Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrieji tarptautinės teisės principai

  Įvadas. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai kaip tarptautinės teisės šaltiniai. Pagrindiniai tarptautinės teisės principų bendrieji požymiai. Pagrindinių teisės principų turinys. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas. Tarptautinių ginčų taikaus sureguliavimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas. Sienų neliečiamumo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Pagrindinių tarptautinės teisės principų privalomumas bei įtaka tarptautinės teisės kūrimui, taikymui ir aiškinimui. Išvados.
  Teisė, referatas(24 puslapiai)
  2007-09-26
 • Bendrojo sutuoktinių testamento ir paveldėjimo pagal jį ypatumai

  Įvadas. Testamento sąvoka. Testamentas - vienašalis sandoris. Testamento forma. Testamento turinys. Bendrasis sutuoktinių testamentas, jos specifiniai bruožai. Oficialieji testamentai. Bendrasis testamentas. Bendrasis sutuoktinių testamentas. Testamentų registravimas. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2010-05-26
 • Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai

  Įvadas. Bendrosios nuosavybės teisės samprata. Bendrosios nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Naudojimasis. Disponavimas Bendrosios nuosavybės teisės įgijimas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių teisės ir pareigos naudojimosi turtu ir jo išlaikymo srityje. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvio teisė perleisti savo dalį. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis bendrosios nuosavybės teisėje. Nuosavybės teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2011-06-09
 • Bendrosios kompetencijos teismų sprendimų priėmimas

  Įvadas. Bendrosios kompetencijos teismų sistema. Apylinkės teismo sudėtis ir jo kompetencija. Apygardos teismų sudėtis ir jų kompetencija. Lietuvos apeliacinio teismo sudėtis ir jo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) aukščiausiojo teismo sudėtis ir jo kompetencija. Bylų nagrinėjimas teismuose, sprendimų priėmimo tvarka. Bylų nagrinėjimo procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų procesas kasaciniame teisme. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-09-20
 • Bendrosios nuosavybės teisė ir jos rūšys

  Įvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės rūšys ir formos lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo formos. Perleidimo teisė. Teisė savo lėšomis padidinti bendro turto vertę. Teisė atidalyti turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Bendrabučiai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2011-11-17
 • Bendrųjų teisės principų samprata

  Įvadas. Teisės principų samprata ir klasifikacija. Bendrieji teisės principai. Teisingumas, protingumas ir sąžiningumas Teisėtumas. Lygybės prieš įstatymą principas. Lygiateisiškumas. Bendrųjų teisės principų taikymas. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2010-10-04
 • Berufsvorstellung eines Juristen

  Darbas vokiečių kalba. Teisininko profesija. Interesai, asmeninės savybės ir sugebėjimai. Teisininko veikla ir uždaviniai. Tamsioji teisininko darbo pusė. Berufsvorstellung eines Juristen. Interesse, persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften sowie fachliche Kenntnisse. Tätigkeit und Aufgaben der Juristen. Tätigkeit und Aufgaben der Juristen. Arbeitsplätze und Einstiegsmöglichkeiten. Dunkle Seite des Berufes von Juristen.
  Teisė, referatas(4 puslapiai)
  2008-01-16
 • Branduolinio ginklo nenaudojimas – besiformuojantis tarptautinis paprotys?

  Įžanga. Šiek tiek istorijos... Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vaidmuo užtikrinant tarptautinį saugumą ir taiką pasaulyje. Europos sąjungos pozicija. NATO vaidmuo. Bažnyčios nuomonė. Tarptautinis paprotys. Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties neefektyvumo kriterijai. 1961 metų Jungtinių Tautų (JT) generalinės asamblėjos rezoliucija. Tarptautinio teisingumo teismo bylos legality of nuclear weapons konsultacinė išvada. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-12-22
 • Civilinės atsakomybės rūšys. Kasmetinės atostogos, jų skyrimo tvarka

  Įvadas. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Dalinė ir solidarinė civilinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiarioji civilinė atsakomybė. Pilnutinė ir ribota civilinė atsakomybė. Regresinė civilinė atsakomybė. Kasmetinės atostogos, jų skyrimo tvarka. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-04-13
 • Civilinio proceso teisė: teismo sprendimas už akių

  Įvadas. Teismo sprendimų rūšys. Galutinis sprendimas. Dalinis sprendimas. Preliminarus sprendimas. Teismo sprendimo už akių samprata. Teismo sprendimo už akių instituto paskirtis ir reikšmė. Teismo sprendimo už akių priėmimo pagrindai. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos. Sprendimo už akių priėmimo tvarka ir jo turinys. Sprendimo už akių apskundimas ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas. Uždavinys, uždavinio sprendimas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-05-24
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus

  Įvadas. Civilinių bylų proceso ypatumai. Baudžiamųjų bylų proceso ypatumai. Teisingumo vykdymo institutai. Įrodymai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisėje. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-09
 • Crimes

  Introduction. What is Crime? Crime. Types of Crime. Crimes Without Victims. Organized Crime and Hackers. Social and Economic Problems Caused by Crime. Conclusions. Reference (4).
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-22
 • Criminal law

  Teisės darbas anglų kalba. Summary. Introduction. Criminal law. Crimes and criminal liability. Classifications of crimes. The elements of a crime. Protecting the rights of the accused. About punishments. Teenagers criminals. How to protect from burglars. Active vocabulary. Enclosures.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2005-11-22
 • Dažniausiai pasitaikančių VSAT veikloje nusikaltimų apibūdinimas

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Teisės pažeidimai VSAT veikloje. Kas yra nusikaltimas? Kontrabanda. Nelegali migracija. Dokumentų klastojimas. Korupcija. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-06-18
 • Demografinių procesų veiksniai ir jų valdymo galimybės valstybės lygmenyje

  Įvadas. Teisiniai dokumentai įtakojantys demografinius procesų veiksnius. Gimstamumo tendencijos Lietuvoje. Mirtingumas. Migracija. Neigiami socialiniai veiksniai. Išvados.
  Teisė, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-04
 • Diplomatinė ir konsulinė teisė

  Įvadas. Diplomatinės konsulinės teises sąvoka ir šaltiniai. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Konsulinių atstovybių funkcijos. Diplomatinių atstovybių ir diplomatų privilegijos ir imunitetai. Valstybių atstovybių prie Tarptautinių organizacijų ir jų darbuotojų imunitetai. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-07-11
 • Diplomatinės ir konsulinės teisės samprata

  Diplomatinės ir konsulinės teisės pagrindai. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Diplomatinės ir konsulinės funkcijos. Diplomatiniai pareigūnai ir konsuliniai agentai: klasės ir kategorijos, jų skyrimo tvarka ir funkcijų pasibaigimas. Diplomatų ir konsulų paskyrimo ir atšaukimo tvarka. Diplomatinių ir konsulinių privilegijų bei imunitetų specifika. Diplomatinių atstovybių privilegijos ir imunitetai. Diplomatinių pareigūnų privilegijos ir imunitetai. Konsulatų privilegijos ir imunitetai. Konsulato patalpų neliečiamybė. Konsulato archyvų ir dokumentų neliečiamybė Laisvė palaikyti ryšius. Konsulatų teisė imti rinkliavas. Konsulinių pareigūnų privilegijos ir imunitetai. Asmens neliečiamybė. Konsulinio pareigūno rezidencijos. neliečiamybė. Imunitetas nuo buvimo valstybės jurisdikcijos. Fiskalinis imunitetas. Atleidimas nuo muitų. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2005-11-08
 • Diplomatinės ir konsulinės teisės šaltiniai

  Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinės sutartys. Paprotys. Bendrieji teisės principai. Teismų sprendimai. Mokslininkų doktrina. Tarptautinių organizacijų aktai. Diplomatinius santykius reglamentuojantys teisės šaltiniai. Konsulinius santykius reglamentuojantys teisės šaltiniai. Valstybių atstovavimas tarptautinėse organizacijose: teisės šaltinių klausimas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-06-07
 • Diskriminacija

  Įvadas. Europos sąjungos (ES) teisės Lietuvos įstatymuose. Diskriminavimo principo samprata. Nediskriminavimo principo aspektai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-06
 • Dokumentinio proceso ypatumai

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Dokumentinio proceso esmė ir reikšmė. Rašytinių įrodymų reikšmė. Dokumentinio proceso etapai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-02
Puslapyje rodyti po