Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Teisinė atsakomybė

  Įvadas. Socialinė atsakomybė, jos rūšys, požymiai. Teisinės atsakomybės samprata, jos požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisės pažeidimas – kaip vienas iš teisinės atsakomybės pagrindų. Pozityviąją teisinę atsakomybę, jos paskirtis, požymiai. Negatyvioji teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Negatyviosios teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Priedai (3).
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-10-09
 • Teisinė atsakomybė (2)

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-11-09
 • Teisinė atsakomybė (3)

  Įvadas. Sąlygos teisinei atsakomybei atsirasti. Teisinės atsakomybės rūšys bei principai. Nuosavybės teisių apsaugos ir gynimo būdai. Vindikacinis ieškinys. Negatorinis ieškinys. Ūkininkavimo tvarka - baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Ekonominiai nusikaltimai. Panaudos sutartis. Automobilio panaudos sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-10-04
 • Teisinė atsakomybė (4)

  Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata ir požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Išvados.
  Teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-08-18
 • Teisinė atsakomybė kaip procesas: pozityvioji ir negatyvioji teisinė atsakomybė

  Įvadas. Teisinė atsakomybė kaip procesas: pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji, arba retrospektyvi, teisinė atsakomybė. Dvi teisinės atsakomybės stadijos: pozityvioji ir negatyvioji. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (pagrindai). Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-04
 • Teisinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teisinę atsakomybę už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus. Teisinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Baudžiamoji atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Civilinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Materialinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Drausminė atsakomybė. Tarnybinė atsakomybė. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-06-02
 • Teisinė atsakomybė: rūšys, atsiradimo sąlygos ir principai

  Įžanga. Teisinė atsakomybė, teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Pozityviosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Negatyviajai teisinei atsakomybei atsirasti reikalingos tokios sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Teisinė idėja - teisinės normos pradžia

  Teisinės idėjos samprata. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra, rūšys. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra. Teisinės sąmonės ir teisės santykis. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-07-14
 • Teisinė Klaipėdos krašto padėtis

  Įvadas. Konstitucinė Klaipėdos krašto padėtis. Klaipėdos krašto administracija. Klaipėdos krašto teismai.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-21
 • Teisinė mintis ir teisės mokslas Lietuvoje 1795-1917 metais ir 1918-1940 metais

  Įvadas. Vilniaus universiteto veikla Rusijos okupacijos metais. Žymiausieji teisės mokslo atstovai 1795-1917 m. laikotarpiu. Liudvikas Aloyzas Kapelis. Ignotas Danilavičius. Joachimas Lelevelis. J. Jaroševičius. Jeronimas Stroinovskis. Teisės mokslas Lietuvoje tarpukario metu. Žymiausi teisės mokslo atstovai 1918-1940 metais. laikotarpiu. Mykolas Romeris. Augustinas Janulaitis. Petras Leonas. Teisės mokslas už universiteto sienų. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-12-14
 • Teisinė mintis ir teisininkų rengimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  Teisinė mintis. Teisės fakulteto istorija. Išvados.
  Teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2009-10-12
 • Teisinė rekreacinė aplinka

  Įvadas. Teisinės rekreacinės aplinkos: rūšys, priimantys (leidžiantys) subjektai. Teisinės rekreacinės aplinkos norma: sąvoka, struktūra, rūšys. Teisinės rekreacinės aplinkos normos galiojimas erdvėje, laike, asmenų ratui. Užduotis. Sprendimas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-08-20
 • Teisinė rekreacinė aplinka (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teisinę rekreacinę aplinką. Teisinės rekreacinės aplinkos samprata, dalykas; teisinių santykių rekreacinėje aplinkoje samprata. Teisinius santykius rekreacinėje aplinkoje reguliuojančios teisės šakos, jų tarpusavio santykis. Teisinių santykių rekreacinėje aplinkoje reguliavimo metodai. Užduoties sprendimas. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-12-28
 • Teisinė valstybė (2)

  Įvadas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Teisinė vartotojų apsauga

  Įvadas. Vartotojų teisių gynimo įstatymai. Vartotojo informavimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos veikla. Tarptautinis vartotojų apsaugos gynimo tinklas. Vartotojų teisių apsaugos strategijos ir švietimo programų tikslai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-01-29
 • Teisinės atsakomybės principai

  Įvadas. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-18
 • Teisinės atsakomybės rūšys

  Teisinės atsakomybes rūšys, Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai, Baudžiamoji atsakomybė, Civilinė atsakomybė, Drausminė atsakomybė, Administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybių palyginimai.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2004-09-02
 • Teisinės atsakomybės rūšys (2)

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinės atsakomybės požymiai ir principai. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės pagrindiniai požymiai. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys ir tikslai. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės samprata ir nuobaudos. Administracinės atsakomybės ypatumai. Drausminė atsakomybė. Civilinės, baudžiamosios, administracinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-04-19
 • Teisinės atsakomybės rūšys (3)

  Įvadas. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Administracinės atsakomybės pagrindiniai principai ir priemonės. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės rūšys. Drausminė atsakomybė. Drausminės atsakomybės samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka ir atsiradimo sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-29
 • Teisinės atsakomybės rūšys (4)

  Civilinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Administracinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Baudžiamoji atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Drausmės atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Materialinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-12-05
Puslapyje rodyti po