Šperos.lt > Teisė
Savivaldos teisėVietos savivaldos esmė ir socialinė paskirtis visuomenėje. Valdymo ir savivaldos kategorijų skiriamieji bruožai. Teritorinės valdžios ir valstybinės valdžios. Teritorinės savivaldos valdžios panašumai lyginant ją su valstybine valdžia. Vietos savivaldos ir savivaldybių sampratos. Europos vietos savivaldos chartija. Vietos savivaldos organizavimo principai. Užsienio valstybių vietos savivaldos institucijų modeliai. Savivaldybių taryba. Tarybos veiklos formos. Savivaldybių tarybos posėdžiai. Savivaldybių tarybos įgaliojimai. Savivaldybių tarybos komitetai. Savivaldybės tarybos narių rinkimas. Visuotinė rinkimų teisė. Lygi rinkimų teisė. Slaptas balsavimas ir draudimas papirkti rinkėjus. Tiesioginiai rinkimai pagal proporcinę rinkimų sistemą. Savivaldybių tarybų rinkimų datos paskelbimas. Viešumas rengiant ir vykdant rinkimus. Vyriausioji rinkimų komisija. Apygardų rinkimų komisijos. Apylinkių rinkimų komisijos. Savivaldybės kontrolieriaus bei savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracijos direktorius (administracija). Savivaldybės seniūnas (seniūnija). Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas (seniūnaitis). Bendruomenės atstovų rinkimas susirinkime. Bendruomenės narių rinkimas apklausos būdu. Bendruomenės atstovas turi teisę. Bendruomenės atstovo pareigos. Seniūnijos tarybos. Atstovavimas savivaldybėms. Skaityti daugiau
Seimas (2)Įvadas. Seimų raida. Seimo samprata. Seimo struktūra. Seimo vadovai. Seimo komitetai ir komisijos. Frakcijos, mišriosios ir laikinosios grupės. Seimo valdyba. Seniūnų sueiga. Seimo paskirtis. Sudarymo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo kontrolieriai kaip konstitucinis žmogaus teisių gynimo institutasĮvadas. Žmogaus teisių sistemos apibūdinimas. Žmogaus teisių samprata. Lietuvos žmogaus teisių gynimo institucinio mechanizmo analizė. Nuomonė apie tai, ar Lietuvoje žmogaus teisės yra pažeidžiamos? Ombudsmeno institucijos prigimtis ir trumpa Seimo kontrolierių institucijos raidos Lietuvoje apžvalga. Seimo kontrolierių, kaip žmogaus teisių apsaugos Konstitucinio garanto, bruožai bei vieta valstybės valdžios institucijų sistemoje. Seimo kontrolierių santykis su Seimu. Veiklos nepriklausomumas ir atskaitingumas. Seimo kontrolieriai ir administraciniai teismai – kurią iš institucijų žmogus pasirinks savo teisių gynimui? Specializuotų ombudsmenų institucijų ir Seimo kontrolierių santykis. Seimo kontrolierių įtaka įgyvendinant teisę į tinkamą viešąjį administravimą. Seimo kontrolierių darbo ginant žmogaus teises efektyvinimas ir rekomendacijų socialinio teisinio poveikio tendencijos. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Seimo nario teisinė padėtisĮvadas. Seimo nario Tautos atstovavimo funkcija. Seimo nario įgaliojimų įgijimas. Reikalavimai kandidatams į Seimo narius. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo nario veiklos garantijos. Seimo nario įgaliojimų netekimo konstituciniai pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Senovės (Antikos) teisėMesopotamija. Šumerų teisė. Urnammu ir Hammurapi kodeksai. Babilono visuomenės struktūros teisinis įtvirtinimas. Teisės "suviešinimas". Teisminis procesas. Nusikaltimai ir bausmės, kraujo kerštas, taljono ir kompozicijos sistemos. Teisės primityvumas ir kazuistinis teisės pobūdis. Ordalija kaip kaltumo/nekaltumo įrodymas. Hebrajų (judėjų) teisės šaltiniai ir kai kurie šios teisės ypatumai. Talmudas. Nuosavybės teisinis reguliavimas. Paveldėjimo teisė. Paskolos teisinis institutas. Antikos miestų teisė. Įstatymų leidyba Atėnuose. Drakonto ir Solono įstatymai. Teisės filosofijos atsiradimas. Skaityti daugiau
Senovės Egipto teisinė raida bei bruožaiĮvadas. Senovės Egipto atsiradimo istorija. Teisinė Egipto raida. Sąvokos. Ryškiausios asmenybės. Išvados. Skaityti daugiau
Senovės teisėĮvadas. Senovės teisė. Senovės Rytų teisė. Bendrieji bruožai. Teisės primityvumas. Teisyno sandara. Nuosavybės teisė. Prievolinių santykių teisinis reglamentavimas. Santuoka, šeima, paveldėjimas. Nusikaltimas ir bausmė. Antikos teisė. Įstatymų leidybos institucijos Atėnuose. Atėnų teisė. Pagrindiniai teisės institutai. Teisės periodizacija. Skaityti daugiau
Sisteminis ir lingvistinis teisės normų aiškinimo būdaiĮvadas. Teisės normų aiškinimo būdų įvairovė. Lingvistinis teisės aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo samprata. Kaip teisėje taikomas lingvistinio aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo trūkumai. "Auksinė taisyklė". Sisteminis teisės normų aiškinimo būdas. Kas yra sisteminis teisės aiškinimas. Sisteminio teisės aiškinimo būdo taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Situacijų analizėKeturių situacijų analizė, remiantis civiliniu, darbo ir baudžiamuoju kodeksu. 1. Darbuotojui dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos kasmetinių atostogų suteiktos rugpjūčio 1 d., tačiau atlyginimą už atostogas darbdavys sumokėjo tik rugpjūčio 10 d. Ar nepažeisti įstatymai? Atsakymą pagrįskite. 2. Darbuotojas 2004–11–25 dieną buvo atleistas iš darbo, ir jam nebuvo išmokėtas darbo užmokestis bei nesutvarkytas socialinio draudimo pažymėjimas, kurį jis pateikė atleidimo dieną darbdaviui. Per kiek laiko darbuotojas gali kreiptis į teismą? Per kiek laiko darbdavys privalo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju ir sutvarkyti atleidimo dokumentus? Atsakymą pagrįskite. 3. Vyras ir moteris susitarė sudaryti santuoką siekdami pasinaudoti įstatyme numatyta lengvata gauti paskolą, o ją gavę – santuoką nutraukti. Įvertinkite šį sandorį. 4. Samdomas žudikas nusitaikė į auką ir bandė jau šauti, tačiau ginklas užsikirto ir kulka neišlėkė. Ar žudikui kils baudžiamoji atsakomybė? Jei taip, už ką? Skaityti daugiau
Skandinavijos (Šiaurės šalių) valstybės ir teisės raidaĮvadas. Skandinavijos šalių teisės sistemų raida. Skandinavų teisės šeima. Išvados. Skaityti daugiau
Skolininko teisės ir pareigosĮvadas. Skolininko teisės. Kokiais atvejais sprendimai vykdomi be papildomo įspėjimo. Skolininko pareigos. Ką reiktų žinoti skolininkui. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė teisėSocialinė sauga, jos samprata, pagrindiniai principai. Socialinės saugos samprata. Lietuvos socialinės saugos struktūra. Socialinės saugos formos. Socialinės saugos teisės šaltiniai. Socialinė rizika ir socialinė sauga. Socialinės saugos teisės dalykas ir metodas. Socialinės saugos sistema. Socialinės saugos teisės metodas. Socialinės saugos teisės funkcijos atsižvelgiant į socialines rizikas. Juridiniai faktai socialinės saugos teisėje. Juridiniai faktai. Senatvės pensija. Našlaičių ir našlių pensija. Socialinės saugos finansavimo ir administravimo principai. Socialinės saugos finansavimas. Socialinės saugos administravimas. Teritorinė decentralizacija Skaityti daugiau
Socialinės apsaugos teisė (2)Teisė gauti Lietuvos respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinę pensiją. 1 uždavinys. Nustatyti skiriamų pirmojo ir antrojo laipsnio pensijų dydį. 2 uždavinys. Nustatyti ar asmenims, dirbantiems ir turintiems draudžiamųjų pajamų, mokama pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinės pensijos. Skaityti daugiau
Socialinės apsaugos teisė (3)Socialinės apsaugos ir socialinės apsaugos teisės samprata. Svarbiausi teisės aktai socialinės apsaugos teisės sričiai. Socialinės apsaugos teisės dalykas ir reguliavimo metodas. Socialinės apsaugos teisės (SAT) ištakos. Socialinės apsaugos formos ir rūšys. Socialinio draudimo įmokomis apmokestinamos tokios pajamos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas numato tris pensijų rūšis. Valstybinio draudimo stažas. Našlių pensija. Valstybinės pensijos. Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. Mokslininkų pensijos. Respublikos prezidento ir nepriklausomybės akto signatarų pensijos (rentos). Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Motinystės pašalpa. Tėvystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Socialinio draudimo išmokos. Nedarbo išmoka. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų teisinis reguliavimas Lietuvoje. Pagrindinės socialinių išmokų rūšys pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatymą bei šių išmokų apskaičiavimo tvarka. Socialinės apsaugos priemonės šeimai remti. Socialinė pašalpa. Šalpos pensijos. Sveikatos draudimo teisės pagrindai. Sveikatos biudžeto pajamos ir išlaidos. Socialinis aptarnavimas. Skaityti daugiau
Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pagal Lietuvos I statutąĮvadas. Pirmasis lietuvos statutas. Pirmojo lietuvos statuto struktūra. I skyrius "apie valdovo asmenį". Šio skyriaus normos reglamentuoja, II skyrius "apie šalies gynybą", III skyrius "apie bajorijos laisvę ir apie didžiosios kunigaikštystės išsiplėtimą", iv skyrius " apie moteris ir merginų ištekinimą", V skyrius "apie globėjus". VI skyrius "apie teisėjus ". VII skyrius "apie smurtą šalyje ir apie sumušimą, ir apie šlėktų nužudymus". Viii skyrius " apie žemės bylas, apie ribas ir apie ežias, apie kuopas". IX skyrius "apie kitus turtinius ginčus". X skyrius " apie praskolintus ir įkeistus dvarus". XI skyrius "apie bausmes už smurtą prieš valstiečius". Xii skyrius "apie atsakomybę už turto grobimą". XII skyrius "apie atsakomybę už vagystes". Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pirmajame lietuvos statute. Moterų, merginų ir našlių padėtis. Globa ir paveldėjimas. Išvados. Priedai (15). Skaityti daugiau
Socialinės ir teisės normosĮvadas. Socialinės normos. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normos, sąvokos ir požymiai. Vidinė teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Teisės normų skirtumai nuo moralės normų. Skirtumai tarp teisės normų ir korporatyvinių normų. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės normosĮžanga. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normos. Teisės normų rūšys. Moralės normos. Teisės ir moralės normų savitarpio priklausomybė. Papročių normos. Visuomeninių organizacijų (korporacijų) normos. Korporacijų ir teisės normų palyginimas. Tradicijų ir ritualų normos. Techninio turinio socialinės teisinės normos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės normos, jų rūšys bei santykiai su teisės normomisĮvadas. Socialinių normų sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normų ir papročių normų santykis. Teisės normų ir korporacijų normų santykis. Techninės normos. Techninių normų virtimas socialinėmis teisinėmis normomis. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės paramos priemonės, taikomos LietuvojeĮvadas. Valstybinė ir nevalstybinė socialinė parama. Valstybinės socialinės paramos dydis. Socialinės paramos organizavimas ir valdymas. Socialinės paramos teikimas. Socialinės paramos finansavimas. Socialinės paramos sistemos trūkumai. Socialinės paramos sistemos tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės paramos sistema LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas - apibūdinti socialinės paramos sistemą Lietuvoje. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Socialinės paramos vystymosi raida ir samprata. Socialinės paramos samprata. Socialinės paramos sistemos rūšys Lietuvoje. Piniginė socialinė parama (socialinės išmokos) Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginančioms šeimoms. Tėvų globos netekusiems vaikams. Socialinė parama mokiniams. Parama mirties atveju. Nepiniginė socialinė parama (socialinės paslaugos). Socialinių paslaugų sąvoka bei jų klasifikavimas. Socialinių paslaugų teikimo principai. Vokietijos socialinė paramos sistema. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
......