Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Trumpa Lietuvos teisinės sistemos istorija

  Įvadas. Teisės šaltiniai. Feodalinė epocha. XVI - XIX amžius. Demokratinė epocha. 1918-1940 m. Komunistinė epocha. 1945-1990 metai. Lietuvos teisingumo ministrai po 1990 metų kovo 11 d.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-11
 • Turizmo reglamentavimas civilinėje teisėje

  Įvadas. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas. Turizmo reglamentavimas civiliniam kodekse. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas XXX skyrius "Gyvenamosios patalpos nuoma". Viešbučiai, nakvynės namai ir gyvenimas gydymo ir socialinės globos institucijų patalpose. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas XXXV skyrius "Turizmo paslaugų teikimas". Turizmo paslaugų teikimo sutartis. Pareiga teikti informaciją. Sutarties forma ir turinys. Turisto teisė atsisakyti sutarties. Kelionės organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties šalių pasikeitimas. Sutarties valdymą ir atsakomybę už netinkamą vykdymą. Draudimas panaikinti ar riboti civilinę atsakomybę. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-02-06
 • Užsieniečių įvažiavimo sąlygos į Lietuvos Respubliką

  Įžanga. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką. Veiksmai atvykus į pasienio kontrolės punktą. Vykimas tranzitu per Lietuvos Respubliką. Užsieniečių neįleidimas į Lietuvos Respubliką. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas kitoje šalyje

  Įvadas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje šalyje reikšmė. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas įvairiose šalyse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje. Dvišalės tarptautinės teisinės pagalbos sutartys. Daugiašalės tarptautinės sutartys. Europos Sąjungos (ES) teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2008-01-24
 • Vaiko teises ir jo apsauga darbo teisėje

  Įvadas. Vaiko samprata ir teisinis statusas. Vaiko samprata. Vaiko teisinis statusas. Vaiko įdarbinimo ir darbo sąlygų reglamentavimas. Vaiko kaip darbuotojo saugos ir sveikatos apsaugos ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2011-01-06
 • Vaiko teisių apsaugos institucijos

  Įvadas. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Konsultacinė vaikų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Tarybos pagrindiniai uždaviniai. Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija. Seimo kontrolieriai. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Tardytojai. Nevyriausybinės organizacijos.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-11-19
 • Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimas

  Įvadas. Ginkluoto konflikto samprata. Vaiko sąvoka ir jo teisės į gynybą įtvirtinimas. Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimas. Atsakomybė už vaikų panaudojimą ginkluoto konflikto metu. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Vaikų teisių apsaugos institucijos

  Įvadas. Vaiko teisių konvencija. Pagrindiniai principai. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko teisių apsaugos institucijų sistema. Vaiko teisių sergėtojai. Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai. Santykiai su vyriausybe. Santykiai su parlamentu. Santykiai su vaikais. Santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-05-23
 • Vaizdo įrašo fiksavimas kriminalistikoje

  Įvadas. Kriminalistinės technikos pradmenys. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, sistema. Kriminalistikos fotografijos sąvoka, reikšmė, rūšys. Operatyvinės fotografijos būdai. Pagrindiniai kriminalistinės fotografijos tyrimo metodai. Vaizdo įrašas. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-02-20
 • Valakų reformos reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeniniame ekonominiame gyvenime (2)

  Įvadas. Valakų reforma. Valakų reformos esmė. Kaimų valdymas. Reforma miesteliuose. Reformos padariniai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Valdymas romėnų teisėje

  Įvadas. Valdymo samprata. Valdymo rūšys. Valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Corpore et animo. Solo animo (vien valia). Gebėjimas įgyti valdymą. Valdymo įgijimas per tarpininkus. Valdymo praradimas. Valdymo apsauga. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-25
 • Valstybė ir teisė antikos šalyse

  Antikos valstybių (Atėnų ir Romos) teisės institucijos ir teisės šaltiniai, Romėnų teisės šaltinių rūšys, Romėnų teisės kodifikavimas.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-01
 • Valstybė ir teisė Senovės Rytų šalyse

  Įvadas. Bendrieji Senovės Rytų teisės bruožai. Babilono civilizacija. Politinė Babilono raida. Hamurabio teisyno bendrasis apibūdinimas. Įsakai – mišarum. Babilono visuomeninės santvarkos savitumo įtvirtinimas teisyne. Teismo procesas. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-04-20
 • Valstybė ir teisė. Samprata, požymiai ir funkcijos

  Įvadas. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės esmė. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos. Funkcijų klasifikavimo kriterijai ir funkcijų rūšys. Valstybės funkcijų sąvoka ir klasifikacija. Valstybės funkcijų įgyvendinimo formos ir metodai. Valstybės formos. Valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Išvados.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2009-03-02
 • Valstybės atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus

  Valstybės atsakomybė ir elgesys su užsieniečiais. Vidaus gynybos priemonių išnaudojimas. Valstybės įvykdytas tarptautinės teisės pažeidimas. Veiklos priskyrimas valstybei. Tarptautinio įsipareigojimo pažeidimas. Valstybės atsakomybė dėl kitos valstybės veikos. Aplinkybės, pašalinančios veikos neteisėtumą. Valstybės tarptautinės atsakomybės turinys. Įsipareigojimų, kuriuos nustato bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinės normos, sunkūs pažeidimai. Valstybės tarptautinės atsakomybės įgyvendinimas. Atsakomosios priemonės ir ginčų sprendimas. Tarptautinės teisės pažeidimo pasekmės. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (2)

  Įvadas. "Valstybės biudžetas". Biudžeto sandara. Biudžeto formavimo principai. Valstybės biudžeto pajamos ir asignavimai. Vyriausybės rezervas. Valstybės biudžeto sudarymas, tvirtinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Valstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencija

  Valstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencija. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti valstybės institucijos sampratą, jos klasifikaciją bei išanalizuoti valstybės institucijų funkcijas ir kompetencijas. Valstybės institucijos samprata. Valstybės institucijų klasifikacija. Valstybės institucijų funkcijos ir kompetencija. Seimas. Vyriausybė. Prezidentas. Teismai. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2009-11-17
 • Valstybės ir teisės teorija: dalykas, metodas, vieta teisės mokslų sistemoje

  Valstybės sąvoka ir požymiai. Teisės samprata. Valstybės ir teisės teorija. Valstybės ir teisės teorijos dalykas. Valstybės ir teisės teorijos metodas. Mokslinis teisės teorijos metodas. Filosofinis teisės pažinimo metodas. Istorinis teisės pažinimo metodas. Dogmatinis teisės metodas. Sociologinis metodas. Kritikos metodas. Valstybės ir teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(19 puslapių)
  2005-09-30
 • Valstybės ir teisės teorijos santykis

  Įvadas. Teisės samprata. Teisinė valstybė. Valstybės įtaka teisei. Teisės įtaka valstybei. Valstybės ir teisės santykis. Išvados, pasiūlymai.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas tarptautinėje teisėje

  Teisių perėmimo priežastys. Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas. Teisių perėmimo būdai. Valstybių tęstinumo ir teisių perėmimo pavyzdžiai tarptautinėje teisėje. Teisių perėmimo momentas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-01-15
Puslapyje rodyti po