Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Lotynų kalbos sentencijos

  Lentelė: sentencija lotyniškai, paaiškinimas, sentencija lietuviškai. 80 lotyniškų sentencijų (teisinės srities), paaiškinta jų rašyba bei pateiktas vertimas.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-15
 • Lotynų kalbos sentencijos (2)

  Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-15
 • Lotynų kalbos sentencijos (3)

  Lotynų kalbos įskaita. Lotyniškos sentencijos. Lentelė: Sentencija, Žodžiai, Frazės vertimas. 80 lotyniškų sentencijų su vertimais.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-10-01
 • M. Romerio įtaka teisės mokslo raidai Lietuvoje

  Įvadas. M. Romerio veiklos sritys. Mokslinis M. Romerio palikimas. Administracinio teismo projekcija M. Romerio darbuose. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Magdeburgo miestai Lietuvoje

  Įvadas. Magdeburgo miesto teisė. Magdeburgo miesto ir neturinčio šių teisių miestelio skirtumai. Magdeburgo gyventojų laisvės. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Magdeburgo teisė

  Magdeburgo teisė. Asmens laisvė.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-21
 • Magdeburgo teisės plitimas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Magdeburgo teisės plitimas Lietuvoje. Magdeburgo teisės nauda. Magdeburgo teisės esmė. Pagrindiniai Magdeburgo teisės šaltiniai. Konfirmacinės privilegijos. Magdeburgo teisės bendrieji bruožai. Magdeburgo teisės subjektai. Ribotas teisnumas. Organizaciniai miesto teisės subjektai. Miesto tarybos sudėtis Vilniuje XVI amžiuje. Miesto tarybos kompetencija Vilniuje XVI amžiuje. Civilinė teisė. Nuosavybės ir daiktinė teisė. Turto įkeitimo teisė. Prievolių teisė. Šeimos teisė.
  Teisė, pristatymas(27 skaidrės)
  2005-10-23
 • Maltos Ordinas kaip tarptautinės teisės subjektas

  Įvadas. Maltos Ordinas kaip tarptautinės teisės subjektas. Maltos Ordino istorija. Maltos Ordino veikla ir struktūra. Maltos Ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-08
 • Mastrichto sutartis

  Europos Sąjungos įkūrimas - Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos sutartis. Europos Sąjungos (ES) sutartis numatė tokius jos tikslus. Sutartis nustatė tokias pagrindines naujoves ir jau galiojusių Europos Bendrijų steigimo sutarčių papildymus. Kritika.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-17
 • Materialinė atsakomybė

  Įvadas. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas bei sąlygos. Pagrindinės materialinės atsakomybės rūšys. Ribota materialinė atsakomybė. Visiška materialinė atsakomybė. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas, padarytos žalos išieškojimo tvarka. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-13
 • Materialinė atsakomybė (2)

  Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo ir Civiliniame Kodeksuose. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-21
 • Materialinė atsakomybė (3)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-12
 • Materialinė atsakomybė (4)

  Materialinės atsakomybės sąlygos. Žala. Žala sveikatai. Neturtinė žala. Atsakomybės dėl žalos atlyginimo apribojimas. Neteisėta veika. Priežastinis ryšys. Kaltė. Pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu yra susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-27
 • Medžioklės teisinis reguliavimas

  Įžanga. Medžioklėje naudojamos priemonės. Draudžiami medžioti Lietuvoje žvėrys ir paukščiai. Medžioklės būdai. Draudžiami Lietuvoje medžioklės būdai, priemonės, įrankiai. Įstatymai ir įstatyminiai aktai, reglamentuojantys medžioklę ir su ja susijusią veiklą. Teisė medžioti, medžioklės plotai ir jų nuoma, medžioklės produkcijos panaudojimas, bei draudimai. Medžioklės organizavimas, dokumentai. Medžioklės taisyklių laikymosi kontrolė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-20
 • Medžioklės teisinis reguliavimas (2)

  Įžanga. Medžioklės sąvoka, rūšys, objektas. Teisė medžioti. Medžioklės dokumentai. Medžioklės plotai, jų naudojimo tvarka. Medžioklės įrankiai, būdai, terminai. Medžioklės produkcija. Išvados. Praktinės užduotys.
  Teisė, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-12-19
 • Miesto teisės šaltiniai ir savivaldos institucijų sistema

  Viduramžių teisės istorija. Pirmojo banko įsteigimas. Miestiečių teisės ir laisvės. Magdeburgo teisė.
  Teisė, esė(5 puslapiai)
  2009-11-25
 • Miestų savivaldos institucijų teisinis reglamentavimas

  Miestų savivaldos pripažinimas. Vilniaus miesto administracinis valdymas. Pirmosios Kauno miesto privilegijos. Pirmųjų privilegijų datos. Trakų miesto privilegijos. Privilegijos vaitams. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Jogailos privilegija Vilniaus miestui dėl savivaldos. Rokiškio miestelio gyventojų prievolės ir mokesčiai. Nesutarimai Kretingos magistrate. Joniškio miestiečių sueigos nutarimas dėl burmistro ir mokesčių. Tauragės miestelio prievolės.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-12-21
 • Mikroobjektų samprata ir jų rūšys

  Įžanga. Istorijos apžvalga. Mikroobjektų samprata. Makro- ir mikroobjektų skiriamieji kriterijai. Mikrodalelės, mikropėdsakai ir medžiagos mikrokiekiai. Mokslas apie mikroobjektus – mikrologija. Mikroobjektų rūšys. Mikrodalelių klasifikacija. Mikropėdsakų klasifikacija. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-06
 • Ministras pirmininkas

  Įvadas. Vyriausybė valstybės valdžių sistemoje. Ministras pirmininkas ir vyriausybė. Ministras. Vyriausybės įstaigos. Apskričių valdymo organizavimas ir savivaldybių veiklos administracinė priežiūra. Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės programa. Išvados. Priedas (1).
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-09-19
 • Mirties bausmė Lietuvoje (2)

  Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės raida Lietuvoje. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Tautos dauguma už mirties bausmę. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-22
Puslapyje rodyti po