Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Teisės sistemos ir jos sudarymo būdai

  Teisė. Teisės sistema. Teisės normos. Teisės šaka. Teisės institutas. Teisės normų sistemos poreikis. Materialioji ir proceso teisė. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Subordinacija ir koordinacija – teisės sistemos sudarymo metodai. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Lietuvos teisinės sistemos struktūrinės dalys. Koreliacija, arba horizontalūs teisės šakų santykiai, teisės sistemoje. Viešoji ir privatinė teisė. Teisės sistema ir įstatymų sistema, jų santykis ir tarpusavio ryšys. Teisės normų sistemos santykis su teisine sistema.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-11-11
 • Teisės sistemos samprata ir struktūra

  Įžanga. Teisinės sistemos samprata, struktūra. Pagrindinės pasaulinės teisės sistemos (tradicijos). Teisės principai. Teisės normų sistema. Pagrindinės teisės šakos ir jų bendra charakteristika. Viešoji ir privačioji teisė ir jų išskyrimo problema. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-30
 • Teisės socialinė paskirtis

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-08
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos

  Teisės socialinė paskirtis. Teisės sampratų kaitos priklausomybė nuo socialinės paskirties. Žmogaus teisė kaip pozityvios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-10-19
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (2)

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-12
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (3)

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisinės ir ekonominės lygybės santykis kaip tarpusavio papildymo santykis. Žmogaus teisės riboja žmogaus teises. Teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (4)

  Teisės socialinė paskirtis ir raida. Teisės sampratų kaitos. Priklausomybė nuo teisės socialinės paskirties. Žmogaus teisės kaip Pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Orumas kaip žmogaus vertingumas, kylantis iš tinkamumo gyventi visuomenėje. Teisių ir pareigų vienovė – žmogaus orumo teisinė formulė. Teisė į orumą teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Tik laisvo žmogaus pareigų vykdymas kuria orumą. Teisė į orumą, kaip žmogaus teisių pagrindas. Teisė į orumą, teisinės praktikos požiūriu.
  Teisė, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-25
 • Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos

  Įvadas. Teisės socialinė paskirtis. Teisės funkcijos. Pagrindinės teisės funkcijos. Kitos teisės funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Teisės sociologija (7)

  Teisės sociologijos funkcijos. Teisės sociologijos metodologinė funkcija. Bendra mintis. Žinios. Paaiškinimas. Teisinių reiškinių dalinis indeterminiškumas. Moksliniai įstatymai ir teisės sociologija. Kauzalinė analizė. Kauzalinės analizės procedūros. Kritika. Praktinė teisės sociologijos funkcija. Pagarba sutarties šalims. Sociologinė pagalba teisėjams. Socialinė pagalba įstatymų kūrėjui. Visuomenės nuomonė ir teisėkūra.
  Teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-14
 • Teisės spragos

  Įvadas. Spragų samprata, jų atsiradimo priežastys. Teisės spragos. Teisės spragų šalinimo būdai. Teisinio reguliavimo spragos. Civilinio proceso kodekso spragų pildymo problematika. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-01-22
 • Teisės šaltiniai

  Įvadas. Teisės šaltiniai. Formos. Norminiai teisės aktai – teisės šaltiniai. Įstatymai ir jų ypatybės. Kitos teisės normos. Hierarchija. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-09
 • Teisės šaltiniai (2)

  Justiniano Kodeksas. Salijų įstatymas. Anglosaksų įstatymai. Justiniano kodifikacija. Vokietijos teisės aktai. Žemių teisė. Karolina. Senasis Testamentas.
  Teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-12-05
 • Teisės šaltiniai (3)

  Teisės pagrindų namų darbas Nr. 2. Įvadas. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-28
 • Teisės šaltiniai: sąvoka ir pagrindinės rūšys

  Įvadas. Darbo tikslas bus panagrinėti tik pagrindines jų rūšis, apibrėžiant kiekvieno iš jų sąvoką, skiriamuosius bruožus, ypatybes, taip pat išanalizuoti teisės šaltinio sąvoką, jos daugiareikšmiškumą, problematiką. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinio kilmė. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinio sąvokos daugiareikšmiškumas ir problematika. Teisės šaltinis ir teisės forma. Teisės šaltinių klasifikavimas ir pagrindinės jų rūšys. Teisės šaltinių klasifikavimo pagrindai. Kontinentinės ir anglosaksiškosios teisinės sistemos santykis su teisės šaltiniais. Pagrindinės teisės šaltinių rūšys. Konkrečios teisės šaltinių rūšys teisės doktrinoje. Teisės šaltinių hierarchija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-09-21
 • Teisės šaltinio ir teisės formos skirtumas

  Teisės normų išraiškos forma. Teisės formos rūšys. "Teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir "Teisinės minties šaltinis".
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-30
 • Teisės šaltinio sąvoka, rūšys bei reikšmė anglosaksų bei romanų germanų teisinėse sistemose

  Įvadas. Teisės šaltinio sąvoka ir jos reikšmė. Teisės normų šaltinio ir teisės minties šaltinio sąvokos. Pagrindinės teisės šaltinio formų rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Specifinis teisės šaltinis – norminės sutartys. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminiai teisės aktai — teisės šaltiniai. Įstatymai ir jų ypatybės. Išvados.
  Teisė, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2008-03-13
 • Teisės šaltinis ir teisės forma: sutapimai ir skirtumai

  Įvadas. Teisės sąvoka. Teisės formos. Teisės formos samprata. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės šaltinio samprata. Norminės sutartys. Bendrieji teisės principai. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Įstatymai, jų pagrindiniai požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Norminio teisės akto galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Teisės taikymas

  Teisės taikymas kaip valstybės pagalba ir teisingumo vykdymas. Teisė normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Skiriamieji teisės taikymo akto ir bendrųjų teisės normų akto požymiai. Teisės spragos, jų šalinimas teikiant įstatymo ar teisės analogiją.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-04
 • Teisės taikymas (2)

  Įvadas. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės normų taikymo aktai. Išvados.
  Teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-26
 • Teisės taikymas ir jo vieta įgyvendinant teisę

  Įvadas. Teisės taikymo sąvoka. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Skiriamieji teisės taikymo akto ir bendrieji teisės normų akto požymiai. Teisės taikymo akto struktūra. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisėsaugos institucijos. Teisminė valdžia. Teismų sistema. Prokuratūra. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Prokuratūros sistema ir struktūra. Advokatūra. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Policija. Policijos sistema ir uždaviniai. Policijos funkcijos. Notariatas. Notaras ir notariatas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-05-05
Puslapyje rodyti po