Šperos.lt > Teisė
Valstybių įsipareigojimai užkertant kelią ir persekiojant už humanitarinės teisės pažeidimusĮvadas. Valstybių įsipareigojimai dalyvauti tarptautinės humanitarinės teisės sutartyse. Įsipareigojimai pagal Ženevos konvencijas ir Papildomus protokolus. Pagrindiniai įsipareigojimai. Baudimas už tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Karo nusikaltimai. Atsakomybė už karo nusikaltimus. Valstybių įsipareigojimai teikti teisinę pagalbą. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių įsipareigojimai užkertant kelią ir persekiojant už tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimusĮvadas. Valstybių įsipareigojimai dėl tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų. Atsakomybė už tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų apsauga Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Visapusis ir integruotas metodas. Bendras aukštas vartotojų apsaugos lygis. Veiksmingas vartotojų apsaugos taisyklių taikymas. 10 Pagrindinių principų susijusių su vartotojų apsauga Europos Sąjungoje (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų teisių gynimas (4)Įvadas. Vartotojo teisių gynimas. Lietuvos Respublikos (LR) vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos nacionalinė vartotojų švietimo programa. Tarptautinis vartotojų apsaugos ir gynimo tinklas. Europos vartotojų diena. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų teisių gynimas LietuvojeĮvadas. Istorija. Vartotojų teisių gynimo institucijos. NVTAT misija, tikslai ir pagrindinė veikla. Vartotojų teisių apsauga. Vartotojų teisės Lietuvoje. Vartotojų teisės Europos Sąjungoje (ES). Vartotojų švietimas ir informavimas. Su produktų sauga nesusijusios vartotojų teisės. Produktų sauga ir kokybė. Nesąžiningos sutarčių sąlygos. Sankcijos už vartotojų teisių pažeidimus. Skaityti daugiau
Vidaus reikalų sistemos pareigūnų atsakomybės ypatumaiVidaus sistemos pareigūno samprata. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų teisinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Tarnybinė atsakomybė. Tarnybinių nusižengimų samprata. Tarnybinių nuobaudų rūšys. Nuobaudų skyrimo tvarka. Tarnybinių nuobaudų panaikinimas. Materialinė atsakomybė. Išvada. Skaityti daugiau
Viduramžių teisės samprataĮvadas. Teisės samprata barbarų visuomenėje. Teisė ir krikščionybė. Skaityti daugiau
Viduramžių vakarų Europos teisėĮvadas. Barbarų teisė. Salijų įstatymas. Saksų ir bavarų įstatymai. Anglosaksų įstatymai. Kanonų teisė. Romėnų teisės recepcija Vakarų Europoje. Lenų ir dvarų teisė. Miestų teisė. Prekybos ir jūrų teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Viešoji pirkimo-pardavimo sutartisĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Viešoji sutartis. Viešosios sutarties pavyzdys. Paaiškinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios pirkimo-pardavimo sutartysĮvadas. Teisiniai santykiai. Pirkimo pardavimo sutartis. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys. Teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus Lietuvoje. Pagrindinės sąvokos. Pirkimo pradžia ir pabaiga. Pirkimo sutartis. Preliminarioji sutartis. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Viešosios tvarkos pažeidimasĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti viešosios tvarkos pažeidimo sampratą bei sudėties elementų charakteristikas. Viešosios tvarkos pažeidimo samprata. Viešosios tvarkos pažeidimo sudėties analizė. Viešosios tvarkos pažeidimo objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Viešosios tvarkos pažeidimas kaip baudžiamasis nusižengimas( BK 284 str. 2 dalis). Riaušės ir viešosios tvarkos pažeidimas. Viešosios tvarkos pažeidimas kaip nusikaltimas ir kaip administracinis teisės pažeidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų ir privačių santykių reguliavimas valstybės tarnybojeĮvadas. Valstybės tarnyba. Problematika. Interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių santykių reguliavimas valstybės tarnyboje. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų pirkimų pažeidimaiPowerPoint pristatymas. Viešojo pirkimo sutartis. Viešasis darbų pirkimas. Viešasis paslaugų pirkimas. Viešasis prekių pirkimas. Viešųjų pirkimų rūšys. Tarptautiniai viešieji pirkimai. Supaprastinti (nacionaliniai) viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų tarnyba. Viešųjų pirkimų sutarties šalys. Tiekėjas. Perkančioji organizacija. Viešo pirkimo atlikimo būdai. Atviras konkursas. Uždaras konkursas. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai. Viešo pirkimo principai. Lygiateisiškumo principas. Nediskriminavimo principas. Skaidrumo principas. Proporcingumo principas. Abipusio pripažinimo principas. Skaityti daugiau
Viešųjų pirkimų reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES)PowerPoint pristatymas. Darbo struktūra. Viešųjų pirkimų (VP) raida. Viešųjų pirkimų tipai. Viešųjų pirkimų principai. Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų politikos tikslas. Teisinis viešųjų pirkimų (VP) reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Teisinis Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų (VP) pagrindas. Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų taisykles privalo taikyti. Viešųjų pirkimų procedūros. Viešųjų pirkimų procedūrų svarba. Trumpai apie viešųjų pirkimų (VP) procedūras. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų Lietuvoje įstatymų redakcija. Pasekmės perkančiosioms Lietuvos organizacijoms. Pasekmės Lietuvos tiekėjams. Viešieji pirkimai Lietuvoje. Pasiruošimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Skaityti daugiau
Vykdomoji valdžiaPowerPoint pristatymas. Prezidentas Konstitucijoje. Rango konstituciniai aspektai. Valstybės vadovas. Seimo ir Vyriausybės narių bei Prezidento padėties skirtumai. Seimo ir Vyriausybės narių bei Prezidento padėties skirtumai (2). Kitaip nei Vyriausybė. Prezidento kompetencija. Išvarytas įgaliojimų sąrašas baigtinis? Valdymas. Vyriausybės sampratos. Vyriausybės sampratos (2). Vyriausybė. Vyriausybės legitimacija. Vyriausybės teisės kūrimo galimybės. Vyriausybės formavimas 1 etapas. Vyriausybės formavimas 2 etapas. Vyriausybės formavimas 3 etapas. Kompetencija. Kompetencija 2. Vyriausybės atsistatydinimas ir įgaliojimų gražinimas. Atsistatydinimo pagrindai. Atsistatydinimo pagrindai (2). Skaityti daugiau
Viktimologija (2)Viktimologijos samprata. Viktimizacija ir viktimiškumas. Kriminalinės viktimizacijos prevencijos samprata. Kriminalinės viktimizacijos palyginamoji būklė Lietuvoje ir kitose valstybėse. Kriminalinės viktimizacijos prevencijos kryptys užsienio valstybėse. Skaityti daugiau
Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo (1581 metų) kompetencija. Baudžiamoji teisė Lietuvoje 1918-1940 metaisVyriausiojo Lietuvos Tribunolo (1581 metų) kompetencija. Įžanga. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo statuto priėmimas Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo atsiradimo priežastys. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo sudėtis. Deputatų rinkimai bei jiems keliami reikalavimai. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo kompetencija. Išvados. Baudžiamoji teisė Lietuvoje 1918-1940 metais. Įžanga. Baudžiamosios teisės šaltiniai tarpukario. Lietuvoje. Nusikaltimas, kaltė ir kaltės formos. Bausmės, jų taikymas bei švelninimas. Nepaprastieji baudžiamieji įstatymai. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės informavimo priemonių reglamentavimo ir savitvarkos institucijosVisuomenės priemonių savireguliavimo institucijų sistema. Žurnalistų etikos inspektorius. Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Kultūros ministerija. Skaityti daugiau
Visuomenės organizacijų registravimasĮvadas. Visuomeninė organizacija. Visuomeninių organizacijų veiklos pagrindai. Registro paskirtis. Registro objektas. Registro tvarkymo įstaigos. Bendrieji registro duomenys. Registre kaupiami specifiniai duomenys. Narystės sutartis. Sutarties sąlygos. Audiovizualinio kūrinio autoriaus registracijos kortelė. Visuomeninės organizacijos "Atviras kodas Lietuvai" visuotinio narių susirinkimo protokolas. Visuomeninės organizacijos įstatai. Įstatų pakeitimams įregistruoti pateikiami šie duomenys. Registro duomenų naudojimas. Skaityti daugiau
Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijojeĮvadas. Nusikalstamumo prevencijos sąvoka. Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės srityje. Nusikalstamumo prevencijos kryptys. Visuomenės bendradarbiavimo nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės srityje iniciatyvos. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Tarptautinis Alternatyvusis Teismas. Ugdymo įstaigų vaidmuo nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos veikloje. Specializuoti klubai ir jų vykdomos prevencijos programos. Nusikaltimų internete prevencija. Nusikaltimų degalinėse prevencija. Nusikalstamumo prevencija Vokietijoje. Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijos veikloje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados. Skaityti daugiau
...