Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Trumpa Lietuvos teisinės sistemos istorijaĮvadas. Teisės šaltiniai. Feodalinė epocha. XVI - XIX amžius. Demokratinė epocha. 1918-1940 m. Komunistinė epocha. 1945-1990 metai. Lietuvos teisingumo ministrai po 1990 metų kovo 11 d. Skaityti daugiau
Turizmo reglamentavimas civilinėje teisėjeĮvadas. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas. Turizmo reglamentavimas civiliniam kodekse. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas XXX skyrius "Gyvenamosios patalpos nuoma". Viešbučiai, nakvynės namai ir gyvenimas gydymo ir socialinės globos institucijų patalpose. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas XXXV skyrius "Turizmo paslaugų teikimas". Turizmo paslaugų teikimo sutartis. Pareiga teikti informaciją. Sutarties forma ir turinys. Turisto teisė atsisakyti sutarties. Kelionės organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties šalių pasikeitimas. Sutarties valdymą ir atsakomybę už netinkamą vykdymą. Draudimas panaikinti ar riboti civilinę atsakomybę. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių įvažiavimo sąlygos į Lietuvos RespublikąĮžanga. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką. Veiksmai atvykus į pasienio kontrolės punktą. Vykimas tranzitu per Lietuvos Respubliką. Užsieniečių neįleidimas į Lietuvos Respubliką. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas kitoje šalyjeĮvadas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje šalyje reikšmė. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas įvairiose šalyse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje. Dvišalės tarptautinės teisinės pagalbos sutartys. Daugiašalės tarptautinės sutartys. Europos Sąjungos (ES) teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teises ir jo apsauga darbo teisėjeĮvadas. Vaiko samprata ir teisinis statusas. Vaiko samprata. Vaiko teisinis statusas. Vaiko įdarbinimo ir darbo sąlygų reglamentavimas. Vaiko kaip darbuotojo saugos ir sveikatos apsaugos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teisių apsaugos institucijosĮvadas. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Konsultacinė vaikų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Tarybos pagrindiniai uždaviniai. Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija. Seimo kontrolieriai. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Tardytojai. Nevyriausybinės organizacijos. Skaityti daugiau
Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimasĮvadas. Ginkluoto konflikto samprata. Vaiko sąvoka ir jo teisės į gynybą įtvirtinimas. Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimas. Atsakomybė už vaikų panaudojimą ginkluoto konflikto metu. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų teisių apsaugos institucijosĮvadas. Vaiko teisių konvencija. Pagrindiniai principai. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko teisių apsaugos institucijų sistema. Vaiko teisių sergėtojai. Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai. Santykiai su vyriausybe. Santykiai su parlamentu. Santykiai su vaikais. Santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdo įrašo fiksavimas kriminalistikojeĮvadas. Kriminalistinės technikos pradmenys. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, sistema. Kriminalistikos fotografijos sąvoka, reikšmė, rūšys. Operatyvinės fotografijos būdai. Pagrindiniai kriminalistinės fotografijos tyrimo metodai. Vaizdo įrašas. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valakų reformos reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeniniame ekonominiame gyvenime (2)Įvadas. Valakų reforma. Valakų reformos esmė. Kaimų valdymas. Reforma miesteliuose. Reformos padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymas romėnų teisėjeĮvadas. Valdymo samprata. Valdymo rūšys. Valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Corpore et animo. Solo animo (vien valia). Gebėjimas įgyti valdymą. Valdymo įgijimas per tarpininkus. Valdymo praradimas. Valdymo apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė ir teisė antikos šalyseAntikos valstybių (Atėnų ir Romos) teisės institucijos ir teisės šaltiniai, Romėnų teisės šaltinių rūšys, Romėnų teisės kodifikavimas. Skaityti daugiau
Valstybė ir teisė Senovės Rytų šalyseĮvadas. Bendrieji Senovės Rytų teisės bruožai. Babilono civilizacija. Politinė Babilono raida. Hamurabio teisyno bendrasis apibūdinimas. Įsakai – mišarum. Babilono visuomeninės santvarkos savitumo įtvirtinimas teisyne. Teismo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė ir teisė. Samprata, požymiai ir funkcijosĮvadas. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės esmė. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos. Funkcijų klasifikavimo kriterijai ir funkcijų rūšys. Valstybės funkcijų sąvoka ir klasifikacija. Valstybės funkcijų įgyvendinimo formos ir metodai. Valstybės formos. Valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimusValstybės atsakomybė ir elgesys su užsieniečiais. Vidaus gynybos priemonių išnaudojimas. Valstybės įvykdytas tarptautinės teisės pažeidimas. Veiklos priskyrimas valstybei. Tarptautinio įsipareigojimo pažeidimas. Valstybės atsakomybė dėl kitos valstybės veikos. Aplinkybės, pašalinančios veikos neteisėtumą. Valstybės tarptautinės atsakomybės turinys. Įsipareigojimų, kuriuos nustato bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinės normos, sunkūs pažeidimai. Valstybės tarptautinės atsakomybės įgyvendinimas. Atsakomosios priemonės ir ginčų sprendimas. Tarptautinės teisės pažeidimo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (2)Įvadas. "Valstybės biudžetas". Biudžeto sandara. Biudžeto formavimo principai. Valstybės biudžeto pajamos ir asignavimai. Vyriausybės rezervas. Valstybės biudžeto sudarymas, tvirtinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencijaValstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencija. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti valstybės institucijos sampratą, jos klasifikaciją bei išanalizuoti valstybės institucijų funkcijas ir kompetencijas. Valstybės institucijos samprata. Valstybės institucijų klasifikacija. Valstybės institucijų funkcijos ir kompetencija. Seimas. Vyriausybė. Prezidentas. Teismai. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija: dalykas, metodas, vieta teisės mokslų sistemojeValstybės sąvoka ir požymiai. Teisės samprata. Valstybės ir teisės teorija. Valstybės ir teisės teorijos dalykas. Valstybės ir teisės teorijos metodas. Mokslinis teisės teorijos metodas. Filosofinis teisės pažinimo metodas. Istorinis teisės pažinimo metodas. Dogmatinis teisės metodas. Sociologinis metodas. Kritikos metodas. Valstybės ir teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorijos santykisĮvadas. Teisės samprata. Teisinė valstybė. Valstybės įtaka teisei. Teisės įtaka valstybei. Valstybės ir teisės santykis. Išvados, pasiūlymai. Skaityti daugiau
Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas tarptautinėje teisėjeTeisių perėmimo priežastys. Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas. Teisių perėmimo būdai. Valstybių tęstinumo ir teisių perėmimo pavyzdžiai tarptautinėje teisėje. Teisių perėmimo momentas. Išvados. Skaityti daugiau
...