Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir raida (2)Įvadas. XIII-XVIII amžiaus (LDK) teismų sistema ir jų raida. Lietuvos teismų sistema ir jos raida 1918–1940 m. Klaipėdos krašto teismai. Ypatingieji teismai. Dabartinė Lietuvos respublikos teismų sistema ir kompetencija. Bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkių teismai. Apygardų teismai. Lietuvos Apeliacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Specialiosios kompetencijos teismai. Apygardų administraciniai teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas. Valdžių padalinimas ir nepriklausomumo garantijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valdžios sistemaĮvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės valdžios sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo kompetencijaĮvadas. Lietuvos respublikos aukščiausiasis teismas. Aukščiausiojo teismo kompetencija ir funkcijos. Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų įgaliojimai bei kompetencija. Aukščiausiojo teismo aparatas. Tarptautiniai ryšiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenimeĮvadas. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos respublikos profesinės sveikatos priežiūros įstatymas. Lietuvos respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Lietuvos respublikos darbo kodeksas. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas dėl sveikatos būklės. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Nutarimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Lietuvos respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos respublikos draudimo įstatymas. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos respublikos gyventojų registro įstatymas. Lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos respublikos paso įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos respublikos pašto įstatymas. Lietuvos respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (11)Valstybės pagrindų referatas. Įvadas. Pilietybės įstatymai. Lietuvos respublikos paso įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Mokesčių įstatymai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Socialinės apsaugos įstatymai. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Transporto įstatymas. Kelių eismo taisyklės. Lietuvos respublikos darbo kodeksas. Medicinos įstatymai. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Triukšmo valdymo įstatymas. Lietuvos respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės ir jų įgyvendinimas. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Turizmo paslaugų teikimas. Banko sąskaita. Lietuvos respublikos kelių transporto kodeksas. Transporto lengvatų įstatymas. Mokslo įstatymai. Lietuvos respublikos švietimo įstatymas. Aukštojo mokslo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (3)Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Prezidentas. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas. Seimas. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo statutas. Lietuvos Respublikos Seimo nario priesaikos įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymas. Lietuvos Respublikos pilietybės. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (4)Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos respublikos darbo kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mūsų gyvenime (5)Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai mūsų gyvenime. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) paso įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų registro įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) medžioklės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) alkoholio kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) turizmo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės kalbos įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos kultūros įstatymaiĮvadas. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas (2004 m. liepos mėn. 15 d. Nr. IX-2395. Vilnius). Lietuvos kultūros centrų asociacijos įstatai. Sprendimas dėl Alytaus rajono kultūros centro. Biudžetinės įstaigos Alytaus rajono kultūros centro darbo tvarkos taisyklės. Mėgėjų meno kolektyvų grupavimo pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus nuostatai. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas. Alytaus rajono jaunimo duetų konkurso "Riešutai" nuostatai. Šauniausios Vilniaus savivaldos rinkimai "Valdykis" konkurso nuostatai. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo mokyklų mokinių pasakorių varžytuvės "Seku seku pasaką" adventinį vakarą nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos prezidentasĮvadas. Valstybės vadovo samprata. Prezidento institucijos raida Lietuvoje. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Nepriklausomybės atstatymo 1990 m. laikinasis pagrindinis įstatymas. Respublikos prezidento rinkimų tvarka ir jo įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos prezidento kompetencija. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su seimu. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybe. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su teismine valdžia. Respublikos prezidento kompetencija krašto apsaugos bei užsienio politikoje. Respublikos prezidento teisės aktai, imunitetas, vėliava, antspaudas, valstybinis aprūpinimas ir aptarnavimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Seimo veiklaĮžanga. Konstitucinis Seimo, kaip įstatymų leidžiamosios valdžios, statusas. Seimo kompetencija įstatymų leidybos sferoje. Seimo ir kitų valstybės valdžių santykis įstatymų leidybos sferoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teisėkūra bei jos reglamentavimasĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti teisėkūros reglamentavimą Lietuvos Respublikoje. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Originalioji teisėkūra. Sankcionuota teisėkūra. Teisėkūra ir jos reglamentavimas Lietuvoje. Teisėkūros Lietuvoje principai. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumas ir viešumas. Teisėkūros profesionalumas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Teisėkūros stadijos ir procedūros. Įstatymų iniciatyvos teisė. Projekto įregistravimas ir svarstymas Seimo komisijose ir komitetuose. Įstatymo projekto svarstymas Seimo posėdyje. Įstatymo priėmimas. Juridinė teisėkūros technika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaĮvadas. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismaiTeismų veiklos principai, teisingumo vykdymas, lygybė prieš įstatymą, nekaltumo prezumcija, teisėjų ir teismų nepriklausomumas, teisė į teisminę gynybą, teismo proceso kalba, teisė į gynybą ir teisinę pagalbą, teismo proceso viešumas, techninių priemonių naudojimas teisme, bendrosios kompetencijos teismai, Lietuvos teismų struktūra ir teisėjų skyrimas, Lietuvos teismų kompetencija, administraciniai teismai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismai (3)Įvadas. Konstitucinis Teismas. Bendrosios kompetencijos teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardos teismai. Apylinkės teismas. Administraciniai teismai. Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teisėjų atleidimas ir pašalinimas iš pareigų. Teismų savivalda. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismai (4)Įvadas. Teismų veiklos principai. Teisingumo vykdymas. Lygybė prieš įstatymą. Nekaltumo prezumpcija. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Teisė į teisminę gynybą. Teismo proceso kalba. Teisė į gynybą ir teisinę pagalbą. Teismo proceso viešumas. Techninių priemonių naudojimas teisme. Bendrosios kompetencijos teismai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų struktūra ir teisėjų skyrimas. Lietuvos Respublikos (LR) teismų kompetencija. Administraciniai teismai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų jurisdikcijaĮvadas. Istorinė Lietuvos Teismų sistemos raida. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Lietuvos teismų sistema sovietmečiu. Dabartinė Lietuvos Respublikos Teismų sistema. Teismų jurisdikcija. Apylinkės Teismo jurisdikcija. Apygardos Teismo jurisdikcija. Apeliacinio Teismo jurisdikcija. Aukščiausiojo Teismo jurisdikcija. Specializuotų Teismų jurisdikcija. Apygardos administracinio teismo jurisdikcija. Vyriausiojo administracinio teismo jurisdikcija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentasĮvadas. Saugumo departamento veiklos teisiniai pagrindai. Saugumo departamento uždaviniai. Saugumo departamento funkcijos. Saugumo departamento struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės teisinės savybėsĮvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti ir išanalizuoti Lietuvos Respublikos valstybę teisiniu požiūriu. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Lietuvos respublikos valstybės teisinės savybės. "Valstybė – juridinis asmuo" koncepcija. Valstybės suverenitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (4)Darbo tikslas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė. Vyriausybės sudėtis. Šiandieninės vyriausybės sudėtis. Keturioliktosios Lietuvos respublikos vyriausybės 2006–2008 metų programa. Pasitikėjimo Vyriausybės pirmaeiliai darbai. Vienas iš uždavinių - Euro įvedimas. Išvados. Skaityti daugiau
......