Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Lankstinukai: vaikų teisės

  Lankstinukai. Tema: vaikų teisės. "Tarptautinė žmogaus teisių diena". Vaikai turi... Vaikai privalo...
  Teisė, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-02-24
 • Law

  Darbas anglų kalba. What is law? Kinds of law. Sources of prescriptive law. Government purposes for making and enforcing laws. Considerations which governments are guided too. The law of one country is different from the law of other country.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Law firm

  Introduction-History. Gender Relations in the Law Firm. A Glimpse to Personal Lives. Motherhood in the Law Firms. Glass ceiling. Efforts to Make Life at Law Firms Better. Last word.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2005-09-29
 • Lietuvių nusikaltimai užsienyje

  PowerPoint pristatymas. Valstybės įvaizdis. Žiniasklaidos vaidmuo. Neoficialiai emigravusieji pagal šalį, į kurią išvyko 2001-2005 metais. Neoficialiai emigravusieji pagal išsilavinimą 2001-2005 metais. Neoficialiai emigravusieji pagal buvusias profesijas 2001-2005 metais. Nusikaltėliai. Pagrindiniai nusikaltimai. Prekyba moterimis. Eurų padirbinėjimas. Skandinavijos šalys - narkotikų verslas. Ispanija. Didžioji Britanija ir Prancūzija. Jungtines Amerikos Valstijos (JAV) gelbsti uždaros sienos. Lietuviai Lotynų Amerikoje.
  Teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-01-22
 • Lietuvos admininistracinių teismų sistema lyginamuoju aspektu

  Administracinės justicijos modeliai. Lietuvos administracinių teismų sistemos kūrimasis. Administracinių teismų sistemos struktūra: pakopos ir instancijos. Administracinių teismų kompetencija. Apygardos teismų kompetencija. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų lyginamoji analizė. Kasacijos problema Lietuvos administracinių teismų sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-12-14
 • Lietuvos advokatūra

  Įvadas. Sąvokos ir trumpiniai. Teisės aktai reglamentuojantys advokatūrą ir jos veiklą. Lietuvos advokatūra. Samprata. Advokatūros esmė, tikslas ir uždaviniai. Veikla. Valdymas. Advokatūros organai. Visuotinis advokatų susirinkimas. Advokatų taryba. Advokatų garbės teismas. Revizijos komisija. Komitetai. Advokatūros nariai. Svarbu. Narystė tarptautinėse organizacijose. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-12-04
 • Lietuvos banko teisinis statusas

  Įvadas. Bankų sistema. Centrinis bankas. Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Lietuvos banko tarnautojai. Lietuvos banko paslaptis. Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko paskolos. Indėliai. Valstybės iždo agento funkcijos. Lietuvos banko finansinė apskaita ir atsakomybė. Kredito unijos. Centrinės kredito unijos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-18
 • Lietuvos baudžiamoji teisė 1918-1940 metais (2)

  Kaltė ir jos formos. Bendrininkavimas. Nepakaltinamumas. Bausmės. Karinis baudžiamasis statutas. Klaipėdos krašto baudžiamosios teisės šaltiniai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-12-14
 • Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) teisės taikymas XIX amžiuje

  Įvadas. LDK teisės taikymo ypatumai po 1795 metų. Trečiojo Lietuvos Statuto panaikinimas Lietuvos teisės kairiakrantėje Ukrainoje paplitimas. Lietuvos Statuto, kaip mažarusių vietinės teisės šaltinio, normos Rusijos imperijos įstatymų sąvade.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-26
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus

  PowerPoint pristatymas. Teismai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Teismai iki XVI amžiaus. Lietuvos valdovo teismas. Valdovo teismo kompetencijoje taip pat buvo. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Komisarų teismas sprendė. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas.
  Teisė, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-07
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistema

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemos apžvalga. Sąsajos tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos, bei dabartinėje Lietuvos Respublikoje (LR) veikiančių teismų sistemos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-11-28
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės aparatas

  Įžanga. Didysis kunigaikštis ir Ponų taryba. LDK seimas. Centrinės valdymo institucijos. Vietos valdymo institucijos. Išvada.
  Teisė, referatas(26 puslapiai)
  2009-11-25
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismai

  Įvadas. Valdovo teismas kaip aukščiausioji apeliacinė instancija. Vyriausiojo Tribunolo įsteigimas. Tribunolo struktūra ir kompetencija. Žemės teismas ir jo kompetencija. Pilies teismas ir jo kompetencija. Pakamario teismas ir jo kompetencija.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-07
 • Lietuvos grėsmės ir saugumas

  Įvadas. Nacionalinio saugumo samprata. Nacionalinio saugumo sąvokos aiškinimas. Realistų ir idealistų nacionalinio saugumo koncepcijos. B. Buzano nacionalinio saugumo samprata. Grėsmės nacionaliniam saugumui. Grėsmių klasifikacija. Karinės grėsmės. Politinės grėsmės. Socialinės grėsmės. Ekonominės grėsmės. Ekologinės grėsmės. B. Buzano sektorinio saugumo skirstymo tobulinimas. Komunikacinis saugumas. Svarbiausios nacionalinio saugumo užtikrinimo priemonės. Saugumo identitetas ir saugumo problemos. Identiteto samprata. "Mes" ir "kiti" samprata nacionalinio saugumo pagrinduose. Kada problema tampa saugumo problema? Lietuvos saugumo ir gynybos politika: raida ir perspektyvos. Saugumo politikos kryptys ir raida. Europos gynybos politikos perspektyvos. Lisabonos sutartis. Lietuvos indėlis į Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP). ESGP ir NATO politikos derinimas. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-12-06
 • Lietuvos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos kelių transporto veiklą, analizė

  Vežimo veiklos licencijavimas. Dėl geros reputacijos reikalavimo. Dėl tinkamos finansinės padėties reikalavimo. Dėl profesinės kompetencijos sąlygų atitikimo. Technologija ir saugumas. Narystės Europos sąjungoje poveikis Lietuvos kelių transporto sektoriui. Krovinių vežėjai. Krovininių transporto priemonių parkas. Leidimai vežti krovinius užsienio šalyse. Muitinės procedūros. Finansinio pajėgumo reikalavimo taikymas vidaus vežimams. Europos sąjungos transeuropinio tinklo TEN-T plėtra Lietuvoje ir šalies kelių tinklo modernizacija, panaudojant Europos sąjungos paramą. Saugaus eismo užtikrinimas.
  Teisė, konspektas(14 puslapių)
  2007-05-04
 • Lietuvos krikštas (2)

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Lietuvos padėtis XIV amžiaus pabaigoje. Krikštytojo pasirinkimo problema. Lietuvos krikštas. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-22
 • Lietuvos Respublikos (LR) 2010 metų penkių teisės normų analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos Respublikos (LR) penkias teisės normas. Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) 13 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus. Lietuvos Respublikos (LR) Aplinkos apsaugos įstatymo 4 straipsnis. Aplinkos apsaugos principai. Lietuvos Respublikos (LR) Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 280 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Lietuvos Respublikos (LR) Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnis. Prievartos rūšys ir jos panaudojimo sąlygos Lietuvos Respublikos (LR) Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Išvados.
  Teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-12
 • Lietuvos Respublikos (LR) aukštojo mokslo teisiniai pagrindai

  Aukštojo mokslo paskirtis ir tikslai valstybėje. Aukštųjų mokyklų biudžetas, finansavimo šaltiniai ir jų turimų lėšų skirstymo principai. Valstybės biudžeto lėšos. Tikslinės valstybės biudžeto lėšos. Papildomi aukštosios mokyklos finansavimo šaltiniai. Pajamos už atliekamus mokslinius tyrimus. Parama studentams. Aukštojo mokslo reforma. Yra įvadas ir išvadas.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-06-10
 • Lietuvos Respublikos (LR) diplomatiniai santykiai po Lietuvos Respublikos (LR) nepriklausomybės atkūrimo

  Įvadas. Diplomatija. Diplomatinės ir konsulinės veiklos formos. Diplomatinių santykių nustatymo procesas. Kodėl ir kaip Islandija pripažino Lietuvą? Lietuvos respublikos diplomatiniai santykiai su Rusijos federacija. Santykių principai. Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai. Lietuvos diplomatija 1991 – 1992 metais. 1997 m. Lietuvos respublikos prezidento metinio pranešimo ištrauka. Dvišalis bendradarbiavimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai mano gyvenime

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais ir jų pritaikymu asmeniniame gyvenime. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos (LR) aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) bibliotekų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės kalbos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) kūno kultūros ir sporto įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) kino įstatymas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-04-23
Puslapyje rodyti po