Šperos.lt > Teisė
Teisės galiojimas asmenimsĮvadas. Diplomatinis imunitetas. Užsienio piliečiai, bei asmenys be pilietybės ir asmenys su dviem pilietybėmis. Subjekto amžius. Baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės į teisingą teismą įgyvendinimo ypatumai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėjeĮvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti teisės į teisingą teismą įgyvendinimo ypatumus Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). 1564–1566 m. LDK (Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) teismų reforma. Teisės į teisingą teismo įgyvendinimas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Teismo procesas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Civilinių bylų proceso ypatumai. Baudžiamųjų bylų proceso ypatumai. Reikalavimai teismui, teisėjams, advokatams. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės į teisingą teismą realizavimasĮžanga. Teisė į teisingą teismą. Žmogaus stebėjimo instituto atlikti tyrimai. Ikiteisminio tyrimo institucijų ir prokuratūros savarankiškumo ir profesionalumo stoka. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės įgyvendinimo sąvoka: teisės taikymas, stadijos, teisės taikymo aktasĮvadas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Teisės taikymai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės informatika (2)Pateikite teisės informatikos sąvoka, dalyką, pagrindinius principus (apibūdinkite kiekvieną). Pateikite teisės informatikos sąvoka bei informacinių technologijų teisės sąvoką. (parašykite koks santykis tarp jų yra). Pateikite informacinių technologijų teisės sąvoką, objektą, informacinių technologijų teisinio reglamentavimo principus. Pateikite informacinių technologijų (IT) sąvoką, informacinių ir telekomunikacijų technologijų (ITT) sąvoką bei parašykite koks santykis tarp jų? Pateikite interneto samprata,pagrindines interneto paslaugas (apibūdinkite jas). Pateikite neteisėtos, žalingos ir nepageidaujamos informacijos samprata.kokie teisės aktai reglamentuoja nepilnamečių apsaugą internete? Pateikite privatumo sampratą . pateikite asmens duomenų sąvoką. Kas yra duomenų apsauga ir kokiomis priemonėmis ji užtikrinama? Kas yra duomenų saugumas ir kokiomis priemonėmis jis užtikrinamas? Išvardinkite asmens duomenų apsaugos principus ir juos apibūdinkite. Pateikite elektronines komercijos sąvoką, principus (apibūdinkite juos). Pateikite elektroninių pinigų sąvoką. Kas yra elektroninis parašas?trumpai apibūdinkite kaip veikia viešo ir privataus "raktų" technologija paremtas el.parašu. Išvardinkite ES (Europos Sąjungos) ir Lietuvos teisės aktus reglamentuojančius el.parašo naudojimą. Pateikite kompiuterinių nusikaltimų sąvoką,subjektus,objektą ir priemones. Išvardinkite teisės aktus reglamentuojančius atsakomybę už el.nusikaltimų padarymą. Pateikite ir apibūdinkite kompiuterinių nusikaltimų rūšis bei įvykdymo būdus. Elektroniniai privatumo pažeidimai elektroninių nusikaltimų konvencija. Pateikite ir apibūdinkite pagrindines jos nuostatas. Kas yra elektroninė valdžia? Kokie teisės aktai reglamentuoja el.valdžios diegimą. Pateikite viešųjų paslaugų savoką. Pateikite elektroninių ryšių veiklos sampratą. Kokia institucija reguliuoja elektroninių ryšių veiklą? Išvardinkite jos pagrindines funkcijas. Pateikite informacinės visuomenės paslaugų sampratą bei jų santykį su elektroninių ryšių paslaugomis. Informacinės visuomenės paslaugos. Skaityti daugiau
Teisės ir įstatymo santykisĮvadas. Prigimtinės teisės koncepcija. Teisės ir įstatymo santykio interpretacija klasikinėje senovėje. Įstatymo atitikimo teisei reikalavimas Viduramžiais. Teisės ir įstatymo santykis Naujaisiais laikais. Požiūris į teisės ir įstatymo santykį XIX amžiuje. Normatyvistinė arba pozityvistinė teisės koncepcija. Šiuolaikinė teisės koncepcija – teisinio pozityvizmo ir prigimtinės teisės idėjų integracija. Teisinio įstatymo koncepcija – teisės reikalavimų įstatymams įtvirtinimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Teisės ir moralės santykisĮvadas. Teisės ir moralės santykių panašumai. Teisės ir moralės normų skirtumai. Teisės ir moralės normų santykis. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės ir moralės santykis (2)Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodologija. Socialinių normų sampratos. Teisės samprata. Moralė samprata. Prigimtinė teisės doktrina. Pozityviosios teisės doktrina. Pozityviosios ir prigimtinės teisės doktrinų santykis. Teisės, bei moralės sąveika. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Teisės ir moralės santykis. Išvados. Priedai: anketa ir anketos rezultatų analizė (5 psl.) Skaityti daugiau
Teisės ir politikos santykisĮvadas. Valstybė kaip teisės kategorija. Konstitucija ir jos reikšmė. Teisinė valstybė. Valstybės vieta visuomenės politinėje sistemoje. Valstybė ir pilietinė visuomenė. Teisinė valstybė ir pilietinė visuomenė. Teisės ir valstybės sąveika. Teisė sampratos santykis su politiniu režimu. Politinės teisės ir laisvės. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės ir valstybės santykisĮvadas. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės ir teisės santykis. Teisės ir valstybės santykis ir teisės samprata. Valstybės įtaka teisei. Teisės įtaka valstybei. Teisinė valstybė. Termino "teisinė valstybė" reikšmė. Teisinės valstybės sąvoka. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės ir valstybės santykis (2)Įvadas. Valstybės teorijos. Visuotinės gerovės valstybės idėjos. Teisinės valstybės idėjos. Pliuralinės demokratijos teorijos. Teisės ir valstybės abipusė įtaka bei savarankiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės istorijaVakarų Europos valstybių atsiradimas ir raida. Barbarų teisė. Chlodvigo (Salijų) įstatymai. Kanonų teisė. Jos galiojimas Lietuvoje. Romėnų teisė ir jos taikymas Vakarų Europoje. Bizantija. Imperatoriaus Justiniano digestos, eklogos. "Rusų tiesa" ir Bizantijos teisės įtaka Senovės Rusijoje; 1649 m. "Soboro įstatymas" Rusijoje. Naujosios teisės Vakarų Europoje atsiradimas, bruožai, raida. Rusijos revoliucija. Versalio taikos sutartis. Trečiasis Reichas. Molotovo-Ribentropo paktas. Trumeno doktrina. Belovežo susitarimas (Minsko susitarimas). Europos Sąjungos istorija. Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos plėtra. Skaityti daugiau
Teisės istorija (2)Antikos teisė. Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai: Drakono, Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo, prievolinė, santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis, iki klasikinis, klasikinis, poklasikinis laikotarpiai, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Antikos teisė: Senovės Romos teisės kodifikacija: Gregoriano, Hermogeniano, Teodosijaus kodeksai. Justiniano kodofikacija: struktūra, šaltiniai; XII lentelių įstatymas:nuosavybės, prievolinė, šeimos, baudžiamoji, teismo proceso teisė. Antikos teisė. "Vulgarioji" romėnų teisė viduramžiais: Alariko "Romos vestgotų įstatymas", "Teodoriko ediktas". Romėnų teisės renesansas XI amžius ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genčių teisė. Esminiai bruožai. Salijų teisynas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatumai. Genčių teisė. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija. Kanonų teisė. Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai: Gratiano "Nesuderinamų kanonų harmonija", Corpus juris canonici. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų tesėje. Feodalinė žemėvalda. Omažas. Imunitetiniai raštai. Senjoriniai teismai. Lenų ir dvarų teisė. Miestų ir prekybos teisė Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Miestų savivaldos institucijos, teisės šaltiniai. Miestų teisės šeimos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Magdeburgo miesto teisė. Prekybos teisės centrai ir teisės šaltiniai. Karalių teisė. Prancūzija. Pagrindiniai teisės bruožai:nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas. Vokietija. Vokietijos imperinės teisės šaltiniai: XII - XIV amžiaus imperatorių taikos statutai, romėnų teisė, 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai. Vokietijos žemių teisė: saksų, švabų veidrodžiai. 1749m. "Prūsų žemės teisyno" bruožai, 1768m. "Tereziana", 1811m. Austrijos civilinis kodeksas. Anglija. "Bendrosios teisės" raida: teisėkūra ir teismai, pagrindiniai teisės šaltiniai - precedentai ir įsakymų teismams sistema. Karalių teisė Anglijoje. "Teisingumo" ir statutinė teisė. Esminiai anglų civilinės šeimos, baudžiamosios ir teismo proceso teisės bruožai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ikistatutinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė: paprotinės teisės šaltiniai ir bruožai, Gedimino diplomatijos dokumentai kaip teisės šaltiniai. Žemės privilegijų leidimo priežastys. Feodalų žemėvaldos teisių plėtra. Sritinės privilegijos. Tautinių mažumų privilegijos. 1468m. Kazimiero teisynas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ikistatutinė baudžiamoji teisė: atsakomybės atsiradimo pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų rūšys. Piniginė bauda. Teismo procesas: teismų rūšys, teismo proceso stadijos, įrodymų rūšys. 1529, 1566, 1588m. Lietuvos statutų išleidimas, struktūra. Statutų baudžiamoji teisė. Statutų teismo procesas: proceso eiga, įrodymų rūšys, teismai, apeliacijos raida. Rusijos teisė. 1649m. "Soboro Statutas". Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Konstitucinė teisė. Konstitucinės monarchijos įvedimas. Respublikos paskelbimas. Protektoratas. Monarchijos restauravimas. Konstitucinės monarchijos ir parlamentarizmo raida XVIII - XX a. Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Anglijos teisės sistema XIX amžius. 1873-1875m. teismų santvarkos aktai, bendrosios ir teisingumo teisės susiliejimas, statutinės teisės reikšmės didėjimas, konsoliduojantys aktai. Civilinė ir prekybos teisė. Prekybos teisės aktai. Pramonės teisinis reguliavimas. Nuosavybės teisė. Santuokos ir šeimos teisė. Paveldėjimo teisė. Darbo teisinių santykių reglamentavimas. Baudžiamosios teisės raida. Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Kontinentinės (romanų -germanų) teisės tradicija. Prancūzijos teisė. Prancūzijos konstitucinė teisė. Svarbiausi civilinės teisės principai. Prancūzijos teisė. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai, sistema. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai, sistema. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. 1807 m. Prekybos kodeksas. Naujų principų įdiegimas baudžiamojoje teisėje. 1791 m. Baudžiamojo kodekso esminiai bruožai. Vokietijos teisė. Konstitucinė teise. Pirmosios vokiškos konstitucijos. 1871 m. Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija. Veimaro konstitucinių institutų likvidavimas nacistų valdymo metais. Konstitucinė pokario Vokietijos raida. Vokietijos konstitucinės teisės raida. Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija. Veimaro konstitucinių institutų likvidavimas nacistų valdymo metais. Konstitucinė pokario Vokietijos raida. Civilinė teisė. Partikuliariosios ir bendrosios teisės raida. Civilinio ir prekybos kodeksų priėmimas. Pagrindinių institutų reglamentavimas: nuosavybės teisė. Sutarčių teisė. Šeimos teisė. Paveldėjimo teisė. Baudžiamosios teisės raida: 1872 baudžiamojo kodekso struktūra. Galiojimas Klaipėdos krašte 1923-1939m. Teismo proceso eiga. Kontinentinės (romanų – germanų) teisės tradicija. Vokietijos teisė. Teismo proceso raida. Lietuvos teisė. Nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos raida 1918 – 1940m. Teisės šaltinių įvairovė, teisinis partikuliarizmas ir jo įveikimas. Lietuvos teisė. Civilinės teisės šaltiniai ir jų galiojimas teritorijoje. Skaityti daugiau
Teisės istorija (3)Antikos teisė. Senovės Romos teisės kodifikacija. "Vulgarioji" romėnų teisė. Genčių teisė. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Kanonų teisės struktūra. Miestų ir prekybos teisė. Viduramžių teisės istorija. Karalių teisė. Prancūzija. Rusijos teisė. Naujos ir naujausios teisės istorija. Anglija. Prancūzija. Vokietija. Vokietijos konstitucinės teisės raida. Skaityti daugiau
Teisės istorija (4)PowerPoint pristatymas. Senovės rytų valstybių teisinė tvarka. Hamurabio kodeksas. Socialinės grupės. Nuosavybės teisė. Prievolės. Sutarčių rūšys. Santuoka, šeima. Paveldėjimas. Nusikaltimas ir bausmė. Teismo procesas. Senovės Graikijos (antikos) miestų administracinė ir teisminė santvarka. Poliai, demokratija. Teisėkūros institutai Atėnuose. Atėnų teisės šaltiniai. Papročiai. Drakono įstatymas. Solono įstatymai. Pagrindiniai teisės institutai Graikijoje. Senovės Roma. Teisės periodizacija. Teisės raidos laikotarpiai Romoje. Romos įstatymų leidybos institucijos. Romos teisės šaltiniai. Gregoriano ir Hermogeniano kodeksai. Teodosijaus kodeksas. Justiniano kodeksas. Digestai (pandektai). Kiti šaltiniai. Senovės Romos keturi chronologiniai valstybės ir teisės formavimosi etapai. Romėnų teisės periodizacija. Seniausi laikai, arba archainis laikotarpis (753 metai pr. Kr. – III amžiaus pr. Kr. vidurys). Ikiklasikinis laikotarpis (367-17 metai pr. Kr.). Klasikinis laikotarpis (I - III amžius). Poklasikinis (smukimo) laikotarpis (II amžius - 565 metai). Romėnų teisės šaltinių samprata. Romenų teisės šaltinių rūšys. Romėnų teisės recepcija. Romėnų teisės sistema. Ius civile. Ius peregrinorum. Ius gentium. Ius publikum ir Ius privatum. Ius commune ir Ius singulare. Įprastinių elgesio normų laikotarpis. Papročių teisės laikotarpis. Rašytinės teisės laikotarpis. Imperatoriaus konstitucijos. Kodifikacijos prielaidos. Justiniano kodifikacija. Teisių įgyvendinimas ir gynyba. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Valstybinio teismo atsiradimas. Privatinės teisės subjektai - fiziniai ir juridiniai asmenys. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas. Santuokos nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Globa ir rūpyba. Daiktinė teisė. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Valdymo ir laikymo samprata. Valdymo rūšys. Valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Valdymo apsauga. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės įgijimas ir išnykimas. Nuosavybės teisės gynyba. Teisė į svetimus daiktus. Paveldėjimo samprata ir rūšys. Prievolės samprata ir rūšys. Sutarčių rūšys. Prievolės tarytum iš sutarčių. Skaityti daugiau
Teisės istorija (5)Argumentuodami nurodykite kuriose Vokietijos konstitucijose buvo įtvirtinta Prūsijos viršenybė ir paaiškinkite kodėl? Vokietijos imperijos konstitucija. Kaip skiriasi paveldėjimo institutas pagal Magdeburgo miesto teisę Lietuvoje ir Lietuvos Statutus? Kaip buvo kiekvienoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemės privilegijoje plečiama feodalų žemės nuosavybės teisė? Kokie buvo numatyti žemės disponavimo apribojimai feodalams Lietuvos Statutuose? Kazusas. Pirmasis Lietuvos Statutas. Skaityti daugiau
Teisės istorija (6)Kaip pakito piliečio teisės lyginant 1922, 1928, 1938 metus. Lietuvos valstybės konstitucijas? Atsakymą pagrįsti konkrečiais konstitucijos straipsniais. Kuo skiriasi Anglijos ir Prancūzijos leno teisės? Kodėl 1468 metais Kazimiero teisyno didžioji dalis teisės normų skirta vagystei? Iš kokių normų galima spręsti, kad valstiečiai yra įbaudžiavinti? Kuo skiriasi dviejų parlamento rūmų sistema Prancūzijoje ir Anglijoje? Uždavinys: Bajoras A Upytės mieste karčemoje buvo sumuštas ir sužalotas kardu bajoro B. Po susirėmimo pasijutęs geriau bajoras A paraukė namo, o pakeliui užsuko pagalbos pas savo draugą bajorą D pastarasis kaip tik buvo dvare ir šventė dukros vestuves. D suteikė pagalbą ir pasiūlė draugui paviešėti savaitę kitą. A grįžo į namus po dviejų savaičių, pasijuto blogai ir mirė. Per vėlai atvykęs gydytojas nustatė, kad mirtis ištiko nuo anksčiau ištiktų sumušimų. Kokį straipsnį inkriminuos teismas pagal I-ąjį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Statutą? Skaityti daugiau
Teisės istorija (7)Kuo dviejų parlamento rūmų sistema Prancūzijos 1795 metų konstitucijoje skyrėsi nuo tokios pat sistemos Anglijoje? Kokie proceso bruožai liudytų, kad 1468... Kaip pakito sankcija lyginant 1468 metų Kazimiero teisyną ir Lietuvos statutus? Kokius nustatė nuosavybės apribojimus Napoleono civilinis kodeksas ir ar tai nebuvo prieštaravimas deklaruojamai absoliučiai privatinei nuosavybei? Kazusas: Remdamiesi I-uoju LDK Statutu išspręskite uždavinį. Mirė bajoras A ir paliko 600000 auksinių. Liko našlė B ir du bajoro A pilnamečiai sūnūs C ir D iš pirmos santuokos ir dukra E (pilnametė) ir sūnus F (mažametis) iš antros santuokos (su B). Testamente tėvas tik nurodė, kad palieka pusę turto dukrai E, jeigu ji ištekės už kaimyno M. našlė B nebuvo įkraitinta. Į teismą kreipėsi C ir D reikalaudami pusė palikimo, nes didžioji dalis tėvo turto sudarė pirmosios žmonos atsineštas kraitis. Kaip bus paskirstytas turtas pagal I-ąjį Lietuvos Statutą (nurodyti konkrečias sumas)? Skaityti daugiau
Teisės istorija (8)Įžanga. Teritorinės slavų ir recepuotos vakarietiškos teisės junginio įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisei. Rygos miesto teisės recepcijos problema. Teisės taikymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės įvadasTeisės sąvoka ir šaltiniai. Norminiai aktai. Teisė civilizacijos raidoje. Valstybės sąvoka, esmė ir požymiai. Valstybės valdymo ir santvarkos formos. Politiniai rėžimai. Pagrindinis valstybės įstatymas ir jo pamatinės nuostatos. Savivalda .savivaldybės. Darbo sutarties įstatymas ir jo taikymo praktika. Darbo laiko teisinis reguliavimas. Poilsio laiko teisinis reguliavimas. Tikslinės atostogos. Drausminė darbuotojų atsakomybė. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Darbo ginčai. Sąvoka. Jų nagrinėjimo nuostatos ir tvarka. Kai kurie du ir kitų išmokų ryšium su darbo santykiais teisinio reguliavimo klausimai. Kolektyvinių sutarčių įstatymas. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka ir dalykas. Viešojo valdymo(administravimo) institucijų sistema. Administracinės teisės pažeidimai, atsakomybė. Administracinės nuobaudos. Administracinių nuobaudų esmės konkretizavimas. Baudžiamoji teisė. Nusikaltimas:sąvoka, požymiai ir sudėtis. Baudžiamoji sistema ir jų rūšys. Civilinė teisė. Sąvoka. Piliečiai, kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Sandoriai. Nuosavybės ir teisės sąvoka. Nuosavybės teisės bendrieji nuostatai. Nuosavybės teisės rūšys. Bendroji nuosavybė. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimas testamentu. Paveldėjimas pagal įstatymą. Skaityti daugiau
......