Šperos.lt > Teisė
Teisinis paprotysĮvadas. Teisinio papročio samprata. Teisinio papročio esmė ir pagrindiniai bruožai. Teisinis paprotys ankstyvojoje teisėje. Teisinis paprotys bendrojoje teisėje. Teisinis paprotys kontinentinėje teisėje. Teisinis paprotys tarptautiniuose santykiuose. Teisinis paprotys Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis pozityvizmas. NormatyvizmasTeisinio pozityvizmo esmė ir pagrindiniai teiginiai: teisė kaip oficiali (nustatyta) visuomenės tvarka. Analitinė jurisprudencija. John Austin. Neopozityvistas H.L.A. Hart. Kelseno grynoji teisės teorija. Utilitaristai Benthamas ir Millis. Etatizmas. Normatyvizmo kritika ir reikšmė. Teisinio pozityvizmo kritika ir reikšmė. Skaityti daugiau
Teisinis precedentasĮžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisinėje sistemoje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dictum. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje . Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis precedentas (2)Precedentas. Užrašytų bylų formos. Precedento radimas. Teisinio precedento funkcija. Precedento taikymo metodai. Sunkiai išsprendžiami klausimai precedente. Skaityti daugiau
Teisinis precedentas (3)Įžanga. Teisinio precedento samprata. Teisinio precedento istorinė raida. Teisinis precedentas kaip teisės šaltinis. Teisinio precedento rūšys. Teisinio precedento vaidmuo Lietuvos teisės šaltinių sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimasĮžanga. Socialinis reguliavimas. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo būdai. Teisinio reguliavimo tipai. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo mechanizmo grandys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (2)Teisinio reguliavimo samprata. Teisinio reguliavimo sąvoka. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo sritis. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinės sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo vidiniai požymiai. Turtiniai santykiai. Valstybės valdymo organizacijos santykiai. Teisiškai reguliuojami santykiai, siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir nubausti pažeidėjus. Teisinio reguliavimo srities sukonkretinimas. Teisinio reguliavimo etapai. Teisinio reguliavimo metodai. Teisinės priemonės. Teisinio reguliavimo metodų ryšys su vyraujančia teisės samprata ir politiniu režimu. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (3)Įvadas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas. Turtiniai žmonių santykiai. Žmonių santykiai, atsirandantys valdant valstybę. Teisėsaugos santykiai. Teisinio reguliavimo metodas. Imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas. Dispozityvusis reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (4)Įvadas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas. Turtiniai žmonių santykiai. Žmonių santykiai, atsirandantys valdant valstybę. Teisėsaugos santykiai. Teisinio reguliavimo metodas. Imperatyvusis teisinio reguliavimo metodas. Dispozityvusis reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (5)Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos ir mechanizmas. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (6)Įvadas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (7)Teisės sąvoka. Teisinis reguliavimas. Teisinis reguliavimas apima dvi stadijas. Skiriami trys teisinio reguliavimo mechanizmo lygiai. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo objektas. Teisės normomis reguliuojami žmonių santykiai. Teisinio reguliavimo metodai. Teisinio reguliavimo elementai. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (9)Įžanga. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinės sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo objekto ir teisės. sampratos ryšys. Teisinio reguliavimo konkretinimas. Teisinio reguliavimo etapai. Teisinio reguliavimo metodai. Pagrindiniai teisinio reguliavimo metodai. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (sąvoka, priežastys)Įvadas. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio reguliavimo metodai. Specifiniai teisinio reguliavimo metodai. Kiti teisinio reguliavimo metodai. Asmuo ir valstybė – teisinio reguliavimo subjektai. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas. Sąvoka, priežastysĮvadas. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo konkretinimas. Teisinio reguliavimo metodai. Pagrindiniai teisinio reguliavimo metodai. Kiti teisinio reguliavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinių aktų aiškinimas: kas ir kaipBendroji teisės aiškinimo samprata. Teisės aiškinimo kilmės klasifikacijos. Teisės aiškinimo būdai. Teisėkūros ir teisės aiškinimo santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisminė valdžia ir jos bruožaiĮžanga. Teisinės valdžios sąvoka, požymiai ir funkcionavimo principai. Teismas kaip teisminės valdžios dalis. Teisminės valdžios administravimas ir savivalda. Išvados. Skaityti daugiau
Teisminė valdžia ir teismų sistemosĮvadas. Tikslas - įvertinti teisminės valdžios ir teismų turinį teisės teorijos srityje. Teismo samprata. Teisminė valdžia ir asmens konstitucinės teisės. Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos teismų sistema. Lietuvos Respublikos teismų kontrolinės funkcijos. Formos ir jų vykdymo ypatumai. Lietuvos Respublikos teismų praktika taikant įstatymus. Išvados. Skaityti daugiau
Teisminė viešojo administravimo įstaigų kontrolėTeismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Specialiosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Atskiroji teismo nutartis. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Skaityti daugiau
Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė ir jos įgyvendinimo formosTeisminės vykdomosios valdžios kontrolės samprata. Administracinė justicija. Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės formos. Skaityti daugiau
......