Šperos.lt > Teisė
Sutarties samprata civilinėje teisėjeĮvadas. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarties rūšys. Sutarties objektas. Šalių įsipareigojimai. Atsakomybė. Išvados Skaityti daugiau
Sutarties sudarymo tvarka, sutarčių galia ir formaĮvadas. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių galia ir forma. Sutarties galia. Sutarties forma. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Sutartys. Sutarčių rūšysĮvadas. Civilinės sutartys. Civilinės sutarties funkcijos. Civilinės sutarties turinys. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutartys, ir jų teisėtumas. Sutarčių rūšys. Sandorių teisėtumas. Atskiros sutarčių rūšys. Komiso sutartis. Mainų sutartis. Įgaliojimų perdavimo sutartis. Reklamos sutartis. Vežimo sutartis. Jungtinės veiklos (bendradarbiavimo, partnerystės) sutartis. Licencinis susitarimas. Franšizės sutartis. Rango sutartis. Panaudos sutartis. Nuomos sutartis. Lizingo sutartis. Turto pavedimo, arba patikėjimo, sutartis. Banko sąskaitos sutartis. Paskolos sutartis. Laidavimo ir garantijos sutartis. Turto užstato arba įkeitimo sutartis. Rankpinigių sutartis. Hipotekos sutartis. Faktoringo sutartis. Turizmo ir kelionės sutartis. Dovanojimo sutartis. Draudimo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Suvereniteto sąvoka ir požymiaiĮvadas. Suvereniteto sąvoka istoriniame kontekste. Valstybė ir suverenitetas. Valstybės suvereniteto požymiai. Suvereniteto ir tarptautinės teisės santykis. Suvereniteto doktrina. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Svarbiausi rašytinės teisės šaltiniaiSvarbiausi rašytinės teisės šaltiniai – seniausi istoriniai paminklai. Hamurabio teisynas. Atsiradimo istorija. Teigiami, neigiami teisyno aspektai. Teisyno reikšmė, Babilono visuomenės santvarkos ypatybės. Nuosavybė padėtis Hamurabio teisyne. Sutarčių teisinis reguliavimas Hamurabio teisyne. Santuokos ir šeimos teisinis reguliavimas. Nusikaltimas ir bausmė Hamurabio teisyne. Teismo procesas. Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Aprašymas. Senajame Testamente išryškėja dvi teisingumo koncepsijos. XII lentelių įstatymai. Trys kertinę reikšmę turinčios sąvokos Justiniano kodeksas ir digestai. Salijų įstatymas. Etelberto įstatymas. Alfredo įstatymas. Knuto įstatymai. Bovės kutiumai. Saksų veidrodis. Karolina. Didžioji laisvių chartija. Skaityti daugiau
Svarbiausios Lietuvos tarptautinės sutartys 1918-1940 metaisĮvadas. Lietuvos – Latvijos santykiai 1918 - 1940 metais. Lietuva ir Lenkija. Lietuvos ir Sovietų Rusijos (Sąjungos) sutartys. Klaipėdos krašto klausimas ir kitos sutartys. Išvados. Skaityti daugiau
Sveikatos teisės samprataĮžanga. Sveikatos teisės samprata. Sveikatos koncepcija: nauja perspektyva. Ekonominis kompromisas ir gerbūvis. Sveikatos teisė Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Svetimų teisės aktų panaudojimas LietuvojeĮvadas. Laikinoji recepuotoji teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Klaipėdos krašto padėties ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Šalių atsakomybė pagal CMR konvencijąĮvadas. Vežimas. Vežimo sutartis pagal CMR konvenciją. Važtaraščio forma ir turinys. Šalių teisės ir pareigos. Vežėjo atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Šaunamasis ginklas, jo panaudojimasPolicijos specialios priemonės. Teisėtvarkos pareigūnų jėgos panaudojimas. Šaunamojo ginklo ir sprogstamųjų medžiagų panaudojimo aspektai: Šaunamojo ginklo naudojimas, Netinkamas jėgos ir šaunamojo ginklo panaudojimas, Fizinės prievartos, išskyrus šaunamąjį ginklą, panaudojimo atvejai, Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš asmenį, Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš transporto priemonę, Specialus šaunamojo ginklo panaudojimas, Policijos pareigūnų atsakomybė naudojant jėgą, Bendri prievartos priemonių naudojimo principai. Išvados. Skaityti daugiau
Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo teisėtumasŠaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo sąlygos. Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo pagrindai. Fizinės prievartos panaudojimo pagrindai. Ginklų panaudojimas persekiojant laivus jūroje. Pareigūno atsakomybė. Ginkluoto policijos pareigūno asmens saugumo garantijos. Būtinoji gintis. Būtinasis reikalingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisė Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeĮžanga. Pozityvistinės santuokos sudarymo sąlygos. Negatyvios santuokos sudarymo sąlygos. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Ankstesnė santuoka. Kraujomaiša. Priklausymas skirtingoms religijoms. Nusikaltimo padarymas. Santuokos nutraukimo galimybės. Sutuoktinių finansai ir atsakomybė. Moters padėtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statutuose. Vaikai. Globa. Išvados. Skaityti daugiau
Šengeno sienų kodeksasĮvadas. Šengeno sienų kodekso reguliavimo dalykas, taikymas, tikslai ir principai. Išorinių sienų kirtimas. Pagrindiniai įvairių tipų išorinių sienų ir transporto priemonių tikrinimų principai. Tam tikrų kategorijų asmenų tikrinimo procedūros. Vidaus sienų kirtimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės teisės samprataPowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Tyrimo, apibendrinimo ir aiškinimo objektai. Valstybių atsiradimo teorijos. Šiuolaikinės valstybės ir teisės koncepcijos (3). Teisės forma. Rūšys. Teisinės sistemos (4). Lietuvos teisinės sistemos šakos. Kai kurie teisės institutų pavyzdžiai. Norminis teisės aktas. Norminių teisės aktų klasifikavimas (2). Įstatymas. Konstituciniai įstatymai (2). Paprastieji įstatymai. Įstatymo iniciatyvos teisė suteikta. Įstatymai įsigalioja. Poįstatyminiai aktai. Kiti teisės aktai. Teisinis reguliavimas. Teisės normos struktūra. Teisinių santykių dalyviams būdingas. Teisėtumo įgyvendinimo sąlygos. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimai. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės vergovės praktikos ir jos draudimas tarptautinėje teisėjeĮvadas. Šiuolaikinė vergovė. Šiuolaikinės vergovės praktikos ir jos draudimas tarptautinėje teisėje. Šiuolaikinės vergovės praktikos. Skolininko priklausomybė. Vaikų darbas. Vaikai kariniame konflikte. Prekyba vaikais. Rasinė segregacija (aparteidas) ir kolonializmas. Prekyba žmonėmis, seksualinė eksploatacija. Prekyba moterimis. Šiuolaikinės vergovės draudimas tarptautinėje teisėje. Dokumentai, kuriuose apibrėžiama apsauga nuo piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis, kurios įeina į platų vergovės apibrėžimą. Išvados. Skaityti daugiau
Šunų galimybės ir jų panaudojimas valstybės sienos apsaugaiĮvadas. Dėstomoji dalis. Narkotikų ir ginklų paieška. Pėdsekystė ir žmonių paieška. Šuns paruošimas pėdsekystei. Šuns įgūdžių lavinimas ir treniravimas. Faktoriai turintys įtakos šuns galimybėms panaudoti. Atvejis, kai šuo aptiko pasiklydusį žmogų. Šunų panaudojimas pažeidėjui sulaikyti. Išvada. Skaityti daugiau
Šventasis sostas kaip tarptautinės teisės subjektasĮžanga. Šventasis sostas. Šventojo Sosto dalyvavimas tarptautiniuose santykiuose. Išvados. Skaityti daugiau
Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesų bendroji charakteristikaĮvadas. Tarnybinė atsakomybė pagal LR valstybės tarnybos įstatymą. Tarnybinių nusižengimų tyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos procedūros užbaigimas. Materialinė atsakomybė. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai. Pagal LR vidaus tarnybos statutą. Pagal tarnybos LR muitinėje statutą. Pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos statutą. Pagal LR valstybės saugumo departamento statutą. Pagal LR kariuomenės drausmės statutą. Pagal LR tarnybos kalėjimų departamente prie LR teisingumo ministerijos statutą. Kitų valstybės tarnautojų atsakomybė. Diplomatų tarnybinė atsakomybė. advokatų atsakomybė. Teisėjų atsakomybė. Notarų atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Tarnybinių patikrinimų atlikimų pagrindas ir tvarkaĮžanga. Tarnybinių patikrinimų atlikimo pagrindas. Tarnybinės nuobaudos ir nuobaudos skiriamos laikantis nuostatų. Tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos gali būti skiriama. Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarka. Tarnybinis patikrinimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauktas. Tikrintojo teisės. Tikrinamojo pareigūno teisės. Išvada. Skaityti daugiau
Tarptautinė jūrų organizacijaĮvadas. Tarptautinė jūrų organizacija. Organizacija, struktūra ir veikla. Finansavimas. Trumpa kai kurių konvencijų apžvalga. Solas: tarptautinė 1974 m. konvencija dėl žmonių gyvybės apsaugos jūroje, 1978 m. protokolas. Tarptautinė jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normatyvų 1978 m. konvencija. Tarptautinės jūrinės laivybos formalumų supaprastinimo 1965 m. konvencija (fal’65). Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos 1973 m. konvencija, modifikuota padal 1978 m. jai priimta protokolą (marpol 73/78). Tarptautinė 1969 m. konvencija dėl įsikišimo atviroje jūroje avariniais užteršimo nafta atvejais (intervention’69). Tarptautinė Torremolino 1977 m. konvencija dėl žvejybinių laivų saugumo. Reziumė. Skaityti daugiau
......