Šperos.lt > Teisė
Juridinis, fizinis asmuoJuridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų sąvoka ir rūšys. Neteisėtos informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimasĮžanga. Juridinių asmenų sąvoka ir rūšys. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas. Asmens duomenys. Ypatingi asmens duomenys. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų tarptautinio teisinio subjektiškumo problemaĮvadas. Juridiniai asmenys – tarptautinės teisės subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų turtasĮvadas. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų turtas. Civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Nesąžiningi juridinio asmens veiksmai. Valstybės ir savivaldybės kaip juridinis asmuo. Bendrovės turtas. Išvados. Skaityti daugiau
Jūrų teisėĮvadas. Bendros sąvokos. I priedas. Teršimo naftos produktais užkirtimo reikalavimai. IV priedas. Nutekamieji fekaliniai vandenys. V priedas. Šiukšlių išmetimas. VI priedas. Oro taršos iš laivų prevencijos taisyklės. Išvada. Skaityti daugiau
Jūrų teisė (2)Dviejų įvykių iš jūrų teises praktikos sprendimai. Pirmas įvykis. Išvados. Antras įvykis. Užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Jus cogens normos tarptautinėje teisėjeĮvadas. Jus cogens normų vystymasis. Jus cogens įtvirtinimas 1969 metų Vienos konvencijoje dėl sutarčių teisės. Išvados. Skaityti daugiau
KadastrasŽemės sklypo dislokacija, paskirtis, priklausomybė, plotas, našumo balas. Žemės sklypo naudotojas ir savininkai. Žemės sklypo plotas, ribos ir našumo balas. Žemės sklypo ir jo priklausinių naudojimo sąlygos ir apribojimai. Žemės sklypo ekonominis įvertinimas. Žemės vertės pagal vidutines rinkos kainas. Pastatų, statinių techninės charakteristikos. Pastatų ekonominis įvertinimas. Atkuriamoji vertė. Pagalbiniai statiniai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kaip interesų grupės įtakoja politinių sprendimų priėmimą?Įvadas. Teisės sąvoka. Subjektinė teisė. Teisės subjektas ir teisinio santykio subjektas. Išvados. Skaityti daugiau
Kanonų teisėKanonas. Kanonų teisė. Pirmoji modernioji vakarų teisės sistema. Kanonų teisės santykis su romėnų teise. Kanonų teisės sistemos konstituciniai pagrindai. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Santuokos kanonų teisėje. Kanonų teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Skaityti daugiau
Kanonų teisė (2)Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir paplitimas. Didžioji schizma. Popiežių revoliucija ir jų padėties įtvirtinimas. Neigiamas Reformacijos poveikis bažnyčios padėčiai. Kanonų teisės formavimasis ir šaltiniai. Gratiano "Nesuderinamų kanonų harmonija". Corpus juris canonici. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Konstituciniai principai. Nuosavybė. Sutartys. Santuoka. Paveldėjimas. Baudžiamoji teisė. Inkvizicija ir inkvizicinis procesas. Skaityti daugiau
Karališkųjų teisėjų vaidmuo kuriant Anglijos "bendrąją teisę"Įžanga. Karališkųjų teismų atsiradimas. Bendrosios teisės susikūrimas. Bendrosios teisės įsitvirtinimas. Antrosios teisinės sistemos iškilimas. Išvados, arba apie viską trumpai. Skaityti daugiau
Karališkųjų teisėjų vaidmuo kuriant Anglijos bendrąją teisęAnglijos teisės raida; teisingumo ir bendroji teisė. Skaityti daugiau
Karinė viktimologijaĮžanga. Trumpa karinės viktimologijos charakteristika ir dalykas. Karinės viktimizacijos samprata, viktimologijos tyrinėjimai, statistikos problema. Kariuomenės viktimologinė situacija, nusikalstamos veikos ir drausmės pažeidimai, nestatutiniai santykiai, karinė policija. Išvados. Skaityti daugiau
Karo policijaĮžanga. Ikiteisminio tyrimo subjekto samprata. Karo policijos teisinė padėtis pagal Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymą. Karo policijos uždaviniai ir funkcijos. Karo policijos organizavimas. Karo policininkų teisės, pareigos ir atsakomybė. Karo policijos statusas ikiteisminiame tyrime. Karo policijos santykiai su kitomis ikiteisminio tyrimo institucijomis ir prokuratūra. Išvada. Skaityti daugiau
Karolinos vieta Vokietijos viduramžių teisės sistemoje. Teisyno struktūra ir bendri bruožaiViduramžių teisės istorija. Imperatoriaus Karolio V baudžiamasis teisynas "Karolina". Vokietijos imperijos teisės aktai. Nusikaltimai, išskirti Karolinos teisyne. Skaityti daugiau
Kas yra teisinė valstybė?Įvadas. Valstybės kilmė. Teisės kilmė. Teismai. Teisinė valstybė. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Nepriklausomos valstybės principas. Teisinės valstybės principas. Išvados. Skaityti daugiau
Kazimiero teisynas ir jo pagrindiniai bruožaiĮvadas. Dėstomoji dalis. Kazimiero teisyno galiojimo ribos. Kazimiero teisyno baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas Kazimiero teisyne. Išvados. Skaityti daugiau
KyšininkavimasKyšininkavimo reglamentavimas. Kyšio formos. Kyšininkavimas ir jo objektyvioji pusė. Kyšininkavimo subjektas, dalykas. Subjektyvioji kyšininkavimo pusė. Skaityti daugiau
Kolektyvinės Lietuvos Respublikos (LR) Seimo narių teisėsĮvadas. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių veiklos garantijos. Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinės teisės bei jų įgyvendinimas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisės kolektyvinis įgyvendinimo pobūdis. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisių įgyvendinimo procedūros "sukolektyvinimas". Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinių teisių skirtumai nuo "paprastų" asmenų kolektyvinių teisių apimties ir įgyvendinimo. Išvados. Skaityti daugiau
......