Šperos.lt > Teisė
Teisinės atsakomybės samprataĮvadas. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji, arba retrospektyvi, teisinė atsakomybė. Dvi teisinės atsakomybės stadijos: pozityvioji ir negatyvioji. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (pagrindai). Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės draudimo veiklos formosĮvadas. Teisinės draudimo veiklos organizavimo formos. Akcinės draudimo įmonės. Akcinių draudimo įmonių valdymo organai. Akcinės draudimo įmonės gyvavimo ciklas. Draudimo draugijos. Draudimo draugijos valdymo organai. Draudimo draugijos gyvavimo ciklas. Valstybinės draudimo įstaigos. Valstybinių draudimo įstaigų valdymo organai. Valstybinių draudimo įstaigų gyvavimo ciklas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės institucijosLietuvos teismai 1918 – 1944 metai. Lietuvos teismai. Teismų darbas ir sprendimų vykdymas. Klaipėdos krašto teismai. Hipoteka. Okupacijos ir jų padariniai. Ypatingieji teismai. Kariuomenės teismas. Pulko teismas. Karo lauko teismas. Kiti ypatingieji teismai. Statutinis teismas. Jūrų teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės jurisdikcijos problema elektroninėje erdvėjePdf byla. Įvadas. Istorija. Teisinis reguliavimas elektroninėje erdvėje. Jurisdikcija elektroninėje erdvėje ir baudžiamoji atsakomybė. Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų. Jurisdikcijos baudžiamojoje teisėje teoriniai pagrindai. Teritorinio principo neigimas: Minesotos atvejis. Teritorinio principo neigimas: tarnybinės stoties teorija. Tarptautinės erdvės teorija. Lietuvos respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso nuostatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės minties raida LietuvojeNuo paprotinės teisės iki Lietuvos statutų. Lietuvos statutai. Teismų, administracinė ir seimo reformos. Lenkijos - Lietuvos valstybė XVI - XVIII amžiuje. Pirmoji konstitucija Europoje. Lietuva 1918- 1938 m. Sovietinės okupacijos metais... Lietuva po atgimimo... Lietuvių tauta. Skaityti daugiau
Teisinės praktikos ataskaita: antstolių kontoraĮvadas. Vykdymo procesas ir antstolio funkcijos šiame procese. Antstolio funkcijos šiame procese. Antstolio atliekami procesiniai veiksmai. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas (Antstolių įstatymo 24 straipsnis). Vykdymo procesas. Skolininko turto aprašymas. Turto perdavimas saugoti. Areštuoto turto saugojimas ir administravimas. Iš skolininko paimtų vertybių saugojimas. Iš skolininko paimtų pinigų saugojimas. Iškeldinamo asmens turto apsauga. Turto saugotojo (administratoriaus) atsakomybė. Išieškojimo procesas. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti. Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti. Vykdomosios bylos užvedimas. Pirminiai vykdymo veiksmai. Priverstinio vykdymo priemonės. Išieškotų lėšų paskirstymas ir išmokėjimas. Vykdomosios bylos užbaigimas. Skaityti daugiau
Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros santykisĮžanga. Teisinė sąmonė: teisinės sąmonės sąvoka; teisinės sąmonės sandara; teisinės sąmonės rūšys. Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros sąveika (santykis). Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros santykis (2)Įvadas. Teisinė sąmonė. Teisinė kultūra. Teisinė kultūra ir jos teisinis santykis su teisine sąmone. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisęĮvadas. Teisinė sąmonė. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisę. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės sistemosĮžanga. Teisinės sistemos samprata siaurąja ir plačiąja prasme. Skirstymo į teisines sistemas kriterijai. Teisinių sistemų klasifikacija. Romanų-germanų teisinė sistema. Istorija. Teisėkūra. Teisės sistema. Teisės šaltiniai. Teisinės struktūros. Teisininkai. Teisėjai. Anglosaksų bendroji teisinė sistema. Paprotinė teisė. Religinė teisė. Išvada. Skaityti daugiau
Teisinės sistemos reformaĮvadas. Lietuvos teisėsauga. Teisinės sistemos reforma Lietuvoje. Teismai. Prokuratūra. Advokatūra. Notariatas. Valdymo institucijos. Policija. Ekspertinės įstaigos. Teisininkų rengimas ir profesinis ugdymas. Teisės sistemos kūrimo kryptys. Bendrieji teisės sistemos kūrimo aspektai. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Administracinis procesas. Bausmių vykdymo sistemos kūrimas. Nusikalstamumo kontrolė ir prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (2)Teisinės valstybės kūrimo priežastys. Teisinė valstybė – demokratinių judėjimų tikslas ir demokratijos forma. Teisinė valstybė – reakcija į teisinių vertybių devalvaciją. Teisinės valstybės sąvoka. Termino " teisinė valstybė" reikšmė. Tautinio suvereniteto idėja – pradinė teisinės valstybės modelio idėja. Konstitucija – tautos suvereniteto dalies, perduodamos valstybinei valdžiai, įforminimo dokumentas. Vertybiniai teisinės valstybės pagrindai. Individo primatas verčia valstybę keisti savo socialinę paskirtį. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Formalusis teisinės valstybės modelis. Teisinė valstybė kaip teisėtumo valstybė. Teisėtumo valstybės vidinis prieštaringumas. Turiningasis teisinės valstybės modelis. Teisinė valstybė- teisės viešpatavimo organizacija. Turiningieji teisinės valstybės požymiai. Formalieji teisinės valstybės požymiai. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (4)Įvadas. Teisinės valstybės raidos etapai: formalusis ir turiningasis teisinės valstybės modeliai. Suverenitetas, demokratija, konstitucionalizmas. Teisės viršenybė. Valdžių atskyrimo principas. Žmogaus teisių svarba. H. Kelseno valstybės ir teisės tapatumo teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (6)Įžanga. Tikslas – aptarti teisinės valstybės sampratą. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės požymiai. Teisinės valstybės principai. Socialinė teisinė valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (7)Įvadas. Teisinės valstybės raida Vakarų Europoje. Teisinės valstybės samprata. Teisinės valstybės modelio priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos. Lietuvos teisės sistema – vyraujančios teisės sampratos atspindys. Konstitucijos samprata teisinėje visuomenėje. Teisinės valstybės sociologiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata ir pagrindiniai principaiĮvadas. Teisinės valstybės sąvoka ir požymiai. Teisinės valstybės principai. Teisinių įstatymų viršenybės principas. Teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių teisių ir laisvių neliečiamybės ir garantijų principas. Piliečių ir valstybės tarpusavio atsakomybės principas. Valdžių padalijimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybinio valdymo formosĮvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti teisines valstybinio valdymo formas. Valstybinio valdymo formos. Parlamentinė valstybinio valdymo forma. Prezidentinė valstybinio valdymo forma. Pusiau prezidentinė valstybinio valdymo forma. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo ministerijaĮvadas. Lietuvos Respublikos ministerijos. Teisinė sistema Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veikla. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Teisingumo ministerijos teisės. Teisingumo ministerijos darbo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo teismas. Jo kompetencijaĮvadas. Teisingumo teismas. Bendra charakteristika. Veikla. Sudėtis. Kompetencija. Procesas. Pirmosios instancijos teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo Teismo sprendimo galiaPowerPoint pristatymas. Europos Teisingumo Teismas. Bylai pasiekus ETT, Teismas laikosi griežtai nustatytos procedūros. Pagrindinės ETT bylų kategorijos. Ieškiniai, pareikšti valstybėms narėms. Ieškiniai dėl panaikinimo. Ieškiniai dėl neveikimo. Ieškiniai, grindžiami neteisėtumu. Ieškiniai dėl žalos atlyginimo. Bendrijų darbuotojų ieškiniai . Ieškiniai pagal arbitražinę išlygą. Prašymai dėl preliminaraus nutarimo. Teisingumo teismo sprendimai. Skaityti daugiau
......