Šperos.lt > Teisė > Teisės namų darbai
Teisės namų darbai

(133 darbai)

Moklso ir studijų įstatyme reglmentuotos studentų teisės ir pareigosStraipsnyje pateikta informacija apie Lietuvoje mokslo ir studijų įstatyme reglamentuotas studentų teises ir pareigas. Atlikta studentų apklausa siekiant sužinoti jų žinias bei nuomonę apie studentų teises ir pareigas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Sužinoti kiek studentų domisi savo teisėmis ir pareigomis bei kaip jas suvokia. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų nuomone, pagrindinės studentų pareigos. Respondentų nuomone, pagrindinės studentų teisės. Ar kol esate studentas, buvo pažeistos Jūsų teisės? Ar respondentus tenkina 2009m. mokslo ir studijų reforma? Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Muitinės darbuotojų nuobaudos ir skatinimasMuitų teisės savarankiškas darbas. Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti muitinės darbuotojų nuobaudas ir skatinimus bei palyginti juos su policijos pareigūnų nuobaudomis, apdovanojimais ir skatinimais. Muitinės darbuotojų skatinimai. Muitinės darbuotoju apdovanojimai. Muitinės darbuotojų nuobaudos. Policijos pareigūnų skatinimai. Policijos pareigūnams taikomos nuobaudos. Išvados. Skaityti daugiau
Norminiai teisės aktai (2)Įvadas. Norminio teisės akto samprata. Norminio teisės akto struktūra. Norminių teisės aktų klasifikacija. Pagrindiniai ir paprastieji įsakymai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas ir galiojimų baigimasis. Išvados. Skaityti daugiau
Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Poilsio laiko teisinis reguliavimasĮvadas. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Poilsio laiko teisinis reguliavimas. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti atostogos. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės rūšys ir turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšysNuosavybės teisės rūšys ir turinys. Privati nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutartys gali būti. Terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys. Laikinoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Skaityti daugiau
Nusikaltimų statistinis tyrimasĮvadas. Santykiniai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis, grafikais. Skaityti daugiau
Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymas ir keitimasTikslinės žemės paskirties sąvoka ir rūšys, jos nustatymas. Žemės paskirties keitimas. Šiandieninės praktinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės bruožai ir jos skirtumai nuo nacionalinės teisėsPagrindiniai tarptautinės teisės bruožai. Įstatymų leidimo valdžios nebuvimas. Šaltinių ypatybės. Centralizuotos vykdomosios valdžios nebuvimas. Bendros privalomos kompetencijos teisminio organo nebuvimas. Subjektų ypatybės. Normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės teisės normų privalomumas. Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės skirtumai nuo nacionalinės teisės. Skaityti daugiau
Paprotinė teisėĮvadas. Paprotinė teisė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK). Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Pensijų kaupimo bendrovėsApie pensijų kaupimo sistemą. Apie pensijų kaupimo sistemą. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, jei ketinate dalyvauti pensijų sistemos reformoje? Įmokos. Išmokos. Priežiūra. Pensijų kaupimo bendrovės. Pensijų fondo veiklos priežiūra. Palyginimas dviejų fondų. Skaityti daugiau
Piliečių teisinė padėtis Lietuvos KonstitucijoseĮvadas. 1922m. Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938m. Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Poįstatyminių aktų analizėĮvadas. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai aktai. Norminio akto galiojimas pasibaigimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimasĮvadas. Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimas. Teismo sprendimas už akių, jo įsiteisėjimo tvarka, peržiūrėjimas bei apskundimas. Išvados. 9 temos 6 uždavinys. Skaityti daugiau
Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų–germanų teisės tradicijojePrincipo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų – germanų teisės tradicijoje (ypač išryškinant teisėjo kūrybą ribojančius veiksnius). Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Roma. Theodor Kipp "Romėnų teisės šaltinių istorija". Bizantija ir digestai. Berman. Teisė ir revoliucija. Šv. Romos imperija. Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Zweigert, Kotz "Lyginamosios teisės įvadas". Šveicarija. Hart "Teisės samprata". Teisėjų diskrecija. Skaityti daugiau
Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų–germanų teisės tradicijoje (2)Įvadas. Romanų – germanų teisinės sistemos bruožai. Teisinė situacija ir teisėjų padėtis Senovės Romoje. Teisinė situacija ir teisėjų padėtis Prancūzijoje. Teisinė situacija ir teisėjų padėtis Vokietijoje. Teisėjų paklusimo tik įstatymams ištakos kitose romanų – germanų teisės šeimos valstybėse. Dabartinė teisėjų padėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimai (5)Rinkimų atsiradimo istorija. Rinkimų samprata ir esmė. Rinkimų organizavimo procesas. Plebiscitų ir referendumų sąvoka. Rinkimų įtaka politiniam gyvenimui. Skaityti daugiau
Rungimasis — istoriškai pirmoji teisminio proceso atmainaĮžanga. Rungimosi proceso atspindžiai Hamurabio teisyne. Teismo procesas Romoje. Teismo procesas Viduramžiais. Rungimosi procesas Prancūzijoje. Rungimosi procesas Vokietijoje. Rungimosi proceso apraiškos LDK. Išvados. Skaityti daugiau
Rusijos federacijos prokuratūra ir ikiteisminis tyrimasRusijos Federacinės respublikos prokuratūra. Pirmoji grandis. Rusijos federacijos generalinė prokuratūra. Antroji grandis. Rusijos federacijos subjektų prokuratūra. Specializuotosios prokuratūros. Karinė prokuratūra. Mokslo – tiriamosios ir mokomosios prokuratūros įstaigos. Trečioji grandis. Ikiteisminis tyrimas Rusijos Federacinėje respublikoje. Bylos iškėlimas. Organai ir asmenys, turintys teisę iškelti baudžiamąją bylą. Parengtinis tyrimas. Parengtinio tyrimo būdai. Parengtinio tyrimo terminai. Parengtinio tyrimo sustabdymas. Skaityti daugiau
Savininko teisių apsauga ir gynimasĮvadas. Savininko apibūdinimas ir jo teisės. Nuosavybės teisės apsauga. Nuosavybės teisės gynimas. Vindikacinis ieškinys. Daikto išreikalavimas iš sąžiningo ir nesąžiningo įgyjėjo. Atsiskaitymai grąžinant daiktą iš neteisėto valdymo. Negatorinis ieškinys. Išvados. Neapmokamos atostogos. Situacijos teisinė analizė. Skaityti daugiau
Situacijų analizėKeturių situacijų analizė, remiantis civiliniu, darbo ir baudžiamuoju kodeksu. 1. Darbuotojui dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos kasmetinių atostogų suteiktos rugpjūčio 1 d., tačiau atlyginimą už atostogas darbdavys sumokėjo tik rugpjūčio 10 d. Ar nepažeisti įstatymai? Atsakymą pagrįskite. 2. Darbuotojas 2004–11–25 dieną buvo atleistas iš darbo, ir jam nebuvo išmokėtas darbo užmokestis bei nesutvarkytas socialinio draudimo pažymėjimas, kurį jis pateikė atleidimo dieną darbdaviui. Per kiek laiko darbuotojas gali kreiptis į teismą? Per kiek laiko darbdavys privalo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju ir sutvarkyti atleidimo dokumentus? Atsakymą pagrįskite. 3. Vyras ir moteris susitarė sudaryti santuoką siekdami pasinaudoti įstatyme numatyta lengvata gauti paskolą, o ją gavę – santuoką nutraukti. Įvertinkite šį sandorį. 4. Samdomas žudikas nusitaikė į auką ir bandė jau šauti, tačiau ginklas užsikirto ir kulka neišlėkė. Ar žudikui kils baudžiamoji atsakomybė? Jei taip, už ką? Skaityti daugiau
...