Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Politinės partijos ir interesų grupės. Teisinis NVO reglamentavimas. Konstitucinis pagrindas. Visuomeninių organizacijų įstatymas. Asociacijų įstatymas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-26
 • Pozityvizmo ir klasikinės minties prieštaravimai kriminologijoje. Kaip tai atsispindi kriminalinės justicijos sistemoje šiandien?

  Įvadas. Bendroji dalis. Sociologinė kryptis. Antropologinė (biologinė) kryptis. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-04
 • Pramoninio dizaino teisinė apsauga

  Įvadas. Pramoninio dizaino sąvoka. Pramoninio dizaino registracija. Pramoninio dizaino registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Dizaino naujumo sąvoka. Pramoninio dizaino apsauga Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-22
 • Pramoninio dizaino teisinė apsauga

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti pramoninį dizainą ir jo teisinę apsaugą. Dizaino galiojimo laikas. Paraiškos elementai. Dizaino rūšys – skirstymas. Dizaino savininko teisės. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė. Teisinės apsaugos galimybės. Teisių į pramoninį dizainą įgijimo prielaidos. Pramoninio dizaino apsauga Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-02-17
 • Prancūzijos valstybės ir teisės istorija naujaisiais laikais

  Įvadas. Konstitucinė teisė. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos pradžia. Iš absoliutinės monarchijos į konstitucinę monarchiją. Respublikos paskelbimas ir konstitucinis jos įvertinimas. Direktoratas. Konsulatas ir imperija. Legitiminė ir Liepos monarchijos. Antroji respublika. Trečioji respublika. Ketvirtoji respublika. Penktoji respublika. Civilinė teisė. 1804 m. Civilinis kodeksas. Svarbiausi civilinės teisės principai ir institutai. Baudžiamoji teisė. 1791 m. baudžiamasis kodeksas. 1810 m. baudžiamasis kodeksas. Baudžiamosios teisės raida. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-12-03
 • Precedentinė teisė

  Įvadas. Precedentinės teisės samprata ir atsiradimo istorija. Precedentinės teisės taikymo sfera. Precedentinės teisės ypatumai ir bruožai. Teismo sprendimo forma. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Precedentų ir statutų publikavimas. Teisinio precedento rūšys precedentinės teisės "minusai" ir "pliusai". Precedentas Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2010-10-04
 • Prievolė. Darbo sutartis. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

  Prievolės samprata ir rūšys. Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sudarymo tvarka. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sąvoka ir požymiai.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-05
 • Prievolinės teisės raida Lietuvoje

  Įvadas. Prievoliniai santykiai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Prievolinė teisė Lietuvoje 1918 - 1940 m. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

  Įvadas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai 4 Netesybos. Laidavimas. Įkeitimas. Hipoteka. Garantija. Rankpinigiai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-23
 • Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis

  Įžanga. Dėstymas. Kas yra teisė? Pagrindinės teisės aiškinimo kilmės. Pozityvioji teisė. Prigimtinė teisė. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis ir problematika.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Privačios saugos tarnybos ir jų santykiai su policija

  Įvadas. Saugos tarnybų veiklos teisiniai pagrindai. Asmens ir turto saugos principai. Asmens ir turto sauga. Saugos tarnyba ir saugos padalinys. Reikalavimai saugos vadovui ir saugos darbuotojui. Saugos darbuotojo kompetencija. Saugos darbuotojo teisės bei pareigos. Fizinės prievartos, specialiųjų priemonių, šaunamųjų ginklų naudojimas. Santykiai su policija. Saugos tarnybų panašumai su policija. Asmens ir turto saugos licencijavimo pagrindai. Asmens ir turto saugos organizavimo pagrindai. Apsaugos darbuotojų sveikatos tikrinimas. Apsaugos darbuotojų kvalifikacija, egzaminas, pažymėjimas. Asmens ir turto saugos teikimo pagrindas. Atsakomybė už Asmens ir turto saugos įstatymo pažeidimus. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-02
 • Privačių juridinių asmenų steigimas

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti privačių juridinių asmenų steigimo ypatumus. Juridinio asmens apibūdinimas. Juridinio asmens apibrėžimas. Juridinių asmenų klasifikacija. Privataus juridinio asmens apibrėžimas. Privačių juridinių asmenų steigimas. Akcinių bendrovių steigimas. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės steigimo panašumai ir skirtumai. Ūkinių bendrijų steigimas. Individualios įmonės steigimas. Žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės steigimas. Kitų privačių juridinių asmenų steigimas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2011-03-24
 • Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

  Įvadas. Civilinės atsakomybės draudimas. Privalomojo draudimo sąvoka. Privalomosios draudimo formos rūšys. Valstybinis socialinis draudimas. Privalomasis sveikatos draudimas. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Advokatų civilinės atsakomybės privalomasis. Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-16
 • Privalomojo draudimo teisinis reguliavimas

  Įvadas. Privalomasis draudimas. Gyvybės draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas ligos atveju. Civilinės atsakomybės draudimas. Socialinis draudimas. Valstybinio socialinio ir privataus draudimo santykis. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-07-13
 • Privataus draudimo valstybinis reguliavimas Lietuvoje

  Įvadas. Draudimo veiklą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas. Lietuvos Respublikos (LR) Draudimo įstatymas. Įstatymai, reguliuojantys draudimą arba su juo susijusius santykius. Valstybinė Draudimo Veiklos Priežiūros Tarnyba. VDPT valdybos funkcijos. VDPT valdybos teisės. VDPT vykdomi patikrinimai. VDPT konsultacijų teikimas. VDPT poveikio priemonės. VDPT laikinasis administratorius. VDPT tarptautiniai projektai. VDPT artimiausi planai. Trumpa Draudimo Sektoriaus apžvalga. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (3)

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens apibrėžimas. Viešieji ir privatieji asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmens organai. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant privačiojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant viešojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-05-05
 • Priverstinės licencijos patentams pagal TRIPS (intelektinės nuosavybės teisių prekyboje) sutartį

  Įvadas. Licencijos ir patentai. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje aspektų – TRIPS sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-10-02
 • Procesinės įvykdymo problemos iki teismo sprendimo paskelbimo

  Įvadas. Procesinės įvykdymo problemos iki teismo sprendimo paskelbimo. Civilinio proceso esmė, stadijos, jų ypatumai. Įrodinėjimo bei įrodymų vertimo aspektai civiliniame procese. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Profesinė taktika

  Asmens sulaikymo ir patikrinimo taktika. Asmens patikrinimas. I-as pavojingumo laipsnis. II-as pavojingumo laipsnis. 3-čias pavojingumo laipsnis.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Profesinės sąjungos steigimo tvarka ir reglamentavimas

  Įvadas. Lietuvos respublikos Konstitucija – piliečių ir profesinių sąjungų teisinis veiklos garantas. Lietuvos respublikos profesinių sąjungų įstatymas – profesinių sąjungų kūrimosi ir veiklos pagrindas. AB "Pieno žvaigždės" filialo Mažeikių pieninė darbuotojų profesinės sąjungos susikūrimas ir veiklos reglamentavimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-05
Puslapyje rodyti po