Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Teisinis paprotys

  Įvadas. Teisinio papročio samprata. Teisinio papročio esmė ir pagrindiniai bruožai. Teisinis paprotys ankstyvojoje teisėje. Teisinis paprotys bendrojoje teisėje. Teisinis paprotys kontinentinėje teisėje. Teisinis paprotys tarptautiniuose santykiuose. Teisinis paprotys Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Teisinis pozityvizmas. Normatyvizmas

  Teisinio pozityvizmo esmė ir pagrindiniai teiginiai: teisė kaip oficiali (nustatyta) visuomenės tvarka. Analitinė jurisprudencija. John Austin. Neopozityvistas H.L.A. Hart. Kelseno grynoji teisės teorija. Utilitaristai Benthamas ir Millis. Etatizmas. Normatyvizmo kritika ir reikšmė. Teisinio pozityvizmo kritika ir reikšmė.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-05
 • Teisinis precedentas

  Įžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisinėje sistemoje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dictum. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje . Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-02-27
 • Teisinis precedentas (2)

  Precedentas. Užrašytų bylų formos. Precedento radimas. Teisinio precedento funkcija. Precedento taikymo metodai. Sunkiai išsprendžiami klausimai precedente.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-09-20
 • Teisinis precedentas (3)

  Įžanga. Teisinio precedento samprata. Teisinio precedento istorinė raida. Teisinis precedentas kaip teisės šaltinis. Teisinio precedento rūšys. Teisinio precedento vaidmuo Lietuvos teisės šaltinių sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2010-09-20
 • Teisinis reguliavimas

  Įžanga. Socialinis reguliavimas. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo būdai. Teisinio reguliavimo tipai. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo mechanizmo grandys. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-06
 • Teisinis reguliavimas (2)

  Teisinio reguliavimo samprata. Teisinio reguliavimo sąvoka. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo sritis. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinės sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo vidiniai požymiai. Turtiniai santykiai. Valstybės valdymo organizacijos santykiai. Teisiškai reguliuojami santykiai, siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir nubausti pažeidėjus. Teisinio reguliavimo srities sukonkretinimas. Teisinio reguliavimo etapai. Teisinio reguliavimo metodai. Teisinės priemonės. Teisinio reguliavimo metodų ryšys su vyraujančia teisės samprata ir politiniu režimu.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Teisinis reguliavimas (3)

  Įvadas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas. Turtiniai žmonių santykiai. Žmonių santykiai, atsirandantys valdant valstybę. Teisėsaugos santykiai. Teisinio reguliavimo metodas. Imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas. Dispozityvusis reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Teisinis reguliavimas (4)

  Įvadas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas. Turtiniai žmonių santykiai. Žmonių santykiai, atsirandantys valdant valstybę. Teisėsaugos santykiai. Teisinio reguliavimo metodas. Imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas. Dispozityvusis reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-17
 • Teisinis reguliavimas (5)

  Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos ir mechanizmas.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-24
 • Teisinis reguliavimas (6)

  Įvadas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-15
 • Teisinis reguliavimas (7)

  Teisės sąvoka. Teisinis reguliavimas. Teisinis reguliavimas apima dvi stadijas. Skiriami trys teisinio reguliavimo mechanizmo lygiai. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo objektas. Teisės normomis reguliuojami žmonių santykiai. Teisinio reguliavimo metodai. Teisinio reguliavimo elementai.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-21
 • Teisinis reguliavimas (9)

  Įžanga. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinės sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo objekto ir teisės. sampratos ryšys. Teisinio reguliavimo konkretinimas. Teisinio reguliavimo etapai. Teisinio reguliavimo metodai. Pagrindiniai teisinio reguliavimo metodai. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2010-12-28
 • Teisinis reguliavimas (sąvoka, priežastys)

  Įvadas. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio reguliavimo metodai. Specifiniai teisinio reguliavimo metodai. Kiti teisinio reguliavimo metodai. Asmuo ir valstybė – teisinio reguliavimo subjektai.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-01
 • Teisinis reguliavimas. Sąvoka, priežastys

  Įvadas. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo konkretinimas. Teisinio reguliavimo metodai. Pagrindiniai teisinio reguliavimo metodai. Kiti teisinio reguliavimo metodai. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Teisinių aktų aiškinimas: kas ir kaip

  Bendroji teisės aiškinimo samprata. Teisės aiškinimo kilmės klasifikacijos. Teisės aiškinimo būdai. Teisėkūros ir teisės aiškinimo santykis. Išvados.
  Teisė, rašinys(9 puslapiai)
  2007-01-11
 • Teisminė valdžia ir jos bruožai

  Įžanga. Teisinės valdžios sąvoka, požymiai ir funkcionavimo principai. Teismas kaip teisminės valdžios dalis. Teisminės valdžios administravimas ir savivalda. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-28
 • Teisminė valdžia ir teismų sistemos

  Įvadas. Tikslas - įvertinti teisminės valdžios ir teismų turinį teisės teorijos srityje. Teismo samprata. Teisminė valdžia ir asmens konstitucinės teisės. Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos teismų sistema. Lietuvos Respublikos teismų kontrolinės funkcijos. Formos ir jų vykdymo ypatumai. Lietuvos Respublikos teismų praktika taikant įstatymus. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-17
 • Teisminė viešojo administravimo įstaigų kontrolė

  Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Specialiosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Atskiroji teismo nutartis. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė.
  Teisė, rašinys(4 puslapiai)
  2006-05-09
 • Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė ir jos įgyvendinimo formos

  Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės samprata. Administracinė justicija. Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės formos.
  Teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-14
Puslapyje rodyti po