Šperos.lt > Teisė
Teisės sistemos ir jos sudarymo būdaiTeisė. Teisės sistema. Teisės normos. Teisės šaka. Teisės institutas. Teisės normų sistemos poreikis. Materialioji ir proceso teisė. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Subordinacija ir koordinacija – teisės sistemos sudarymo metodai. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Lietuvos teisinės sistemos struktūrinės dalys. Koreliacija, arba horizontalūs teisės šakų santykiai, teisės sistemoje. Viešoji ir privatinė teisė. Teisės sistema ir įstatymų sistema, jų santykis ir tarpusavio ryšys. Teisės normų sistemos santykis su teisine sistema. Skaityti daugiau
Teisės sistemos samprata ir struktūraĮžanga. Teisinės sistemos samprata, struktūra. Pagrindinės pasaulinės teisės sistemos (tradicijos). Teisės principai. Teisės normų sistema. Pagrindinės teisės šakos ir jų bendra charakteristika. Viešoji ir privačioji teisė ir jų išskyrimo problema. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės socialinė paskirtisĮvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės socialinė paskirtis ir funkcijosTeisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (2)Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (3)Įvadas. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisinės ir ekonominės lygybės santykis kaip tarpusavio papildymo santykis. Žmogaus teisės riboja žmogaus teises. Teisės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (4)Teisės socialinė paskirtis ir raida. Teisės sampratų kaitos. Priklausomybė nuo teisės socialinės paskirties. Žmogaus teisės kaip Pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Orumas kaip žmogaus vertingumas, kylantis iš tinkamumo gyventi visuomenėje. Teisių ir pareigų vienovė – žmogaus orumo teisinė formulė. Teisė į orumą teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Tik laisvo žmogaus pareigų vykdymas kuria orumą. Teisė į orumą, kaip žmogaus teisių pagrindas. Teisė į orumą, teisinės praktikos požiūriu. Skaityti daugiau
Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijosĮvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės sociologija (7)Teisės sociologijos funkcijos. Teisės sociologijos metodologinė funkcija. Bendra mintis. Žinios. Paaiškinimas. Teisinių reiškinių dalinis indeterminiškumas. Moksliniai įstatymai ir teisės sociologija. Kauzalinė analizė. Kauzalinės analizės procedūros. Kritika. Praktinė teisės sociologijos funkcija. Pagarba sutarties šalims. Sociologinė pagalba teisėjams. Socialinė pagalba įstatymų kūrėjui. Visuomenės nuomonė ir teisėkūra. Skaityti daugiau
Teisės spragosĮvadas. Spragų samprata, jų atsiradimo priežastys. Teisės spragos. Teisės spragų šalinimo būdai. Teisinio reguliavimo spragos. Civilinio proceso kodekso spragų pildymo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės šaltiniaiĮvadas. Teisės šaltiniai. Formos. Norminiai teisės aktai – teisės šaltiniai. Įstatymai ir jų ypatybės. Kitos teisės normos. Hierarchija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės šaltiniai (2)Justiniano Kodeksas. Salijų įstatymas. Anglosaksų įstatymai. Justiniano kodifikacija. Vokietijos teisės aktai. Žemių teisė. Karolina. Senasis Testamentas. Skaityti daugiau
Teisės šaltiniai (3)Teisės pagrindų namų darbas Nr. 2. Įvadas. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės šaltiniai: sąvoka ir pagrindinės rūšysĮvadas. Darbo tikslas bus panagrinėti tik pagrindines jų rūšis, apibrėžiant kiekvieno iš jų sąvoką, skiriamuosius bruožus, ypatybes, taip pat išanalizuoti teisės šaltinio sąvoką, jos daugiareikšmiškumą, problematiką. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinio kilmė. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinio sąvokos daugiareikšmiškumas ir problematika. Teisės šaltinis ir teisės forma. Teisės šaltinių klasifikavimas ir pagrindinės jų rūšys. Teisės šaltinių klasifikavimo pagrindai. Kontinentinės ir anglosaksiškosios teisinės sistemos santykis su teisės šaltiniais. Pagrindinės teisės šaltinių rūšys. Konkrečios teisės šaltinių rūšys teisės doktrinoje. Teisės šaltinių hierarchija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės šaltinio ir teisės formos skirtumasTeisės normų išraiškos forma. Teisės formos rūšys. "Teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir "Teisinės minties šaltinis". Skaityti daugiau
Teisės šaltinio sąvoka, rūšys bei reikšmė anglosaksų bei romanų germanų teisinėse sistemoseĮvadas. Teisės šaltinio sąvoka ir jos reikšmė. Teisės normų šaltinio ir teisės minties šaltinio sąvokos. Pagrindinės teisės šaltinio formų rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Specifinis teisės šaltinis – norminės sutartys. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminiai teisės aktai — teisės šaltiniai. Įstatymai ir jų ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės šaltinis ir teisės forma: sutapimai ir skirtumaiĮvadas. Teisės sąvoka. Teisės formos. Teisės formos samprata. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės šaltinio samprata. Norminės sutartys. Bendrieji teisės principai. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Įstatymai, jų pagrindiniai požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Norminio teisės akto galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės taikymasTeisės taikymas kaip valstybės pagalba ir teisingumo vykdymas. Teisė normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Skiriamieji teisės taikymo akto ir bendrųjų teisės normų akto požymiai. Teisės spragos, jų šalinimas teikiant įstatymo ar teisės analogiją. Skaityti daugiau
Teisės taikymas (2)Įvadas. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės normų taikymo aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės taikymas ir jo vieta įgyvendinant teisęĮvadas. Teisės taikymo sąvoka. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Skiriamieji teisės taikymo akto ir bendrieji teisės normų akto požymiai. Teisės taikymo akto struktūra. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisėsaugos institucijos. Teisminė valdžia. Teismų sistema. Prokuratūra. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Prokuratūros sistema ir struktūra. Advokatūra. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Policija. Policijos sistema ir uždaviniai. Policijos funkcijos. Notariatas. Notaras ir notariatas. Išvados. Skaityti daugiau
......