Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Teisė (77)

  Šeimos teisė. Santuoka. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos pabaiga. Pasekmės. Separacija. Sutuoktinio turto teisinis režimas. Vaiko kilmė. Tėvų teisės ir pareigos vaikams. Civilinė teisė: bendrieji nuostatai. Požymiai. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės objektai. Ieškinio senatis. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Civilinės teisės gynimo būdai. Civilinio kodekso 2 knyga. Fizinių asmenų veiksnumas. Nepilnamečiai nuo 14-18 metų. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Pasekmės pripažinimas ribotai veiksniu. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta. Gyvenamoji vieta. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ar skelbimas mirusiu. Pasekmės asmens pripažinto nežinia kur esančio. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygos. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Darbo ir poilsio laikas. Viršvalandžiai. Kai dirbami visuomenei būtini darbai ir šalinamos. Atsiradusios dėl avarijos. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo užmokestis. Darbuotojų darbo drausmės pažeidimai. Paveldėjimo teisė testamentas. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė. Palikimo priėmimas. Atvejai kada galima palikimo atsisakyti. Sutarčių ir prievolių teisė (civilinis kodeksas 6 knyga) prievolių rūšys. Kreditoriaus interesų gynimas, būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas, būdai. Sutarties samprata. Sutarčių sudarymas. Sutarčių pabaiga. Civilinė atsakomybė. Tiek sutartinė, tiek deliktinė atsakomybei yra būtinos šios atsakomybės sąlygos.
  Teisė, konspektas(20 puslapių)
  2008-06-13
 • Teisė (78)

  Teisės samprata. Teisė ir įstatymas. Etatistinė teisės koncepcija. Sociotarinė teisės koncepcija. Teisė ir visuomenė. Socialinės normos. Požymiai. Socialinių normų rūšys. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata, požymiai. Teisės normos struktūra, elementai. Teisės sistemos samprata. Teisės šakos. Teisinės sistemos samprata. Teisinių sistemų klasifikavimo kriterijai. Kontinentinė (Romanų – Germanų) teisės sistema. Anglosaksų (bendrosios teisinės sistemos) požymiai. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių hierarchija skirtingų teisinių sistemų valstybėse. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jų hierarchija. Teisės doktrina kaip teisės šaltinis. Bendrųjų teisės principų, kaip teisės šaltinio svarba. Teisinių santykių samprata, požymiai, atsiradimo pagrindai. Teisinių santykių struktūra. Teisinių faktų samprata ir klasifikavimas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinės atsakomybės samprata, požymiai, teisinės atsakomybes rūšys. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinė atsakomybė. Ieškinio ir arbitražinė pažeistų civilinių tiesių gynimo tvarka. Šeimos teisė. Santuokos sudarymo sąlygos. Bažnytinė santuokos registracija. Santuokos nutraukimo pagrindai ir tvarka. Santuokos metu įgyto turto teisinis režimas. Paveldėjimo teisė kaip civilinės teisės pošakis. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Oficialieji testamentai. Asmeniniai testamentai. Palikimo priėmimo būdai. Įpėdinių atsakomybė už skolas. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Sutarčių teisės principai. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Negaliojančios sutartys. Konstitucinės teisės reguliavimo dalykas. Konstitucingumo raida Lietuvoje. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Baudžiamosios teisės reguliavimo dalykas. Nusikaltimo sąvoka, požymiai. Nusikaltimo sudėtis, elementai. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo stadijos. Aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės skiriant bausmę.
  Teisė, konspektas(19 puslapių)
  2009-02-21
 • Teisė (79)

  Konstitucinių teisinių santykių sąvoka ir struktūra, klasifikavimo kriterijai, atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Ieškinio senaties sąvoka, rūšys ir funkcijos. Baudžiamosios teisės objektas, sistema, uždaviniai, principai ir funkcijos. Viešojo pirkimo — pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Paruošti minėtos sutarties pavyzdį. Pirkimo — pardavimo sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-03-09
 • Teisė (8)

  Teisės samprata, teisės principai. Valstybės ir teisės santykis. Teisinės sistemos. Teisės šaltiniai. Teisės normos, jų rūšys. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas, teisinė atsakomybė. Konstitucinės teisės esmė. Konstitucinė teisė kaip teisės šaka ir mokslas. Įstatymų leidyba. Norminiai aktai, jų rūšys. Pilietybė, jos įgijimas, netekimas. Užsienietis. Prieglobsčio teisė. Civilinės teisės esmė. Civilinės teisės principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Prievoliniai santykiai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartys, jų rūšys. Sutarties sudarymo stadijos. Sutarties nutraukimas. Sutarties negaliojimas. Nuosavybės teisė. Servitutas. Uzufruktas. Sandorio samprata. Sandorių formos. Negaliojantys sandoriai. Įmonė. Įmonių rūšys. Įmonių filialai ir atstovybės. Bendrovės steigimas. Bendrovės valdymas. Bendrovės kapitalas. Finansai ir pelno paskirstymas. Arbitražo samprata.
  Teisė, konspektas(81 puslapis)
  2006-01-26
 • Teisė (80)

  Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Teisės aspektai. Teisės norma. Teisės normos elementai. Teisės normų rūšys. Teisės paskirtis ir realizavimas. Teisinių santykių bruožai. Teisinių santykių struktūriniai elementai. Teisnumas ir veiksnumas. Civilinės teises pagrindai. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio samprata. Vienašaliai sandoriai. Kitos sandorių rūšys. Sandorio elementai. Sandorio sąlygos. Esminės sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės sąlygos. Sandorio tikslas ir motyvai. Sandorio vidinė ir išorinė valia. Valios reiškimo forma. Teisė pasirinkti sandorio formą. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorių forma. Notarinė sandorių forma. Notarinės sutartys. Rašytinių sandorių sudarymo tvarka. Sandorių sudarymo tvarka. Dovanojimo sutartys. Dovanojimas. Dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties turinys. Dovanojimo sutarties dalykas. Sutarties panaikinimas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties instituto tikslas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties netaikymas Paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentu teisiniai ypatumai. Paveldėjimas. Palikimas. Paveldėjimo atsiradimas. Paveldėjimo reglamentavimas. Paveldėjimas pagal Statutų teisę. Palikimo vieta. Įstatyminių įpėdinių eilės Prancūzijoje. Įstatyminių įpėdinių eilės Vokietijoje. Įstatyminių įpėdinių eilės Lietuvoje. Antros eilės įpėdinių paveldėjimo teisės. Sutuoktinių paveldėjimas. Sutuoktinio paveldėjimo teisės praradimas. Palikimo priėmimo tvarka. Šeimos teisės pagrindai. Šeimos teisės samprata. Santuokos atsiradimas. Civilinių jungtuvių atsiradimo prielaidos pagal V. Brizgį. Civilinės santuokos įvedimas. Santuokos sudarymas užsienio valstybėse. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Santuokos samprata. Reikalavimai santuokai. Valstybės reikalavimai galiojančiai santuokai sudaryti. Santuokos savanoriškumas. Veiksnumo reikalavimas. Sutuoktinių amžius. Draudimas tuoktis. artimiesiems giminaičiams. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių pareigos. Šeimos turto teisinis režimas. Šeimos turtas. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalijimas. Vedybų sutartis - sutuoktinių turtinių santykių reguliavimo būdas. Vedybų sutarties principai. Vedybų sutarties sudarymo principai užsienio valstybėse. Vedybinės sutarties rūšys. Sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas. užsienio valstybėse. Sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas užsienio valstybėse. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Vaiko kilmės nustatymas. Tėvystės pripažinimas vaikui gimus nesusituokusiai motinai. Tėvystės nustatymo sąlygos. Tėvų valdžios lygybė. Vaiko kilmės patvirtinimas. Pilnamečių vaikų pareiga. Vaikaičių ir senelių tarpusavio išlaikymas. Globa ir rūpyba. Vaiko globos organizavimas. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaiko globos formos ir rūšys. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Miesto savivaldybes administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos funkcijos. Rūpyba. Įvaikinimo tvarka Lietuvos Respublikoje (LR). Įvaikinimas. Bendrosios nuostatos ir vartojamos sąvokos. Tarptautinis įvaikinimas. Įvaikinimo tikslas. Įvaikinimo tarnybos tikslai. Įvaikinimo tvarka. Galimos išimtys. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimas be tėvų sutikimo. Įvaikinamo vaiko sutikimas. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. Duomenų apie įvaikinamą vaiką pateikimas. Įvaikinimo apskaita. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas. Įvaikinimo konfidencialumas. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo. Įvaikinimo, atlikto užsienyje, pripažinimas. Įvaikio vardas ir pavardė. Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos. Kiek trunka įvaikinimo procesas? Ar Lietuvos Respublikos piliečiai turi galimybę pasirinkti jiems pasiūlytą vaiką? Ar biologiniai vaiko tėvai dalyvauja įvaikinimo byloje? Įvaikinimo pasekmės. Darbo teises pagrindai. Darbo sutarties teisinis reglamentavimas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarčių taikymas. Sezoninė darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Darbo laiko teisinis reglamentavimas. Darbo samprata. Darbo laiko samprata. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai. Darbas naktį. Poilsio laiko samprata bei rūšys. Poilsio laiko sąvoka. Poilsio laiko rūšys. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nenutrūstamasis poilsis. Švenčių dienos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Tikslinių atostogų rūšys. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Tėvystės atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Papildomos atostogų lengvatos. Aplinkosaugos bei žemės teisės pagrindai. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo analizė. Įvadas. Pagrindiniai įstatymo tikslai. Įstatymo tikslai. Adresato teisės ir pareigos. Valstybinės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijų pareigos. Atsakomybė. Žemės teisės sąvoka bei esminiai principai. Žemės sąvoka. Žemės teisės terminai. Lietuvos Respublikos žemės fondo suskirstymas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Privati žemė. Valstybinė žemė. Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai. Baudžiamosios teisės pagrindai. Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė. Baudžiamosios teisės apibrėžimas. Baudžiamosios teisės normos. Baudžiamoji teisė. Nusikalstamų veikų rūšys. Baudžiamasis nusižengimas. Baudžiamosios atsakomybės subjektai. Tyčinis nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Neatsargus nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nepakaltinamumas. Nusikaltimo sąvoka ir sudėtis. Nusikaltimų rūšys. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikaltimą. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Baigtas nusikaltimas. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Bendrininkavimo formos. Nusikaltimų recidyvas. Kriminalinė bausmė. Kriminalinės bausmės samprata. Kriminalinės bausmės paskirtis. Bausmių rūšys. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. Viešųjų teisių atėmimas. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. Viešieji darbai. Bauda. Laisvės apribojimas. Areštas. Terminuotas laisvės atėmimas. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Juridinio asmens veiklos apribojimas. Bausmės skyrimas.
  Teisė, špera(28 puslapiai)
  2009-03-30
 • Teisė (82)

  Teisės teorijos funkcijos. Teises teorijos objektas ir metodas. Teisės ir valstybės, teisės ir politikos santykis. Juridinė žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių saugos diferenciacija ir diskriminacija. Žmogaus teisės riboja žmogaus teises. Teisės funkcijos. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Apibūdinti formaliuosius teisės normos požymius (norminis pobūdis, formalus apibrėžtumas, visuotinis privalomumas ir jo garantavimas abipuse nauda bei valstybės prievarta, sistemingumas). Norminamasis pobūdis. Teisės normos struktūra ir jos apžvalga (hipotezė, dispozicija, sankcija). Teisės normų rūšys ir jų klasifikavimo pagrindai. Teisės normų klasifikavimo reikšmė. Pagal teisės normų vaidmenį reguliuojant žmonių elgesį, arba pagal teisės normoje įkūnyto paliepimo pobūdį. Teisės formos rūšys: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminės sutartys, teisės normų aktas, piliečių civilinės sutartys, testamentai. Teisinis paprotys. Individualūs teisės normų aktai. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Negatyviosios (deliktinės, retrospektyvinės) teisinės atsakomybės samprata. Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Konstitucinė teisė. Kokios yra įstatymų leidybos proceso stadijos? Apibūdinti jas. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kokia Konstitucinio Teismo kompetencija? Kas ir kuriais atvejais turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kokios teisinės pasekmės, jeigu Konstitucinis Teismas pripažįsta, jog įstatymas ar kitas teisės aktas ar jo dalis prieštarauja konstitucijai? Kokios yra rinkimų sistemos LR? Pagal kurias sistemas vyksta Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimai? Apibūdinti rinkimų komisijas. Vyriausioji. Kokia kandidatų į Seimo narius kėlimo tvarka. Apibūdinti rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Kokios yra referendumo rūšys? Kuriais atvejais jie rengiami? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Išvardinti seimo įgaliojimus. Apibūdinti seimo sesiją: eilinės ir neeilinės; jų šaukimo tvarką; kas vadovauja posėdžiams? Kokia seimo kontrolieriaus kompetencija ir jų skyrimo tvarka? Išvardinti prezidento įgaliojimus. Kokia vyriausybės sudėtis ir jos sudarymo tvarka. Apibūdinti vyriausybės įgaliojimų grąžinimo pagrindus ir tvarką. Kuriais atvejais kokia tvarka vyriausybė turi atsistatydinti. Ką reiškia interpeliacija? Išvardinti vyriausybės įgaliojimus. Kokia apskrities viršininko ir jo pavaduotojų skyrimo tvarka? Apibūdinti savivaldybių tarybų rinkimus: kas gali būti kandidatu į tarybos narius; kandidatų į tarybos narius kėlimo tvarka; rinkimų rezultatų nustatymas? Civilinė teisė. Kokie yra juridinio asmens valdymo organai? Kokie įgaliojimai yra tvirtinami notaro? Kas prilyginama notaro patvirtintiems įgaliojimams? Kas patvirtina supaprastintus įgaliojimus? Kokie yra įgaliojimo terminai? Kas yra disponavimas? Kas yra uzufruktas? Kokie yra uzufrukto nustatymo pagrindai ir momentas? Kokia yra ilgalaikės nuomos (emphyteusis) samprata? Kokios yra hipotekos rūšys? Kokie yra hipotekos pasibaigimo pagrindai ir momentas? Kokia yra sutuoktinių paveldėjimo teisė. Ar gali keli asmenys surašyti bendrąjį testamentą? Kokia yra sutarties samprata? Kokios yra sutarčių rūšys? Kokia yra sutarties galia jos šalims? Kokia rentos samprata? Kokio yra dovanojimo sutarties forma? Kuo skiriasi nuomos sutarties nuo panaudos sutarties? Civilinio proceso teisė. Šalių sąvoka civiliniame procese. Kokios šalių teisės ir pareigos? Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir jo atidėjimo pagrindai. Kaip apskaičiuojamas procesinių terminų prasidėjimo ir pasibaigimo laikas? Pasibaigimo pasekmės. Kokia procesinių terminų sustabdymo, pratęsimo ir atnaujinimo esmė? Teismingumo sąvoka. Kas yra rūšinis (dalykinis) teismingumas? Ką reiškia teritorinis teismingumas ir kokios jo rūšys? Kokie yra pasirengimo nagrinėti bylą teisme būdai ir tvarka? Kokie veiksmai atliekami pasirengimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadijoje? Kokios šalių ir kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį pasekmės? Sprendimo priėmimas už akių. Apeliacinio skundo padavimo terminai ir tvarka? Kada galimas dokumentinis procesas ir koks procesinis dokumentas priimamas, nagrinėjant bylas šia tvarka? Kokia ypatingosios teisenos esmė ir kokios bylos nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka? Kokias teises ir pareigas turi vykdymo proceso dalyviai? Kokie yra vykdomieji dokumentai? Kokia yra varžytinių skelbimo ir vykdymo tvarka? Kokia užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo Lietuvoje tvarka? Darbo teisė. Kas gali būti darbo teisės subjektais? Apibūdinti juos. Nurodyti darbo sutarties sudarymo tvarką Kokios yra darbo sutarties rūšys? Apibūdinti laikiną, antraeilių pareigų, namudininkų, patarnavimo darbų darbo sutartis. Apibūdinti terminuotas darbo sutarties sudarymo ypatumus. Kokia darbo sutarties sąlygų pakeitimo tvarka. Kokia darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu tvarka (127 str.)? Kokias garantijas, nutraukiant darbo sutartį, turi nėščios moterys ir darbuotojai, auginantys vaikus iki 3 metų? Kokios garantijos taikomos darbuotojų atstovams? Kuriais atvejais darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo? Kokio dydžio išmokama išeitinė išmoka? Kokia atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka? Paaiškinti kasmetinių atostogų suteikimo tvarką. Kuriais atvejais išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas k.a.? Kokios trukmės suteikiamos mokymosi atostogos? Kaip jos apmokamos? Išanalizuoti darbo apmokėjimo sąlygas: už viršvalandinį darbą ir darbą nakties metu; už darbą poilsio ir švenčių dienomis; už ne visą darbo laiką. Apibūdinti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką darbo ginčų komisijoje. Baudžiamoji teisė. Pateikti baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike sampratą. Kokios yra nusikalstamų veikų rūšys ? Pateikti nusikaltimų recidyvo sampratą. Kokios yra viešųjų darbų bausmės skyrimo sąlygos ? Išvardinti atleidimo nuo bausmės rūšis. Kokios yra auklėjamojo poveikio priemonės? (82 str.) Apibrėžkite vagystės sąvoką. Kas gali būti vagystės dalyku? 34Apibūdinkite plėšimo subjektą. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės samprata. Principo – nekaltumo prezumpcija samprata, santykis su kitais teisės principais, įtvirtintais BPK. Kardomosios priemonės- suėmimo – skyrimo bendrosios nuostatos. Ikiteisminio tyrimo samprata. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu Liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė, ryšys su kitomis proceso stadijomis. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme struktūra ir eiga. Apeliacinio skundo turinys ir priėmimo tvarka. Bylų supaprastinto proceso samprata ir formos. Supaprastinto proceso variantų apibūdinimas. Europos sąjungos teisė. Europos Sąjungos integracijos istorinė raida. Europos Bendrijų steigimas. Amsterdamo sutartis (1999). Amsterdamo sutartis. Subsidarumo ir proporcingumo principai. Pirminė ir antrinė teisė. Europos Parlamentas. Parlamento rinkimų tvarka. Funkcijos. Darbo organizavimas. Peticija. Tarptautinė teisė. Šiuolaikinės teorijos apie tarptautinės teisės ir valstybės vidaus teisės santykį (dualizmas ir monizmas). Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka, pagrindiniai principai, dokumentai įtvirtinantys principus. Tarptautinės teisės subjekto sąvoka, subjekto teisnumo ir veiksnumo ypatybės, tarptautinės teisės subjektų rūšys. Pilietybės įgijimas ir netekimas (pilietybė pagal gimimą, natūralizacija, optacija, transferas). Europos žmogaus teisių teismas priimtinumo kriterijai. Tarptautinių sutarčių sudarymas: teksto paruošimas, sutarties pripažinimas teisiškai reikšminga. Diplomatinių atstovų skyrimo tvarka. Konsulinių atstovybių funkcijos. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė. Išvardinti ir aprašyti tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijas. Paaiškinti norminio administracinio teisės akto sampratą, paskirtį ir vietą kitų norminių teisės aktų sistemoje. Išvardinti norminių administracinių teisės aktų rūšis, aprašyti jų priėmimo tvarka. Paaiškinti bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso sampratą, aprašyti valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo formas. Aprašyti materialinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams sąlygas. Paaiškinti žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojų tvarką. Išvardinti administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijas. Išvardinti administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyvius ir aprašyti jų teises ir pareigas. Išvardinti institucijas (pareigūnus), įgaliotas nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas, bei aprašyti jų funkcijas. Paaiškinti administracinių ginčų komisijų kompetenciją administraciniame procese: aprašyti jų sprendimų priėmimo tvarką bei apskundimo galimybes.
  Teisė, špera(37 puslapiai)
  2009-11-10
 • Teisė (83)

  Kuriais atvejais verslo teisės subjektams gali būti taikomos užsienio šalies įstatymų ar tarptautinių sutarčių nuostatos? Kokie gali būti ginčų tarp verslo subjektų sprendimo būdai? Kas yra komercinis arbitražas ir kokios yra ginčų sprendimo jame ypatybės? Kuo skiriasi institucinis arbitražas nuo "ad hoc" arbitražo? Kokia gali būti tarptautinės komercinės sutarties (kontrakto) struktūra ir turinys. Apmokėjimo sąlygos ir atsiskaitymų formos. Prekių įpakavimas, ženklinimas. Prekių pristatymo, darbų atlikimo, paslaugų suteikimo terminai. Šalių atsakomybė. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai. Kokios gali būti mokėjimų sąlygos ir atsiskaitymų formos pagal tarptautines komercines sutartis? Kokios yra šalių teisės, pareigos ir atsakomybė pagal Jungtinių Tautų konvenciją "Dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių"? Kada netaikoma Jungtinių Tautų konvencija "Dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių"? Kokios yra transportavimo sutarčių pagrindinės sąlygos pagal "Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)"? Kokia yra vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją? Kokios yra vežimo geležinkeliu ypatybės? Kas yra INCOTERMS? Kokios yra INCOTERMS sąlygų grupės? Kokie yra INCOTERMS E grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS F grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS C grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS D grupės sąlygų ypatumai?
  Teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2010-02-25
 • Teisė į informaciją (2)

  Įvadas. Informacijos samprata. Informacijos laisvė. Informacijos skleidimo ir gavimo teisinis ribojimas. Informacija kaip galios šaltinis. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-10-09
 • Teisė ir kiti elgesio reguliatoriai

  Įvadas. Elgesys. Nenormatyvinis reguliavimas. Normatyvinis elgesio reguliavimas. Normos sąvoka. Normų rūšys: techninės, socialinės, techninės-socialinės. Papročių normos. Religinės normos. Teisės normos. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-08
 • Teisė ir kiti elgesio reguliatoriai (2)

  Normos samprata. Normatyviniai ir nenormatyviniai elgesio reguliatoriai. Techninės ir socialinės normos. Teisės normos socialinių normų sistemoje: panašumai ir skirtumai.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2010-05-03
 • Teisė ir moralė

  Įvadas. Moralės įtaka teisei. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-26
 • Teisė ir moralė (2)

  Įvadas. Moralė. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Moralė kaip teisės normų šaltinis. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-29
 • Teisė ir teisingumas

  Įvadas. Teisės samprata. Teisingumo samprata. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-01
 • Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminė sutartis

  Teisės tekstas kaip ženklų sistema Teisės išraiškos formos: išorinis ir vidinis aspektai. Teisės šaltiniai, kaip vienas iš požymių, pagal kuriuos klasifikuojamos nacionalinės teisės sistemos. Teisės šaltiniai: materialinis, doktrininis ir formalusis aspektai. Teisės šaltinių rūšys. Konstitucinės teisės šaltiniai. Teisinis paprotys. Norminė sutartis. Doktrina. Precedentas. Konstitucinis teismas. Religija.
  Teisė, konspektas(12 puslapių)
  2009-10-13
 • Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminė sutartis (2)

  Įžanga. Teisės tekstas kaip ženklų sistema. Teisės išraiškos formos : išorinis ir vidinis aspektai. Teisės šaltiniai: materialinis ir formalusis aspektai. Teisės šaltinių rūšys. Teisės šaltiniai kaip vienas iš požymių, pagal kuriuos klasifikuojamos nacionalinės teisės sistemos. Teisinis paprotys. Precedentas. Norminė sutartis. Doktrina. Religija. Apibendrinimas.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-28
 • Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminis aktas

  Įžanga. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jo skirtumai nuo individualaus teisės akto. Norminių aktų rūšys. Konstitucija kaip ypatingas teisės šaltinis: konstitucijos ir norminio akto santykis. Tipinė norminio akto struktūra (idealus modelis). teisės normų išsidėstymas (formulavimas) norminių aktų tekste. Reikalavimai norminių aktų turiniui, formai, struktūrai, kalbai, išleidimui ir paskelbimui; šių reikalavimų įtvirtinimas norminiuose aktuose ir teismų jurisprudencijoje. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-12
 • Teisė ir tvarka

  Teisė ir tvarka. Teisės teorija. Teisės kilmė ir raida. Teisės sąvoka. Tvarka ir netvarka. Netvarkos terpė. Socialinė tvarka. Socialinė tvarka ir teisingumas. Viešoji tvarka.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-19
 • Teisė ir valstybė

  Valstybė. Tauta. Teritorija. Valdžia. Suverenitetas. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Politinis /valstybinis režimas. Etatistizmas. Sociatarinė teisė. Šiuolaikinė koncepcija. Socialinės normos. Teisės ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra, teisės normos elementai. Sankcija. Teisės normų rūšys. Teisės pošakis. Teisės ir įstatymų santykis. Teisinės sistemos samprata. Bendrosios teisės sistema. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių klasifikavimas. Teisėkūros samprata. Teisinė sąmonė. Teisinių santykių samprata. Teisinių santykių struktūra. Teisiniai faktai. Teisės aiškinimas. Teisės realizavimo samprata. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisinis režimas. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo aktas. Teisėto elgesio samprata. Teisės pažeidimo (TP) samprata. Teisės spragų samprata. Įstatymo analogijos ir teisės analogijos samprata. Teisinės atsakomybės (TA) atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės klasifikacija. Teisės akto samprata. Rūšys. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Norminių aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės norminių aktų įsigaliojimas Lietuvos Respublikoje (LR). Kada teisės norminiai aktai netenka galios. Aktų galiojimas erdvėje. Teisės norminių aktų galiojimas asmenims. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinė technika. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas Lietuvoje. Teisės funkcijos.
  Teisė, konspektas(33 puslapiai)
  2005-10-23
 • Teisė ir valstybė (2)

  Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga). Valstybės ir teisės santykis skirtingais požiūriais į teisės sampratą. Pozityvistinis požiūris. Valstybės ir teisės suvokimas, kritika, valstybės įtaka teisei. Vertybinis (aksiologinis) požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, teisinė valstybė, kritika, teisės įtaka valstybei. Sociologinis požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, kritika, teisės ir valstybės sąveika ir santykinis savarankiškumas. Lietuvos kelias į naują valstybės ir teisės suvokimą. Išvados.
  Teisė, referatas(31 puslapis)
  2006-02-03
 • Teisė ir valstybė (3)

  Įvadas. Dėstymas. Valstybė. Teisė. Išvados. Valstybės ir teisės santykis.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-05
Puslapyje rodyti po