Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Miestų savivaldos institucijų teisinis reglamentavimasMiestų savivaldos pripažinimas. Vilniaus miesto administracinis valdymas. Pirmosios Kauno miesto privilegijos. Pirmųjų privilegijų datos. Trakų miesto privilegijos. Privilegijos vaitams. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Jogailos privilegija Vilniaus miestui dėl savivaldos. Rokiškio miestelio gyventojų prievolės ir mokesčiai. Nesutarimai Kretingos magistrate. Joniškio miestiečių sueigos nutarimas dėl burmistro ir mokesčių. Tauragės miestelio prievolės. Skaityti daugiau
Ministras pirmininkasĮvadas. Vyriausybė valstybės valdžių sistemoje. Ministras pirmininkas ir vyriausybė. Ministras. Vyriausybės įstaigos. Apskričių valdymo organizavimas ir savivaldybių veiklos administracinė priežiūra. Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės programa. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Mirties bausmė Lietuvoje (2)Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės raida Lietuvoje. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Tautos dauguma už mirties bausmę. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių administratoriaus teisės ir pareigosMokesčių administravimo samprata. Plačiąja prasme mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo samprata siaurąją prasme. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojo elgesio kodeksas. Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojo etikos principai. Mokesčių administratoriaus teisė. Mokesčių administratoriaus pareigos. Mokesčių administravimo įstatymo naujovės. Mokesčio administratoriaus pareigūno patekimas į mokesčio mokėtojo patalpas. Susitarimas dėl mokesčio dydžio. Permokos įskaitymas ir grąžinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių administravimasMokesčių administravimas. Mokesčių mokėtojo pareigos ir teisės. Beviltiška mokestinė nepriemoka. Piktybiniai mokesčių įstatymų pažeidimai. Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus (galiojo iki 2001-09-01). Baudos už mokestinių įstatymų pažeidimus (galiojusios 2002 m. rugsėjo 1 dieną). Europos mokesčių administracija organizacija (JOTA). Mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodai. Skaityti daugiau
Mokesčių administravimas (2)Mokesčių administravimo esmė ir kryptys. Mokesčių administravimo tradicijos Lietuvoje. Mokesčių administravimo kultūros formavimasis. Skaityti daugiau
Mokestinių ginčų komisijaĮvadas. Mokestinių ginčų komisija, jos tikslai ir funkcijos. Mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimas. Mokestinių ginčų procesas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje. Mokestinių ginčų komisijos 2008 m. veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesasĮvadas. Mokestinių ginčų sąvoka ir reikšmė. Mokestinių ginčų nagrinėjimo samprata ir pagrindinės nuostatos. Mokestinių ginčų nagrinėjimo stadijos. Mokestinių ginčų nagrinėjimas centriniame mokesčio administratoriuje. Mokestinių ginčų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje. Mokestinių ginčų nagrinėjimas teisme. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų teisėsĮvadas. Lygios lyčių galimybės. Moterų teisės ir lygios galimybės Lietuvoje. Lyčių padėties visuomenėje rodikliai. Lyčių nelygybės matavimas. Moterų politinės teisės. Feminizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Muitinės teisės šaltiniai ir jų rūšys: poįstatyminiai teisės aktaiTeisės aktų sąvoka. Poįstatyminių teisės aktų samprata. Muitinės teisės poįstatyminiai teisės aktai. Instrukcijos. Įsakymai. Muitinės departamento nuostatai. Vilniaus teritorinės muitinės nuostatai. Muitinės informacinių sistemų centro nuostatai. Muitinės kriminalinės tarnybos nuostatai. Muitinės mokymo centro nuostatai. Muitinės laboratorijos nuostatai. Skaityti daugiau
Muitų ir rinkliavų, turinčių lygiavertį poveikį, panaikinimasĮvadas. Muitų ir rinkliavų, turinčių lygiavertį poveikį, panaikinimas. Lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai. Rinkliavos už suteiktas paslaugas. Muitų sąjunga ir muitų mokesčių panaikinimas. Muitų ir rinkliavų, turinčių tokį pat poveikį, draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų vertės nustatymasĮvadas. Vertinamos situacijos aprašymas. Vertinimo objektas. Palyginamieji objektai. Vertinamo turto apžiūrėjimo aktas. Vertinimas palyginamosios vertės metodu. Įvertinimas skaičiuojant vidutines rinkos kainas. Vertinimo pažyma. Išvados. Skaityti daugiau
Narkotikai ir narkologiniai ligoniai mūsų visuomenėjeĮvadas. Narkotikų istorijos raida Lietuvoje. Literatūros apžvalga. Situacija Lietuvoje. Jaunimas ir narkotikai. Narkotikai mokyklose. Narkomanija Lietuvoje. Nacionalinė politika ir prevencijos programos Lietuvoje. Prevencijos programos Lietuvoje. Narkologinės priežiūros įstatymo struktūra ir esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Neblaivaus asmens ir pažeidėjų sulaikymasĮvadas. Neblaivaus asmens sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Pareigūnų veiklos planas ir analizė. Pažeidėjų sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Nelegali imigracija. Teisinis aspektasĮvadas. Lietuva ir migraciniai procesai. Nelegali migracija. Nelegali imigracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Prieglobstis. Prieglobsčio procedūros Lietuvos Respublikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Nenugalima jėga (force majeure) kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės sąlygaĮvadas. Dėstymas. Nenugalimos jėgos samprata. Norminė literatūra, kurioje susiduriama su nenugalimos jėgos sąlyga. Aplinkybės, kurios pripažįstamos kaip nenugalima jėga. Kada galima remtis nenugalima jėga? Nenugalimos jėgos pasekmės. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančios pažymos. Nenugalimos jėgos, kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės, konkretūs taikymo atvejai. Išvados. Praktinė užduotis. Praktinės užduoties sprendimai. Skaityti daugiau
Nepilnamečių nusikalstamumo socialinės prielaidosĮžanga. Techniškasis progresas. Nusikalstamumas. Jo priežastys. Neigiamas šiuolaikinės telekomunikacijos poveikis jaunajai kartai. Išvados. Skaityti daugiau
Nepriklausomos Lietuvos sienos ir jų apsaugaĮvadas. Dėstomoji dalis. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos sienos. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos sienų apsauga. Išvada. Skaityti daugiau
Nesąžininga konkurencija ir jos apraiškos formos: praktikos analizėĮvadas. Teorinė dalis. Konkurencijos samprata. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos Taryba. Konkurencijos tarybos. Reklamos įstatymo priežiūra. Praktinė dalis. Konkurencijos Tarybos nagrinėta byla dėl klaidinančios reklamos tarp Tele2 ir Omnitel. Konkurencijos Tarybos nustatyti pažeidimai remiantis konstitucija. Konkurencijos Tarybos taikytinos nuobaudos už reklamos įstatymo pažeidimus remiantis Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugasNevyriausybinės organizacijos ir jų veikla. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas. NVO "Gelbėkit vaikus". Skaityti daugiau
......