Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Namų vertės nustatymas

  Įvadas. Vertinamos situacijos aprašymas. Vertinimo objektas. Palyginamieji objektai. Vertinamo turto apžiūrėjimo aktas. Vertinimas palyginamosios vertės metodu. Įvertinimas skaičiuojant vidutines rinkos kainas. Vertinimo pažyma. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-01-08
 • Narkotikai ir narkologiniai ligoniai mūsų visuomenėje

  Įvadas. Narkotikų istorijos raida Lietuvoje. Literatūros apžvalga. Situacija Lietuvoje. Jaunimas ir narkotikai. Narkotikai mokyklose. Narkomanija Lietuvoje. Nacionalinė politika ir prevencijos programos Lietuvoje. Prevencijos programos Lietuvoje. Narkologinės priežiūros įstatymo struktūra ir esmė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-01-16
 • NATO: Organizacijos ir agentūros bei kitos pavaldžios institucijos

  Įvadas. Operatyvi logistika. Gamybos logistika ir įrengimai. Standartizacija. Civilinių ekstremalių situacijų planavimas. Skrydžių valdymas ir oro erdvės gynyba. Išankstinis įspėjimas iš oro. Ryšių ir informacinės sistemos. Elektroninė kova. Meteorologija. Karinė okeanografija. Mokslo tyrimai ir technologija. Kvalifikacijos kėlimas ir mokymas.
  Teisė, konspektas(23 puslapiai)
  2005-09-25
 • Naudojimosi privilegijomis ir imunitetais problema tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Diplomatinių imunitetų ir privilegijų sąvoka. Diplomatinis imunitetas. Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema. Piktnaudžiavimas diplomatinio pašto neliečiamybe. Piktnaudžiavimas muito privilegija. Piktnaudžiavimas imunitetais ir jais besinaudojančių asmenų padaromi nusikaltimai. Šnipinėjimas. Bandymas vykdyti teroro akcijas pasinaudojant privilegijomis ir imunitetais. Bandymai spręsti piktnaudžiavimo diplomatiniais imunitetais ir su tuo susijusias atsakomybės problemas. Problema dėl diplomatinių imunitetų ir žmogaus teisių santykio. Asmens paskelbimas persona non grata už piktnaudžiavimą imunitetu. Išvados. Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-12
 • Naujosios viešosios vadybos kritika

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė valstybė - gerovės valstybė. K. Koenig nuomonė. Viešosios paslaugos koncepcija. Olandijos patirtis. Naujoji viešoji vadyba. Viešųjų paslaugų privatizavimas. Dereguliacinės reformos. Trijų sektorių koncepcija.
  Teisė, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-12-19
 • Neblaivaus asmens ir pažeidėjų sulaikymas

  Įvadas. Neblaivaus asmens sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Pareigūnų veiklos planas ir analizė. Pažeidėjų sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-12
 • Nekilnojamo turto kadastras

  34 klausimai ir atsakymai apie nekilnojamo turto kadastrą.
  Teisė, špera(6 puslapiai)
  2005-11-26
 • Nekilnojamo turto kadastras (2)

  39 klausimai ir atsakymai apie nekilnojamo turto kadastrą.
  Teisė, špera(8 puslapiai)
  2005-11-26
 • Nekilnojamo turto vertinimas (3)

  Turto vertinimo sistemos. Turto vertinimo rūšys. Turto vertinimo sąvokos. Nekilnojamo turto vertinimo (NTV) objektas. Nekilnojamo turto vertinimo subjektas. Turto vertę įtakojantys veiksniai. Turto vertinimo atvejai. Valstybinis nekilnojamo turto vertinimas (žinybinis). Nepriklausomas nekilnojamo turto vertinimas. Nekilnojamo turto vertinimo metodai. Palyginamasis vertės metodas. Atkuriamosios vertės metodas. Naudojamų pajamų (arba kapitalizavimo metodas). Ypatingosios vertės metodas. Žemės vertinimo būdai. Žemės nominali indeksuota kaina. Žemės vidutinė rinkos kaina. Statinių įvertinimas. Statinio nusidėvėjimo nustatymas. Reikalavimai statinių vertinimui. Statinio nusidėvėjimo vertė litais. Atkuriamoji vertė. Statybinė vertė. Statinio sąmatinė vertė. Statinių vertinimas atkuriamosios vertės metodu. Statinių vertinimas vidutinėmis rinkos kainomis. Namų valdos vertės nustatymas masinio vertinimo būdu. Turto vertinimo bendrieji reikalavimai. Turto vertintojo teisės. Turto vertintojo pareigos. Apribojimai turto vertinimui. Turto vertinimo įmonės funkcijos.
  Teisė, špera(9 puslapiai)
  2008-01-08
 • Nelegali imigracija. Teisinis aspektas

  Įvadas. Lietuva ir migraciniai procesai. Nelegali migracija. Nelegali imigracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Prieglobstis. Prieglobsčio procedūros Lietuvos Respublikoje. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Nenugalima jėga (force majeure) kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės sąlyga

  Įvadas. Dėstymas. Nenugalimos jėgos samprata. Norminė literatūra, kurioje susiduriama su nenugalimos jėgos sąlyga. Aplinkybės, kurios pripažįstamos kaip nenugalima jėga. Kada galima remtis nenugalima jėga? Nenugalimos jėgos pasekmės. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančios pažymos. Nenugalimos jėgos, kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės, konkretūs taikymo atvejai. Išvados. Praktinė užduotis. Praktinės užduoties sprendimai.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-06-12
 • Neotradicionalizmas pagal R. Posner

  Pranešimas. Neotradicionalizmas pagal R. Posner. Svarbiausios neotradicionalizmo atmainos. Konvencionalizmas pagal R. Dworkin. Teisinės konvencijos. Dvi konvencionalizmo rūšys. Apibendrinimas.
  Teisė, rašinys(4 puslapiai)
  2006-10-31
 • Nepilnamečių nusikalstamumo socialinės prielaidos

  Įžanga. Techniškasis progresas. Nusikalstamumas. Jo priežastys. Neigiamas šiuolaikinės telekomunikacijos poveikis jaunajai kartai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2010-09-23
 • Nepriklausomos Lietuvos sienos ir jų apsauga

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos sienos. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos sienų apsauga. Išvada.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-05
 • Nesąžininga konkurencija ir jos apraiškos formos: praktikos analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Konkurencijos samprata. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos Taryba. Konkurencijos tarybos. Reklamos įstatymo priežiūra. Praktinė dalis. Konkurencijos Tarybos nagrinėta byla dėl klaidinančios reklamos tarp Tele2 ir Omnitel. Konkurencijos Tarybos nustatyti pažeidimai remiantis konstitucija. Konkurencijos Tarybos taikytinos nuobaudos už reklamos įstatymo pažeidimus remiantis Konstitucija. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-02
 • Netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymas kaip kasacinio skundo pagrindas

  Įvadas. Netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymas kaip kasacinio skundo pagrindas. Apeliacinio bylų proceso ir kasacinio bylų proceso pagrindiniai skirtumai. Uždavinio sprendimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-10-16
 • Neutralios valstybės tarptautinio teisinio statuso ypatumai

  Įvadas. Tikslas: šio kursinio darbo tikslas - apžvelgti neutralias valstybes, karinio neutraliteto kaip tarptautinės humanitarinės teisės instituto sampratą, karinio neutraliteto rūšis, o taip pat kare dalyvaujančių bei nekariaujančių valstybių teisinį statusą. Neutralios valstybės. Neutralių valstybių teisės ir pareigos. Kitų valstybių teisės ir pareigos neutralių valstybių atžvilgiu. Karinio neutraliteto samprata. Karinio neutraliteto rūšys. Kariaujančių ir nekariaujančių valstybių teisinis statusas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-01-20
 • Nevyriausybinės organizacijos

  Nevyriausybinių organizacijų veiklos principai ir juos reglamentuojantys teisės aktai. Teisinis visuomeninės organizacijos statusas ir steigimas. Labdaros ir paramos fondų veiklos pagrindai ir steigimas. Asociacijų teisiniai veiklos pagrindai ir steigimas. Viešųjų įstaigų steigimas ir veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų funkcijos ir jų įtaka politinių sprendimų priėmimo procese. Aktuali nevyriausybinių organizacijų problematika. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-08-09
 • Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas

  Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas. NVO "Gelbėkit vaikus".
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-25
 • Normanų teisės vystymasis

  Įvadas. Teisės vystymasis. Normanų teisės sistema. Karališkosios teisės augimas normanų Italijoje. Augusto įstatymai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-11
Puslapyje rodyti po