Šperos.lt > Teisė
KriminalistikaKriminalistikos samprata ir sistema. Mokslo dalykas. Metodai. Kriminalistikos identifikacija. Kriminalistinė versija. Kriminalistinė technika. Pagrindinis tiriamosios kriminalistikos uždavinys. Konkretūs kriminalistinės technikos uždaviniai. Kriminalistikos priemonės ir būdai, naudojami įrodymams surasti, įtvirtinti bei paimti. Pagrindiniai daiktinių tyrimų metodai, naudojami ekspertizės įstaigose. Mikroskopiniai tyrimai. Tyrimai nematomuose spinduliuose. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, sistema. Kriminalistikos fotografijos sąvoka, reikšmė, rūšys. Operatyvinės fotografijos būdai. Fotografavimas, atliekant tardymo veiksmus. Pagrindiniai kriminalistinės fotografijos tyrimo metodai. Termografija. Holografija. Trasologija. Trasologijos sąvoka, uždaviniai ir reikšmė. Pėdsakų susidarymo mechanizmas. Pėdsakų klasifikacija. Pėdsakų susidarymo mechanizmas yra svarbiausias ir pėdsakų klasifikavimo kriterijus. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Dantų pėdsakai. Nagų pėdsakai. Žmogaus kūno ir drabužių pėdsakai. Kriminalistinis ginklų, šaudmenų, ir jų panaudojimo pėdsakų tyrimas. Kriminalistinė balistika. Šaunamųjų ginklu suradimas ir jų apžiūra. Šūvio pėdsakai. Nešaunamasis ginklas. Techninis-kriminalistinis dokumentų tyrimas. Kriminalistinė raštotyra. Asmens identifikavimas pagal išorės požymius. Kriminalistinė habitoskopija. Kriminalistinė registracija. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Kriminalistinis mikroobjektų tyrimas. Kriminalistinės taktikos pradmenys. Kriminalistinių operacijų sąvoka ir klasifikacija. Nusikaltimo tyrimo planavimo sąvoka, reikšmė, rūšys. Įvykio vietos apžiūros sąvoka, rūšys, uždaviniai ir taktikos bendrosios taisyklės. Nusikaltimų tyrimo metodikos dalykas, sąvoka, sistema, uždaviniai. Skaityti daugiau
Kriminalistika (2)Įvykio vietos apžiūra. Pasirengimas įvykio vietos apžiūrai. Įvykio vietos apžiūros taktiniai būdai. Įvykio vietos apžiūros eigos bei rezultatų fiksavimas. Surašyti įvykio vietos apžiūros protokolą. Tardymo eksperimento rūšys. Tardymo eksperimento taisyklės, rezultatų užfiksavimas. Parodymų patikrinimo vietoje taktika. Pasirengimas kratai. Surašyti kratos protokolą. Įtariamojo ir kaltinamojo apklausa. Akistatos taktika. Parodymų atpažinti rūšys. Ekspertizės skyrimo pagrindai. Surašyti nutarimą paskirti teismo medicinos ekspertizę. Klausimai pateikiami ekspertui. Teismo ekspertizių rūšys. Teismo psichiatrinė ekspertizė. Išžaginimų tyrimas. Įtariamojo apklausa. Įvykio vietos apžiūra tiriant autoįvykius. Klausimai ekspertui. Fototechninės ekspertizės. Prirašymai ir ištaisymai. Kriminalinis dokumentų tyrimų objektas. Pėdsakų fiksavimo taisyklės. Ginklų klasifikacija. Ginklai. Kai sprogsta SM užtaisas atsiranda. Sprogstamojo įtaiso elementai. Sprogimo Kriminalistinis tyrimas. Pėdsakai ant drabužių. Žmogaus kojų pėdsakai. Trasologinė ekspertizė. Skaityti daugiau
Kriminalistika (3)Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos samprata ir sistema, metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Trasologija. Pėdsakų susidarymo mechanizmas. Pėdsakų klasifikacija. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Dantų pėdsakai. Techninis-kriminalistinis dokumentų tyrimas. Asmens identifikavimas pagal išorės požymius. Kriminalistinis mikroobjektų tyrimas. Tardymas. Kratos ir poėmio taktika. Ekspertizės skyrimo taktika. Skaityti daugiau
Kriminalistika (4)Įvadas. Ekonominiai nusikaltimai. Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa. Ekonominio nusikaltimo sąvoka. Keturios ekonominių nusikaltimų grupės. Toliau panagrinėsiu nuo kokių aplinkybių priklauso numatomi praktiniai kriminalistikos tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kriminalistika (5)Kriminalistikos metodologija. Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų sąvoka ir klasifikacija, kriminalistinių versijų iškėlimo ir patikrinimo taisyklės. Kriminalistinės technikos pradmenys. Kriminalistinės technikos sąvoka, sistema, uždaviniai. Kriminalistinės technikos priemonės ir būdai, naudojami įrodymams surasti, įtvirtinti bei paimti. Pagrindiniai daiktinių įrodymų tyrimo metodai, naudojami ekspertizės įstaigose. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata ir sistema. Kriminalistinė fotografijos sąvoka, reikšmė, rūšys. Operatyvinės kriminalistinės fotografijos būdai. Fotografavimas atliekant tardymo veiksmus. Pagrindiniai kriminalistinės tiriamosios fotografijos metodai. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimas. Trasologija. Trasologijos sąvoka, uždaviniai, reikšmė. Pėdsakų susidarymo mechanizmas, pėdsakų klasifikacija. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Mokslas apie ginklus. Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų kriminalistinė charakteristika. Kriminalinės balistikos sąvoka ir uždaviniai. Šaunamųjų ginklų, jų dalių suradimas ir apžiūra. Šūvio pėdsakai. Nešaunamojo (šalto) ginklo samprata ir kriminalistinė charakteristika. Techninis kriminalistinis dokumentų tyrimas. Topografiniai požymiai ir specifiniai rašymo įpročiai. Kriminalistinė habitoskopija. Sąvoka, rūšys, išorės požymių klasifikacija. Fonoskopiniai, odorologiniai ir mikrologiniai tyrimai. Mikrologinis tyrimas. Kriminalistinė taktika ir pradmenys. Kriminalistinės taktikos sąvoka ir turinys. Tardymo veiksmų taktika. Įvykio vietos apžiūros taktika. Sąvokos uždaviniai ir taktikos bendros taisyklės. Pasirengimas ir įvykio vietos apžiūros taktiniai būdai. Eigos bei rezultatų užfiksavimas. Tardymo eksperimento taktika. Sąvoka, reikšmė, rūšys. Pasirengimas tardymo eksperimentui ir taktinės taisyklės. Parodymų patikrinimo vietoje taktika. Kratos ir poėmio taktika. Parodymų atpažinti taktika. Ekspertizės skyrimo taktika. Apklausos taktika. Nusikaltimo tyrimo metodikos pradmenys. Skaityti daugiau
Kriminalistika (6)Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistikos technikos sąvoka, sistema, uždaviniai. Pagrindiniai daiktinių tyrimų metodai, naudojami ekspertizės įstaigose. Tyrimai nematomuose spinduliuose. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, sistema. Pagrindiniai kriminalistinės fotografijos tyrimo metodai. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimas. Trasologija. Trasologijos sąvoka, uždaviniai ir reikšmė. Pėdsakų susidarymo mechanizmas. Pėdsakų klasifikacija. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Dantų pėdsakai. Nagų pėdsakai. Žmogaus kūno ir drabužių pėdsakai. Kriminalistinis ginklų, šaudmenų, ir jų panaudojimo pėdsakų tyrimas. Techninis-kriminalistinis dokumentų tyrimas. Kriminalistinė raštotyra. Asmens identifikavimas pagal išorės požymius. Kriminalistinė registracija. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Kriminalistinis mikroobjektų tyrimas.Kriminalistinės taktikos pradmenys. Kriminalistinių operacijų sąvoka ir klasifikacija. Nusikaltimo tyrimo planavimas. Nusikaltimo tyrimo planavimo sąvoka, reikšmė, rūšys. Įvykio vietos apžiūros taktika. Įvykio vietos apžiūros sąvoka, rūšys, uždaviniai ir taktikos bendrosios taisyklės. Pasiruošimas įvykio vietos apžiūrai. Įvykio vietos apžiūros taktiniai būdai. Įvykio vietos apžiūros eigos bei rezultatų užfiksavimas. Įvykio vietos apžiūra tiriant nužudymus. Įvykio vietos apžiūra tiriant vagystes. Įvykio vietos apžiūra autoįvykio bylose. Tardymo eksperimento taktika. Parodymų patikrinimo vietoje taktika. Kratos ir poėmio taktika. Apklausos taktika. Apklausos sąvoka, rūšys, uždaviniai. Parodymo atpažinti taktika. Parodymo atpažinti psichologija. Pasiruošimas parodymui atpažinti. Atpažįstančiojo apklausos ypatumai. Atpažinimo objektų parinkimas. Asmenų parodymo atpažinti taktika. Asmenų parodymo atpažinti taktika. Atpažinimo iš foto nuotraukų ir vaizdo įrašų ypatumai. Parodymo atpažinti eigos ir rezultatų užfiksavimas. Ekspertizės skyrimo taktika. Teismo ekspertizės sąvoka ir klasifikavimas. Pasirengimas ekspertizei ir jos skyrimo taktika. Pasirengimas ekspertizei ir jos skyrimo taktika. Nužudymų tyrimas. Nužudymų kriminalistinė charakteristika. Išžaginimų tyrimas. Išžaginimų kriminalistinė charakteristika. Vagysčių ir plėšimų tyrimas. Vagysčių ir plėšimų kriminalistinė charakteristika. Autoavarijų tyrimas. Padegimų ir priešgaisrinio saugumo taisyklių pažeidimo tyrimas. Saugos darbe norminių aktų pažeidimo tyrimas. Skaityti daugiau
Kriminalistika (7)Kriminalistikos dalykas, sistema, uždaviniai. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija, jos sąvoka ir pagrindai. Kriminalistinės identifikacijos objektai. Identifikaciniai požymiai. Kriminalistinės identifikacijos rūšys. Rūšinės arba grupinės objektų priklausomybės nustatymas. Ekspertinio identifikacinio tyrimo bendroji metodika. Kriminalistinė versijų teorija. Kriminalistinės versijos sąvoka. Versijų iškėlimas arba konstravimas. Versijų tyrimas ir patikrinimas. Kriminalistikos technika. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Pėdsakų sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistinė ginklotyra. Nešaunamųjų ginklų ir jų panaudojimo pėdsakų kriminalistinis tyrimas. Sprogmenų ir sprogimų tyrimas. Dokumentų apžiūra ir rezultatų užfiksavima. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė taktika. Kriminalistikos taktikos sąvoka, sistema ir uždaviniai. Taktinė operacija. Kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos sąvoka, struktūra, reikšmė. Tyrimo situacijų sąvoka ir klasifikacija. Nužudymo tyrimo metodika. Lavono teismo medicininis tyrimas. Įvykio liudytojų apklausa. Nužudytojo asmenybės nustatymas. Tolesnio nužudymo tyrimo etapo uždaviniai. Skaityti daugiau
Kriminalistika (8)Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos objektas. Kriminalistikos mokslo uždaviniai. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija ir diagnostika. Kriminalistinės versijos. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistikos techninės priemonės ir būdai. Pagrindiniai objektų tyrimo metodai ir priemonės. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata ir sistema. Kriminalistinės fotografijos sąvoka, reikšmė ir rūšys. Operatyvinės kriminalistinės fotografijos būdai ir metodai. Fotografavimas atliekant proceso veiksmus. Pagrindiniai kriminalistinės tiriamosios fotografijos metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo procesinis įforminimas. Trasologija. Trasologijos pagrindai. Kriminalistinė ginklotyra. Kriminalistinė dokumentotyra ir raštotyra. Kriminalistinė habitoskopija. Fonoskopija, odorologija, mikroobjektų tyrimas. Kriminalistinės taktikos pradmenys. Apžiūra. Objektų tyrimo ir ekspertizės taktika. Parodymų patikrinimas vietoje. Parodymai atpažinimo. Kratos taktika. Apklausos taktika. Kriminalistikos metodika. Skaityti daugiau
Kriminalistikos metodaiOperatyvioji kriminalistikos technika. Trasologija. Rankų pėdsakai. Naujos kriminalistikos technikos šakos ir jų plėtros tendencijos. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Mikroobjektų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kriminalistikos technikaKriminalistikos samprata. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinė diagnostika. Kriminalistikos technikos samprata ir sistema. Operatyvioji kriminalistikos technika. Tiriamoji kriminalistikos technika. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata ir sistema. Kriminalistinės fotografijos sąvoka, sistema ir reikšmė. Operatyvios kriminalistinės fotografijos metodai. Dokumentinė fotografija. Tiriamosios kriminalistinės fotografijos metodai. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašymo panaudojimo įforminimas. Fotoaparatai. Ekspertizė. Pėdsakai. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Šaunamieji ginklai. Nešaunamieji ginklai. Sprogmenys. Kriminalistinio dokumentų tyrimo samprata ir uždaviniai. Pirminė dokumentų apžiūra. Pagrindinės elgimosi su jais taisyklės. Pagrindiniai dokumentų klastojimo būdai. Klastojimo požymiai. Dokumentų rekvizitų klastojimas. Mašinraščio tyrimas. Ekspertinio dokumentų tyrimo pagrindai. Dokumentų apsaugos elementai. Raštotyros samprata. Topografiniai ir rašysenos požymiai. Rašysenos ekspertizės pagrindai. Parašų tyrimo ypatybės. Pakeistos rašysenos tyrimas. Autorystės ekspertizės pagrindai. Medžiagos rašysenos ekspertizei parengimas. Habitoskopijos samprata. Žmogaus išorės požymių klasifikacija ir jų identifikacinė reikšmė. Žodinio atvaizdo sistema ir žmogaus išorės požymių aprašymo taisyklės. Paieškos orientuotės sudarymas. Kiti habitoskopijos metodai ir priemonės nusikaltimams tirti. Pagrindiniai kriminalistinės registracijos raidos etapai. Kriminalistinė registracijos samprata ir reikšmė. Kriminalistinės įskaitos tvarkomos VRM kriminalistinių tyrimų tarnyboje. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Mikroobjektų tyrimas. Skaityti daugiau
Kriminalistinės technikos tendencijos ir perspektyvosĮvadas. Darbo tikslas – nustatyti, kokios šiuo metu vyrauja kriminalistinės technikos plėtojimosi tendencijos bei kokios jos ateities perspektyvos. Kriminalistikos technikos bendroji charakteristika. Kriminalistikos technikos sąvoka. Kriminalistinės technikos vieta galiojančiame BPK bei praktinėje veikloje. Kriminalistinės technikos reikšmė bei paskirtis. Atskirų kriminalistikos technikos metodų apžvalga. Kriminalistinė technika: tendencijos ir perspektyvos. Informacinių technologijų įtaka kriminalistikai. Biometrija – neišnaudota niša. Mokslo pasiekimai atskirose srityse. Išvados. Zusammenfassung. Skaityti daugiau
Kriminologija. Kriminologiniai duomenysĮvadas. Dėstomoji dalis. Kriminologiniai duomenys, jų gavimo būdai. Stebėjimas. Kriminologinė statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Kriminologinio tyrimo organizavimasĮvadas. Kriminologinio tyrimo samprata, tikslai ir rūšys. Kriminologinio tyrimo organizavimas. Kriminologinio tyrimo metodai ir jų taikymas. Atrankos kūrimo metodai. Pirminės informacijos rinkimo metodai. Pirminės informacijos analizės metodai. Kriminalinis nusikaltimų prognozavimas Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Kubos konstitucijos analizėĮvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir teisminės valdžios aspektai Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Kultūros vertybių tarptautinė teisinė apsaugaĮvadas. Terminas "kultūros vertybės". Kultūros vertybių apsaugos prielaidos. Kultūros vertybių saugos ištakos. Nematerialios ir materialios kultūros vertybės. Tarptautinės organizacijos ir dokumentai, užtikrinantys apsaugą. Dokumentai, reglamentuojantys kultūros vertybių apsaugą. 1954m. Hagos konvencija. Konvencijos ir rekomendacijos, užtikrinančios apsaugą. Pasaulio gamtos ir kultūros paveldo apsaugos konvencija. Kultūros vertybių apsaugos bendrieji principai. Dokumentai, užtikrinantys paminklų apsaugą. Šiuolaikinė kultūros vertybių samprata. Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kuo tarptautinė privatinė teisė skiriasi nuo kitų dalykų, kuriuos studijavau?Teisės esė. Tarptautinės privatinės teisės studijos universitete. Tarptautinė privatinė teisė – jos paslaptis mėginu narplioti. Ar sunku? Teisės namas. Statau savo teisės namą. Skaityti daugiau
Kvaziteisminės institucijosĮvadas. Kvaziteismo sąvoka. Kvaziteismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir ypatybės. Kvaziteismo institucijos. Jungtinėse Amerikos valstijoje (JAV). Didžiojoje Britanijoje (D.B.). Lietuvoje. Kvaziteismų lyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Laidavimas. GarantijaĮvadas. Teorinė darbo dalis. Laidavimas. Garantija. Išvados. Praktinė darbo dalis. Darbo sutarties ir civilinių sutartčių atskyrimas. Darbo sutarties sąlygos. Duotos situacijos teisinis įvertinimas ir analizė. Skaityti daugiau
Laikinosios apsaugos priemonės Lietuvos teismų praktikojeĮvadas. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata. Laikinųjų apsaugos priemonių reikšmė ir tikslai Lietuvos teismų praktikoje. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys. Laikinosios teisinės apsaugos taikymas: Laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo sąlygos; Prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo tvarka; Galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimas. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas. Teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdymas ir apskundimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Laisvas darbuotojų judėjimasDarbuotojų judėjimo laisvės taikymas asmenų atžvilgiu: Europos sąjungos (ES) pilietybės reikalavimas, darbuotojo sąvoka, darbuotojo šeimos nariai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir vidaus situacijos. Pagrindiniai principai, taikomi laisvam asmenų judėjimui: laisvo asmenų judėjimo normų, įtvirtintų sutartyje, tiesioginis veikimas. Asmenys, besinaudojantys šia judėjimo laisve. Darbuotojo sąvoka. Darbuotojo šeimos narių sąvoka. Laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo draudimas: diskriminacijos dėl pilietybės draudimas. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Nediskriminuojančių ribojimų draudimas. Teisės, išplaukiančios iš laisvo darbuotojų judėjimo. Teisė įsidarbinti. Teisė į vienodas darbo sąlygas. Teisė į vienodas socialines ir mokestines lengvatas. Teisė laisvai judėti. Teisė apsigyventi priimančioje valstybėje narėje. Teisė pasilikti. Darbuotojo šeimos narių teisės. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų - studentų, pensininkų, sportininkų) judėjimas. Skaityti daugiau
......