Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprata

  Įžanga. Normatyvizmas, H. Kelseno "grynoji" teorija. Norma. Teisė ir moralė. Teisė ir valstybė. Valstybė ir tarptautinė teisė. "Dualizmų" panaikinimas. Harto požiūris į normų teoriją. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Norminiai teisės aktai

  Įvadas. Norminio teisės akto požymiai. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Norminių teisės aktų galiojimas.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-11-29
 • Norminiai teisės aktai (2)

  Įvadas. Norminio teisės akto samprata. Norminio teisės akto struktūra. Norminių teisės aktų klasifikacija. Pagrindiniai ir paprastieji įsakymai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas ir galiojimų baigimasis. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-15
 • Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Poilsio laiko teisinis reguliavimas

  Įvadas. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Poilsio laiko teisinis reguliavimas. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti atostogos. Išvados.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-17
 • Norminių aktų sisteminimas: priežastys, formos ir tikslai

  Įžanga. Sisteminimo sąvoka. Sisteminimo priežastys. Sisteminimo tikslai. Teisės aktų sisteminimo formos. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-25
 • Norminių teisės aktų leidyba įgyvendinant vykdomąją valdžią

  Įvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti norminių teisės aktų leidybos ypatumus, įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vykdomosios valdžios institucijų sistema ir jos leidžiamiems norminiams teisės aktams būdingi bruožai. Vykdomoji valdžia ir jos norminių teisės aktų požymiai. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų vieta teisinėje sistemoje. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų klasifikacija ir jų keliama problematika. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų klasifikavimo kriterijai. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų problemos. Išvados ir siūlymai.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-08-24
 • Normos ir taisyklės kaip visuomenės sąrangą garantuojantys veiksniai

  Įvadas. Normų ir taisyklių atsiradimo poreikis. Normos ir taisyklės, kaip visuomenės sąrangą garantuojantys veiksniai. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2005-09-13
 • Notaras ir jo teisinis statusas

  Įvadas. Notaro sąvoka ir teisė eiti pareigas. Notarų skaičius ir paskyrimo vietos. Notariato darbo principų raiškos analizė. Nepriklausomumo principas. Objektyvumo principas. Asmeninės notarų atsakomybės principas. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai. Notarų kompetencija. Profesinės civilinės atsakomybės. Išvadas.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-05
 • Notariatas

  Įvadas. Notariato teisinė prigimtis ir esmė. Notaras ir valstybė. Notariato raida. Notariato struktūra. Notariato rūšys. Notarinių veiksmų atlikimo taisyklės. Notarų veiklos principai. Drausminė notarų atsakomybė. Kiti notarų veiklos klausimai. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2006-02-27
 • Notariatas (3)

  Notariato istorija. Notariato raida Lietuvoje. Civiliniai įstatymai. Notariato struktūra. Vyresnieji notarai.
  Teisė, rašinys(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Notariato funkcijos ir uždaviniai

  Įvadas. Notariato funkcijos ir uždaviniai. Notaro profesinės sąvokos supratimas. Valstybės suinteresuotumas notaro veikla. Reikalavimas notaro pareigoms užimti. Valstybė vykdo notarų veiklos priežiūrą. Valstybė tikrina notarų kvalifikaciją. Kiti notaro profesinės veiklos apribojimai. Notaro atlyginimo ribojimas. Notariato paskirtis. Sandorių tvirtinimas. Nekilnojamojo turto sandoriai. Testamentų tvirtinimas. Įgaliojimų tvirtinimas. Priemonės paveldimam turtui apsaugoti. Paveldėjimo teisės liudijimų išdavimas. Dokumentų nuorašų ir jų įrašų tikrumo liudijimas. Parašų tikrumo dokumente liudijimas. Dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas. Dokumento pakeitimo laiko tvirtinimas. Juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų perdavimas. Nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimo išdavimas. Fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje tvirtinimas. Vykdomųjų įrašų darymas. Čekių ir vekselių protestavimas. Pinigų ir vertybinių popierių priėmimas į depozitą. Notariato teisinis statutas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-09-19
 • Notariato sąvoka, struktūra, uždaviniai ir vieta kitų teisėsaugos institucijų sistemoje

  Įžanga. Notariato sąvoka, rūšys ir vieta kitų teisėsaugos institucijų sistemoje. Notariato struktūra ir uždaviniai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-28
 • Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose

  Įvadas. Dėstymas. Hipotekos lakšto sudėtis. Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose. Tapatybės nustatymas. Duomenų tikrinimas. Reikalavimai dokumentams. Lakštų papildymas. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-12-09
 • Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos valstybėse

  Įvadas. Juridinio asmens sampratos ir steigimo teisės instituto teoriniai aspektai. Juridinio asmens prigimties teorijos. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens steigimas ir steigimo tvarka. Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis. Notaro vaidmens steigiant juridinius asmenis Lietuvos Respublikoje teisinio reglamentavimo analizė. Lietuvos notaras. Juridinių asmenų steigimo ir registravimo sistema Lietuvoje. Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis. Apibendrinimas. Notaro vaidmens teisinio reglamentavimo analizė. Austrijos Respublika. Nyderlandų Karalystė. Italijos Respublika. Lyginamosios analizės apibendrinimas. Pabaiga. Išvados. Siūlymai, rekomendacijos. Santrauka. Summary. Annotation. Priedas (1).
  Teisė, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2006-12-07
 • Notarų savivalda

  Įvadas. Notaro sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Notarų veiklos principai. Notarų veiklos. Notarų objektyvumo principai. Notarinių veiksmų atlikimo slaptumo principas. Griežčiausios atsakomybės principas. Notariato savivalda: uždaviniai ir funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
 • Nuosavybės teisė (4)

  Nuosavybės teisės samprata ir jos rūšys. Nuosavybės rūšys. Kviritinė. Perigrinų nuosavybė. Pagrindiniai nuosavybės teisės turinio elementai. Bendroji nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimas. Pirminiai nuosavybės teisės įgijimo būdai. Usucapio (įgyjamoji senatis). Occupatio (užvaldymas). Specificatio (perdirbimas). Susijungimas ir susimaišymas. Nuosavybės teisės į vaisius įgijimas. Išvestiniai nuosavybės teisės įgijimo būdai. Mancipacija. Perleidimas teisme. Traditio (perdavimas). Nuosavybės teisės gynyba. Rei vindicatio. Actio negatoria. Publicijaus ieškinys. Kitų kaimynų santykiams taikomi nuosavybės teisės gynybos būdai.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-09-28
 • Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (3)

  Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys 95 straipsnis. Savininko teisė išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendroji (jungtinė ir dalinė) nuosavybė. Bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Intelektinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimas ir praradimas. Nuosavybės įgijimo būdai. Nuosavybės praradimo būdai. Savininko teisių garantijos ir nuosavybės gynimas. Išvados. Priedas (pirkimo–pardavimo sutartis).
  Teisė, referatas(27 puslapiai)
  2009-06-30
 • Nuosavybės teisės gynyba

  Įvadas. Daiktinės teisės samprata. Daiktinės teisės rūšys. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės gynimo būdai. Daiktiniai ieškiniai skirti nuosavybės teisės gynybai. Kviritinės nuosavybės teisės gynyba. Rei vindicatio. Actio negatoris. Actio prohibitoria. Bonitarinės nuosavybės teisės gynyba. Exceptio rei venditae ac traditae. Actio in rem Publiciana. Asmeniniai ieškiniai skirti nuosavybės teisės gynybai. Actio finium regundorum. Actio aquae pluviae arcendae. Cautio damni infecti. Operis novi nuntiatio. Interdictum quod vi aut clam. Actio de glande legende. Baudžiamieji (deliktiniai) ieškiniai. Actio furti. Lex Aquilia. Actio vi bonorum raptorum. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-03-01
 • Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai ir jų ypatumai

  Įvadas. Nuosavybės teisės įgijimo teorijos. Bendrieji ir specialieji nuosavybės įgijimo pagrindai. Bendrieji pagrindai. Bešeimininkis turtas. Pasiklydę gyvuliai. Specialieji pagrindai. Neūkiškai laikomo nekilnojamo turto atitekimas savivaldybei. Radinio nuosavybė. Įgyjamoji senatis. Privatizavimas ir nuosavybės teisių atstatymas. Rekvizicija ir konfiskacija. Valdymo ir nuosavybės įgijimo ryšys. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-06-25
 • Nuosavybės teisės rūšys ir turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšys

  Nuosavybės teisės rūšys ir turinys. Privati nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Ieškinio senatis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutartys gali būti. Terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys. Laikinoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-07
Puslapyje rodyti po