Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Intelektinės nuosavybės dokumentai

  Įvadas. Patentinės informacijos dokumentai. Intelektinės nuosavybės dokumentavimas. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai dėl intelektinės nuosavybės. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-14
 • Intelektinės nuosavybės licencijavimas

  Įvadas. Intelektinės nuosavybės objektų licencijavimas. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-04-29
 • Intelektinės veiklos rezultatų apsauga: tikslai, uždaviniai, apsaugos sistema, patentologijos reikšmė

  Įvadas. Intelektinė nuosavybė. Intelektinės veiklos rezultatų apsauga, tikslai ir uždaviniai. Apsaugos sistema. Autorinės teisės apsauga. Pramoninės nuosavybės teisės šaltiniai. Patentologijos reikšmė. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2011-05-09
 • Intelektualinės nuosavybės rinka Europos sąjungoje

  Įvadas. Intelektualinės nuosavybės samprata. Tarptautinis intelektualinių teisių reglamentavimas. Sutartys dėl tarptautinių klasifikacijų. Daugiašalės tarptautinės sutartys. Dvišalės tarptautines sutartys. Tarptautiniai susitarimai dėl autorinių teisių. Tarptautiniai susitarimai dėl gretutinių teisių. Intelektualinės nuosavybės rinka Europos sąjungoje. Intelektinės nuosavybės saugumo situacija Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-12-22
 • Įrangos nuomos sutarties teisinė analizė

  Įvadas. Įrangos nuomos sutarties samprata. Sutarties objektas ir kaina. Įrangos perdavimas ir priėmimas. Įsipareigojimai. Nuomotojo įsipareigojimai. Nuomininko įsipareigojimai. Kiti įsipareigojimai. Atsiskaitymo tvarka. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo tvarka. Nenugalima jėga. Juridiniai šalių adresai ir parašai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-10-09
 • Įstatymo ir teisės analogijos sąvoka

  Įžanga. Įstatymo ir teisės analogijos samprata. Įstatymo ir teisės analogijos sąvoka. Įstatymo ir teisės analogijos taikymo sąlygos ir taisyklės. Įstatymo ir teisės analogijos taikymo ribojimas. Teisės principų reikšmė taikant analogiją teisėje. Teisės spraga kaip įstatymo ir teisės analogijos būtinumo priežastis. Teisės spragos sąvoka. Teisės spragų atsiradimo priežastys. Teisinė diskrecija, jos santykis su analogija teisėje. Diskrecijos sąvoka. Diskrecijos pranašumai. Diskrecijos trūkumai. Diskrecijos ribojimai. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-01-30
 • Įstatymų žinojimo reikšmė

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Pagrindiniai darbo įstatymų žinių šaltiniai. Darbo įstatymų žinių reikšmė ir dėl žinių stokos kylančios problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-05-28
 • Įvaikinimo sąlygos

  Įvadas. Darbo tikslas - darbe siekiama išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius įvaikinamųjų, jų tėvų ir įvaikintojų teises ir interesus įvaikinimo procese bei šio proceso sąlygas. Įvaikinimo samprata. Reikalavimai vaikui ir būsimiems įtėviams. Vaikai, kuriuos leidžiama įsivaikinti. Asmenys, kurie gali įsivaikinti. Įvaikinamo vaiko, tėvų ir įvaikintojų teisės bei pareigos. Tėvų sutikimas įvaikinti. Vaiko sutikimas įvaikinti. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-05-28
 • Jungtinės tautos – tarptautinės teisės subjektas

  Jungtinės tautos: veiklos tikslai ir principai. Jungtinių tautų struktūra. Organizacijos, susietos su jungtinėmis tautomis.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-22
 • Juridinio asmens registravimas (2)

  Įvadas. Juridinių asmenų registras. Juridinių asmenų registravimo procedūra. Juridinio asmens kodo sudarymo taisyklė. Juridinio asmens kodas. Kontaktinių duomenų įtraukimas į juridinių asmenų registro duomenų banką. Kontaktinių duomenų viešumas. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-14
 • Juridinių asmenų sąvoka ir rūšys. Neteisėtos informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas

  Įžanga. Juridinių asmenų sąvoka ir rūšys. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas. Asmens duomenys. Ypatingi asmens duomenys.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-17
 • Juridinių asmenų turtas

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų turtas. Civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Nesąžiningi juridinio asmens veiksmai. Valstybės ir savivaldybės kaip juridinis asmuo. Bendrovės turtas. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-09-10
 • Jūrų teisė

  Įvadas. Bendros sąvokos. I priedas. Teršimo naftos produktais užkirtimo reikalavimai. IV priedas. Nutekamieji fekaliniai vandenys. V priedas. Šiukšlių išmetimas. VI priedas. Oro taršos iš laivų prevencijos taisyklės. Išvada.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-11-07
 • Kadastras

  Žemės sklypo dislokacija, paskirtis, priklausomybė, plotas, našumo balas. Žemės sklypo naudotojas ir savininkai. Žemės sklypo plotas, ribos ir našumo balas. Žemės sklypo ir jo priklausinių naudojimo sąlygos ir apribojimai. Žemės sklypo ekonominis įvertinimas. Žemės vertės pagal vidutines rinkos kainas. Pastatų, statinių techninės charakteristikos. Pastatų ekonominis įvertinimas. Atkuriamoji vertė. Pagalbiniai statiniai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-01-08
 • Kas yra teisinė valstybė?

  Įvadas. Valstybės kilmė. Teisės kilmė. Teismai. Teisinė valstybė. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Nepriklausomos valstybės principas. Teisinės valstybės principas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-10
 • Kazimiero teisynas ir jo pagrindiniai bruožai

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Kazimiero teisyno galiojimo ribos. Kazimiero teisyno baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas Kazimiero teisyne. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-02
 • Kolizinės teisės normos

  Kolizinės normos samprata. Kolizinių normų rūšys. Kolizinės normos struktūra. Kolizinės nuorodos. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-20
 • Komisijos priemonės prieš valstybes nares, kurios nevykdo savo pareigų pagal Europos Sąjungos (ES) sutartį. Santykis tarp "viešos" ir "privačios" iniciatyvos

  Įvadas. Veiksmai prieš valstybes nares pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 226 straipsnį. Komisijos procedūros etapai. Valstybių narių aiškinimasis ir gynyba dėl pažeidimų. Veiksmai prieš valstybes nares pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 227 straipsnį. Veiksmai prieš valstybes nares pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 228 straipsnį. Santykis tarp "viešos" ir "privačios" iniciatyvos. Kokie valstybių veiksmai gali būti nagrinėjami? Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-10-23
 • Kompiuteriniai nusikaltimai (4)

  Įvadas. Analizė. Nusikaltimų sfera informacinių technologijų įtakoje yra išplečiama. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo vieta. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo įrankiu. Iškyla naujų priemonių būtinybė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje. Kuriasi specializuotos institucijos kovai su nusikalstamumu. Kuriama atitinkama įstatyminė bazė. Technologinio "underground‘o" atstovų tipologija. Hacker‘iai. Phreaker‘iai. Carder‘iai. Cracker‘iai. Warezman‘ai. Virus-maker‘iai. Išvados.
  Teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-03-29
 • Kompiuterių programų teisinė apsauga

  Įžanga. Kompiuterinės programos kaip autorinės teisės objektas. Kompiuterinės programos sąvoka. Kompiuterinės programos, kaip kūrybinės veiklos rezultatas. Autorinės teisės taikymas kompiuterinėms programos. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos subjektai. Teisių į kompiuterinę programą apsauga. Autorinė teisinė kompiuterinių programų apsauga. Autoriaus asmeninės neturtinės ir turtinės teisės. Programos naudojimas. Teisių į kompiuterinę programą gynimas. Kolektyvinė turtinių teisių apsauga. Autorinės teisės galiojimo laikas. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos reglamentavimas tarptautinėje teisėje. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2005-12-06
Puslapyje rodyti po