Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

  Įvadas. Bendrieji principai kuriais grindžiamas atliekų teisinis reguliavimas. Europos Sąjungos ir Lietuvos respublikos teisės aktai reguliuojantys atliekų tvarkymą. Atliekų tvarkymą reguliuojantys Europos Sąjungos teisės aktai. ES (Europos Sąjungos) teisės aktų įgyvendinimo bendrosios ypatybės ir pereinamųjų laikotarpių suteikimo svarba. Lietuvos Respublikos teisės aktai reguliuojantys atliekų tvarkymą. ES (Europos Sąjungos) parama Lietuvai atliekų tvarkymui. Valstybės institucijų funkcijos įgyvendinant atliekų tvarkymo reguliavimą. Seimo ir Vyriausybės funkcijos. Apskričių viršininkų administracijos funkcijos. Aplinkos ministerijos funkcijos. Vietos savivaldybių funkcijos ir vaidmuo atliekų tvarkyme. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2008-09-05
 • Atsakomybė tarptautinėje teisėje

  Atsakomybė tarptautinėje teisėje. Sąvoka ir subjektai. Valstybės atsakomybės tarptautinėje teisėje pagrindas. Tarptautinių organizacijų atsakomybės tarptautinėje teisėje pagrindas ir sritis. Uždavinys.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-09-27
 • Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

  Įžanga. Teisinės atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus samprata ir reikšmė. Mokesčių mokėtojų atsakomybė. Bauda. Delspinigiai. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-11-21
 • Atsakomybės už tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimus ypatumai

  Įžanga. Atskirų žmogaus teisių gynyba. Teisė į nuosavybę. Teisė steigti profesines sąjungas ir stoti į jas. Teisė į švietimą. Atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus tarptautinėje teisėje sąvoka ir jos subjektai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Atsisakymas pripažinti arbitražinį susitarimą

  Įvadas. Sąvokos. Atsisakymas pripažinti arbitražinį susitarimą. Arbitražinio susitarimo forma. Ginčo arbitruotinumas. Arbitražinio susitarimo šalys. Kai kurie kiti atvejai. Ką vertėtų žinoti dėl arbitražinio susitarimo? Išvada.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-16
 • Atstovavimas (3)

  Atstovavimas. Atstovavimo būtinybė. Atstovavimo pagrindai. Asociacijų laisvės principas. Darbuotojų atstovai, jų teisių garantijos. Darbuotojų atstovų teisių garantijos drausminės nuobaudos skyrimo atveju. Darbuotojų atstovų teisių garantijos atleidimo iš darbo atveju. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-10-20
 • Aukščiausiojo teismo kompetencija

  Įvadas. Lietuvos aukščiausiojo teismo kompetencija. Tarptautiniai ryšiai. Lietuvos aukščiausiojo teismo palyginimas su Italijos aukščiausiuoju teismu. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-12-04
 • Autorinės teisės

  Įvadas. Intelektinės nuosavybės sąvoka ir teisinės sritys, kurios ją numato. Autorių teisės. Svarbiausios ministerijos funkcijos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje. Europos Sąjungos teisės aktai autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas. Apie LATGA-Ą. Kompiuterių programų apsauga. Pažeidimai. Pažeidėjų atsakomybė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-03-17
 • Autorinių ir gretutinių teisių apsauga

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti kas yra autorinės ir gretutinės teisė, kaip jos saugomos. Aprašomoji dalis. Autorių teisės normos. Tarptautiniai susitarimai dėl autorių teisių apsaugos. Berno konvencija (1886 m.). Pasaulinė autorių teisių konvencija (1952 m.). Tarptautinė Romos konvencija (1961 m.). Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). PINO Autorių teisių sutartis (1996 m.). Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (1994 m.). Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvoje. Asmeninės neturtinės ir turtinės teisės. Turtinių teisių galiojimo laikas. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas. Apie LATGA-A. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-22
 • Autorystės fiksavimas, kūrinių registravimas

  Įvadas. Apie Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą. Kokias LATGA-A administruoja teises. Kūrinių registracija. Sutarties sąlygos. Nario įsipareigojimai. LATGA-A įsipareigojimai. Sutarties galiojimas. Autorinių sutarčių forma. Audiovizualinio kūrinio autoriaus registracijos kortelė.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Autorių teisės ir programinės įrangos apsauga

  Įvadas. Autorių teisės. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Neturtinės autorių teisės. Turtinės autorių teisės. Turtinių teisių apribojimai. Gretutinės teisės. Programinės įrangos apsauga autorių teisėmis. Programinės įrangos techninė apsauga. Optinių diskų apsaugos nuo kopijavimo priemonės. Programinės įrangos licencijavimas. Piratinė programinė įranga. Kova su autorių teisių pažeidimais internete. Veiksmai Lietuvoje. Tarptautinė teismų patirtis. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-03-23
 • Autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos ir jų funkcijos

  Autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos ir jų funkcijos. Įvadas. Autorių teisių atsiradimas. Autoriaus teisė Lietuvoje. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Svarbiausi autorių teisių objektai. Autorių teisių kolektyvinis administravimas. LATGA-A. LATGA-A administruojamos teisės. LATGA-A funkcijos. Autorių teisių pažeidimai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-20
 • Avanso ir rankpinigių atribojimas

  Įvadas. Tikslas pagal Lietuvos teismų praktiką civilinėse bylose, nutarčių pagalba išanalizuoti rankpinigių ir avanso atribojimą vieną nuo kito. Avanso ir rankpinigių atribojimas. Rankpinigiai. Avansas. Kiti prievolę užtikrinantys būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2010-02-19
 • Bankai ir kredito įstaigos

  Įvadas. Banko nepriklausomumas. Banko išimtinė teisė emituoti pinigus. Lietuvos banko veiklos organizavimas ir valdymas. Lietuvos banko finansai. Lietuvos banko pinigų politika. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Valstybės iždo agento funkcijos. Kredito įstaigų licencijavimas ir priežiūra. Kredito įstaigų priežiūra. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-11-13
 • Banko sąskaitos sutartis

  Banko samprata, rūšys ir veikla. Banko sąskaitos sutarties samprata. Banko sąskaitos sutarties sudarymas. Sąlygos ir dokumentai reikalingi banko sąskaitai atidaryti. Dokumentai reikalingi atidaryti sąskaitas. Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečiui. Svarbūs aspektai susiję su banko sąskaitų sutartimis. Banko paslaptis. Teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis patvirtinimas ir disponavimo sąskaita apribojimas. Operacijų atlikimo terminai. Lėšų nurašymo iš sąskaitos pagrindai ir lėšų nurašymo eiliškumas. Banko sąskaitos sutarties nutraukimas.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-06-18
 • Bankroto bylos iškėlimo teisinės pasekmės

  Įvadas. Darbo tikslas: apžvelgti įmonių bankroto teisinius aspektus. Įmonių bankrotas. Pagrindinės sąvokos. Bendrosios nuostatos. Bankroto bylos iškėlimo teisinės pasekmės. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Bankroto bylos iškėlimas ir pasekmės. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-01-11
 • Bausmė ir atsakomybė

  Įžanga. Bausmė ir atsakomybė. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-19
 • Bažnyčios teismų kompetencija Viduramžiais Vakarų Europoje

  Įvadas. Inkvizicija. Inkvizicijos poveikis švietimui, mokslui ir kultūrai. Popiežiaus Grigalius VII –ojo Bažnyčios reformos. Eretikų ir raganų persekiojimas Vakarų Europoje. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-14
 • Belgijos antstolių veikla

  Įvadas. Antstolių samprata. Teismo sprendimų vykdymas. Vykdymo objektai. Turto areštas. Arešto galiojimo terminai. Dokumentų įteikimas. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-01-19
 • Bendrajai teisinei sistemai priklausančios Švedijos policijos organizacijoms būdingi ypatumai

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Švedijos policijos organizacijos ir joms būdingi ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-09
Puslapyje rodyti po