Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisėkūros samprata

  Įvadas. Teisėkūros apibrėžimas. Teisėkūros funkcijos, tikslai. Teisėkūros požymiai. Teisėkūros principai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros juridinė technika. Teisėkūros vertingumas. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-26
 • Teisėkūros samprata, principai. Juridinė technika

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti teisėkūros sampratą, teisėkūros principų svarbą, juridinės technikos ypatumus. Teisėkūros samprata. Teisėkūros principai. Teisėtumo (konstuticingumo) principas. Demokratiškumo ir viešumo principas. Humanizmo arba žmogiškumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Teisinės patirties panaudojimo principas. Sisteminio požiūrio principas. Planavimo principas. Socialinio kompromiso principas. Kompetencijos reikalavimo principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Aktų kūrimo technikos tobulinimo principas Jurdinė technika. Juridinės technikos taisyklės. Juridinei technikai keliami reikalavimai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-10-01
 • Teisės aiškinimas

  Įvadas. Teisės aiškinimo samprata ir reikšmė. Teisės išsiaiškinimas ir teisės išaiškinimas aiškinimo šaltiniai. Šaltiniai, kuriais negalima remtis. Šaltiniai, kuriais privalu remtis aiškinant teisę (pirminiai šaltiniai). Šaltiniai, kuriais reikėtų remtis aiškinant teisę (antriniai šaltiniai). Šaltiniai, kuriais galima remtis aiškinant teisę (neprivalomi šaltiniai). Šaltiniai, kuriais negalima remtis aiškinant teisę. Teisės aiškinimo metodai ir jų konkurencija. Teisės aiškinimo rūšys: oficialus ir neoficialus teisės aiškinimas. Autentiškas teisės aiškinimas. Teisminis teisės aiškinimas: teismo jurisprudencija, teismo precedentai ir teismo doktrina. Teisės aiškinimo aktai. Teisės aiškinimas grynosios teisės teorijos požiūris. Teisės aiškinimas ir jo reguliacinis vaidmuo. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-12-14
 • Teisės aiškinimo samprata bei teisinės argumentacijos šaltinių problema

  Įvadas. Teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo samprata. Teisės aiškinimo reikalingumas. Teisės kalba. Vidinis teisės prieštaringumas. Spragos teisėje. Įstatymų leidybos netobulumas. Teisės šaltiniai. Teisinės argumentacijos šaltinių problema ir klasifikacija. Pirminiai teisės aiškinimo šaltiniai. Antriniai teisės aiškinimo šaltiniai. Neprivalomi teisės aiškinimo šaltiniai bei šaltiniai, kuriais negalima remtis aiškinant teisė. Teisės aiškinimo kolizijos. Galimi teisės aiškinimo būdai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-10-01
 • Teisės aiškinimo samprata, sąvoka, būdai, rūšys

  Įvadas. Teisės aiškinimo samprata. Teisės teorijos filosofijos. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sąvoka. Teisės būdai. Teisės rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-02-21
 • Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

  Įvadas. Teisės teorija. Pagrindinės teisės aktų rūšys ir jų skirtumai. Teisės aktų klasifikacija. Darbo teisė. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo Kodekso (DK) normų taikymas teismų praktikoje. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-01-02
 • Teisės aktas ir jo rūšys

  Pagrindinės teisės aktų rūšys. Teisės normų aktų savybė. Pagrindiniai norminių teisės aktų požymiai. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų klasifikavimas. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Įstatymų skirstymas pagal juridinę galią. Norminio teisės akto struktūra. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-04
 • Teisės aktų hierarchija

  Įvadas. Teisės akto samprata. Teisės aktų rūšys. Teisės norminių aktų hierarchija. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Teisės aktų hierarchija (2)

  Įvadas. Teisės aktų hierarchija. Pagrindiniai įstatymai. Paprastieji įstatymai. Įstatymų galią turintys teisės aktai. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-28
 • Teisės aktų sisteminimas

  Įvadas. Norminių teisės aktų sisteminimo samprata. Norminių teisės aktų sisteminimo priežastys. Norminių teisės aktų sisteminimo tikslai. Norminių teisės aktų sisteminimo formos. Apskaita. Inkorporacija. Konsolidacija. Kodifikacija. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-08
 • Teisės aktų, skirtų kovoti su terorizmu, suderinamumas su žmogaus orumo apsauga

  Įžanga. Žmogaus orumas. Terorizmas. Kovos prieš terorizmą kryptys. Jėgos struktūrų kova su teroro aktais. Įstatymai, nusakantys kovą su terorizmu. Išvados. Priedas (1).
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-21
 • Teisės atsiradimas ir raida

  Įvadas. Teisės atsiradimas. Teisė raida. Išvada.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Teisės formos ir teisės šaltinio skirtumas

  Įvadas. Teisės atsiradimas ir šio termino daugiareikšmiškumas. Teisės formos ir teisės šaltinio sampratų analizė. Teisės formų (šaltinių) įvairovė. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisės šaltinio ir teisės formos skirtingumas. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-11-11
 • Teisės funkcijos ir funkcijų atsispindėjimas teisės normos struktūroje

  Įžanga. Darbo tikslas yra atskleisti teisės funkcijos sąvoką, jų rūšis panaudojant lyginamąjį metodą. Teisės funkcijos ir jų rūšys. Teisės normos struktūra. Teisės funkcijų atsispindėjimas teisės normos struktūroje. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-14
 • Teisės funkcijos ir jų atspindėjimas teisės normų struktūroje

  Įvadas. Struktūriniai normos elementai. Teisės funkcijos. Reguliavimo funkcija ir teisės normos struktūros elementai. Priešingų interesų derinimo funkcija ir dispozityviosios normos. Valstybės prievartos legalizavimo ir normavimo funkcija ir sankcija. Informavimo funkcija ir interpretacinės teisės normos. Auklėjamoji funkcija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-09
 • Teisės į teisingą teismą įgyvendinimo ypatumai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje

  Įvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti teisės į teisingą teismą įgyvendinimo ypatumus Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). 1564–1566 m. LDK (Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) teismų reforma. Teisės į teisingą teismo įgyvendinimas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Teismo procesas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Civilinių bylų proceso ypatumai. Baudžiamųjų bylų proceso ypatumai. Reikalavimai teismui, teisėjams, advokatams. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-08-24
 • Teisės į teisingą teismą realizavimas

  Įžanga. Teisė į teisingą teismą. Žmogaus stebėjimo instituto atlikti tyrimai. Ikiteisminio tyrimo institucijų ir prokuratūros savarankiškumo ir profesionalumo stoka. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Teisės ir moralės santykis

  Įvadas. Teisės ir moralės santykių panašumai. Teisės ir moralės normų skirtumai. Teisės ir moralės normų santykis. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-04-01
 • Teisės ir politikos santykis

  Įvadas. Valstybė kaip teisės kategorija. Konstitucija ir jos reikšmė. Teisinė valstybė. Valstybės vieta visuomenės politinėje sistemoje. Valstybė ir pilietinė visuomenė. Teisinė valstybė ir pilietinė visuomenė. Teisės ir valstybės sąveika. Teisė sampratos santykis su politiniu režimu. Politinės teisės ir laisvės. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-10-11
 • Teisės ir valstybės santykis

  Įvadas. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės ir teisės santykis. Teisės ir valstybės santykis ir teisės samprata. Valstybės įtaka teisei. Teisės įtaka valstybei. Teisinė valstybė. Termino "teisinė valstybė" reikšmė. Teisinės valstybės sąvoka. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po