Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Juridinis, fizinis asmuo

  Juridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Juridinių asmenų sąvoka ir rūšys. Neteisėtos informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas

  Įžanga. Juridinių asmenų sąvoka ir rūšys. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas. Asmens duomenys. Ypatingi asmens duomenys.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-17
 • Juridinių asmenų tarptautinio teisinio subjektiškumo problema

  Įvadas. Juridiniai asmenys – tarptautinės teisės subjektai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-09
 • Juridinių asmenų turtas

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų turtas. Civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Nesąžiningi juridinio asmens veiksmai. Valstybės ir savivaldybės kaip juridinis asmuo. Bendrovės turtas. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-09-10
 • Jūrų teisė

  Įvadas. Bendros sąvokos. I priedas. Teršimo naftos produktais užkirtimo reikalavimai. IV priedas. Nutekamieji fekaliniai vandenys. V priedas. Šiukšlių išmetimas. VI priedas. Oro taršos iš laivų prevencijos taisyklės. Išvada.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-11-07
 • Jūrų teisė (2)

  Dviejų įvykių iš jūrų teises praktikos sprendimai. Pirmas įvykis. Išvados. Antras įvykis. Užduotis. Išvados.
  Teisė, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-09-19
 • Jus cogens normos tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Jus cogens normų vystymasis. Jus cogens įtvirtinimas 1969 metų Vienos konvencijoje dėl sutarčių teisės. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-12-08
 • Kadastras

  Žemės sklypo dislokacija, paskirtis, priklausomybė, plotas, našumo balas. Žemės sklypo naudotojas ir savininkai. Žemės sklypo plotas, ribos ir našumo balas. Žemės sklypo ir jo priklausinių naudojimo sąlygos ir apribojimai. Žemės sklypo ekonominis įvertinimas. Žemės vertės pagal vidutines rinkos kainas. Pastatų, statinių techninės charakteristikos. Pastatų ekonominis įvertinimas. Atkuriamoji vertė. Pagalbiniai statiniai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-01-08
 • Kaip interesų grupės įtakoja politinių sprendimų priėmimą?

  Įvadas. Teisės sąvoka. Subjektinė teisė. Teisės subjektas ir teisinio santykio subjektas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-02-18
 • Kanonų teisė

  Kanonas. Kanonų teisė. Pirmoji modernioji vakarų teisės sistema. Kanonų teisės santykis su romėnų teise. Kanonų teisės sistemos konstituciniai pagrindai. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Santuokos kanonų teisėje. Kanonų teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK).
  Teisė, konspektas(18 puslapių)
  2006-03-20
 • Kanonų teisė (2)

  Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir paplitimas. Didžioji schizma. Popiežių revoliucija ir jų padėties įtvirtinimas. Neigiamas Reformacijos poveikis bažnyčios padėčiai. Kanonų teisės formavimasis ir šaltiniai. Gratiano "Nesuderinamų kanonų harmonija". Corpus juris canonici. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Konstituciniai principai. Nuosavybė. Sutartys. Santuoka. Paveldėjimas. Baudžiamoji teisė. Inkvizicija ir inkvizicinis procesas.
  Teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-14
 • Karališkųjų teisėjų vaidmuo kuriant Anglijos "bendrąją teisę"

  Įžanga. Karališkųjų teismų atsiradimas. Bendrosios teisės susikūrimas. Bendrosios teisės įsitvirtinimas. Antrosios teisinės sistemos iškilimas. Išvados, arba apie viską trumpai.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-19
 • Karališkųjų teisėjų vaidmuo kuriant Anglijos bendrąją teisę

  Anglijos teisės raida; teisingumo ir bendroji teisė.
  Teisė, rašinys(3 puslapiai)
  2005-12-19
 • Karinė viktimologija

  Įžanga. Trumpa karinės viktimologijos charakteristika ir dalykas. Karinės viktimizacijos samprata, viktimologijos tyrinėjimai, statistikos problema. Kariuomenės viktimologinė situacija, nusikalstamos veikos ir drausmės pažeidimai, nestatutiniai santykiai, karinė policija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-07-15
 • Karo policija

  Įžanga. Ikiteisminio tyrimo subjekto samprata. Karo policijos teisinė padėtis pagal Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymą. Karo policijos uždaviniai ir funkcijos. Karo policijos organizavimas. Karo policininkų teisės, pareigos ir atsakomybė. Karo policijos statusas ikiteisminiame tyrime. Karo policijos santykiai su kitomis ikiteisminio tyrimo institucijomis ir prokuratūra. Išvada.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-11-25
 • Karolinos vieta Vokietijos viduramžių teisės sistemoje. Teisyno struktūra ir bendri bruožai

  Viduramžių teisės istorija. Imperatoriaus Karolio V baudžiamasis teisynas "Karolina". Vokietijos imperijos teisės aktai. Nusikaltimai, išskirti Karolinos teisyne.
  Teisė, esė(3 puslapiai)
  2009-11-25
 • Kas yra teisinė valstybė?

  Įvadas. Valstybės kilmė. Teisės kilmė. Teismai. Teisinė valstybė. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Nepriklausomos valstybės principas. Teisinės valstybės principas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-10
 • Kazimiero teisynas ir jo pagrindiniai bruožai

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Kazimiero teisyno galiojimo ribos. Kazimiero teisyno baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas Kazimiero teisyne. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-02
 • Kyšininkavimas

  Kyšininkavimo reglamentavimas. Kyšio formos. Kyšininkavimas ir jo objektyvioji pusė. Kyšininkavimo subjektas, dalykas. Subjektyvioji kyšininkavimo pusė.
  Teisė, rašinys(4 puslapiai)
  2005-06-30
 • Kolektyvinės Lietuvos Respublikos (LR) Seimo narių teisės

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių veiklos garantijos. Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinės teisės bei jų įgyvendinimas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisės kolektyvinis įgyvendinimo pobūdis. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisių įgyvendinimo procedūros "sukolektyvinimas". Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinių teisių skirtumai nuo "paprastų" asmenų kolektyvinių teisių apimties ir įgyvendinimo. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-24
Puslapyje rodyti po