Šperos.lt > Teisė
Terorizmo apraiškos. Terorizmo priežastysĮvadas. Tikslas išanalizuoti terorizmo apraiškas, jo apibrėžimą tarptautinėje teisėje, išanalizuoti terorizmo priežastis. Terorizmo sąvokos apraiškos istorijoje. Terorizmo susiformavimas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Tarptautinio terorizmo įsigalėjimas. Terorizmo suvokimas Lietuvoje. Terorizmo sampratos problema. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Terorizmo apibrėžimai tarptautinėje teisėje. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Terorizmo priežastys. Teroristinių veikų objektyvioji pusė - smurtas. Terorizmo tipologija. Lokalinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas. Religinis terorizmas. Nacionalinis terorizmas. Kitos terorizmo rūšys. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo ir dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis–rasinis terorizmas. Terorizmo priežastys. Kaip 1951 metų konvencija saugo valstybes nuo teroristų ir kitų pavojų valstybės nacionaliniam saugumui? Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų pareiga išlaikyti vaikusĮvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti tėvų pareigą išlaikyti vaikus. Pareigos sąvokos interpretacija. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus. Tėvų pareigos ir vaiko išlaikymo sąvoka. Pagrindiniai teisės aktai, apibrėžiantys tėvų pareigą išlaikyti vaikus. Išlaikymo dydžio problematika. Išlaikymo priteisimo būdai. Vaikų išlaikymo fondas ir jo veikla. Išvados. Skaityti daugiau
The Danger of TerrorismDarbas anglų kalba. Terorizmo grėsmė. Introduction. What is terrorism? Definition of terrorism. Nationalist terrorism. Religious terrorism. Under the auspices of government terrorism. Left-Wing Terrorism. Right wing terrorism. Anarchist terrorism. Terrorist threat as an integrating factor for law enforcement institutions. Terrorism and international law. Conclusion. Skaityti daugiau
The sources of English lawTrumpi pranešimai anglų teisės tema (anglų kalba). The sources of English law. Civil and public law. What is law? Lawyers at work. Judicial institutions. Skaityti daugiau
The Supreme Court of the Republic of LithuaniaReferatas anglų kalba. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Jo funkcijos ir kompetencija. A Competence and Functions of the Lithuania Supreme Court. The Duties of the Chief Justice and the Chairmen of the Chambers of the Supreme Court. The Supreme Court Apparatus. International Relations. Comparing Lithuania Supreme Court with the United States Supreme Court. Skaityti daugiau
Tyrimo metodologija: miškų naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimasĮvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo problema. Tyrimo metodai. informacinių šaltinių apžvalga. darbo metodai ir priemonės. Klausimynas. Literatūros žemėlapis. Skaityti daugiau
Transporto priemonių vagysčių tyrimo metodikaĮvadas. Vagystė ir jos padarymo būdai. Padarytos vagystės veikos tyrimas. Transporto priemonių vagystės Lietuvoje. Transporto priemonių vagysčių atoslūgis, reikšmė ir pasekmės. Automobilių vagystė baigtumo nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Traumatizmas ir jo profilaktikaTraumatizmas ir jo profilaktika. Traumatizmas Lietuvoje. Lietuvos sveikatos programa. Traumos keliuose ir jų prevencija. Problematika. Prevencija. Vaikų ir paauglių traumatizmas. Saugios bendruomenės programa. Traumatizmas darbo vietoje. Pagyvenusių žmonių traumatizmas. Karo medicina ir traumos. Skaityti daugiau
Traumatizmas. Bukais daiktais padarytų sužalojimų mechanizmas, automobilių traumos, šalutiniai sužalojimaiTesimo medicinos referatas. Įvadas. Traumatizmas. Bukais daiktais padarytų sužalojimų mechanizmas. Automobilių traumos. Šautiniai sužalojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpa Lietuvos teisinės sistemos istorijaĮvadas. Teisės šaltiniai. Feodalinė epocha. XVI - XIX amžius. Demokratinė epocha. 1918-1940 m. Komunistinė epocha. 1945-1990 metai. Lietuvos teisingumo ministrai po 1990 metų kovo 11 d. Skaityti daugiau
Turizmo reglamentavimas civilinėje teisėjeĮvadas. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas. Turizmo reglamentavimas civiliniam kodekse. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas XXX skyrius "Gyvenamosios patalpos nuoma". Viešbučiai, nakvynės namai ir gyvenimas gydymo ir socialinės globos institucijų patalpose. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas XXXV skyrius "Turizmo paslaugų teikimas". Turizmo paslaugų teikimo sutartis. Pareiga teikti informaciją. Sutarties forma ir turinys. Turisto teisė atsisakyti sutarties. Kelionės organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties šalių pasikeitimas. Sutarties valdymą ir atsakomybę už netinkamą vykdymą. Draudimas panaikinti ar riboti civilinę atsakomybę. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių įvažiavimo sąlygos į Lietuvos RespublikąĮžanga. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką. Veiksmai atvykus į pasienio kontrolės punktą. Vykimas tranzitu per Lietuvos Respubliką. Užsieniečių neįleidimas į Lietuvos Respubliką. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos RespublikojeUžsieniečių teisinis statusas. Užsieniečių teisinę padėtį reglamentuoja 1998 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos įstatymas. Užsieniečio teisės ir laisvės yra esminis jo teisinio statuso elementas. Užsieniečiai Lietuvos Respublikoje turi tas teises ir laisves, kurias numato Lietuvos Respublikos Konstitucija. Policija turi teisę sulaikyti užsienietį. Teisę gauti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje turi užsienietis. Užsieniečiai Lietuvoje turi ir socialines – ekonomines teises. Užsieniečių įdarbinimo kvota. Užsieniečių politinės teisės. Skaityti daugiau
Užsienio teisės istorijaIš kokių komponentų susideda Nerašytoji Anglijos Konstitucija? Pateikite pavyzdžių. Kuo Anglijos Konstitucija savo forma panaši ir kuo skiriasi nuo Prancūzijos Trečiosios Respublikos Konstitucijos? Vakarų Europos barbarų įstatymų ir "Rusų tiesos" panašumai ir skirtumai. Skaityti daugiau
Užsienio teisės istorija (2)Senovės rytų teisė. Bizantijos teisė. Antikos teisė. Genčių teisė. Kanonų teisė. Romėnų teisė. Lenų ir dvarų teisė. Miestų ir prekybos teisė. Karalių teisė. Prancūzija. Vokietija. Anglija. Rusijos teisė. Naujausių laikų teisė. Anglijos teisė. Civilinė teisė. Prancūzijos teisė. Vokietijos teisė. Skaityti daugiau
Užsienio teisės istorija (3)Atėnų teisės šaltiniai. Drakono įstatymai. Solono įstatymas. Antikos teisė. Nuosavybės ir valdymo teisė. Prievolinė teisė. Santuokos teisė. Nusikaltimai ir bausmės. Romėnų teisė. Pagrindiniai Romėnų teisės šaltiniai. "Vulgarioji" romėnų teisė. Romėnų teisės renesansas. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genčių teisė. Esminiai bruožai. Salijų teisynas. Saksų įstatymas (Lex Saxonum). Anglosaksų bendrinės teisės ypatybės. Kanonų teisė. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Kanonu teises struktūra. Nuosavybė ir sutartys. Santuoka, šeima ir paveldėjimas. Inkvizicija ir inkvizicinis procesas. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos Feodalinė žemėvalda. Lenų teisės šaltiniai. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas ir jų kova už savarankiškumą. Miestų savivaldos institucijos. Miestų teisės šeimos. Prekybos teisė centrai ir šaltiniai. Magdeburgo miesto teisė Lietuvoje. Magdeburgo teisės šaltiniai/ Nuosavybės teisė Prievolinė teisė. Baudžiamoji teisė. Karalių teise. Prancūzija. Parlamentas. Nuosavybės teisė. Prievolinė teisė. Šeimos teisė. Paveldėjimas. Teismo procesas. Vokietija. Vokietijos žemių teisė. Anglija. Rusijos teisė. Soboro statutas. Nusikaltimo ir bausmės. Anglijos teisė. Konstitucinė teisė. Respublikos paskelbimas. Lordų rūmai . Darbo teisinių santykių reguliavimas. Didžioji Prancūzijos revoliucija. 1789 žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 1791 konstitucija. 1793 žmogaus ir pilietinių teisių deklaracija ir konstitucija. Direktoriatas. Konsulatas ir imperija. Antroji respublika. Trečioji respublika. Ketvirtoji respublika. Penktoji respublika. Naujųjų laikų pagrindinės teisės principai. Naujųjų laikų nuosavybės teisė. Šeimos ir santuokos teisė. 1804 civilinio kodekso parengimas. Civilinio kodekso (CK) teisės šaltiniai. Civilinio kodekso (CK) sistema. Privatinės teisės dualizmas ir 1807 prekybos kodeksas. Civilinio kodekso (CK) nuosavybės teisė ir prievolinė teisė. Naujųjų principų įdiegimas baudžiamojoje teisėje 1810 metais. Baudžiamojo kodekso struktūra, principai, bausmių ir nusikaltimų sistema. 1806 civilinio proceso bruožai. 1808 baudžiamojo proceso bruožai. Vokietijos teisė. 1871 Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija ir jos demokratinių principų tolesnė raida. Civilinė teisė, partikuliariosios ir bendrosios teisės raida. 1900 civilinio ir prekybos kodeksų priėmimas. 1872 baudžiamojo kodekso struktūra. Galiojimas Klaipėdos krašte 1923-1939 metais. Teismo proceso eiga. 1776 metų liepos 4 dienos nepriklausomybės deklaracija. 1776-84 metų valstijos priima savo konstituciją. Konstitucijos pataisos. XX amžiaus konstitucijos raida. JAV teisės sistemos ypatumai. Skaityti daugiau
Užsienio teisės istorija (4)Senovės Rytų teisė. Antikos teisė. Genčių teisė. Salijų įstatymas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Alfredo įstatymas. Etelstano įstatymas. Knuto įstatymai. Kanonų teisė. Romėnų teisė. Romėnų teisės renesansas XI a. Ir pirmieji universitetai. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų teisėje. Senjoriniai teismai. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Prekybos teisės centrai ir šaltiniai. Karalių teisė. Prancūzija. Vokietija. Anglija. Skaityti daugiau
Užsienio teisės taikymasSutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Tarptautinės sutartys. Vietinės sutartys. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi. Su sutartimi susijusi teisė. Su sutartimi nesusijusi teisė. Tarptautinių teisės aktų parinkimas. Teisės parinkimas skirtingoms sutarties dalims. Užsienio teisės taikymas teisme. Taikytinos teisės nustatymo taisyklės. Sutarties pasirašymo vietos teisė. Sutarties vykdymo vietos teisė. Specialios taisyklės. Tarptautinės privatinės teisės unifikavimas. Taikytinos teisės nustatymas teisme. Užsienio teisės taikymas. Teisėjų kontrolė pasirinktai teisei. Užsienio teisės įrodymas. Užsienio teisė - fakto ar teisės klausimas? Informacijos apie užsienio teisę gavimas. Taikytina teisė negali prieštarauti viešajai tvarkai. Užsienio teisės taikymo apribojimai. Taikytina teisė negali prieštarauti privalomiems ginčo sprendimo organo Valstybės įstatymams. Kiti užsienio teisės taikymo apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas kitoje šalyjeĮvadas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje šalyje reikšmė. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas įvairiose šalyse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje. Dvišalės tarptautinės teisinės pagalbos sutartys. Daugiašalės tarptautinės sutartys. Europos Sąjungos (ES) teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teises ir jo apsauga darbo teisėjeĮvadas. Vaiko samprata ir teisinis statusas. Vaiko samprata. Vaiko teisinis statusas. Vaiko įdarbinimo ir darbo sąlygų reglamentavimas. Vaiko kaip darbuotojo saugos ir sveikatos apsaugos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
......