Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisės socialinė paskirtis

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-08
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos

  Teisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-10-19
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (2)

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-12
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (3)

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisinės ir ekonominės lygybės santykis kaip tarpusavio papildymo santykis. Žmogaus teisės riboja žmogaus teises. Teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Teisės šaltiniai

  Įvadas. Teisės šaltiniai. Formos. Norminiai teisės aktai – teisės šaltiniai. Įstatymai ir jų ypatybės. Kitos teisės normos. Hierarchija. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-09
 • Teisės šaltiniai (3)

  Teisės pagrindų namų darbas Nr. 2. Įvadas. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-28
 • Teisės šaltinio ir teisės formos skirtumas

  Teisės normų išraiškos forma. Teisės formos rūšys. "Teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir "Teisinės minties šaltinis".
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-30
 • Teisės šaltinis ir teisės forma: sutapimai ir skirtumai

  Įvadas. Teisės sąvoka. Teisės formos. Teisės formos samprata. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės šaltinio samprata. Norminės sutartys. Bendrieji teisės principai. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Įstatymai, jų pagrindiniai požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Norminio teisės akto galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Teisės taikymas

  Teisės taikymas kaip valstybės pagalba ir teisingumo vykdymas. Teisė normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Skiriamieji teisės taikymo akto ir bendrųjų teisės normų akto požymiai. Teisės spragos, jų šalinimas teikiant įstatymo ar teisės analogiją.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-04
 • Teisės teorija (33)

  Įvadas. Teisės aiškinimo būtinumas ir neišvengiamumas. Teisės aiškinimo samprata. Pagrindinės teisės aiškinimo priežastys. Teisės aiškinimo metodai ir taisyklės. Lingvistinis teisės aiškinimo metodas. Sisteminis teisės aiškinimo metodas. Istorinis aiškinimo metodas. Teleologinis (įstatymo tikslo) teisės aiškinimo metodas. Precedentinis teisės aiškinimo metodas. Įstatymų leidėjo ketinimo metodas. Lyginamasis teisės aiškinimo metodas. Analoginis teisės aiškinimo metodas. Loginis teisės aiškinimo metodas. Galimi teisės aiškinimo variantai. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės spragų naikinimo bū. Teisės samprata ir sąvoka. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2009-12-14
 • Teisės teorijos objektas ir metodas

  Įžanga. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos metodas. Filosofinis metodas. Sociologinis metodas. Kiti teisės teorijos metodai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-11-08
 • Teisės teorijos objektas ir metodas (2)

  Įvadas. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos metodas. Filosofinis teisės pažinimo metodas. Sociologinis teisės pažinimo metodas. Dogmatinis teisės pažinimo metodas. Istorinis teisės pažinimo metodas. Lyginamasis teisės pažinimo metodas. Kritikos teisės pažinimo metodas. Psichologiniai metodai. Kompleksinis jurisprudencijos metodas. Specialūs teisės pažinimo metodai. Kada vyrauja vienas metodas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Teisės teorijos objektas ir metodas (3)

  Įvadas. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos specifika ir uždaviniai. Teisės pažinimo specifika. Teisės teorijos metodai. Filosofinis metodas. Raidos, arba evoliucijos, idėja. Tiesos konkretumas. Mokslinės analizės visapusiškumas. Analizės teoriškumas (konceptualumas). Sociologinis metodas. Kiti teisės pažinimo metodai. Dogmatinis, arba kalbinis-loginis, metodas. Istorinis metodas. Kritikos metodas. Kompleksinis jurisprudencijos metodas, arba integralioji jurisprudencija. Vieno metodo vyravimo priežastys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-01-15
 • Teisės vertinimas kaip bendroji kategorija

  Teisės vertinimo samprata. Veiksmingumas, efektyvumas, rezultatyvumas: tapačios sąvokos? Teisės vertinimo svarba. Teisės vertinimo veiksniai ir galimybės. Teisės vertinimo raida. Antikinės teisinės minties suvokimas. Pirmykščių visuomenių teisė. Mitologijos poveikis teisei. Graikijos teisinės minties vertinimas. Romėnų teisės vertinimas. Viduramžių teisinė mintis. Įstatymas – proto vaisius. Įstatymas – proto vaisius. Pozityvizmo ištakos. Teisės ir įstatymo sugretinimas. Teisė ir valstybė – vieno organizmo dalys. Teisė ir įstatymai tarnauja visuomenei? Lietuvos teisinė mintis. Istorinės teisės mokyklos idėjos: teisė -iš tautos dvasios. Marksistinė teorija – novatoriškas požiūris į teisės vertinimą. Sociologinė mokykla: teisė – gyvas organizmas. Šiuolaikinis požiūris į teisės vertinimą ir jos efektyvumą. Būtinybė atsižvelgti į visuomenę. Paskutiniai pastebėjimai.
  Teisė, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-05
 • Teisėsaugos institucijų raida

  Įvadas. Teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų sistema tarpukario Lietuvoje (1918-1940). Sovietinė teismų sistema Lietuvoje (1940-1990). Prokuratūra tarpukario Lietuvoje (1918-1940). Sovietinė prokuratūra Lietuvoje (1940-1990). Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-02
 • Teisinė atsakomybė

  Įvadas. Socialinė atsakomybė, jos rūšys, požymiai. Teisinės atsakomybės samprata, jos požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisės pažeidimas – kaip vienas iš teisinės atsakomybės pagrindų. Pozityviąją teisinę atsakomybę, jos paskirtis, požymiai. Negatyvioji teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Negatyviosios teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Priedai (3).
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-10-09
 • Teisinė atsakomybė (2)

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-11-09
 • Teisinė atsakomybė (3)

  Įvadas. Sąlygos teisinei atsakomybei atsirasti. Teisinės atsakomybės rūšys bei principai. Nuosavybės teisių apsaugos ir gynimo būdai. Vindikacinis ieškinys. Negatorinis ieškinys. Ūkininkavimo tvarka - baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Ekonominiai nusikaltimai. Panaudos sutartis. Automobilio panaudos sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-10-04
 • Teisinė atsakomybė kaip procesas: pozityvioji ir negatyvioji teisinė atsakomybė

  Įvadas. Teisinė atsakomybė kaip procesas: pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji, arba retrospektyvi, teisinė atsakomybė. Dvi teisinės atsakomybės stadijos: pozityvioji ir negatyvioji. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (pagrindai). Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-04
Puslapyje rodyti po