Šperos.lt > Teisė
Pinigų plovimasPinigų plovimo atsiradimo istorinė apžvalga. Pinigų plovimo samprata. Pinigų plovimo kriminalizacija. Ofšorinių kompanijų vaidmuo pinigų plovime. Ofšorinės kompanijos istorija. Ofšorinių kompanijų požymiai. Idealių ofšorinių jurisdikcijų požymiai. Pinigų plovimo kriminalistinė charakteristika ir būdai. Skaityti daugiau
Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas elektroninėje erdvėjeĮvadas. Pinigų plovimo atsiradimo istorinė apžvalga. Pinigų plovimo samprata. Ofšorinių kompanijų vaidmuo pinigų plovime. Ofšorinių kompanijų požymiai. Idealių ofšorinių jurisdikcijų požymiai. Ofšoriniai bankai. Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo kriminalizacija. Pinigų plovimo kriminalistinė charakteristika. Bankų vieta pinigų plovime. Dabartine Lietuvos padėtis. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Hawala – alternatyvi pinigų pervedimo sistema. Kovos metodai su pinigų plovimu. Privalomo deklaravimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirkimas - pardavimasPowerPoint pristatymas. Pirkimas - pardavimas. Didmeninis pirkimas – pardavimas. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartys. Įmonės pirkimas – pardavimas. Prekybos teisė. Prekybos teisė: Pagrindinės sutarties dalys ir elementai. Prekybos teisė: Jungtinių Tautų Konvencija "Dėl Tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių". Skaityti daugiau
Pirkimo-pardavimo sutartis (12)Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarčių objektai. Sutarties objektas ir dalykas. Šalių teisės ir įsipareigojimai. Sutarties kaina. Prekių tiekimo terminai ir tvarka. Prekių kokybė. Prekių priėmimas. Apmokėjimo sąlygos. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo tvarka. Šalių atsakomybės sąlygos. Baigiamosios nuostatos. Juridiniai šalių adresai ir parašai. Skaityti daugiau
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Pirkimo – pardavimo sutarties objektas. Sutarties objekto kaina. Pirkimo-pardavimo objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Sutarties vykdymo terminai. Įsipareigojimai ir sąlygos. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo vieta. Prekių kokybės ir reklamacijos, garantijų apribojimai. Dokumentai. Nenugalima jėga (Force majeure). Išvados. Skaityti daugiau
Pirmieji istoriniai teisės kodeksaiTeisės sisteminimas senovės Romoje. Kanonų teisės sisteminimas viduramžiais. Struktūriniai kanonų teisės sistemos elementai. Nacionalinės teisės kodifikavimas naujaisiais laikais. Prūsų žemės teisynas. "Tereziana", "Jozefiana". 1812 metų Austrijos civilinis kodeksas. Nerašytoji Anglijos konstitucija. 1787 metų JAV Konstitucija. 1791 metų Prancūzijos konstitucija. Civilinis kodeksas. Baudžiamoji teisė Prancūzijoje. 1810 metų baudžiamasis kodeksas. Teismo procesas. 1958 metų penktosios respublikos konstitucija. 1871 metų Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija. 1900 metų Vokietijos civilinis kodeksas (BGB). Teisės kodifikacijos istorinė raida Vakarų teisės tradicijoje. Romėnų teisės kodifikavimas. Nacionalinės teisės kodifikavimas naujausiais laikais. Kodifikavimas Prūsijoje. Kodifikavimas Austrijoje. Kodifikavimas Anglijoje. Kodifikavimas JAV. Kodifikavimas Prancūzijoje. Kodifikavimas Vokietijoje. Skaityti daugiau
Pirmieji teisės istorijos šaltiniaiTeisiniai papročiai ir teismų sprendimai – pirmieji istoriniai teisės šaltiniai. Valdovo (suvereno) leidžiamų įstatymų ir teisininkų nuomonės vieta istorinių teisės šaltinių hierarchijoje. Hamurabio teisynas. Forma. Senasis ir Naujasis Testamentai. Dvylikos lentelių įstatymai. Justiniano kodeksas ir Digestai. Salijų įstatymas, Etelberto, Alfredo ir Knuto įstatymai. Bovės kutiumai, Saksų veidrodis. Karolina. Didžioji laisvių chartija. Skaityti daugiau
Pirminės ir antrinės Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniaiĮvadas. Acquis Communautaire. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltinių atsiradimas. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltinių klasifikacija. Pirminė ir antrinė teisė. Pirminė teisė. Antrinė teisė: Europos Sąjungos (ES) institucijų teisės aktai. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Rekomendacijos ir nuomonės. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai: jų samprata, skiriamieji bruožai ir rūšysKursinis darbas tema pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai: jų samprata, skiriamieji bruožai ir rūšys. Įvadas. Darbo tikslas — smulkiai išanalizuoti pirminius ir antrinius teisės šaltinius, atskleisti jų esmę, kiekvieno iš jų pagrindinius, skiriamuosius bruožus, apibūdinti rūšis, į kurias jie skirstomi, apibrėžti jų reikšmę ir vietą dabartinėje teisės sistemoje. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinių rūšys. Pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai. Teisinis paprotys. Teisės norminis aktas. Teisės norminių aktų rūšys. Teisinis precendentas. Bendrieji teisės principai. Bendro pobūdžio sutartis. Teisės doktrina. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminių dokumentų turinio ir formos projektavimasĮvadas. Juridinę galią turintys dokumentų rekvizitai. Apskaitos dokumentų rūšys. Pirminių dokumentų projektavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Pirmos instancijos teismo sudėtis ir skyrimo tvarkaĮvadas. Pirmos instancijos teismas. Pirmos instancijos teismo teisėjai. Pirmosios instancijos teismo kompetencija. Ieškinių kategorijos. Procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Poįstatyminių aktų analizėĮvadas. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai aktai. Norminio akto galiojimas pasibaigimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Policijos pajėgų ir priemonių panaudojimo taktika malšinant masines riaušesĮvadas. Masinių riaušių samprata, bendrieji požymiai. Policijos veiksmai užkardant masinius neramumus. Teisiniai ir etiniai prievartos priemonių panaudojimo aspektai. Jėgos panaudojimo lygmenys. Tarptautiniuose policijos pareigūnų etikos kodeksuose numatytos jėgos panaudojimo taisyklės. Policijos specialiųjų priemonių naudojamų masiniams neramumams malšinti aprašymas, panaudojimo galimybės. Skydai. Specialūs drabužiai. Šalmai. Puolamosios specialiosios priemonės. Dujos. Guminės lazdos. Taranuojančio poveikio užtaisai. Antrankiai ir surišimo priemones. Specialusis transportas. Policijos specialiųjų priemonių naudojamų malšinant masinius neramumus panaudojimo technika ir taktika. "Autotransporto kolonos sudarymo variantai". Pareigūnų išsidėstymas autotransporte. Pareigūnų išlaipinimas ir išsidėstymas atvykus į įvykio vietą. Komandos "Užkarda" atlikimas. Rikiuotės būdo "Pleištas" atlikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos pareigūnų socialinės garantijosPowerPoint pristatymas. Socialinių garantijų samprata (5). Socialinių garantijų teisinis reguliavimas (8). Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų teisės į socialines garantijas pagrįstumas (2). Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų teisės į socialines garantijas pagrįstumas jų atliekamų pareigų turinio požiūriu (4). Pretendento į tarnybą amžiaus cenzas. Reikalavimai pretendento sveikatos būklei ir bendram fiziniam pasirengimui. Didesni nei kitiems valstybės tarnautojams dorovinio pobūdžio reikalavimai (2). Pareigūnams draudžiama būti politinių partijų ar politinių organizacijų nariais, dalyvauti jų veikloje (3). Pareigūnams draudžiama streikuoti (24 str.) (2). Ribojimai profesinių sąjungų veiklai (45 str.) Trišalės sutarties pasirašymas (2). Apibendrinimas. Vidaus tarnybos statuto reikšmė Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų socialinėms garantijoms (4). Darbo užmokestis ir kitos išmokos. Pareiginė alga (4). Priedai. Priedas už tarnybos stažą. Priedas už laipsnį. Priedas už kvalifikacinę kategoriją. Priemokos (9). Pareigūnų darbo laikas (5). Policijos pareigūnų kasmetinės atostogos kaip socialinių garantijų forma (4). Vidaus reikalų sistemos (VRS) pareigūnų ir valstybės tarnautojų atostogų trukmės santykis su darbo stažu (2). Kitos atostogos (34 str.) Pareigūnų sveikatos priežiūra ir su tuo susijusios socialinės garantijos (6). Skaityti daugiau
Policijos prevencinė veikla kovojant su narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba ir realizavimuĮžanga. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Narkotikų rūšys. Statistiniai duomenys Lietuvoje. Lietuvos respublikos teisės aktai, susiję su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei jų pirmtakais. Policijos prevencinė veikla kovojant su narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba, realizavimu bei vartojimu. Prevencinių programų, priemonių kūrimas. Prevencijos programų efektyvumas. Detoksikacija. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Policijos vaidmuo nusikaltimų prevencijoje ir kontrolėjeĮvadas. Nusikaltimų prevencijos samprata, priemonės ir reikšmė. Institucijos, vykdančios nusikaltimų prevenciją Lietuvoje. Policijos prevencinė veikla. Policijos ir piliečių bendradarbiavimo reikšmė nusikaltimų prevencijai. Policijos prevencinių programų vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemojeĮvadas. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Politinės partijos ir interesų grupės. Teisinis NVO reglamentavimas. Konstitucinis pagrindas. Visuomeninių organizacijų įstatymas. Asociacijų įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Populiariausios pasų klastojimo technologijosĮvadinė dalis. Pirminė dokumentų apžiūra. Pagrindinės elgimosi su jais taisyklės. Pagrindiniai dokumentų klastojimo būdai. Klastojimo požymiai. Trynimas ir skutimas. Ėsdinimas ir plovimas. Prirašymai ir ištaisymai. Nuotraukų perklijavimas ir kitų dokumento fragmentų pakeitimas. Paso nuotraukų keitimas-dažniausias pasų klastojimo būdas. Dokumentų klastočių grupės. Suklastotas (dalinė klastotė) dokumentas. Suklastoti (visiška klastotė) dokumentai. Dokumentas gautas apgaulės būdu. Svetimo dokumento panaudojimas. Fantazijos dokumentas. Aktualūs klastojimo būdai ir jų atpažinimas. Asmens duomenų puslapio pritvirtinimas vidinėje viršelio pusėje. Integruotų nuotraukų klastojimas ir keitimas. Visiškai padirbtos integruotos nuotraukos. Padirbtos integruotos nuotraukos. Lietuvos Respublikos paso klastojimo požymiai. Apibendrinimas ir išvados. Priedas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pozityvistinės ir nepozityvistinės teisės sampratų diskusijaĮvadas. Dėstomoji dalis. Teisės sampratų įvairovė. Pozityvistinė teisės samprata. Teisinio pozityvizmo požymiai. Institucinis pozityvizmas. Teisės ir moralės santykis pozityvizmo kontekste. Nepozityvistinė teisės samprata. Teologinė arba Dieviškoji teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teorijos, kildinančios teisę iš priešingų interesų. Sociologinė teisės samprata. Pozityvistinės ir nepozityvistinės teisės sampratų šaltinių diskusija. Prigimtinė ir pozityvioji teisė teisės ir moralės kontekste. Teisinis personalizmas – šiuolaikinė teisės samprata. Teisinio personalizmo aksiomatika. Išvados. Skaityti daugiau
Pozityvizmo ir klasikinės minties prieštaravimai kriminologijoje. Kaip tai atsispindi kriminalinės justicijos sistemoje šiandien?Įvadas. Bendroji dalis. Sociologinė kryptis. Antropologinė (biologinė) kryptis. Išvados. Skaityti daugiau
......