Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktaiĮvadas. Bendrieji principai kuriais grindžiamas atliekų teisinis reguliavimas. Europos Sąjungos ir Lietuvos respublikos teisės aktai reguliuojantys atliekų tvarkymą. Atliekų tvarkymą reguliuojantys Europos Sąjungos teisės aktai. ES (Europos Sąjungos) teisės aktų įgyvendinimo bendrosios ypatybės ir pereinamųjų laikotarpių suteikimo svarba. Lietuvos Respublikos teisės aktai reguliuojantys atliekų tvarkymą. ES (Europos Sąjungos) parama Lietuvai atliekų tvarkymui. Valstybės institucijų funkcijos įgyvendinant atliekų tvarkymo reguliavimą. Seimo ir Vyriausybės funkcijos. Apskričių viršininkų administracijos funkcijos. Aplinkos ministerijos funkcijos. Vietos savivaldybių funkcijos ir vaidmuo atliekų tvarkyme. Išvados. Skaityti daugiau
Atsakomybė tarptautinėje teisėjeAtsakomybė tarptautinėje teisėje. Sąvoka ir subjektai. Valstybės atsakomybės tarptautinėje teisėje pagrindas. Tarptautinių organizacijų atsakomybės tarptautinėje teisėje pagrindas ir sritis. Uždavinys. Skaityti daugiau
Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimusĮžanga. Teisinės atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus samprata ir reikšmė. Mokesčių mokėtojų atsakomybė. Bauda. Delspinigiai. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsakomybės už tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimus ypatumaiĮžanga. Atskirų žmogaus teisių gynyba. Teisė į nuosavybę. Teisė steigti profesines sąjungas ir stoti į jas. Teisė į švietimą. Atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus tarptautinėje teisėje sąvoka ir jos subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Atsisakymas pripažinti arbitražinį susitarimąĮvadas. Sąvokos. Atsisakymas pripažinti arbitražinį susitarimą. Arbitražinio susitarimo forma. Ginčo arbitruotinumas. Arbitražinio susitarimo šalys. Kai kurie kiti atvejai. Ką vertėtų žinoti dėl arbitražinio susitarimo? Išvada. Skaityti daugiau
Atstovavimas (3)Atstovavimas. Atstovavimo būtinybė. Atstovavimo pagrindai. Asociacijų laisvės principas. Darbuotojų atstovai, jų teisių garantijos. Darbuotojų atstovų teisių garantijos drausminės nuobaudos skyrimo atveju. Darbuotojų atstovų teisių garantijos atleidimo iš darbo atveju. Išvados. Skaityti daugiau
Aukščiausiojo teismo kompetencijaĮvadas. Lietuvos aukščiausiojo teismo kompetencija. Tarptautiniai ryšiai. Lietuvos aukščiausiojo teismo palyginimas su Italijos aukščiausiuoju teismu. Išvados. Skaityti daugiau
Autorinės teisėsĮvadas. Intelektinės nuosavybės sąvoka ir teisinės sritys, kurios ją numato. Autorių teisės. Svarbiausios ministerijos funkcijos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje. Europos Sąjungos teisės aktai autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas. Apie LATGA-Ą. Kompiuterių programų apsauga. Pažeidimai. Pažeidėjų atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Autorinių ir gretutinių teisių apsaugaĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti kas yra autorinės ir gretutinės teisė, kaip jos saugomos. Aprašomoji dalis. Autorių teisės normos. Tarptautiniai susitarimai dėl autorių teisių apsaugos. Berno konvencija (1886 m.). Pasaulinė autorių teisių konvencija (1952 m.). Tarptautinė Romos konvencija (1961 m.). Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). PINO Autorių teisių sutartis (1996 m.). Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (1994 m.). Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvoje. Asmeninės neturtinės ir turtinės teisės. Turtinių teisių galiojimo laikas. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas. Apie LATGA-A. Išvados. Skaityti daugiau
Autorystės fiksavimas, kūrinių registravimasĮvadas. Apie Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą. Kokias LATGA-A administruoja teises. Kūrinių registracija. Sutarties sąlygos. Nario įsipareigojimai. LATGA-A įsipareigojimai. Sutarties galiojimas. Autorinių sutarčių forma. Audiovizualinio kūrinio autoriaus registracijos kortelė. Skaityti daugiau
Autorių teisės ir programinės įrangos apsaugaĮvadas. Autorių teisės. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Neturtinės autorių teisės. Turtinės autorių teisės. Turtinių teisių apribojimai. Gretutinės teisės. Programinės įrangos apsauga autorių teisėmis. Programinės įrangos techninė apsauga. Optinių diskų apsaugos nuo kopijavimo priemonės. Programinės įrangos licencijavimas. Piratinė programinė įranga. Kova su autorių teisių pažeidimais internete. Veiksmai Lietuvoje. Tarptautinė teismų patirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos ir jų funkcijosAutorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos ir jų funkcijos. Įvadas. Autorių teisių atsiradimas. Autoriaus teisė Lietuvoje. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Svarbiausi autorių teisių objektai. Autorių teisių kolektyvinis administravimas. LATGA-A. LATGA-A administruojamos teisės. LATGA-A funkcijos. Autorių teisių pažeidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Avanso ir rankpinigių atribojimasĮvadas. Tikslas pagal Lietuvos teismų praktiką civilinėse bylose, nutarčių pagalba išanalizuoti rankpinigių ir avanso atribojimą vieną nuo kito. Avanso ir rankpinigių atribojimas. Rankpinigiai. Avansas. Kiti prievolę užtikrinantys būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankai ir kredito įstaigosĮvadas. Banko nepriklausomumas. Banko išimtinė teisė emituoti pinigus. Lietuvos banko veiklos organizavimas ir valdymas. Lietuvos banko finansai. Lietuvos banko pinigų politika. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Valstybės iždo agento funkcijos. Kredito įstaigų licencijavimas ir priežiūra. Kredito įstaigų priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Banko sąskaitos sutartisBanko samprata, rūšys ir veikla. Banko sąskaitos sutarties samprata. Banko sąskaitos sutarties sudarymas. Sąlygos ir dokumentai reikalingi banko sąskaitai atidaryti. Dokumentai reikalingi atidaryti sąskaitas. Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečiui. Svarbūs aspektai susiję su banko sąskaitų sutartimis. Banko paslaptis. Teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis patvirtinimas ir disponavimo sąskaita apribojimas. Operacijų atlikimo terminai. Lėšų nurašymo iš sąskaitos pagrindai ir lėšų nurašymo eiliškumas. Banko sąskaitos sutarties nutraukimas. Skaityti daugiau
Bankroto bylos iškėlimo teisinės pasekmėsĮvadas. Darbo tikslas: apžvelgti įmonių bankroto teisinius aspektus. Įmonių bankrotas. Pagrindinės sąvokos. Bendrosios nuostatos. Bankroto bylos iškėlimo teisinės pasekmės. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Bankroto bylos iškėlimas ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmė ir atsakomybėĮžanga. Bausmė ir atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Bažnyčios teismų kompetencija Viduramžiais Vakarų EuropojeĮvadas. Inkvizicija. Inkvizicijos poveikis švietimui, mokslui ir kultūrai. Popiežiaus Grigalius VII –ojo Bažnyčios reformos. Eretikų ir raganų persekiojimas Vakarų Europoje. Išvados. Skaityti daugiau
Belgijos antstolių veiklaĮvadas. Antstolių samprata. Teismo sprendimų vykdymas. Vykdymo objektai. Turto areštas. Arešto galiojimo terminai. Dokumentų įteikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrajai teisinei sistemai priklausančios Švedijos policijos organizacijoms būdingi ypatumaiĮvadas. Dėstomoji dalis. Švedijos policijos organizacijos ir joms būdingi ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
...