Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisinės valstybės samprata (7)

  Įvadas. Teisinės valstybės raida Vakarų Europoje. Teisinės valstybės samprata. Teisinės valstybės modelio priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos. Lietuvos teisės sistema – vyraujančios teisės sampratos atspindys. Konstitucijos samprata teisinėje visuomenėje. Teisinės valstybės sociologiniai aspektai. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2011-05-19
 • Teisinės valstybės samprata ir pagrindiniai principai

  Įvadas. Teisinės valstybės sąvoka ir požymiai. Teisinės valstybės principai. Teisinių įstatymų viršenybės principas. Teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių teisių ir laisvių neliečiamybės ir garantijų principas. Piliečių ir valstybės tarpusavio atsakomybės principas. Valdžių padalijimo principas. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-11-25
 • Teisinės valstybinio valdymo formos

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti teisines valstybinio valdymo formas. Valstybinio valdymo formos. Parlamentinė valstybinio valdymo forma. Prezidentinė valstybinio valdymo forma. Pusiau prezidentinė valstybinio valdymo forma. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2010-09-30
 • Teisingumo ministerija

  Įvadas. Lietuvos Respublikos ministerijos. Teisinė sistema Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veikla. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Teisingumo ministerijos teisės. Teisingumo ministerijos darbo organizavimas. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-04-11
 • Teisingumo teismas. Jo kompetencija

  Įvadas. Teisingumo teismas. Bendra charakteristika. Veikla. Sudėtis. Kompetencija. Procesas. Pirmosios instancijos teismas. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2008-02-26
 • Teisingumo turinys ir samprata

  Įvadas. Formalus ir tikrasis (materialusis) teisingumas. Santykis su lygybės reikalavimu. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-27
 • Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai civilinėje teisėje ir teismų praktikoje

  Įvadas. Teisingumo sąvoka ir jo vykdymo procedūra. Sąžiningumo, kaip principo, turinys. Sąžiningumo turinys pagal civilinį kodeksą. Su sąžiningumu siejamos prezumpcijos. Ką reiškia "žinojo" ir "turėjo žinoti". Sąžiningumo ir kitų principų derinimas. Protingumas kaip bendrasis teisės principas. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas. Išvados ir siūlymai.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-02-28
 • Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: "Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais"

  Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais (dokumentų rinkinys): d. 1: XVI-XVII amžiai. Vilnius, 1959. Įvadas. Lietuvos statutai. 1 skyrius. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Sutuoktinių turtinių santykių ištakos. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. 2 skyrius. tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. 3 skyrius. Paveldėjimo teisė Lietuvos statutuose. Paveldėjimo teisė 1529 statute. Paveldėjimo teisė 1566 ir 1588 statutuose. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2009-01-04
 • Teisiniai santykiai

  Įžanga. Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių rūšys. Struktūriniai ypatumai. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektai arba dalyviai. Teisinių santykių turinys. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-03
 • Teisiniai santykiai (2)

  Įvadas. Teisiniai Santykiai. Teisinių santykių samprata. Teisinių santykių rūšys. Teisinio santykio požymiai. Teisinių santykių struktūra. Juridinių asmenų subjektiškumas. Fizinių asmenų subjektiškumas. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-19
 • Teisiniai santykiai (3)

  Įvadas. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykiu struktūra. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-26
 • Teisiniai santykiai (5)

  Įvadas. Teisinių santykių sąvoka. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių sandara. Teisinių santykių turinys. Teisinių santykių subjektai. Teisinių santykių objektas. Teisiniai faktai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-09-29
 • Teisiniai santykiai, jų struktūriniai elementai

  Įvadas. Teisinių santykių samprata. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio struktūra. Teisinio santykio objektas. Teisinio santykio subjektas. Teisinio subjekto rūšys. Teisinio santykio turinys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-29
 • Teisininkų rengimas Lietuvoje

  Įvadas. Teisininkų rengimas Lietuvoje. Atkurtos Lietuvos laikotarpiu teisininkų rengimas (1918-1940m.). Okupacijos laikotarpiu teisininkų rengimas (1940-1990m.). Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu teisininkų rengimas ir jos tolimesnė raida. Teisės mokslas. Atkurtos Lietuvos laikotarpiu (1918-1940m.). Okupacijos laikotarpiu (1940-1990m.). Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
 • Teisinio įstatymo koncepcija

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Teisinio įstatymo sąvoka įstatymų leidyboje. Teisinio įstatymo sąvoka. Įstatymų leidybos procesas teisinio įstatymo atžvilgiu. Konstitucinės justicijos raida pasaulyje. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinio teismo kontrolės ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-01-29
 • Teisinis ir sociologinis požiūris į kriminologiją

  Įvadas. Kriminologijos objektas. Teisinis ir sociologinis požiūris į kriminologiją. Kriminologija kaip pozityvus mokslas. Nusikalstamumas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Teisinis paprotys

  Įvadas. Teisinio papročio samprata. Teisinio papročio esmė ir pagrindiniai bruožai. Teisinis paprotys ankstyvojoje teisėje. Teisinis paprotys bendrojoje teisėje. Teisinis paprotys kontinentinėje teisėje. Teisinis paprotys tarptautiniuose santykiuose. Teisinis paprotys Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Teisinis precedentas

  Įžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisinėje sistemoje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dictum. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje . Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-02-27
 • Teisinis precedentas (2)

  Precedentas. Užrašytų bylų formos. Precedento radimas. Teisinio precedento funkcija. Precedento taikymo metodai. Sunkiai išsprendžiami klausimai precedente.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-09-20
 • Teisinis precedentas (3)

  Įžanga. Teisinio precedento samprata. Teisinio precedento istorinė raida. Teisinis precedentas kaip teisės šaltinis. Teisinio precedento rūšys. Teisinio precedento vaidmuo Lietuvos teisės šaltinių sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2010-09-20
Puslapyje rodyti po