Šperos.lt > Teisė
Lotynų kalbos sentencijosLentelė: sentencija lotyniškai, paaiškinimas, sentencija lietuviškai. 80 lotyniškų sentencijų (teisinės srities), paaiškinta jų rašyba bei pateiktas vertimas. Skaityti daugiau
Lotynų kalbos sentencijos (2)Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas. Skaityti daugiau
Lotynų kalbos sentencijos (3)Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas. 80 lotyniškų sentencijų su vertimais. Skaityti daugiau
M. Romerio įtaka teisės mokslo raidai LietuvojeĮvadas. M. Romerio veiklos sritys. Mokslinis M. Romerio palikimas. Administracinio teismo projekcija M. Romerio darbuose. Išvados. Skaityti daugiau
Magdeburgo miestai LietuvojeĮvadas. Magdeburgo miesto teisė. Magdeburgo miesto ir neturinčio šių teisių miestelio skirtumai. Magdeburgo gyventojų laisvės. Išvados. Skaityti daugiau
Magdeburgo teisėMagdeburgo teisė. Asmens laisvė. Skaityti daugiau
Magdeburgo teisės plitimas LietuvojePowerPoint pristatymas. Magdeburgo teisės plitimas Lietuvoje. Magdeburgo teisės nauda. Magdeburgo teisės esmė. Pagrindiniai Magdeburgo teisės šaltiniai. Konfirmacinės privilegijos. Magdeburgo teisės bendrieji bruožai. Magdeburgo teisės subjektai. Ribotas teisnumas. Organizaciniai miesto teisės subjektai. Miesto tarybos sudėtis Vilniuje XVI amžiuje. Miesto tarybos kompetencija Vilniuje XVI amžiuje. Civilinė teisė. Nuosavybės ir daiktinė teisė. Turto įkeitimo teisė. Prievolių teisė. Šeimos teisė. Skaityti daugiau
Maltos Ordinas kaip tarptautinės teisės subjektasĮvadas. Maltos Ordinas kaip tarptautinės teisės subjektas. Maltos Ordino istorija. Maltos Ordino veikla ir struktūra. Maltos Ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Mastrichto sutartisEuropos Sąjungos įkūrimas - Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos sutartis. Europos Sąjungos (ES) sutartis numatė tokius jos tikslus. Sutartis nustatė tokias pagrindines naujoves ir jau galiojusių Europos Bendrijų steigimo sutarčių papildymus. Kritika. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybėĮvadas. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas bei sąlygos. Pagrindinės materialinės atsakomybės rūšys. Ribota materialinė atsakomybė. Visiška materialinė atsakomybė. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas, padarytos žalos išieškojimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (2)Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo ir Civiliniame Kodeksuose. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (3)Įvadas. Dėstomoji dalis. Materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (4)Materialinės atsakomybės sąlygos. Žala. Žala sveikatai. Neturtinė žala. Atsakomybės dėl žalos atlyginimo apribojimas. Neteisėta veika. Priežastinis ryšys. Kaltė. Pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu yra susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Medžioklės teisinis reguliavimasĮžanga. Medžioklėje naudojamos priemonės. Draudžiami medžioti Lietuvoje žvėrys ir paukščiai. Medžioklės būdai. Draudžiami Lietuvoje medžioklės būdai, priemonės, įrankiai. Įstatymai ir įstatyminiai aktai, reglamentuojantys medžioklę ir su ja susijusią veiklą. Teisė medžioti, medžioklės plotai ir jų nuoma, medžioklės produkcijos panaudojimas, bei draudimai. Medžioklės organizavimas, dokumentai. Medžioklės taisyklių laikymosi kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Medžioklės teisinis reguliavimas (2)Įžanga. Medžioklės sąvoka, rūšys, objektas. Teisė medžioti. Medžioklės dokumentai. Medžioklės plotai, jų naudojimo tvarka. Medžioklės įrankiai, būdai, terminai. Medžioklės produkcija. Išvados. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Miesto teisės šaltiniai ir savivaldos institucijų sistemaViduramžių teisės istorija. Pirmojo banko įsteigimas. Miestiečių teisės ir laisvės. Magdeburgo teisė. Skaityti daugiau
Miestų savivaldos institucijų teisinis reglamentavimasMiestų savivaldos pripažinimas. Vilniaus miesto administracinis valdymas. Pirmosios Kauno miesto privilegijos. Pirmųjų privilegijų datos. Trakų miesto privilegijos. Privilegijos vaitams. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Jogailos privilegija Vilniaus miestui dėl savivaldos. Rokiškio miestelio gyventojų prievolės ir mokesčiai. Nesutarimai Kretingos magistrate. Joniškio miestiečių sueigos nutarimas dėl burmistro ir mokesčių. Tauragės miestelio prievolės. Skaityti daugiau
Mikroobjektų samprata ir jų rūšysĮžanga. Istorijos apžvalga. Mikroobjektų samprata. Makro- ir mikroobjektų skiriamieji kriterijai. Mikrodalelės, mikropėdsakai ir medžiagos mikrokiekiai. Mokslas apie mikroobjektus – mikrologija. Mikroobjektų rūšys. Mikrodalelių klasifikacija. Mikropėdsakų klasifikacija. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Ministras pirmininkasĮvadas. Vyriausybė valstybės valdžių sistemoje. Ministras pirmininkas ir vyriausybė. Ministras. Vyriausybės įstaigos. Apskričių valdymo organizavimas ir savivaldybių veiklos administracinė priežiūra. Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės programa. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Mirties bausmė Lietuvoje (2)Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės raida Lietuvoje. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Tautos dauguma už mirties bausmę. Išvados. Skaityti daugiau
......