Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės kursiniai darbai

Teisės kursiniai darbai (188 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Referendumo samprata ir rūšys

  Įvadas. Referendumas – kaip tiesioginės demokratijos institutas. Referendumo samprata. Referendumo šalininkų ir priešininkų argumentai. Referendumų klasifikavimas. Referendumo privalomumas. Privalomieji referendumai. Fakultatyviniai referendumai. Referendumo raida Lietuvoje. Referendumų teisinis reguliavimas Lietuvoje. Referendumų patirtis Lietuvoje. Užsienio šalių referendumai. Išvados. Priedai (2).
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-11-24
 • Referendumų teisinis reguliavimas Lietuvoje

  Įvadas. Referendumo konstitucinė samprata ir rūšys. Referendumo atsiradimas Lietuvoje. Referendumo skelbimo ir vykdymo įstatyminis reglamentavimas Lietuvoje. Referendumo paskelbimas. Referendumo vykdymo tvarka, komisijų sudėtis bei jų keitimas. Rinkėjų sąrašai ir referendumo dokumentai. Referendumo rezultatų nustatymas ir paskelbimas. Apibendrinimas.
  Teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-14
 • Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra, funkcijos ir darbo organizavimas

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerijos darbo organizavimas. Aplinkos ministerijos regioniniai Aplinkos apsaugos departamentai. Pagrindiniai departamentų uždaviniai ir funkcijos. Departamentų lėšos ir finansinės veiklos kontrolė. Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos problematika. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (1). Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-05-09
 • Rinkimų į Europarlamentą įstatymo analizė

  Įvadas. Įstatymo paskirtis. Adresatai. Reguliaciniai santykiai. Adresatų teisės ir pareigos. Atsakomybė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-13
 • Rinkimų sistemos

  Įvadas. Rinkimų sistemos sąvoka. Rinkimų sistemos rūšys ir jų įtaka partinei sistemai. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcingo atstovavimo rinkimų sistema. Mišri rinkimų sistema. Rinkimų sistemos Lietuvos Respublikoje 1990-1992 metais. Rinkimų sistemos Lietuvos Respublikoje po 1992 metais. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Lietuvos Respublikos Savivaldybių Tarybų rinkimai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-11-28
 • Savivaldybės ir valstybės institucijų tarpusavio santykiai

  Įvadas. Vietos savivaldos raida ir perspektyvos Lietuvoje. Savivaldybės ir valstybės institucijų tarpusavio santykiai. Savivaldybių atstovavimas. Tarpusavio santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Seimu. Tarpusavio santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentu. Tarpusavio santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybe. Išvados. Praktinis darbas.
  Teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-20
 • Savivaldos sistema

  Įvadas. Istorija. Šiuolaikinė savivaldos samprata. Savivaldos sistemos. Vietos bendruomenės teisinis statusas. Lietuvos savivaldos institucijų tvarka ir formos. Europos šalių savivaldos institucijų tvarka ir formos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-05-22
 • Seimo nario teisinė padėtis

  Įvadas. Seimo nario Tautos atstovavimo funkcija. Seimo nario įgaliojimų įgijimas. Reikalavimai kandidatams į Seimo narius. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo nario veiklos garantijos. Seimo nario įgaliojimų netekimo konstituciniai pagrindai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-10-16
 • Socialinės normos

  Įžanga. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normos. Teisės normų rūšys. Moralės normos. Teisės ir moralės normų savitarpio priklausomybė. Papročių normos. Visuomeninių organizacijų (korporacijų) normos. Korporacijų ir teisės normų palyginimas. Tradicijų ir ritualų normos. Techninio turinio socialinės teisinės normos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-09-07
 • Socialinės paramos sistema Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - apibūdinti socialinės paramos sistemą Lietuvoje. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Socialinės paramos vystymosi raida ir samprata. Socialinės paramos samprata. Socialinės paramos sistemos rūšys Lietuvoje. Piniginė socialinė parama (socialinės išmokos) Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginančioms šeimoms. Tėvų globos netekusiems vaikams. Socialinė parama mokiniams. Parama mirties atveju. Nepiniginė socialinė parama (socialinės paslaugos). Socialinių paslaugų sąvoka bei jų klasifikavimas. Socialinių paslaugų teikimo principai. Vokietijos socialinė paramos sistema. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-11-04
 • Socialiniai ir teisiniai aspektai Lietuvos paprotinėje teisėje

  Įvadas. Darbe apžvelgiama papročio svarba visuomenėje, kuri buvo perduodama iš kartos į kartą. Teisinis paprotys. Teisės teorija. Teisės samprata. Papročiai ir tradicijos. Lietuvių šeimos papročiai. Išvados. Priedai (4).
  Teisė, kursinis darbas(68 puslapiai)
  2009-01-19
 • Socialinių garantijų administracinė teisinė funkcija

  Įvadas. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos formos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Socialinės apsaugos sistemų klasifikavimas. Socialinės apsaugos teisės funkcijos. Vidinės funkcijos. Išorinės funkcijos. Socialinės apsaugos srities santykių teisinis reguliavimas. Socialinės apsaugos ir administracinės teisės santykis. Socialinės apsaugos administravimas. Funkcinė decentralizacija. Teritorinė decentralizacija. Valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinės socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija. Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensija. Valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-27
 • Socialinių teisės normų samprata ir klasifikacija

  Įvadas. Socialinių normų samprata. Socialinių teisės normų klasifikavimo principai. Teisinis paprotys socialinių normų struktūroje. Papročių ir moralės santykis. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-07-04
 • Statybos sutarčių sudarymo principai

  Įvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslas. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. UAB "Gensina" ir jos konkurentų produkcijos kainų analizė. Išvados. Naudota literatūra (19).
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-10-01
 • Subjektinė teisė

  Įvadas. Subjektinės teisės samprata. Subjektinės teisės struktūra. Pareiga – autentiškas subjektinių teisių šaltinis. Subjektinės teisės požymiai. Subjektinė ir objektyvioji teisė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-05
 • Sutartys. Sutarčių rūšys

  Įvadas. Civilinės sutartys. Civilinės sutarties funkcijos. Civilinės sutarties turinys. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutartys, ir jų teisėtumas. Sutarčių rūšys. Sandorių teisėtumas. Atskiros sutarčių rūšys. Komiso sutartis. Mainų sutartis. Įgaliojimų perdavimo sutartis. Reklamos sutartis. Vežimo sutartis. Jungtinės veiklos (bendradarbiavimo, partnerystės) sutartis. Licencinis susitarimas. Franšizės sutartis. Rango sutartis. Panaudos sutartis. Nuomos sutartis. Lizingo sutartis. Turto pavedimo, arba patikėjimo, sutartis. Banko sąskaitos sutartis. Paskolos sutartis. Laidavimo ir garantijos sutartis. Turto užstato arba įkeitimo sutartis. Rankpinigių sutartis. Hipotekos sutartis. Faktoringo sutartis. Turizmo ir kelionės sutartis. Dovanojimo sutartis. Draudimo sutartis. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-05-05
 • Šaunamasis ginklas, jo panaudojimas

  Policijos specialios priemonės. Teisėtvarkos pareigūnų jėgos panaudojimas. Šaunamojo ginklo ir sprogstamųjų medžiagų panaudojimo aspektai: Šaunamojo ginklo naudojimas, Netinkamas jėgos ir šaunamojo ginklo panaudojimas, Fizinės prievartos, išskyrus šaunamąjį ginklą, panaudojimo atvejai, Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš asmenį, Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš transporto priemonę, Specialus šaunamojo ginklo panaudojimas, Policijos pareigūnų atsakomybė naudojant jėgą, Bendri prievartos priemonių naudojimo principai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-06-14
 • Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesų bendroji charakteristika

  Įvadas. Tarnybinė atsakomybė pagal LR valstybės tarnybos įstatymą. Tarnybinių nusižengimų tyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos procedūros užbaigimas. Materialinė atsakomybė. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai. Pagal LR vidaus tarnybos statutą. Pagal tarnybos LR muitinėje statutą. Pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos statutą. Pagal LR valstybės saugumo departamento statutą. Pagal LR kariuomenės drausmės statutą. Pagal LR tarnybos kalėjimų departamente prie LR teisingumo ministerijos statutą. Kitų valstybės tarnautojų atsakomybė. Diplomatų tarnybinė atsakomybė. advokatų atsakomybė. Teisėjų atsakomybė. Notarų atsakomybė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-01-06
 • Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis

  Įvadas. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės įgyvendinimas. Tiesioginio ir netiesioginio veikimo sutartys. Tarptautinių teisės normų įgyvendinimas Lietuvoje. Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Tarptautinių sutarčių ir nacionalinės teisės kolizija. Tarptautinių sutarčių tarpusavio prioriteto nustatymas. Tarptautiniai įsipareigojimai ir suvereniteto doktrina. Suvereniteto sąvoka. Ar tarptautinės sutarties pasirašymas riboja valstybės suverenitetą? Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė ir nacionalinė teisė. Nacionalinės teisės harmonizavimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-27
 • Tarptautinės privatinės teisės samprata

  Įvadas. Tarptautinės privatinės teisės raida. Tarptautinės privatinės teisės apimtis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra tarptautinė viešosios teisės dalis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra kaip valstybių vidaus teisės dalis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra specifinė, kompleksinė teisės šaka, savarankiška mokslo šaka, sritis. Taikytinos teisės klausimai. Teisė taikytina šeimos teisiniams santykiams. Teisė taikytina sutartinėms prievolėms. Teisė taikytina deliktinėms prievolėms. Teisė taikytina daiktinėms teisėms. Teisė taikytina intelektinei nuosavybei. Teisė taikytina paveldėjimo santykiams. Teisės taikymas darbo santykiams. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinis/užsienio elementas. Tarptautinės sutartys. Privatinė teisės sistema. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-12-05
Puslapyje rodyti po