Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės namų darbai

Teisės namų darbai (133 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Moklso ir studijų įstatyme reglmentuotos studentų teisės ir pareigos

  Straipsnyje pateikta informacija apie Lietuvoje mokslo ir studijų įstatyme reglamentuotas studentų teises ir pareigas. Atlikta studentų apklausa siekiant sužinoti jų žinias bei nuomonę apie studentų teises ir pareigas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Sužinoti kiek studentų domisi savo teisėmis ir pareigomis bei kaip jas suvokia. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų nuomone, pagrindinės studentų pareigos. Respondentų nuomone, pagrindinės studentų teisės. Ar kol esate studentas, buvo pažeistos Jūsų teisės? Ar respondentus tenkina 2009m. mokslo ir studijų reforma? Išvados. Summary.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-10-07
 • Muitinės darbuotojų nuobaudos ir skatinimas

  Muitų teisės savarankiškas darbas. Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti muitinės darbuotojų nuobaudas ir skatinimus bei palyginti juos su policijos pareigūnų nuobaudomis, apdovanojimais ir skatinimais. Muitinės darbuotojų skatinimai. Muitinės darbuotoju apdovanojimai. Muitinės darbuotojų nuobaudos. Policijos pareigūnų skatinimai. Policijos pareigūnams taikomos nuobaudos. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-10-15
 • Norminiai teisės aktai (2)

  Įvadas. Norminio teisės akto samprata. Norminio teisės akto struktūra. Norminių teisės aktų klasifikacija. Pagrindiniai ir paprastieji įsakymai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas ir galiojimų baigimasis. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-15
 • Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Poilsio laiko teisinis reguliavimas

  Įvadas. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Poilsio laiko teisinis reguliavimas. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti atostogos. Išvados.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-17
 • Nuosavybės teisės rūšys ir turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšys

  Nuosavybės teisės rūšys ir turinys. Privati nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutartys gali būti. Terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys. Laikinoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-07
 • Nusikaltimų statistinis tyrimas

  Įvadas. Santykiniai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis, grafikais.
  Teisė, namų darbas(20 puslapių)
  2005-10-11
 • Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymas ir keitimas

  Tikslinės žemės paskirties sąvoka ir rūšys, jos nustatymas. Žemės paskirties keitimas. Šiandieninės praktinės problemos. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-17
 • Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės bruožai ir jos skirtumai nuo nacionalinės teisės

  Pagrindiniai tarptautinės teisės bruožai. Įstatymų leidimo valdžios nebuvimas. Šaltinių ypatybės. Centralizuotos vykdomosios valdžios nebuvimas. Bendros privalomos kompetencijos teisminio organo nebuvimas. Subjektų ypatybės. Normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės teisės normų privalomumas. Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės skirtumai nuo nacionalinės teisės.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-30
 • Paprotinė teisė

  Įvadas. Paprotinė teisė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK). Išvados. Išnašos.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-17
 • Pensijų kaupimo bendrovės

  Apie pensijų kaupimo sistemą. Apie pensijų kaupimo sistemą. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, jei ketinate dalyvauti pensijų sistemos reformoje? Įmokos. Išmokos. Priežiūra. Pensijų kaupimo bendrovės. Pensijų fondo veiklos priežiūra. Palyginimas dviejų fondų.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-13
 • Piliečių teisinė padėtis Lietuvos Konstitucijose

  Įvadas. 1922m. Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938m. Konstitucija. Išvados.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-18
 • Poįstatyminių aktų analizė

  Įvadas. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai aktai. Norminio akto galiojimas pasibaigimas. Išvados. Priedas (1).
  Teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2007-04-02
 • Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimas

  Įvadas. Preliminarus teismo sprendimas, jo įsiteisėjimo tvarka bei apskundimas. Teismo sprendimas už akių, jo įsiteisėjimo tvarka, peržiūrėjimas bei apskundimas. Išvados. 9 temos 6 uždavinys.
  Teisė, namų darbas(18 puslapių)
  2006-05-22
 • Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų–germanų teisės tradicijoje

  Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų – germanų teisės tradicijoje (ypač išryškinant teisėjo kūrybą ribojančius veiksnius). Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Roma. Theodor Kipp "Romėnų teisės šaltinių istorija". Bizantija ir digestai. Berman. Teisė ir revoliucija. Šv. Romos imperija. Glendon, Gordon, Osakwe "Vakarų teisės tradicijos". Zweigert, Kotz "Lyginamosios teisės įvadas". Šveicarija. Hart "Teisės samprata". Teisėjų diskrecija.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-20
 • Principo "Teisėjas klauso tik įstatymo" istorinės ištakos romanų–germanų teisės tradicijoje (2)

  Įvadas. Romanų – germanų teisinės sistemos bruožai. Teisinė situacija ir teisėjų padėtis Senovės Romoje. Teisinė situacija ir teisėjų padėtis Prancūzijoje. Teisinė situacija ir teisėjų padėtis Vokietijoje. Teisėjų paklusimo tik įstatymams ištakos kitose romanų – germanų teisės šeimos valstybėse. Dabartinė teisėjų padėtis. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-12
 • Rinkimai (5)

  Rinkimų atsiradimo istorija. Rinkimų samprata ir esmė. Rinkimų organizavimo procesas. Plebiscitų ir referendumų sąvoka. Rinkimų įtaka politiniam gyvenimui.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-28
 • Rungimasis — istoriškai pirmoji teisminio proceso atmaina

  Įžanga. Rungimosi proceso atspindžiai Hamurabio teisyne. Teismo procesas Romoje. Teismo procesas Viduramžiais. Rungimosi procesas Prancūzijoje. Rungimosi procesas Vokietijoje. Rungimosi proceso apraiškos LDK. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-10-21
 • Rusijos federacijos prokuratūra ir ikiteisminis tyrimas

  Rusijos Federacinės respublikos prokuratūra. Pirmoji grandis. Rusijos federacijos generalinė prokuratūra. Antroji grandis. Rusijos federacijos subjektų prokuratūra. Specializuotosios prokuratūros. Karinė prokuratūra. Mokslo – tiriamosios ir mokomosios prokuratūros įstaigos. Trečioji grandis. Ikiteisminis tyrimas Rusijos Federacinėje respublikoje. Bylos iškėlimas. Organai ir asmenys, turintys teisę iškelti baudžiamąją bylą. Parengtinis tyrimas. Parengtinio tyrimo būdai. Parengtinio tyrimo terminai. Parengtinio tyrimo sustabdymas.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2007-12-05
 • Savininko teisių apsauga ir gynimas

  Įvadas. Savininko apibūdinimas ir jo teisės. Nuosavybės teisės apsauga. Nuosavybės teisės gynimas. Vindikacinis ieškinys. Daikto išreikalavimas iš sąžiningo ir nesąžiningo įgyjėjo. Atsiskaitymai grąžinant daiktą iš neteisėto valdymo. Negatorinis ieškinys. Išvados. Neapmokamos atostogos. Situacijos teisinė analizė.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2009-12-22
 • Situacijų analizė

  Keturių situacijų analizė, remiantis civiliniu, darbo ir baudžiamuoju kodeksu. 1. Darbuotojui dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos kasmetinių atostogų suteiktos rugpjūčio 1 d., tačiau atlyginimą už atostogas darbdavys sumokėjo tik rugpjūčio 10 d. Ar nepažeisti įstatymai? Atsakymą pagrįskite. 2. Darbuotojas 2004–11–25 dieną buvo atleistas iš darbo, ir jam nebuvo išmokėtas darbo užmokestis bei nesutvarkytas socialinio draudimo pažymėjimas, kurį jis pateikė atleidimo dieną darbdaviui. Per kiek laiko darbuotojas gali kreiptis į teismą? Per kiek laiko darbdavys privalo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju ir sutvarkyti atleidimo dokumentus? Atsakymą pagrįskite. 3. Vyras ir moteris susitarė sudaryti santuoką siekdami pasinaudoti įstatyme numatyta lengvata gauti paskolą, o ją gavę – santuoką nutraukti. Įvertinkite šį sandorį. 4. Samdomas žudikas nusitaikė į auką ir bandė jau šauti, tačiau ginklas užsikirto ir kulka neišlėkė. Ar žudikui kils baudžiamoji atsakomybė? Jei taip, už ką?
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-12-09
Puslapyje rodyti po