Šperos.lt > Teisė
Rangos sutarties samprata, jos šalys ir sudarymo bei vykdymo ypatumaiĮvadas. Rangos sutartis. Rangos sutarties sąvokos apibrėžimas, jos dalykas ir sudarymas. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties rūšys. Vartojimo ranga. Statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės arba savivaldybės biudžeto. Rangos sutarties ypatumai. Teismų praktika. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Rangovo ir užsakovo teisės ir pareigosĮvadas. Rangos samprata ir rangos sutartis. Rangovo ir užsakovo teisės bei pareigos. Vartojimo ranga. Statybų ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės arba savivaldybių biudžeto. Apibendrinimas. Priedai (6 psl.) Skaityti daugiau
Rankpinigių kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės analizėĮvadas. Rankpinigiai ir prievolių vykdymas. Rankpinigiai ir preliminarioji sutartis. Rankpinigių ir avanso skirtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Recidivinio nusikalstamumo prevencijos teisinis reguliavimasRecidyvinis nusikalstamumas. Juridinė recidyvo samprata. Faktinio recidyvo terminas. Recidyvinio nusikalstamumo prevencijos lygiai. Baudžiamosios politikos ir bausmių vykdymo reforma. Kalėjimo ir pataisos įstaigų reforma. Socialinės adaptacijos modelio kūrimas. Programa "Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo vietų asmenų Vilniaus socialinės adaptacijos centro įkūrimas (modelio Lietuvai sudarymas)". Poveikis. Priedas (5 psl.). Skaityti daugiau
Referendumo samprata ir rūšysĮvadas. Referendumas – kaip tiesioginės demokratijos institutas. Referendumo samprata. Referendumo šalininkų ir priešininkų argumentai. Referendumų klasifikavimas. Referendumo privalomumas. Privalomieji referendumai. Fakultatyviniai referendumai. Referendumo raida Lietuvoje. Referendumų teisinis reguliavimas Lietuvoje. Referendumų patirtis Lietuvoje. Užsienio šalių referendumai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Referendumų teisinis reguliavimas LietuvojeĮvadas. Referendumo konstitucinė samprata ir rūšys. Referendumo atsiradimas Lietuvoje. Referendumo skelbimo ir vykdymo įstatyminis reglamentavimas Lietuvoje. Referendumo paskelbimas. Referendumo vykdymo tvarka, komisijų sudėtis bei jų keitimas. Rinkėjų sąrašai ir referendumo dokumentai. Referendumo rezultatų nustatymas ir paskelbimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra, funkcijos ir darbo organizavimasĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerijos darbo organizavimas. Aplinkos ministerijos regioniniai Aplinkos apsaugos departamentai. Pagrindiniai departamentų uždaviniai ir funkcijos. Departamentų lėšos ir finansinės veiklos kontrolė. Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos problematika. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (1). Išnašos. Skaityti daugiau
Reklamos reglamentavimas ir vartotojo teisė į informavimąĮvadas. Reklamos esmė, poveikis vartotojui. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos vartotojas. Reklamos poveikis vartotojui ir psichologinis. reklamos efektyvumas. Reklamos kontrolė. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo. Išvados. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Reklamos teisinis reguliavimas Lietuvoje (2)Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) Reklamos įstatymas. Bendrosios nuostatos. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai atskiromis reklamos priemonėmis. Reikalavimai atskirų prekių reklamai. Reklamos kontrolė. Atsakomybė už reklamos įstatymo pažeidimus taikymo tvarka. Baigiamosios nuostatos. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo nereglamentuojamos sritys. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) tabako kontrolės įstatymas. Politinė reklama. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Išvados. Praktinė dalis. Uždavinys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Restoratyvinis (atkuriamasis) teisingumasRestoratyvinio teisingumo samprata. Restoratyvinio teisingumo raida ir paplitimas pasaulyje. Restoratyvinio teisingumo modeliai. Restoratyvinio teisingumo taikymo ypatumai, teikiama nauda ir perspektyvos. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos samprata, vieta socialinių paslaugų sistemoje, įdiegimas, taikymas baudžiamojoje justicijoje. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos principai: konfidencialumas, neutralumas, savanoriškas dalyvavimas. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos stadijos. Pirmieji aukos ir nusikaltėlio mediacijos projektai (programos) Lietuvoje, jų ypatumai. Atkuriamojo teisingumo prielaidos ir perspektyvos Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Aukos ir nusikaltėlio (kaltininko ir nukentėjusiojo) susitaikymas baudžiamajame procese (teisinis reglamentavimas). Skaityti daugiau
Rinkimai (5)Rinkimų atsiradimo istorija. Rinkimų samprata ir esmė. Rinkimų organizavimo procesas. Plebiscitų ir referendumų sąvoka. Rinkimų įtaka politiniam gyvenimui. Skaityti daugiau
Rinkimų į Europarlamentą įstatymo analizėĮvadas. Įstatymo paskirtis. Adresatai. Reguliaciniai santykiai. Adresatų teisės ir pareigos. Atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimų kampanijų ir politinių partijų finansavimasPowerPoint pristatymas. Kampanijų ir jų finansavimo teisinio reguliavimo tikslai. Svarbiausios sąvokos. Politinės kampanijos dalyvių registravimas. Politinės partijos ir politinės kampanijos finansavimo šaltiniai. Aukos. Aukotojai. Kiti finansavimo būdai. Išlaidos politinės kampanijos finansavimui. Finansavimo apskaita. Finansinės veiklos kontrolė. Finansinės ataskaitos. Skaityti daugiau
Rinkimų sistemosĮvadas. Rinkimų sistemos sąvoka. Rinkimų sistemos rūšys ir jų įtaka partinei sistemai. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcingo atstovavimo rinkimų sistema. Mišri rinkimų sistema. Rinkimų sistemos Lietuvos Respublikoje 1990-1992 metais. Rinkimų sistemos Lietuvos Respublikoje po 1992 metais. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Lietuvos Respublikos Savivaldybių Tarybų rinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimų teisėĮvadas. Rinkimų teisės raida Lietuvoje. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės rūšys ir principai. Rinkimų sistemos. Daugumos atstovavimo. Proporcingo atstovavimo (PA) sistema. Lietuvos respublikos rinkimų sistemos palyginimas su kitom valstybėm. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Romanų-Germanų teisės šeimaPowerPoint pristatymas. Teisinės sistemos samprata. Bendranacionalinės teisinės sistemos . Kontinentinė teisinė sistema. Romanų – Germanų teisės tradicija. Romanų teisės sistemos bruožai. Prancūzijos teisė. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (2). Napaleono kodeksas. Civilinis kodeksas. Kodekso svarba. Prancūzijos civilinis kodeksas. Įtaka kitose šalyse . Italijos civilinis kodeksas. Ispanija. Ispanijos civilinis kodeksas. Romanų teisinės sistemos įtaka. Germanų teisės sistemos bruožai. Vokietijos raida link suvienijimo. Vokietija. Vokietijos civilinis kodeksas. Civilinio kodekso reikšmė. Pandektistika. Austrija. Šveicarija. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2). Skaityti daugiau
Romanų-germanų teisinė sistemaĮvadas. Teisinės sistemos samprata. Skirstymas į teisines sistemas. Teisinių sistemų klasifikacija. Romanų-germanų teisinės sistemos istorija. Romanų-germanų teisėkūra. Romanų-germanų teisininkai. Romanų-germanų teisės šeima. Prancūzijos teisė. Vokietijos teisė. Austrijos teisė. Šveicarijos teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistemaPatriarchalinė pater familias valdžia Romoje. Karaliaus Servijaus Tulijaus reforma ir jo reikšmė. Sakralinė santvarka. Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis teismas Karalystės laikotarpiu. Bendroji magistratūrų sistema. Principatas. Pirmasis princepsas. Tautos susirinkimas. Senatas. Romėnų teisės skirstymas į ius publicum ir ius privatum. Įgaliojančios, dispozityvinės ir įpareigojančios arba imperatyvinės teisės normos. Romėnų privatinės teisės istorinės sistemos: ius civile, ius gentium, ius pretorium arba ius honorarium, ius peregrinorium. Romėnų teisės šaltinio sąvoka. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Privatinių teisės šaltinių rūšys (dabar). Magistratų ediktai. Edictum perpetuum. Jurisprudencija. Imperatorių konstitucijų rūšys. Romos teisininkų veiklos formos. Romėnų teisės recepcija rytų ir vakarų kryptimis. Privatinės teisės subjekto sąvoka. Caput. Status libertatis, civitatis, familiae. Vergų pekulijus ir kitos šeimininko leistos vergo veiklos formos. Manumissio ir jo formos. Neformalūs vergų išlaisvinimo būdai ir jų reikšmė. Romėnų privatinės teisės klasifikacija. Status controversia. Lotynų teisinė padėtis. Kolonų teisinė padėtis. Status familiae.Personae sui iuris ir alieni iuris. Pilietinės negarbės atvejai. Veiksnumas, globėjai, rūpintojai. Pagrindiniai juridinių asmenų bruožai. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Legisakcioninis procesas ir jo formos. Litiscontestatio teikšmė legisakcioniniame ir formuliariniame procese. Šalių dalyvavimas procese. Formulės struktūra. Formula ficticia. Ius ir iudicium - dvi ordinarinių procesų stadijos. Confessio in iure ir in iudicium. Dabar: confessio in iure. Ypatingos pretoriaus gynimo priemonės. Ekstraordinarinio proceso esmė. Ekstraordinarinių teismų sistema. Ekstraordinarinio proceso skirtumai nuo folmuliarinio. Procesinis atstovavimas: cognitor ir procurator. Daiktinės teisės ir daikto sąvoka. Pinigai kaip rūšiniais požymiais apibrėžti daiktai. Valdymo sąvoka ir rūšys. Valdymo skirtumas nuo detentio. Teisės į svetimus daiktus sąvoka. Servitutai ir jų rūšys. Servitutes praediorum rusticorum. Servitutes praediorum urbanorum. Servitutes persinarum. Usus fructus. Fiducia. Pignus. Hypotheca. Superficijus ir emfiteuzis. Bendra romėnų šeimos charakteristika. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas. Santuokos nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai. Paveldėjimo sąvoka ir evoliucija Romoje. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Paveldėjimas pagal įstatymą, remiantis ius civile normomis. Pretorinė paveldėjimo pagal įstatymą sistema. Paveldėjimas pagal įstatymą, remiantis Justiniano novelomis. Privalomoji dalis. Palikimo priėmimas ir jo teisinės pasekmės. Legatai, jų rūšys. Fideikomisai. Prievolės sąvoka. Prievolių atsiradimo pagrindai. Pagrindų rūšys. Sutartys kaip prievolės atsiradimo pagrindai. Sutarčių galiojimo sąlygos. Error ir jos atvejai. Sąlyga ir terminas sutartyje. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Romėnų civilinė teisė. Prievolių pasibaigimas. Prievolės įvykdymas. Įskaitymas. Novacija. Atleidimas nuo skolos. Skolininko ir kreditoriaus sutapimas viename asmenyje. Prievolė pasibaigia, nesant galimybės ją įvykdyti. Šalies mirtis. Atsakomybė už prievolių pažeidimą. Verbalinės sutartys. Literalinės sutartys. Realinių ir konsensualinių sutarčių rūšys. Paskolos sutartis. Panaudos sutartis (commodatum). Pasaugos sutartis (depositum). Pirkimo – pardavimo sutartis (emptio – venditio). Atsakomybė pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Nuomos sutartis (locatio – conductio) ir jos rūšys. Atsakomybė pagal nuomos sutartį (periculum est locatoris). Pavedimo sutartis (Mandatum). Bendrovės sutartis (Societas). Bevardės sutartys (contractus innominati). Paktai ir jų rūšys. Prievolės tarytum iš sutarčių. Prievolės iš deliktų ir tarytum deliktų. Deliktų rūšys. Skaityti daugiau
Romėnų sutarčių rūšysRomėnų sutartys. Sutarčių formų raida romėnų teisėje. "XII lentelių įstatyme" numatytos sutartys. Daiktinė sutartis. Sutarčių tipai pagal prievolės atsiradimo pagrindą. Romėnų teisės sutarčių rūšys. Žodinės (verbalinės) sutartys. Stipuliacija. Rašytinės (literalinės) sutartys. Realinės sutartys. Paskolos sutartis. Panaudos sutartis. Pasaugos sutartis. Įkeitimo sutartys. Konsensualinės sutartys. Pirkimo-pardavimo sutartis. Nuomos sutartis. Daiktų nuomos sutartis. Bendrovės sutartis. Pavedimo sutartis. Bevardės sutartys. Mainų sutartis. Įvertinamoji sutartis. Paktai. Prie sutarties prijungti paktai. Pretorių paktai. Paktai, kuriems buvo suteikta ieškinio gynyba imperatorių įstatymuose. Sutarčių rūšys Lietuvos civiliniame kodekse. Išvados. Skaityti daugiau
Romėnų sutartysĮžanga. Sutartys. Sutarčių rūšys. Romėnų teisės įtaka Lietuvos Respublikos civiliniai teisei. Išvados. romėnų sutartys Skaityti daugiau
......