Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Teisės normos (9)

  Įvadas. Teisės normos. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų klasifikacija. Teisės principų sistema. Subordinacijos ir koordinacijos sąveika teisės sistemoje. Pagrindinės teisės šakos. Administracinė teisė. Konstitucinė teisė. Darbo teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Žemės teisė. Finansų teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-04-27
 • Teisės normos ir jų įtaka visuomenės gyvenime

  Teisės norma. Reguliatyvinės teisės normos. Sankcijas nustatančios teisės normos. Specializuotos teisės normos. Teisės normų požymiai. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Teisės normos ir jų rūšys

  Įvadas. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas. Teisės normų samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normos struktūra.
  Teisė, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-01-15
 • Teisės normos ir jų rūšys (2)

  Įvadas. Teisės norma. Teisės normos paskirtis. Vidinės teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • Teisės normos ir jų rūšys (3)

  Įvadas. Teisės normos samprata. Teisės normos yra visuomenės socialinių normų rūšis. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų struktūra. Teisės normų hipotezių rūšys. Teisės normų dispozicijų rūšys. Teisės normų sankcijų rūšys. Teisės normų struktūros ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-10-10
 • Teisės normos ir jų rūšys (4)

  Įvadas. Teisės normos, jų sąvoka, požymiai. Teisės normos rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-01-19
 • Teisės normos ir jų rūšys (5)

  Įvadas. Teisės normos esmė. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-29
 • Teisės normos ir jų struktūra

  Įvadas. Teisės normos sąvoka. Teisės normos požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-04-15
 • Teisės normos ir jų vieta socialinių normų sistemoje

  Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-24
 • Teisės normos samprata

  Įvadas. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra. Specifiniai teisės normos bruožai. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-13
 • Teisės normos sąvoka. Teisės normų rūšys

  Teisės normos sąvoka. Teisės normos sampratos problema romanų-germanų teisės šeimoje. Teisės normų ir moralės santykis. Norma ir normos kūrimas. Teisės normų rūšys. Teisės normų santykis su teisiniu reguliavimu. Teisės normų santykis su teisės šakomis. Kitos teisės normos. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-12-02
 • Teisės normos. Teisės normų rūšys

  Referatas "Teisės normos ir jų rūšys". Įvadas. Teisės normos sąvoka ir jos požymiai. Teisės normos sąvoka. Teisės normos požymiai. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normos rūšys. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-26
 • Teisės normų aktai. Teisės aktų rūšys ir požymiai

  Įvadas. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų sistema. Norminių teisės aktų rūšys. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai aktai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-05-06
 • Teisės normų akto samprata

  Įvadas. Teisės normų aktai – teisės šaltiniai. Teisės normų akto rūšys. Įstatymai ir jų ypatybės. Poįstatyminiai teisės aktai ir jų ypatybės. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-10
 • Teisės normų aktų galiojimas teritorijos, laiko ir asmens atžvilgiu

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenų atžvilgiu. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-09
 • Teisės normų aktų sistema

  Įvadas. Tikslas ir yra apibūdinti teisės normų aktų sistemą, išskirti jos formas, t.y. Paaiškinti kokie gali būti įstatymų rinkiniai, kokiais pagrindais remiantis jie sudaromi bei kokios priežastys lemia teisės normų aktų sisteminimą. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų apskaita. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-09-30
 • Teisės normų analizė

  Teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 168 str. 1 d., analizė. Sprendimas. Teisės normos užrašymas "Jei ... , tai ... priešingu atveju ..." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-08-08
 • Teisės normų analizė (2)

  Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso V skyriaus ypatingoji dalis, pirmasis skirsnis. Valstybiniai nusikaltimai. 74(2) straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normos klasifikacija. Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso, V skyriaus ypatingosios dalies trečiasis skirsnis. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ir orumui. 104 straipsnis. Tyčinis nužudymas. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normos klasifikacija. Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso, V skyriaus ypatingosios dalies trečiasis skirsnis. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ir orumui. 133 straipsnis. Įžeidimas. Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso, V skyriaus ypatingosios dalies pirmas skirsnis. Valstybiniai nusikaltimai. 69 straipsnis. Karo kurstymas. Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies antras skyrius. Nusikaltimas. 20 straipsnis. Nepranešimas.
  Teisė, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-03
 • Teisės normų analizė (3)

  Baudžiamojo kodekso 290 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas. Teisės normos klasifikacija. Vidinė sandara. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 184 straipsnis. Azartiniai lošimai ir būrimas. Teisės normos klasifikacija. Vidinė sandara. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 211 straipsnis. Tyčinis antspaudo (plombos) sužalojimas arba nuplėšimas. Teisės normos klasifikacija. Vidinė sandara. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Baudžiamojo kodekso 117 straipsnis. Išdavystė. Teisės normos klasifikacija. Vidinė sandara. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Baudžiamojo kodekso 115 straipsnis. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę. Teisės normos klasifikacija. Vidinė struktūra. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Teisė, analizė(7 puslapiai)
  2007-05-11
 • Teisės normų analizė (4)

  Užrašomas norminio teisės akto straipsnis (straipsnio dalis, punktas, papunktis). Surandami ir užrašomi kiti norminio teisės akto straipsniai (straipsnio dalys, punktai, papunkčiai), kurie reikalingi sudaryti teisės normai jei tokie yra). Užrašoma teisės norma pavidalu "jei, tai, priešingu atveju...". Hipotezės analizė. Nurodomas asmenų ratas, kuriam taikoma teisės norma. Nurodomos faktinės aplinkybės, kada taikoma teisės norma. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal aprašymo būdą. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal sandarą; Jei hipotezė yra sudėtinė - nurodyti kiekvieną iš sudėtinių dalių; jeigu kiekviena iš sudėtinių dalia turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Jei hipotezė alternatyvioji - nurodyti visas alternatyvas; jeigu kiekviena iš alternatyvų turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Dispozicijos analizė: Užrašyti dispoziciją. Nurodyti dispozicijos rūšį pagal aprašymo būdą; Nurodyti dispozicijos rūšį pagal sandarą. Jeigu dispozicija sudėtinė arba alternatyvioji, išnagrinėti ją analogiškai kaip ir hipotezę. Sankcijos analizė: Užrašyti sankciją. Nurodyti sankcijos rūšį. Jeigu sankcija alternatyvioji, nurodyti visas alternatyvas. Jeigu sankcija sudėtinė, nurodyti visas sankcijos sudėtines dalis.
  Teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-16
Puslapyje rodyti po