Šperos.lt > Teisė > Teisės kursiniai darbai
Teisės kursiniai darbai

(188 darbai)

Valstybės vadovų atsakomybė už tarptautinius nusikaltimusĮvadas. Atsakomybė tarptautinėje teisėje, sąvoka ir subjektai. Valstybės vadovų atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės pensijosĮvadas. Valstybinių pensijų rūšys. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos. Lietuvos Respublikos Prezidento pensija. Mokslininkų valstybinės pensijos. Nuketėjusių asmenų valstybinės pensijos. Teisėjų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių pensijos. Valstybinių pensijų skyrimo pagrindai. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Valstybių ir tarptautinių organizacijų subjektiškumo skirtumaiĮvadas. Valstybė. Požymiai. Teisės ir pareigos. Tarptautinės organizacijos. Požymiai. Teisės ir pareigos. Apibendrinimas. Valstybių ir tarptautinių organizacijų subjektiškumo skirtumai (lentelė). Skaityti daugiau
Vartotojų teisių gynimas LietuvojeĮvadas. Istorija. Vartotojų teisių gynimo institucijos. NVTAT misija, tikslai ir pagrindinė veikla. Vartotojų teisių apsauga. Vartotojų teisės Lietuvoje. Vartotojų teisės Europos Sąjungoje (ES). Vartotojų švietimas ir informavimas. Su produktų sauga nesusijusios vartotojų teisės. Produktų sauga ir kokybė. Nesąžiningos sutarčių sąlygos. Sankcijos už vartotojų teisių pažeidimus. Skaityti daugiau
Viešosios tvarkos pažeidimasĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti viešosios tvarkos pažeidimo sampratą bei sudėties elementų charakteristikas. Viešosios tvarkos pažeidimo samprata. Viešosios tvarkos pažeidimo sudėties analizė. Viešosios tvarkos pažeidimo objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Viešosios tvarkos pažeidimas kaip baudžiamasis nusižengimas( BK 284 str. 2 dalis). Riaušės ir viešosios tvarkos pažeidimas. Viešosios tvarkos pažeidimas kaip nusikaltimas ir kaip administracinis teisės pažeidimas. Išvados. Skaityti daugiau
VSAT pareigūnams taikomų socialinių garantijų ypatumai. Tarnybiniai nusižengimai ir drausminė atsakomybėVSAT pareigūnų socialinių garantijų ypatumai, Darbo laikas ir atostogos, Darbo užmokestis ir kitos išmokos, Pareigūnų sveikatos priežiūra, Pareigūnų materialinis aprūpinimas, pensija ir kitos socialinės garantijos, VSAT pareigūnų laipsniai, Pareigūnų profesinis rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, Paskatinimai ir apdovanojimai bei tarnybiniai nusižengimai ir drausminė atsakomybė, Paskatinimai ir apdovanojimai, Tarnybiniai nusižengimai ir drausminė atsakomybė. Skaityti daugiau
Žemės reforma (2)Informacijos šaltinių apžvalga. Teisės aktai įtakoję asmeninio ūkio žemės suteikimą ir įteisinimą. Statistinių duomenų analizė. Įteisinimo tempai. Įteisinimo sudėtingumo kaita. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Žmogaus teisių samprata ir esmėĮvadas. Žmogaus teisių samprata ir esmė. Žmogaus teisių raida formavimosi etapai. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės. Pilietinės (asmeninės) teisės. Kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimas bei ribojimo problemos. Žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių ir laisvių garantija. Vaikų teisės Lietuvoje. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
...