Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Teisinės valstybės samprata (7)Įvadas. Teisinės valstybės raida Vakarų Europoje. Teisinės valstybės samprata. Teisinės valstybės modelio priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos. Lietuvos teisės sistema – vyraujančios teisės sampratos atspindys. Konstitucijos samprata teisinėje visuomenėje. Teisinės valstybės sociologiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata ir pagrindiniai principaiĮvadas. Teisinės valstybės sąvoka ir požymiai. Teisinės valstybės principai. Teisinių įstatymų viršenybės principas. Teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių teisių ir laisvių neliečiamybės ir garantijų principas. Piliečių ir valstybės tarpusavio atsakomybės principas. Valdžių padalijimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybinio valdymo formosĮvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti teisines valstybinio valdymo formas. Valstybinio valdymo formos. Parlamentinė valstybinio valdymo forma. Prezidentinė valstybinio valdymo forma. Pusiau prezidentinė valstybinio valdymo forma. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo ministerijaĮvadas. Lietuvos Respublikos ministerijos. Teisinė sistema Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veikla. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Teisingumo ministerijos teisės. Teisingumo ministerijos darbo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo teismas. Jo kompetencijaĮvadas. Teisingumo teismas. Bendra charakteristika. Veikla. Sudėtis. Kompetencija. Procesas. Pirmosios instancijos teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo turinys ir samprataĮvadas. Formalus ir tikrasis (materialusis) teisingumas. Santykis su lygybės reikalavimu. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai civilinėje teisėje ir teismų praktikojeĮvadas. Teisingumo sąvoka ir jo vykdymo procedūra. Sąžiningumo, kaip principo, turinys. Sąžiningumo turinys pagal civilinį kodeksą. Su sąžiningumu siejamos prezumpcijos. Ką reiškia "žinojo" ir "turėjo žinoti". Sąžiningumo ir kitų principų derinimas. Protingumas kaip bendrasis teisės principas. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: "Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais"Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais (dokumentų rinkinys): d. 1: XVI-XVII amžiai. Vilnius, 1959. Įvadas. Lietuvos statutai. 1 skyrius. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Sutuoktinių turtinių santykių ištakos. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. 2 skyrius. tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. 3 skyrius. Paveldėjimo teisė Lietuvos statutuose. Paveldėjimo teisė 1529 statute. Paveldėjimo teisė 1566 ir 1588 statutuose. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiaiĮžanga. Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių rūšys. Struktūriniai ypatumai. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektai arba dalyviai. Teisinių santykių turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (2)Įvadas. Teisiniai Santykiai. Teisinių santykių samprata. Teisinių santykių rūšys. Teisinio santykio požymiai. Teisinių santykių struktūra. Juridinių asmenų subjektiškumas. Fizinių asmenų subjektiškumas. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (3)Įvadas. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykiu struktūra. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (5)Įvadas. Teisinių santykių sąvoka. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių sandara. Teisinių santykių turinys. Teisinių santykių subjektai. Teisinių santykių objektas. Teisiniai faktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai, jų struktūriniai elementaiĮvadas. Teisinių santykių samprata. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio struktūra. Teisinio santykio objektas. Teisinio santykio subjektas. Teisinio subjekto rūšys. Teisinio santykio turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisininkų rengimas LietuvojeĮvadas. Teisininkų rengimas Lietuvoje. Atkurtos Lietuvos laikotarpiu teisininkų rengimas (1918-1940m.). Okupacijos laikotarpiu teisininkų rengimas (1940-1990m.). Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu teisininkų rengimas ir jos tolimesnė raida. Teisės mokslas. Atkurtos Lietuvos laikotarpiu (1918-1940m.). Okupacijos laikotarpiu (1940-1990m.). Išvados. Skaityti daugiau
Teisinio įstatymo koncepcijaĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Teisinio įstatymo sąvoka įstatymų leidyboje. Teisinio įstatymo sąvoka. Įstatymų leidybos procesas teisinio įstatymo atžvilgiu. Konstitucinės justicijos raida pasaulyje. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinio teismo kontrolės ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis ir sociologinis požiūris į kriminologijąĮvadas. Kriminologijos objektas. Teisinis ir sociologinis požiūris į kriminologiją. Kriminologija kaip pozityvus mokslas. Nusikalstamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis paprotysĮvadas. Teisinio papročio samprata. Teisinio papročio esmė ir pagrindiniai bruožai. Teisinis paprotys ankstyvojoje teisėje. Teisinis paprotys bendrojoje teisėje. Teisinis paprotys kontinentinėje teisėje. Teisinis paprotys tarptautiniuose santykiuose. Teisinis paprotys Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis precedentasĮžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisinėje sistemoje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dictum. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje . Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis precedentas (2)Precedentas. Užrašytų bylų formos. Precedento radimas. Teisinio precedento funkcija. Precedento taikymo metodai. Sunkiai išsprendžiami klausimai precedente. Skaityti daugiau
Teisinis precedentas (3)Įžanga. Teisinio precedento samprata. Teisinio precedento istorinė raida. Teisinis precedentas kaip teisės šaltinis. Teisinio precedento rūšys. Teisinio precedento vaidmuo Lietuvos teisės šaltinių sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
......