino teisinė apsaugaĮvadas. Pramoninio dizaino sąvoka. Pramoninio dizaino registracija. Pramoninio dizaino registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Dizaino naujumo sąvoka. Pramoninio dizaino apsauga Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Išvados. Skaityti daugiau
Pramoninio dizaino teisinė apsaugaĮvadas. Darbo tikslas: aptarti pramoninį dizainą ir jo teisinę apsaugą. Dizaino galiojimo laikas. Paraiškos elementai. Dizaino rūšys – skirstymas. Dizaino savininko teisės. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė. Teisinės apsaugos galimybės. Teisių į pramoninį dizainą įgijimo prielaidos. Pramoninio dizaino apsauga Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Išvados. Skaityti daugiau
Prancūzijos teisės istorijaPrancūzijos teisės partikuliarizmas. Papročių ir rašytinės teisės sritys. Prancūzijos teisės aktai. Bovės kutiumai. Nusikaltimai. Apie suvereną. 1789 metų žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Karalių įtakos teisės aktų leidybai didėjimas XII – XIII amžiuje. Konstitucijų raida Prancūzijoje. Prancūzijos 1804 metų civilinio kodekso rengimas, šaltiniai, struktūra. Pagrindiniai civilinės teisės institutai kodekse. Išvados. Skaityti daugiau
Prancūzijos valstybės ir teisės istorija naujaisiais laikaisĮvadas. Konstitucinė teisė. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos pradžia. Iš absoliutinės monarchijos į konstitucinę monarchiją. Respublikos paskelbimas ir konstitucinis jos įvertinimas. Direktoratas. Konsulatas ir imperija. Legitiminė ir Liepos monarchijos. Antroji respublika. Trečioji respublika. Ketvirtoji respublika. Penktoji respublika. Civilinė teisė. 1804 m. Civilinis kodeksas. Svarbiausi civilinės teisės principai ir institutai. Baudžiamoji teisė. 1791 m. baudžiamasis kodeksas. 1810 m. baudžiamasis kodeksas. Baudžiamosios teisės raida. Išvados. Skaityti daugiau
Precedental lawDarbas anglų kalba. Pagrindiniai precedentinės teisės faktai. Summary: Main facts of precedental law. Sources of law. Legislation. Precedents. Customs. Writtings. Human rights. Laws an politics. Cultural differences. International agreements. Human rights violations. Racial and sexual discrimination. Internationalization of the law. The rights of citizens. Constitutional law. British constitution. Separation of powers. Rights of citizens. Criminal law. Elements of proof. Defenses. Torts. The tort of defamation. Statutary torts. Skaityti daugiau
Precedentinė teisėĮvadas. Precedentinės teisės samprata ir atsiradimo istorija. Precedentinės teisės taikymo sfera. Precedentinės teisės ypatumai ir bruožai. Teismo sprendimo forma. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Precedentų ir statutų publikavimas. Teisinio precedento rūšys precedentinės teisės "minusai" ir "pliusai". Precedentas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių gabenimo per sieną teisiniai pagrindai. Muitinės sankcionuoti veiksmai (muitiniai režimai)Muitinio režimo sąvoka. Muitiniai režimai. A tipo muitinės sandėlis. B tipo muitinės sandėlis. C tipo muitinės sandėlis. D tipo muitinės sandėlis. E tipo muitinės sandėlis. F tipo muitinės sandėlis. Skaityti daugiau
Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimasĮvadas. Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimas. Teismo sprendimas už akių, jo įsiteisėjimo tvarka, peržiūrėjimas bei apskundimas. Išvados. 9 temos 6 uždavinys. Skaityti daugiau
Prezidento Rolando Pakso apkaltaĮvadas. Lietuvos respublikos prezidento statusas. Apkalta – parlamentinė procedūra. Seimo kompetencija pašalinti respublikos prezidentą iš pareigų apkaltos būdu. Respublikos prezidento apkaltos proceso seime stadijos. Lietuvos Respublikos prezidento imuniteto santykis su apkalta. Respublikos Prezidento apkaltos pagrindai. Lietuvos Respublikos prezidento Rolando Pakso kaltinimai. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo vaidmuo. Prezidento apkaltos procese. Prezidento Rolando Pakso pašalinimas iš užimamų prezidento pareigų. Politinės ir teisinės prezidento pašalinimo iš pareigų pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Priemonės kovai su neteisėta ir žalinga informacija kompiuteriniame tinklePowerPoint pristatymas. Internetas. Neteisėta ir žalinga informacija Internete. Draudžiama informacija. Ribojama informacija. Institucijos Lietuvoje. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) iniciatyvos. Lietuvoje realizuoti projektai, susiję su vaikų apsauga nuo žalingo turinio internete. Neigiamo incidentų poveikio mažinimas. Saugumo incidentų valdymas. Interneto Paslaugų Tiekėjai turi užtikrinti. Teisės aktai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Prievolė. Darbo sutartis. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimasPrievolės samprata ir rūšys. Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sudarymo tvarka. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sąvoka ir požymiai. Skaityti daugiau
Prievolinės teisės raida LietuvojeĮvadas. Prievoliniai santykiai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Prievolinė teisė Lietuvoje 1918 - 1940 m. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdaiĮvadas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai 4 Netesybos. Laidavimas. Įkeitimas. Hipoteka. Garantija. Rankpinigiai. Išvados. Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (2)Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai. Skaityti daugiau
Prievolių teisės ir prievolės samprataPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių rūšys skirstomos. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų samprata. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybų sutarties samprata ir būdingi bruožai. Netesybų rūšys. Netesybų sutarties rūšys ir forma. Rankpinigių sutarties samprata. Rankpinigių sutarties funkcijos ir forma. Laidavimo sutarties rūšys. Garantijos sutarties samprata. Prievolių pabaigos pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykisĮžanga. Dėstymas. Kas yra teisė? Pagrindinės teisės aiškinimo kilmės. Pozityvioji teisė. Prigimtinė teisė. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis ir problematika. Skaityti daugiau
Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų–germanų teisės tradicijojePrincipo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų – germanų teisės tradicijoje (ypač išryškinant teisėjo kūrybą ribojančius veiksnius). Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Roma. Theodor Kipp "Romėnų teisės šaltinių istorija". Bizantija ir digestai. Berman. Teisė ir revoliucija. Šv. Romos imperija. Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Zweigert, Kotz "Lyginamosios teisės įvadas". Šveicarija. Hart "Teisės samprata". Teisėjų diskrecija. Skaityti daugiau
......