Šperos.lt > Teisė
Teisingumo turinys ir samprataĮvadas. Formalus ir tikrasis (materialusis) teisingumas. Santykis su lygybės reikalavimu. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai civilinėje teisėje ir teismų praktikojeĮvadas. Teisingumo sąvoka ir jo vykdymo procedūra. Sąžiningumo, kaip principo, turinys. Sąžiningumo turinys pagal civilinį kodeksą. Su sąžiningumu siejamos prezumpcijos. Ką reiškia "žinojo" ir "turėjo žinoti". Sąžiningumo ir kitų principų derinimas. Protingumas kaip bendrasis teisės principas. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: "Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais"Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais (dokumentų rinkinys): d. 1: XVI-XVII amžiai. Vilnius, 1959. Įvadas. Lietuvos statutai. 1 skyrius. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Sutuoktinių turtinių santykių ištakos. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. 2 skyrius. tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. 3 skyrius. Paveldėjimo teisė Lietuvos statutuose. Paveldėjimo teisė 1529 statute. Paveldėjimo teisė 1566 ir 1588 statutuose. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiaiĮžanga. Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių rūšys. Struktūriniai ypatumai. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektai arba dalyviai. Teisinių santykių turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (2)Įvadas. Teisiniai Santykiai. Teisinių santykių samprata. Teisinių santykių rūšys. Teisinio santykio požymiai. Teisinių santykių struktūra. Juridinių asmenų subjektiškumas. Fizinių asmenų subjektiškumas. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (3)Įvadas. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykiu struktūra. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (4)Namų darbas Nr.2. Įvadas. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai kaip teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektai. Teisinių santykių turinys. Teisinių santykių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (5)Įvadas. Teisinių santykių sąvoka. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių sandara. Teisinių santykių turinys. Teisinių santykių subjektai. Teisinių santykių objektas. Teisiniai faktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (6)Įžanga. Teisinių santykių sąvoka. Teisinio santykio požymiai. Teisinių santykių sąvokos ir požymiai. Teisinių santykių sandara. Teisinių santykių turinys . Teisinių santykių subjektas. teisinių santykių objektas. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir nutrūkimo (pasibaigimo) pagrindai – juridiniai faktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai ir teisiniai faktaiTeisiniai santykiai ir teisiniai faktai. Teisinio santykio prielaidos: teisiniai faktai ir jų rūšys. Pagal žmogaus valios dalyvavimą teisiniai faktai skirstomi. Pagal santykį su teisės normomis veikos skirstomos. Faktai-įvykiai skirstomi. Pagal įtaką teisiniams santykiams teisės faktai skirstomi. Tradiciškai skiriama tokia teisinio santykio struktūra. Teorijoje susiformavo dvi pagrindinės objekto apibrėžimo koncepcijos. Pagal pliuralistinę koncepciją skiriami tokie teisinių santykių objektai. Ši kategorija išgrynina teisinių santykių subjekto sąvoką, todėl jai būdingi būtent tokie požymiai. Yra išskiriama du teisinių santykių subjektų tipai. Pagal asmens tikslą ir veiklą juridiniai asmenys skirstomi. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Subjektinės teisės požymiai yra. Subjektinės teisės vidinę sandarą sudaro trys teisinės galimybės. Teisinės pareigos bruožai. Teisinės pareigos sandara. Teisinių santykių rūšys. Pagal šakas teisniai santykiai skirstomi. Turinio požiūriu santykius galima suskirstyti. Pagal teisinio santykio subjektus skiriami. Pagal konkretumo laipsnį santykiai skirstomi. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai, jų struktūriniai elementaiĮvadas. Teisinių santykių samprata. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio struktūra. Teisinio santykio objektas. Teisinio santykio subjektas. Teisinio subjekto rūšys. Teisinio santykio turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai statybos santykiaiĮvadas. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių samprata. Teisinių statybos santykių objektas. Teisinių statybos santykių subjektai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Teisiniai veiksniai, įtakojantys tarptautinį versląPowerPoint pristatymas. Tarptautinė teisė. Eksteritorinis įstatymų taikymas. Arbitražas. Stokholmo konvencija. Tarptautinės organizacijos. Pagrindiniai JAV ir Didžiosios Britanijos teismų sistemų skirtumai. Tikslai, kurių įgyvendinimui valstybės ima mokesčius. Antimonopoliniai įstatymai. Kyšininkavimo indeksas. Labiausiai korumpuotos institucijos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Teisininkų rengimas LietuvojeĮvadas. Teisininkų rengimas Lietuvoje. Atkurtos Lietuvos laikotarpiu teisininkų rengimas (1918-1940m.). Okupacijos laikotarpiu teisininkų rengimas (1940-1990m.). Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu teisininkų rengimas ir jos tolimesnė raida. Teisės mokslas. Atkurtos Lietuvos laikotarpiu (1918-1940m.). Okupacijos laikotarpiu (1940-1990m.). Išvados. Skaityti daugiau
Teisinio įstatymo koncepcijaĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Teisinio įstatymo sąvoka įstatymų leidyboje. Teisinio įstatymo sąvoka. Įstatymų leidybos procesas teisinio įstatymo atžvilgiu. Konstitucinės justicijos raida pasaulyje. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinio teismo kontrolės ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinio precedento samprataĮžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisėje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dicta. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinio teksto aiškinimas: H. Kelzenas "Grynoji teisės teorija"Teisinio teksto aiškinimas. H. Kelzenas. Grynoji teisės teorija. Pozityvioji teisė. Teisinio teksto aiškinimas, aiškinimo rūšys. Skaityti daugiau
Teisinis informacijos sklaidos reglamentavimasPowerPoint pristatymas. Viešosios komunikacijos informacinių aspektų teisiniame reguliavime išskiriami tokie aspektai. Saviraiška viešosios komunikacijos priemonėse. Spaudos laisvė. Spaudos laisvės ir saviraiškos laisvės santykis. Spaudos laisvę varžantys veiksniai. Visuomenės informavimo priemonių teisinis reguliavimas: valstybės kontrolė. Tiesioginis valstybinis valdymas. Netiesioginis valstybinis valdymas. Kontrolė per specialius valstybinius organus (institucijas). Ekonominis valstybės poveikis visuomenės informavimo priemonėms "ekonominė cenzūra". Ekonominio valstybės poveikio priemonės. Valstybės finansinės paramos visuomenės informavimo priemonėms teisinis vertinimas. Konstitucinis teisinis visuomenės informavimo priemonių statusas. Visuomenės informavimo priemonių monopolijų draudimas. Visuomenės informavimo koncentracijos reguliavimas. Visuomenės informavimo priemonių savitvarka. Savitvarka. Savitvarkos institucijos. Lietuvos Respublikos (LR) visuomenės informavimo įstatymas. Viešosios informacijos pateikimas. Audiovizualinio visuomenės informavimo teisinis reguliavimas. Saviraiška ir audiovizualijos. Audiovizualijų teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje (ES). Visuomenės informavimo priemonių ir kanalų konvergencija. Audiovizualinio sektoriaus reguliavimo principai. Audiovizualinio sektoriaus teisinio reguliavimo kaita: konvergencijos įtaka. Transliavimo paslaugų judėjimas. Visuomenei reikšmingas įvykis. Lietuvos visuomenei itin reikšmingi įvykiai. Informavimas apie itin reikšmingus įvykius. Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai. Kiti teisiniai reikalavimai radijo ir televizijos programoms, laidoms. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Visuomenės informavimo administracinės priežiūros institucijos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Teisinis inovacijų juridinio apiforminimo, naudojimo ir aktyvinimo reglamentavimasĮvadas. Valstybės pozicija inovacijų atžvilgiu. Inovacijų plėtrą skatinantys teisiniai veiksniai. Teisinė inovacijų paieškos, juridinio apiforminimo, adaptavimo ir naudojimo aplinka. Inovacijų objektai ir subjektai. Inovacijų subjektai. Inovacijų objektai. Patentų išdavimo ir licenzijų suteikimo bei naudojimo tvarka. Patento naudojimo teisėtumas. Adaptuotinų inovacijų paieška. Inovacijų juridinio apiforminimo aspektai. Juridiniai inovacijų adaptavimo procesai. Inovacijų apsaugos garantai ir jų komentarai. Teisinis inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje reglamentavimas. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje teisinės sąlygos. Inovacinės veiklos aktyvinimo teisinės galimybės. Inovacinės veiklos teisinės apsaugos praktika. Inovacinės veiklos aktyvinimo praktika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis ir sociologinis požiūris į kriminologijąĮvadas. Kriminologijos objektas. Teisinis ir sociologinis požiūris į kriminologiją. Kriminologija kaip pozityvus mokslas. Nusikalstamumas. Išvados. Skaityti daugiau
......