Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Teisės principai (2)

  Įvadas. Statinis principas ir dinaminis principas. Teisingumo principai. Moralinė ir teisinė prievolė. Principai ir pripažinimo taisyklė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-10-04
 • Teisės principai, rūšys, jų praktinė analizė

  Įvadas. Teisės principai ir jų samprata. Teisės principų rūšys .Bendrieji teisės principai. Tarpšakiniai teisės principai. Šakiniai teisės principą. Atskirų teisės institutų principai. Specifiniai teisės principai. Konstitucinės teisės principai. Administracinės teisės principai. Civilinės teisės principai. Baudžiamosios teisės principai. Tarptautinės tiesės principai. Išvada.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-09-20
 • Teisės principo turinys

  Įžanga. Teisės principų sampratos aiškinimas. Teisės principų turinio atskleidimo šaltiniai. Teisės principų rūšys. Bendrieji principai. Tarpšakiniai principai. Šakiniai principai. Teisės institutų principai. Teisės principų funkcijos, taikymas. Teisės principų taikymo taisyklės ir jų turinio interpretavimo ypatumai.
  Teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-10-10
 • Teisės raida

  Įvadas. Teisė civilizacijos raidoje. Senovės Graikijos. Keletas teisės kilmės teorijų. Istorinė teisės mokykla susiformavo XIX amžiuje Vokietijoje. Romėnų teisė, kiekvieno periodo teisės charakteristika. Romėnų teisės reikšmė šiuolaikinėje teisės sistemoje. Karalių teisės teismai. Teisės įtaka valstybei. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2008-05-01
 • Teisės reikalingumas individui

  Įvadas. Teisės socialinio veiksmingumo taškai. Teisės funkcijos. Teisės ir laisvės santykis. Paklusnumo teisei fenomenas. Visuomenės interesai ir asmeninė autonomija. Žmogaus teisės ir jų istorinė raida. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-13
 • Teisės sąmonė ir teisės kultūra

  Įžanga. Tiriamoji dalis. Teisės sąmonė. Teisės sąmonės struktūra. Teisės sąmonės funkcijos. Teisės sąmonės rūšys. Teisės kultūra.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-27
 • Teisės samprata

  Teisės samprata, socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės funkcijos. Darbo teisės principai. Nusikaltimo objektas: sąvoka, požymiai, rūšys. Teisingo nusikaltimo objekto nustatymo reikšmė nusikaltimo kvalifikavimui. Pirkimo – pardavimo sutarties vykdymas, šalių atsakomybė už sutarties pažeidimą. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-12-29
 • Teisės samprata (2)

  Įvadas. Teisingumo sampratos problema. Kas lėmė klaidingą šiuolaikinės teisės raidą? Teisė ir visuomenės pažanga. Koks yra pagrindinis teisės "tikslas"?
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-27
 • Teisės samprata (3)

  Įvadas. Teisės samprata. Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Teisė objektyviuoju ir subjektiniu požiūriu. Teisės klasifikacija. Teisės lygmenys. Išvados
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Teisės samprata (4)

  Įvadas. Teisės samprata istorijos tėkmėje. Veiksniai, lemiantys teisės funkcinę struktūrą. Pagarbos reikalavimo legalizavimas, įsipareigojimas jai. Teisės tapatybė – vidinis jos prieštaringumas. Teisių ir pareigų vienovė. Subjektinių teisių santykinumas. Teisių ir pareigų vienovė – visuomeninės sutarties atspindys. Pareigos vaidmuo subjektinėje teisėje. Teisės esmė – teisių ir pareigų vienovė. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. Prigimtinės teisės ontologizavimo principas. Subjektinė teisė, kaip individų abipusių paslaugų įsipareigojimo santykis. Subjektinės teisės struktūra. Institucinės teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Teisės principai. Jų pavidalai ir rūšys. Teisės idėjos vystymosi raida. Išvada.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Teisės sampratos teorinė ir praktinė reikšmė

  Teisės samprata. Moralės ir teisės savitarpio priklausomybė. Teisės funkcijos. Teisės vertingumas.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-06
 • Teisės sampratų diferenciacija

  Darbo objektas: teisės sampratų įvairovė. Darbo tikslas: išanalizuoti teisės sampratas. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš jėgos persvara garantuoto intereso. Gumplovičiaus prievartos teorija. klasinės teisės (marksistinė) teorija. realistinė teisės samprata, arba R. von Iheringo "interesų jurisprudencija". Teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo, arba socialinės priklausomybės (funkcijų), teorija. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Teologinė arba dieviškoji, teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė teisės samprata.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-23
 • Teisės sampratų įvairovė

  Įvadas. Teisės terminas. Teisės samprata. Teisės požymiai. Teisė, kaip kultūros samprata. Teisės, kaip tautos kultūros, samprata. Teisės, kaip "lašo jūroje", samprata. Teisės, kaip religijos, samprata. Teisės, kaip nepasiekiamos idėjos, samprata. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata. Teisės, kaip "to, ką daro teismai", samprata. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-06-02
 • Teisės sampratų įvairovė ir jos priežastys

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisės terminas. Teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės požymiai. Teisės kaip kultūros samprata. Teisės kaip tautos kultūros samprata. Teisė kaip religija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Teisės sampratų įvairovė ir jos priežastys

  Įvadas. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinį. Teologinė teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė (statistinė) teisės samprata. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš jėgos persvara garantuoto intereso. Teorijos, kildinančios teisę iš priešingų interesų kompromiso. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo teorija. Sociologinė teisės samprata. Istorinė teisės samprata. Teisės sampratų įvairovės priežastys. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-06-13
 • Teisės sąvoka ir šaltiniai. Norminiai aktai

  Teisės sąvoka ir šaltiniai. Norminiai aktai. Teisės normų išreiškimo būdai ir vadinasi teisės forma arba teisės šaltiniai. Įstatymas. Teisės taikymas. Teisės samprata. Teisės teorija. Teisės teorijos objektas. Teisės samprata. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Termino "teisė" etimologija. Teisės principai. Principo sąvoka. Teisės principų rūšys. Bendrieji teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo subjektai. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisės norma. Teisės normų aktas. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Teisės taikymo akto struktūra. Teisinių santykių struktūra.
  Teisė, špera(6 puslapiai)
  2006-11-30
 • Teisės sistema

  Teisės sistema. Teisės norma. Teisės sistemos sudedamosios dalys. Teisės šakų skirstymas. Materialioji ir proceso teisė. Teisinio reguliavimo metodas. Viešoji ir privatinė teisė. Teisės ir įstatymų sistema. Išnašos.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-02-27
 • Teisės sistema ir jos sudarymo būdai

  Įvadas. Teisės sistemos sąvoka ir jos struktūriniai elementai. Teisės sistemos sudarymo būdai. Materialioji ir proceso teisė. Viešoji ir privačioji teisė. Teisės šakų charakteristika. Konstitucinė teisė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamojo proceso teisė. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė. Finansų teisė. Tarptautinė teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Šeimos teisė. Darbo teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-04-22
 • Teisės sistema ir jos sudarymo būdai (2)

  Įžanga. Teisės sistemos sąvoka. Struktūriniai teisės sistemos elementai. Teisės sistemos sudarymo pagrindai. Teisės sistemos šakų apibūdinimas. Įstatymų sisteminimas. Išvados.
  Teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-01
 • Teisės sistema: viešoji ir privatinė teisė

  Įvadas. Teisės skirstymo į viešąją ir privatine kriterijai. Teisės skirstymo į viešąją ir privatine kriterijai pagal von Hayek. Teisinio reguliavimo metodo reikšmė teisę skirstant į viešąją ir privatinę. Viešųjų santykių teisinio reguliavimo ypatumai ir viešosios teisės struktūra. Teisės skirstymo į viešąją ir privatinę teisę sąlygiškumas; viešosios ir privatinės teisės suartėjimo tendencija. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-11-26
Puslapyje rodyti po