Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Dokumentinio proceso reikšmė ir bylų nagrinėjimo šia tvarka ypatumaiĮvadas. Dokumentinis procesas, bylų nagrinėjimo ypatumai. Leistinumas. Preliminarus sprendimas. Atsakovo prieštaravimai ir tolesnė bylos eiga. Dokumentinio proceso ir teismo įsakymo skirtumai. Dokumentinio proceso reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo sutartisĮvadas. Bendrosios nuostatos. Draudimo šakos ir formos. Sutarties šalys. Sutarties požymiai, sutarties sudarymas. Sutarties turinys. Sutarties pakeitimo, pabaigos ir nutraukimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo sutartis (2)Įvadas. Draudimo sutartis. Prievolės rūšis. Draudėjo ir draudimo įmonės teisės ir pareigos. Draudėjo teisė ir pareiga. Draudimo sutarties pakeitimai. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Tretysis asmuo. Draudimo tarpininkas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo teisę reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Draudimo veiklą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Įstatymai. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. Lietuvos Respublikos Draudimo Įstatymas. Kiti įstatymai, reguliuojantys draudimo arba su juo susijusius santykius. Poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys draudimo teisės santykius. Draudimo taisyklės. Draudimo veiklą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai. Pokyčiai draudimo reglamentavime po įstojimo į Europos Sąjungą. Rinkos sąlygos. Civilinės atsakomybės draudimas - vienas iš Europos Sąjungos (ES) acquis reikalavimų. Civilinės atsakomybės draudimo pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo teisės dalykas ir metodasĮvadas. Draudimo teisinių santykių reguliavimo dalykas. Draudimo teisinio reguliavimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Drausminės atsakomybės pagrindaiĮvadas. Drausminės atsakomybės pagrindai. Darbo drausmės pažeidimas. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Skaityti daugiau
Dvaro teisėĮvadas. Objektyvumas ir universalumas. Senjorų ir valstiečių teisių abipusiškumas. Kolektyvinis teismas. Vientisumas ir augimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinė teisė (5)Įvadas. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Ekologinės teisės reguliavimas Lietuvoje. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Teisinė atsakomybė už žalą aplinkai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinė teisinė atsakomybėEkologinė teisinė atsakomybė. Ekologinis teisės pažeidimas. Atskiros atsakomybės rūšys. Skaityti daugiau
EkstradicijaĮvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicija – Tarpvalstybinės teisinės pagalbos forma. Ekstradicija – procesinis veiksmas pagal valstybės vidaus teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos respublikos tarptautines sutartis dėl teisinės pagalbos su užsienio valstybėmis. Baigiamosios nuostatos. Skaityti daugiau
Europos Bendrijos teisėĮžanga. Europos bendrijos teisės prigimtis. Europos bendrijos pamatinės vertybės. Bendrijos teisės principai. Bendrijos teisė jūsų kasdieniniame gyvenime. Valstybių narių tarpusavio susitarimai. Priemonės, kuriomis gali pasinaudot bendrija. Bendrijos teisinės sistemos autonomiškumas. Bendrijos teisės ir nacionalinės teisės sąveika. Bendrijos teisės ir nacionalinės teisės kolizija. Įpareigojamieji teisės aktai. Neįpareigojami aktai. Bendrijos teisės tiesioginis taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Komisijos (EK) kontrolės funkcijos įgyvendinimasĮvadas. Europos Bendrijų (EB) institucijų raida ir bendra charakteristika. Europos sąjungos (ES) institucijų funkcijos tarpusavio santykiai. Komisija (EK). Komisijos funkcijos. Pirminės ir antrinės Europos bendrijų teisės kontrolė. Komisijos darbo organizavimas ir metodai. Skaityti daugiau
Europos parlamento rinkimų tvarka, struktūra ir funkcijosĮvadas. Europos parlamento rinkimų tvarka. Europos parlamento struktūra. Politinės frakcijos. Parlamentiniai komitetai . Europos parlamento delegacijos. Politiniai organai. Pirmininkų sueiga. Biuras. Vienas pirmininkas, keturiolika pavaduotojų. Kvestoriai. Generalinis sekretoriatas. Europos parlamento funkcijos. Teisės aktų leidimo galia. Teisė tvirtinti Europos Sąjungos biudžetą. Demokratinė kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (4)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kūrimosi istorija. Europos Sąjungos sutartis. Europos Sąjunga. Kas tai? Lietuvos integracija ir įstojimas į Europos Sąjungos (ES). Europos Sąjungos (ES) organai (įstaigos). Europos komisija (EK). Europos komisijos funkcijos. Europos komisijos galios. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Ministro taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos parlamento įgaliojimai ir kompetencijos. Europos parlamento komitetai. Sprendimo priėmimo procesas. Europos investicijų bankas. Europos Sąjungos (ES) teismas. Audito rūmai. Funkcijos. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos Sąjungos institucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES )teisės sistema (3)Europos Sąjungos teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės prigimtis ir pagrindiniai jos šaltiniai. Europos Sąjungos teisės prigimtis. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Antrinės teisės aktų rūšys. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Nuomonės ir rekomendacijos. Europos Sąjungos šaltiniai Konstitucijos projekte. Išvados. ETT įtaka teisės sistemai. TT kompetencija ir priimamų sprendimų įtaka. Tiesioginiai ieškiniai. Netiesioginiai ieškiniai. TT kompetencija Antro ir Trečio ramsčio ribose. TT padėtis Europos konstitucijos projekte. Išvados. Europos Sąjungos (ES) bendrieji teisės principai. Bendrijos preferencija. Nediskriminacija. Lyčių diskriminacija. Proporcingumas. Teisėti lūkesčiai ir teisinis tikrumas. Procesinės teisės ir privatumas. Nuosavybės teisės. Gero administravimo principai. Bendrųjų bendrijos principų naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės sistema (2)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) teisės sistema. Pirminė teisė. Antrinė teisė. Tiesioginis Europos Sąjungos teisės taikymas. Veiksmingumo principas. Valstybių narių atsakomybė už Europos Sąjungos (ES) teisės pažeidimus. Bendrieji teisės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisinė sistemaEuropos teisės sąvoka ir jos charakteristika. Europos Sąjungos teisės sistema ir teisės šaltiniai. Bendrijų teisės šaltiniai. Bendrijos teisė. Europos Bendrijos (EB) teisės sistema. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) biudžeto procesas (2)Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teisės aktų ir literatūros analize pateikti aiškią nuomonę apie Europos Sąjungos biudžeto procesą bei jo sudarymo ypatumus. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo principai. Biudžeto tvirtinimas. Europos Sąjungos biudžeto pajamos. Europos Sąjungos biudžeto išlaidos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) institucijos (8)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Viršūnių Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Parlamentas (EP). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos konsultacinės institucijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) Konstitucija: ratifikavimas ir jo problematikaĮvadas. Europos Sąjungos Konstitucija. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos samprata ir jos svarba. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos priėmimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos privalumai ir trūkumai. Europos Sąjungos Konstitucijos ratifikavimas. Ratifikavimo sąlygos. Ratifikavimo analizė. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimo rezultatai kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimo Seime piliečių nuomonės analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......